NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

Četvert0kъ pervыz sedmi1cы

Na ќtreni: Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы ґpclьskіz, nsmoglasnika dvA, i3 bGor0dičenъ. Taže čtenіe.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Ўmudri1vый pače:

Svэti6la vъ koncёhъ ў§nki2 pokazavый propovёdanіemъ, sl0ve b9ій, serdcA n†ša prosvэti2 svёtomъ dobrodёteleй, i3 post0mъ njči1sti, daS pokasnіe njbraщenіz rabHmъ tvoi6mъ, vo є4že slaviti tS sp7se, є3di1ne shй preblgjй.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Bcde ne prezri mS trebuющago zastuplenіz tvoegw2: na ts bo ўpovA dušA moS, pomi1luй mS.

Po G-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ є7.

Pod0benъ: S™ёйšaz heruv‡mъ:

Svэtlёйšee dobrodёteleй, soži1telьnicu nbcnuю vozderžanіe, m0limъ tS, ґpclьskaz dvoenadesstice, moli1sz mi1rnw namъ soverši1ti, i3 prіsti plodы2 sp7senіz: vh bo voi1stinnu zemnы6mъ є3stE deržava, i3 pribёžiщe dušamъ našыmъ.

Slava, t0йže. I# nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

S™ёйšaz heruv‡mъ, vhššaz nb7sъ vsepёtaz bcde, tS voi1stinnu i3spovёdaющe i4mamы grёšnіi sp7senіe, i3 njbrэtaemъ vo i3skušenіihъ predstatelьstvo. Tёmže ne prestaй nj nasъ molsщi, deržavo i3 pribёžiщe dyšъ našihъ.

KanHnъ vъ minei. I# tripёsnecъ gospodi1na їHsifa. I# stіhosl0vitsz pёsnь palti1ri. Glasъ v7.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы:

Vozderžanіz zari2 prіemlющi, njblistaйsz dušE, i3 tbёgni grэh0vnagw njmračenіz: ćkw da vozsіsetъ ti2 njstavlenіz svёtъ, b9estvennыmъ d¦omъ.

Ќdiceю mS slasti prelьsti1vъ lьsti1vый, plёnnika voshi1ti: no mjrъ ґpcli sl0vomъ ўlovi1všіi, t togw2 mS ѕl0bы i3zbavite.

Kvi1stesz s0lnca slavы zarє1nіz ґpcli slavnіi, prelesti tьmY tgonsщe: i3 menE ќbw prosvэti1te, vsskoю ѕl0boю njmračennago.

BGor0dičenъ: VozzovY vъ noщi2 i3 vo dni2 njskorblsemь kъ tebЁ, i3 spasysz, i3 sl†sti preйdY, stэno2 i3 p0moщe, tvoeю dv7o si1loю njgraždaemый.

I$nый, gospodi1na fe0dwra. Glasъ є7.

Їrm0sъ: DэlA smotrenіz tvoegw2 gDi:

S0lnca pravdы syщe ґpcli, svэti6la vsesvBtlaz, prosvэщaete zemnhй mjrъ, mrakъ prelesti tgonsщe.

LĐra syщe sp7sova d¦odvi1žimaz ґpcli, poznavšesz na zemli2, dobroglasnuю poete namъ pёsnь, i3 mjrъ kъ bGu njbraщaete.

Trbčenъ: Trbcu vo є3di1nstvennomъ suщestvЁ slavzщe, є3di1nago gDa bGa vospoi1mъ, neroždenna nc7A, sn7a roždennago, i3 d¦a živyщago.

BGor0dičenъ: Dv7a začatъ vo črevэ gDi, i3 rodi2 tebE є3mmanyila: i3zšelъ bo є3si2 vo sp7senіe lюdeй tvoi1hъ, sp7sti2 blg‡z tvo‰ člvэkolю1bče.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Ґpclьskaz dvoenadesstice, b9estvennaz i3 vsečctnaz, moli2 hrtA nj nasъ, m0limsz, preйti2 namъ blgom0щnw četыredesztodnevnoe p0priщe.

Їrm0sъ: DэlA smotrenіz tvoegw2 gDi, ўžasi1ša prbr0ka ґvvakyma: i3zšelъ bo є3si2 na sp7senіe lюdeй tvoi1hъ, sp7sti2 pom†zannыz tvo‰ prišelъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Velёnію muči1televu:

Posti1msz t vsskіz sl†sti, ўtučnsющe č{vstva post0mъ, i3 ўmilenіz pitіE teplэ pіemъ, poю1щe: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Stosnіz njdesnyю džbщnika mS bhti moli1tesz, є3gdA ssdete sudi1ti čelovёkwmъ so hrt0mъ ґpcli, mnHgimъ grэhHmъ i3 sudY povi1nnago.

Na kolesni1cu b9estvennыhъ dobrodёteleй, post0mъ njči1stivšesz vzhdemъ, i3 na vozdyšnuю vыsotY ќmъ vperi1mъ, poю1щe: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

BGor0dičenъ: PrebыlA є3si2 newpali1ma, džgnь r0ždši b9estvA dv7o: no popali2 str†sti dyšъ vёroю poю1щihъ ti2 glasъ ѓgGlovъ, radosti є3di1na hodataice.

I$nый.

Їrm0sъ: Prpdbnіi tvoi2 džtrocы:

D¦a trubы6 hrtHvы ў§nki2, vospэvaющe vopіemъ: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Ćkw mltvenniki mjra, i3 prelesti progoni1teli, ў§nki2 poi1mъ hrtHvы, blgoslovi1te, vopію1щe, dэlA gDnz gDa.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Trbčenъ: Trbcu vses™yю, vo nc7Ё, i3 sn7э, i3 d©э, vospэvaющe poemъ: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

BGor0dičenъ: Neizglag0lannoe tvoE ržctvo2 vsi2 poemъ čelovёcы, blgočestnw vzыvaющe čctaz: blgoslovi1te dэlA gDnz gDa.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Ґpcli moli1tesz, vъ mi1rэ namъ njčisti1tєlьnыz dni6 skončati, blgoslovi1te, vopію1щыmъ, dэlA gDnz gDa.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi:

Їrm0sъ: Prpdbnіi tvoi2 džtrocы, vъ peщi2 hrtE vospэvaющe glag0lahu: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Nevmэsti1mago bGa:

Tverženъ vъ glub0kuю puči1nu slasteй, tvoegw2 blgoutr0bіz bezdnu prizыvaю, k0rmčій, sp7si1 mz.

Blgoutr0bіz i3st0čniče, daždь mi2 nhnэ ўmilenіe, vozdыhanіe, ćkw da vosplaču ѕlhhъ moi1hъ bezmёrnaz morS.

Ў§nkHvъ tvoi1hъ ї}se čctnhmi molenіi čctn0mu daždь mi2 voskrnію pokloni1tisz, i3 b9estvєnnыmъ tvoi6mъ strtє1mъ.

BGor0dičenъ: NJnebesi1všaz naše zemn0e smэšenіe, vъ tebЁ vsenepor0čnaz, b9іimъ vselenіemъ, i3zbavi vs‰ t bёdъ.

I$nый.

Їrm0sъ: Veličaemъ hrtE:

I#z8 i3st0čnikwvъ prbr0česki sp7sovыhъ, počerpše ґpctoli v0du bezsmertіz, žažduщыz predanіzmi ži1zni napasюtъ vsegdA.

CRS nbcnagw ćvlьšesz knszi ґpcli, povinyste vselennuю vsю2, sego2 є3di1nago česti2, poklanstisz i3 slavosl0viti ćkw bGa.

Trbčenъ: Trbce nerazdёlьnaz, є3di1nice vsedёtelьnaz i3 vsesi1lьnaz, dž§e, sn7e i3 s™hй dš7e: tы2 bGъ m0й gDь, i3 svёtъ, i3 tebЁ vospэvaz poklansюsz.

BGor0dičenъ: TS m™i i3 dv7o čctaz, ўblžaemъ r0di rodHvъ, ćkw bыlA є3si2 njčisti1liщe mjra, sp7sa i3 sodёtelz neizglag0lannw r0ždši.

Slava tebЁ b9e našъ, slava tebЁ.

Ґpctolьskій li1če, vospэvaющыz tS sp7saй, i3 spod0bi vo ўmilenіi serdca, dni6 vs‰ preйti2 svэtotv0rnыhъ postHvъ.

Їrm0sъ: Veličaemъ hrtE, tvoю2 vsenepor0čnuю m™rь čctuю: ćkw rodi1 tz preestestvennw pl0tію, t vsskіz lesti i3 tli2 nasъ i3zbavlsющa.

Svэti1lenъ glasa.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE, dvaždы, glasъ G:

GDi, mnЁ grёšnomu položi1lъ є3si2 pokasnіe, menE nedost0йnago spasti2 hotS bezmёrnoю mlctію tvoeю. Kъ tebЁ pripadaю molssz: post0mъ dyšu moю2 prikloni2, ćkw kъ tebЁ pribэg0hъ є3di1nomu mnogomlctivomu.

Myčeničenъ: Ćkw svэti6la vъ mjrэ sіsete, i3 po smerti s™ji m§ncы, p0dvigomъ d0brыmъ podvi1gšesz, i3myщe derznovenіe, hrtA moli1te, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, glasъ t0йže:

Bcde, predstatelьnice vsёhъ molsщihsz tebЁ, tob0ю derzaemъ, i3 tob0ю hvalimsz, i3 kъ tebЁ vsE ўpovanіe naše є4stь: moli2 r0ždšagosz i3z8 tebE za nepotrє1bnыz rabы6 tvo‰.

Na ѕ7-mъ časЁ troparь prbr0čestva, glasъ №:

Vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ i3zbavi nasъ gDi, da ne kogdA rekytъ kzhcы: gdё є3stь bGъ i4hъ; da razumёюtъ vLko, ćkw preziraeši grэhi2 lюdeй tvoi1hъ kaющihsz.

Prokjmenъ, pal0mъ G, glasъ №:

VnegdA vozvrati1tъ gDь plэnenіe lюdeй svoi1hъ.

Stjhъ: RečE bezymenъ vъ serdcэ svoemъ: nёstь bGъ.

Prbr0čestva i3saіina čtenіe. (GlavA v7, st. №-k7a.)

Voznesetsz gDь є3di1nъ vъ denь džnый. Denь bo gDa savaHfa na vsskago dosadi1telz, i3 gordeli1vago, i3 na vsskago vыs0kago i3 veličavago, i3 smirstsz. I# na vsskъ kedrъ lіvanskій vыs0kihъ i3 prevoznesennыhъ, i3 na vssko drevo želudz vasanska: I# na vsskuю g0ru vыs0kuю, i3 na vsskій h0lmъ vыs0kій: I# na vsskій st0lpъ vыs0kъ, i3 na vsskuю stёnu vыs0kuю: I# na vsskій korablь morskjй, i3 na vssko vidёnіe dobr0tы korableй. I# smiri1tsz vsskій čelovёkъ, i3 padetsz vыsotA čelovёča, i3 voznesetsz gDь є3di1nъ vъ denь džnый. I# rukotvorє1nnaz vs‰ skrhюtъ, Vnesše vъ peщє1rы, i3 vъ razsBlinы kamenій, i3 vъ vertepы zemnы6z, t licA straha gDnz, i3 t slavы krёposti є3gw2, є3gdA vostanetъ sokruši1ti zemlю. Vъ denь bo džnый i3zri1netъ čelovёkъ merzwsti svo‰ zlatы6z i3 srє1brznыz, ±že sotvori1ša, da poklansюtsz syєtnыmъ i3 netopыrє1mъ. E$že vni1ti vъ vertepы tverdagw kamene, i3 vъ razsBlinы kamenій t licA straha gDnz, i3 t slavы krёposti є3gw2, є3gdA vostanetъ sokruši1ti zemlю.

Prokjmenъ, pal0mъ d7, glasъ d7:

GDi, kto2 njbitaetъ vъ žili1щi tvoemъ;

Stjhъ: Hodsй bez8 por0ka, i3 dёlazй pravdu.

Vъ četvert0kъ večera, vo svэti1lьničnomъ nbhčnoe stіhosl0vіe. Na GDi vozzvahъ, stіhi6rы podHbnы trіHdi. ЇHsifa. Glasъ v7:

Prosvэti1telz našego:

NJmračena mS prelestьmi borcA, hrtE m0й prosvэti2, njmrači1vый na krtЁ vi1szй s0lnce i3nogdA, i3 prosvэti1vый vBrnыmъ svёtъ i4stinnый, njstavlenіz ćvэ, ćkw da hodsй vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій, dosti1gnu či1stэ voskrnіz tvoegw2 zarю2 sp7si1telьnuю.

Pod0benъ: Ćkože vіnogradъ na drevэ sp7se vi1sz, vіn0mъ napoi1lъ є3si2 netlёnіz hrtE koncы2. Tёmže vopію2: pіsnstvomъ mS grэh0vnыmъ lю1tэ njmračaema pri1snw, sladostію ўmilenіz i4stinnagw napoi1vъ, posti1tisz mS nhnэ t slasteй ўkrэpi2 sp7se, ćkw blgъ i3 člvэkolю1becъ.

I$nъ pod0benъ kĐrъ fe0dwra, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Q veli1kagw tainstva:

Q krtA tvoegw2 si1lы! Seй procvэtE cerkvi vozderžanіe, vo є3demэ i3nogdA ґdamovo nevozderžanіe i3z8 k0rene i3st0rgъ: smertь ќbw džnoe prinesE čelovёkwmъ, no seй netlёnnw i3stočaetъ bezsmertіe mjru, ćkože i3z8 i3st0čnika i3nagw raйskagw, i3zlіsnіemъ tvoeS život0čnыz kr0ve, vkypэ že i3 vodы2: tonyduže vs‰ njživotvori1šasz. I$mže namъ p0stnuю pi1щu ўsladi2 b9e ї}levъ, i3mёzй velію mlctь.

I# vъ minei G. Slava i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ.

Prokjmenъ, pal0mъ є7i, glasъ d7:

Blgoslovlю2 gDa vrazumi1všago mS.

Stjhъ: Sohrani1 mz gDi, ćkw na tS ўpovahъ.

BыtіS čtenіe. (GlavA v7, st. d7-f7i.)

SіS kni1ga bыtіS nb7sE i3 zemli2, є3gdA bhstь, v0nьže denь sotvori2 gDь bGъ nb7o i3 zemlю: I# vsskій ѕlakъ selьnый, prežde daže bhti na zemli2, i3 vsskuю travY selьnuю, prežde daže prozsbnuti: ne bo2 njdoždi2 gDь bGъ na zemlю, i3 čelovёkъ ne bsše dёlati ю5. I#st0čnikъ že i3shoždaše i3z8 zemli2, i3 napasše vsE licE zemli2. I# sozdA bGъ čelovёka, perstь (vzemъ) t zemli2, i3 vdynu vъ licE є3gw2 dыhanіe ži1zni: i3 bhstь čelovёkъ vъ dyšu ži1vu. I# nasadi2 gDь bGъ raй vo є3demэ na vost0cэhъ, i3 vvedE tamw čelovёka, є3g0že sozdA. I# prozzbE bGъ є3щE t zemli2 vsskoe drevo krasnoe vъ vidёnіe, i3 d0broe vъ snёdь: i3 drevo ži1zni posredЁ raS, i3 drevo є4že vёdэti razumёtelьnoe d0bragw i3 lukavagw. Rэka že i3sh0ditъ i3z8 є3dema, napasti raй: ttydu razlučaetsz vъ čethri nač†la. I$mz є3di1noй fіsHnъ: sіS njkružaющaz vsю2 zemlю є3vіlatskuю: tamw ќbw є4stь zlato. Zlato že džnыz zemli2 d0broe: i3 tamw є4stь ѓnfraxъ, i3 kamenь zelenый. I# i4mz rэcЁ vtor0й geHnъ: sіS njkružaющaz vsю2 zemlю є3fі0pskuю. I# rэkA tretіz, tjgrъ: sіS prohodsщaz prsmw ґssmrjwmъ. Rэka že četvertaz є3vfratъ. I# vzS gDь bGъ čelovёka, є3g0že sozdA, i3 vvedE є3go2 vъ raй sladosti, dёlati є3go2 i3 hrani1ti. I# zapovёda gDь bGъ ґdamu, glag0lz: t vsskagw dreva, є4že vъ rai2, snёdію snёsi: T dreva že, є4že razumёti d0broe i3 lukavoe, ne snёste t negw2: ґ v0nьže ѓщe denь snёste t negw2, smertію ќmrete. I# rečE gDь bGъ: ne dobro2 bhti čelovёku є3di1nomu: sotvori1mъ є3mY pom0щnika po nemY. I# sozdA bGъ є3щE t zemli2 vs‰ ѕvёri sє1lьnыz, i3 vs‰ pti6cы nebesnыz, i3 privedE | ko ґdamu, vi1dэti, čto2 narečetъ |: i3 vssko є4že ѓщe narečE ґdamъ dyšu ži1vu, sіE i4mz є3mY.

Prokjmenъ v7, pal0mъ ѕ7i, glasъ d7:

Sohrani1 mz gDi, ćkw zёnicu džka.

Stjhъ: Ўslhši gDi pravdu moю2.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA G, st. №-}i.)

Shne, moi1hъ zak0nwvъ ne zabыvaй, glag0lы že mo‰ da soblюdaetъ tvoE serdce: Dolgoty bo žitіS, i3 lBta ži1zni, i3 mi1rъ priložatъ tebЁ. Mlctыni i3 vёra da ne njskudэvaюtъ tebЁ: njbloži1 že | na tvoeй vhi, i3 napiši2 | na skrižali serdca tvoegw2: i3 njbrsщeši blgodatь. I# promыšlsй dHbraz pred8 gDemъ (bGomъ) i3 čelovёki. Bydi ўpovaz vsёmъ serdcemъ na bGa, nj tvoeй že premydrosti ne voznosi1sz: Vo vsёhъ putehъ tvoi1hъ poznavaй ю5, da i3spravlsetъ puti6 tvo‰. Ne bydi mydrъ nj sebЁ: b0йsz že bGa, i3 ўklonsйsz t vsskagw ѕlA: TogdA i3scэlenіe bydetъ tёlu tvoemY, i3 ўvračevanіe kostemъ tvoi6mъ. Čti2 gDa t pravednыhъ tvoi1hъ trudHvъ, i3 načatki davaй є3mY t tvoi1hъ plodHvъ pravdы: Da i3sp0lnztsz ži6tnicы tvo‰ mn0žestvomъ pšeni1cы, vіn0 že toči6la tvo‰ da i3stočaюtъ. Shne, ne prenebregaй nakazanіz gDnz, nižE njslabэvaй t negw2 njbličaemый: E#g0že bo lю1bitъ gDь, nakazyetъ, bіetъ že vsskago shna, є3g0že prіemletъ. Blženъ čelovёkъ, i4že njbrёte premydrostь, i3 smertenъ, i4že ўvёdэ razumъ. Lyčše bo sію2 kupovati, neželi zlata i3 srebrA sokrHviщa. ČCtnёйša že є4stь kamenій mnogocёnnыhъ: ne soprotivlsetsz є4й ničt0že lukavo. Blgoznatna є4stь vsBmъ približaющыmsz є4й, vssko že čestn0e nedost0йno є3S є4stь. Dolgota bo žitіS i3 lёta ži1zni vъ desni1cэ є3S, vъ šyйcэ že є3S bogatstvo i3 slava: t ќstъ є3S i3sh0ditъ pravda, zak0nъ že i3 mlctь na ljzhcэ n0sitъ. PutіE є3S putіE dobri2, i3 vs‰ stєzi2 є3S mi6rnы. Drevo životA є4stь vsBmъ deržaщыmsz є3S, i3 vosklansющыmsz na nю2, ćkw na gDa, tverdA.

Na stіh0vnэ samoglasenъ dnE, dvaždы, glasъ d7:

Želaющe b9estvennыz pashi pričasti1tisz, ne t є3gĐpta, no i3z8 sіHna grzdyщіz, grэh0vnый kvasъ ti1memъ pokasnіemъ: preposšimъ čresla n†ša ўmerщvlenіemъ slasteй: ўkrasi1mъ n0gi sapogmi2, vozbrani1telьnыmi t vsskagw dёla lukavagw, i3 ўtverdi1msz paliceю vёrы: ne revnyimъ vragHmъ vLčnzgw krtA bGotvorsщe črevo, no poslёduimъ post0mъ, na dіavola pobёdu namъ pokazavšemu, sp7su dyšъ našihъ.

Myčeničenъ: Proslavlsemый vъ pamztehъ s™hhъ tvoi1hъ hrtE b9e, t ni1hъ ўmolsemь, nizposli2 namъ velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, krtobGor0dičenъ, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Na krtё tz ćkw ўzrЁ prigvoždena gDi, ѓgnica i3 m™i tvoS divlsšesz. I# čto2 vidёnіe, glag0laše, sn7e vozželёnne; sі‰ ti2 nevёrnый sob0rъ vozdaetъ bezzak0nnый, mn0gihъ tvoi1hъ čudesъ nasladi1vыйsz: no slava neizrečennomu shoždenію tvoemY vLko.

I# pr0čee poslёdovanіe po nbhčaю.

Vъ četvert0kъ pervыz sedmi1cы na povečerіi poemъ nastosщій veli1kій kanHnъ prpdbnagw ntcA našegw ґndrea kri1tskagw i3 їerusali1mskagw. Glasъ ѕ7. Tvori1mъ že na kjйždo troparь pokl0nы G, glag0lющe i3 stjhъ:

Pomi1luй mS b9e, pomi1luй mS.

Pёsnь №.

Їrm0sъ po dvaždы: Pom0щnikъ i3 pokrovi1telь:

Ѓgnče b9ій, vzemlzй grэhi2 vsёhъ, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0benъ, daždь mi2 slezы ўmilenіz.

TebЁ pripadaю ї}se, sogrэši1hъ ti2, njči1sti mS, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0benъ, daždь mi2 slezы ўmilenіz.

Ne vni1di so mn0ю vъ sydъ nosS mo‰ dэ‰nіz, slovesA i3zыskyz, i3 i3spravlsz stremlє1nіz: no vъ щedr0tahъ tvoi1hъ preziraz mo‰ lю6taz, sp7si1 mz vsesi1lьne.

Pokasnіz vremz, prihoždy ti sozdatelю moemY, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0benъ, daždь mi2 slezы ўmilenіz.

Bogatstvo duševnoe i3ždi1vъ grэh0mъ, pystъ є4smь dobrodёteleй blgočesti1vыhъ, gladstvuz že zovY: mlcti podatelю gDi, sp7si1 mz.

Marji: Prikl0nьšisz hrtHvыmъ b9estvennыmъ zak0nwmъ, kъ semY pristupi1la є3si2, sladosteй neuderži6maz stremlє1nіz njstavivši, i3 vsskuю dobrodёtelь vseblgogovёйnw, ćkw є3di1nu i3spravila є3si2.

Trbčenъ: Presyщestvennaz trbce, vo є3di1nicэ poklansemaz, vozmi2 bremz nj menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw blgoutr0bna, daždь mi2 slezы ўmilenіz.

BGor0dičenъ: Bcde, nadežde i3 predstatelьstvo tebE poю1щihъ, vozmi2 bremz t menE tsžkoe grэh0vnoe, i3 ćkw vLčca čctaz, kaющasz prіimi1 mz.

Pёsnь v7.

Їrm0sъ: Vi1dite vi1dite, ćkw ѓzъ є4smь bGъ, mannu njdoždi1vый, i3 v0du i3z8 kamene i3stoči1vый drevle vъ pusthni lю1demъ moi6mъ, desni1ceю є3di1noю, i3 krёpostію moeю.

Myža ўbi1hъ, glag0letъ, vъ ćzvu mnЁ, i3 ю4nošu vъ strypъ, lamehъ rыdaz vopіsše, th že ne trepeщeši q dušE moS, njkalsvši pl0tь, i3 ќmъ njskverni1vši.

St0lpъ ўmudri1la є3si2 sozdati q dušE, i3 ўtverždenіe vodruzi1ti tvoi1mi pohotьmi2, ѓщe ne bы2 ziždi1telь ўderžalъ sovёtы tvo‰, i3 nizverglъ na zemlю ўhiщrє1nіz tvo‰.

Q kakw porevnovahъ lamehu, pervomu ўbjйcэ, dyšu ćkw myža, ќmъ ćkw ю4nošu, ćkw brata že moegw2 tёlo ўbi1vъ, ćkw kaіnъ ўbjйca, lюboslastnыmi stremlenьmi.

NJdoždi2 gDь t gDa džgnь i3nogdA, na bezzak0nіe gnёvaющee sožegъ sod0mlznы: th že džgnь vžeglA є3si2 geenskій, vъ nemže i4maši, q dušE, sožeщi1sz.

Ўzzvi1hsz, ўranihsz, sE strёlы vr†žіz ўzzvi1všыz moю2 dyšu i3 tёlo: sE strypi, gnoє1nіz, njmračє1nіz, vopію1tъ r†nы samov0lьnыhъ moi1hъ strasteй.

Marji: Prosterla є3si2 rycэ tvoi2 kъ щedromu bGu, marje, vъ bezdnэ ѕHlъ pogružaemaz: i3 ćkože petrY člvэkolю1bnw, ryku b9estvennuю prostrE, tvoE njbraщenіe vssčeski i3skjй.

Trbčenъ: Beznačalьnaz, nesozdannaz trbce, nerazdёlьnaz є3di1nice, kaющasz mS prіimi2, sogrэši1vša sp7si2: tvoE є4smь sozdanіe, ne prezri, no poщadi2, i3 i3zbavi mS džgnennagw njsuždenіz.

BGor0dičenъ: Prečctaz vLčce bGorodi1telьnice, nadeždo kъ tebЁ pritekaющihъ, i3 pristaniщe syщihъ vъ byri, mlctivago i3 sozdatelz, i3 sn7a tvoego2, ўmi1lostivi i3 mnЁ mltvami tvoi1mi.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 gDi na kameni:

Ґgarэ drevlэ dušE, є3gĐptznыnэ ўpod0bilasz є3si2, porab0tivšisz proizvolenіemъ, i3 r0ždši n0vago їsmaila, prez0rstvo.

Їakwvlю lёstvicu razumёla є3si2 dušE moS, kvlsemuю t zemli2 kъ nebesє1mъ, počto2 ne i3mёla є3si2 vosh0da tverda, blgočestіz;

Sщ7ennika b9іz, i3 cRS ўedinena, hrt0vo pod0bіe, vъ mi1rэ žitіS, vъ čelovёcэhъ podražaй.

NJbrati1sz, posteni2 dušE nkasnnaz, prežde daže ne prіi1metъ konecъ žitіS toržestvo2: prežde daže dverь ne zaklюči1tъ čert0ga gDь.

Ne bydi st0lpъ slanый dušE, vozvrati1všisz vspstь: w4brazъ da ўstraši1tъ tS sod0mskій, gorЁ vъ sigHrъ sp7saйsz.

Molenіz vLko, tebE poю1щihъ ne tverži: no ўщedri člvэkolю1bče, i3 podaždь vёroю prossщыmъ njstavlenіe.

Trbčenъ: Trbce pr0staz, nesozdannaz, beznačalьnoe є3stestvo2 vъ trbcэ pэvaemaz v3postaseй, sp7si1 nы vёroю poklansющыzsz deržavэ tvoeй.

BGor0dičenъ: T nc7A bezlёtnw sn7a, vъ lёto bGorodi1telьnice, neiskusomyžnw rodilA є3si2: strannoe čydo, prebhvši dv7a dosщi.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhša prbr0kъ:

Vremz životA moegw2 malo, i3 i3sp0lneno bolёzneй i3 lukavstva: no vъ pokasnіi mS prіimi2, i3 vъ razumъ prizovi2, da ne bydu stzžanіe, ni brašno čuždemu, sp7se, samъ mS ўщedri.

Carskimъ dost0instvomъ, vэncemъ i3 bagrzni1ceю njdёznъ, mnogoimёnnый čelovёkъ i3 prvdnый, bogatstvomъ kipS i3 stadы, vnezapu bogatstva, slavы carstva njbniщavъ liši1sz.

Ѓщe pravedenъ bsše džnъ, i3 nepor0čenъ pače vsёhъ, i3 ne ўbэžE lovlenіz lьsti1vagw i3 sёti: th že grэholюbi1va syщi nkasnnaz dušE, čto2 sotvori1ši, ѓщe čes0mu nj nedovёdomыhъ sluči1tsz naiti2 tebЁ;

Vыsokoglag0livъ nhnэ є4smь, žest0kъ že i3 serdcemъ, votщE i3 vsye, da ne sъ farіseemъ njsydiši mS, pače že mыtarevo smirenіe podaždь mi2 є3di1ne щedre, pravosyde, i3 semy mz sočisli2.

Sogrэši1hъ, dosadi1vъ sosydu pl0ti moeS, vёmъ щedre: no vъ pokasnіi mS prіimi2, i3 vъ razumъ prizovi2, da ne bydu stzžanіe, ni brašno čuždemu, sp7se, samъ mS ўщedri.

Samoistukanъ bhhъ strastьmi2, dyšu moю2 vredS щedre, no vъ pokasnіi mS prіimi2, i3 vъ razumъ prizovi2, da ne bydu stzžanіe, ni brašno čuždemu, sp7se, samъ mS ўщedri.

Ne poslyšahъ glasa tvoegw2, preslyšahъ pisanіe tvoE zakonopol0žnika: no vъ pokasnіi mS prіimi2, i3 vъ razumъ prizovi2, da ne bydu stzžanіe, ni brašno čuždemu, sp7se, samъ mS ўщedri.

Marji: Veli1kihъ bezmёstій vo glubinY nizvedšisz, newderži1ma bыlA є3si2, no vosteklA є3si2 p0mыslomъ lyčšimъ, kъ kraйnэй dэsnьmi ćvэ dobrodёteli preslavnw, ѓgGlьskoe є3stestvo2 marje, ўdivi1vši.

Trbčenъ: Nerazdёlьnoe suщestv0mъ, nesli1tnoe li1cы, bGosl0vlю tS trbčeskoe є3di1no b9estvo2, ćkw є3dinocarstvennoe i3 soprest0lьnoe, vopію1 ti pёsnь veli1kuю, vъ vhšnihъ tregybw pэsnosl0vimuю.

BGor0dičenъ: I# raždaeši, i3 dvctvueši, i3 prebыvaeši nboю1du є3stestv0mъ dv7a: roždeйsz njbnovlsetъ zak0nы є3stestvA, ўtr0ba že raždaetъ neraždaющaz. BGъ i3dёže h0щetъ, pobэždaetsz є3stestvA či1nъ: tvori1tъ bo є3li6ka h0щetъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: T n0щi ќtrenюющa:

Ni1zu sničaщuю podražaй q dušE, prіidi2, pripadi2 kъ nogama ї}sovыma, da tS i3spravitъ, i3 da h0diši pravw stєzi2 gDni.

Ѓщe i3 kladzzь є3si2 glub0kій vLko, i3stoči1 mi v0du i3z8 preči1stыhъ tvoi1hъ ži1lъ, da ćkw samarznhnz, ne ktomY pіsй žaždu: ži1zni bo strui6 i3stočaeši.

Sіlwamъ da bydutъ mi2 slezы mo‰, vLko gDi, da ўmhю i3 ѓzъ zBnicы serdca, i3 vi1ždu tS ќmnw, svёta prevёčna.

Marji: Nesravnennыmъ želanіemъ vsebogataz, drevu vozželёvši pokloni1tisz živ0tnomu, spod0bilasz є3si2 želanіz, spod0bi ќbw i3 menE ўluči1ti vhšnіz slavы.

Trbčenъ: TS trbce slavimъ, є3di1nago bGa, s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 dž§e, sn7e i3 dš7e, pr0stoe suщestvo2, є3di1nice pri1snw poklansemaz.

BGor0dičenъ: I#z8 tebE njblečesz vъ moE smэšenіe, netlёnnaz bezmyžnaz m™i dv7o, bGъ sozdavый vёki, i3 soedini2 sebЁ čelovёčeskoe є3stestvo2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi1hъ vsёmъ serdcemъ:

Ѓzъ є4smь, sp7se, ю4že pogubi1lъ є3si2 drevle carskuю drahmu: no vžegъ svэti1lьnikъ p®teču tvoego2 sl0ve, vzыщi2 i3 njbrsщi tv0й w4brazъ.

Vostani i3 pobori2, ćkw їisysъ ґmali1ka, plotsk‡z str†sti, i3 gavawnjtы, lє1stnыz p0mыslы, pri1snw pobэždaющi.

Marji: Da strasteй plamenь ўgasi1ši, slezъ k†pli i3stoči1la є3si2 pri1snw marje, dušeю raspalsema, i4hže blgodatь podaždь i3 mnЁ tvoemY rabY.

Marji: Bezstrastіe nbcnoe stzžala є3si2, kraйnimъ na zemli2 žitіemъ mati. Tёmže tebE poю1щыmъ, strasteй i3zbavitisz mltvami tvoi1mi, moli1sz.

Trbčenъ: Trbca є4smь prostA, nerazdёlьna, razdёlьna li1čnэ, i3 є3di1nica є4smь є3stestv0mъ soedinena, nc7ъ glag0letъ, i3 sn7ъ i3 b9estvennый d¦ъ.

BGor0dičenъ: Ўtr0ba tvoS bGa namъ rodi2, vowbraženna po namъ: є3g0že, ćkw sozdatelz vsёhъ, moli2 bcde, da tvoi1mi mltvami njpravdi1msz.

Kondakъ, glasъ ѕ7:

DušE moS, dušE moS, vostani, čto2 spi1ši; konecъ približaetsz, i3 i4maši smuti1tisz: vosprzni2 ќbw, da poщadi1tъ tS hrt0sъ bGъ, vezdЁ shй, i3 vs‰ i3spolnszй.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Sogrэši1homъ:

I#sčez0ša dnji moi2, ćkw s0nіe vostaю1щagw: tёmže ćkw є3zekja slezю2 na l0ži moemъ, priloži1tisz mnЁ lёtwmъ životA. No kjй i3saіa predstanetъ tebЁ dušE, ѓщe ne vsёhъ bGъ;

Pripadaю ti2, i3 prinošY tebЁ, ćkože slezы glag0lы mo‰: sogrэši1hъ, ćkw ne sogrэši2 bludni1ca, i3 bezzak0nnovahъ, ćkw i4nый nikt0že na zemli2: no ўщedri vLko, tvorenіe tvoE, i3 vozzovi1 mz.

Pogreb0hъ w4brazъ tv0й, i3 rastli1hъ zapovэdь tvoю2, vsS pomrači1sz dobr0ta, i3 strastьmi2 ўgasi1sz, sp7se, svэщA: no ўщedrivъ vozdaždь mi2 ćkože poetъ dv7dъ, radovanіe.

NJbrati1sz, pokaйsz, tkrhй sokrovє1nnaz, glag0li bGu vs‰ vёduщemu: tы2 vёsi mo‰ t†йnaz, є3di1ne sp7se: no samъ mS pomi1luй, ćkože poetъ dv7dъ po mlcti tvoeй.

Marji: Vozopi1vši kъ prečctэй bGom™ri, pervэe tri1nula є3si2 nei1stovstvo strasteй, nyžno stužaющihъ, i3 posrami1la є3si2 vragA zapenšago: no daždь nhnэ p0moщь t sk0rbi, i3 mnЁ rabY tvoemY.

Marji: E#g0že vozlюbi1la є3si2, є3g0že vozželёla є3si2, є3gHže radi pl0tь i3znuri1la є3si2 prpdbnaz, moli2 nhnэ hrtA nj rabёhъ: ćkw da mlctivъ bhvъ vsBmъ namъ, mi1rnoe sostosnіe daruetъ počitaющыmъ є3go2.

Trbčenъ: Trbce pr0staz, nerazdёlьnaz, є3dinosyщnaz, i3 є3stestvo2 є3di1no, svёtove i3 svёtъ, i3 s™a tri2, i3 є3di1no s™o poetsz bGъ trbca, no vosp0й, proslavi, živ0tъ i3 životы2, dušE, vsёhъ bGa.

BGor0dičenъ: Poemъ tS, blgoslovi1mъ tS, poklansemsz ti2 bGorodi1telьnice, ćkw nerazlyčnыz trbcы porodilA є3si2 є3di1nago hrtA bGa, i3 samA tverzla є3si2 namъ syщыmъ na zemli2 nebє1snaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: E#g0že vHinstva:

Sleznuю sp7se stklsnicu, ćkw mĐro i3stoщavaz na glavY, zovy ti ćkože bludni1ca, mlcti i4щuщaz, molьbY prinošY, i3 njstavlenіe prošY prіsti.

Ѓщe i3 nikt0že, ćkože ѓzъ sogrэši2 tebЁ, no nbače prіimi2 i3 menE, blgoutr0bne sp7se, strahomъ kaющasz, i3 lюb0vію zovyщa: sogrэši1hъ tebЁ є3di1nomu: pomi1luй mS mlctive.

Poщadi2 sp7se tvoE sozdanіe, i3 vzыщi2 ćkw pastыrь pogi1bšee, predvari2 zablyždšago, voshi1ti t v0lka, sotvori1 mz nvčA na pastvэ tvoi1hъ nvecъ. E#gdA sudіE ssdeši ćkw blgoutr0benъ, i3 pokažeši strašnuю slavu tvoю2 sp7se: q kakovhй strahъ togdA! Peщi gorsщeй, vsBmъ bosщыmsz nesterpi1magw sudi1щa tvoegw2.

Marji: Svёta nezahodi1magw m™i, tS prosvэti1vši, t njmračenіz strasteй razrэši2. Tёmže všedši vъ d¦0vnuю blgodatь, prosvэti2 marje, tS vёrnw voshvalsющыz.

Marji: Čydo n0vo vi1dэvъ, ўžasašesz b9estvennый vъ tebЁ voi1stinnu mati zwsjma: ѓgGla bo zrsše vo pl0ti, i3 ќžasomъ vesь i3spolnsšesz, hrtA poS vo vёki.

Trbčenъ: Beznačalьne dž§e, sn7e sobeznačalьne, ўtёšitelю blgjй, dš7e pravый: sl0va b9іz rodi1telю, nc7A beznačalьna sl0ve, dš7e živhй i3 zi1ždzй, trbce є3di1nice, pomi1luй mS.

BGor0dičenъ: Ćkw t njbroщenіz červleni1cы prečctaz, ќmnaz bagrzni1ca є3mmanyileva, vnytrь vo črevэ tvoemъ pl0tь i3stkasz. Tёmže bcdu voi1stinnu tS počitaemъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Bezsёmennagw začatіz:

Ўmlcrdisz sp7si1 mz, sn7e dv7dovъ pomi1luй, bэsnyющыzsz sl0vomъ i3scэli1vый, glasъ že blgoutr0bnый ćkw razb0йniku mnЁ rcы2: ґmi1nь glag0lю tebЁ, so mn0ю bydeši vъ rai2, є3gdA prіidY vo slavэ moeй.

Razb0йnikъ njglag0lovaše tS, razb0йnikъ bGosl0vzše tS, džba bo na krtЁ svi1szsta: no q blgoutr0bne, ćkw vёrnomu razb0йniku tvoemY, poznavšemu tS bGa, i3 mnЁ tverzi dverь slavnagw crtvіz tvoegw2.

Tvarь sodrogašesz raspinaema tS vi1dzщi, g0rы i3 kamєnіz strahomъ raspadahusz, i3 zemlS sotrzsašesz, i3 ѓdъ njbnažašesz, i3 sowmračašesz svёtъ vo dni2, zrS tebE ї}se prigvoždena ko krestY.

Dost0йnыhъ pokasnіz plodHvъ ne i3stzži2 t menE: i4bo krёpostь moS vo mnЁ njskudЁ, serdce mnЁ daruй pri1snw sokrušennoe, niщety že d¦0vnuю, da sі‰ tebЁ prinesY, ćkw prіstnuю žertvu, є3di1ne sp7se.

SudіE m0й, i3 vёdče m0й, hotsй paki prіiti2 so ѓgGlы, sudi1ti mjru vsemY, mlctivnыmъ tvoi1mъ džkomъ togdA vi1dэvъ mS, poщadi2 i3 ўщedri mS ї}se, pače vsskagw є3stestvA čelovёča sogrэši1vša.

Marji: Ўdivi1la є3si2 vsёhъ strannыmъ žitіemъ tvoi1mъ, ѓgGlwvъ či1nы, i3 čelovёkwvъ sob0rы, neveщestvennw poži1vši, i3 є3stestvo2 prešedši: i4mže, ćkw neveщestvennыma nogama všedši marje, їordanъ prešlA є3si2.

Marji: Ўmi1lostivi sozdatelz nj hvalzщihъ tS, prpdbnaz mati, i3zbavitisz njѕloblenій i3 skorbeй džkrestъ napadaющihъ: da i3zbavivšesz t napasteй, vozveli1čimъ neprestannw proslavlьšago tS gDa.

Ґndreю: Ґndree čestnhй, i3 džtče treblžennэйšій, pastыrю kri1tskій, ne prestaй molssz nj vospэvaющihъ tS: da i3zbavimsz vsi2 gnёva i3 sk0rbi, i3 tlёnіz, i3 pregrэšenій bezmёrnыhъ, čtyщіi tvoю2 pamztь vёrnw.

Trbčenъ: Nc7A proslavimъ, sn7a prevoznesemъ, b9estvennomu d¦u vёrnw pokloni1msz, trbcэ nerazdёlьnэй, є3di1nicэ po suщestvY, ćkw svёtu i3 svёtwmъ, i3 životY i3 životHmъ, životvorsщemu i3 prosvэщaющemu koncы2.

BGor0dičenъ: Gradъ tv0й sohransй bGorodi1telьnice prečctaz: vъ tebё bo seй vёrnw carstvuzй, vъ tebЁ i3 ўtverždaetsz: i3 tob0ю pobэždazй, pobэždaetъ vsskoe i3skušenіe, i3 plэnsetъ ratniki, i3 proh0ditъ poslušanіe.

Taže poemъ džba li6ka:

Bezsёmennagw začatіz:

I# pr0čee poslёdovanіe povečerіz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.