NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Ѓvgusta d7i

Mltva pred8 їkHnoю pres™hz bcdы besёdnoю.

Q pres™az vLčce bcde, nb7sE i3 zemli2 cRi1ce! Pri1zri na nы2 grBšnыz i3 nedostHйnыz rabы6 tvo‰, i3 ўmoli2 sn7a tvoego2, hrtA bGa našego, da njgradi1tъ nы2 svhše si1loю svoeю, є4že navsegdA sohranє1nыmъ bhti namъ t vsёhъ i3skušenій vražіihъ i3 prelesteй bэs0vskihъ. Tы2, q vsemlctivaz gpcžE dv7o bcde, ćkože drevle vsю2 rwssjйskuю stranY ўdivi1la є3si2 preslavnыmъ po vozdyhu prečtcnhz tvoeS so predvёčnыmъ mLncemъ їkHnы hoždenіemъ i3 s™hmъ toS grada tĐhfina posэщenіemъ, mёsto že sіE, pusthnno syщee, i4stinnыmъ samošestvіemъ i3 prečydnыmъ tvoi1mъ so s™i1telemъ nіkolaemъ kvlenіemъ vozveli1čila є3si2: takw i3 nhnэ, q vseblgaz m™i bGa vhšnzgw, pokrhй nы2 vseblgi1mъ tvoi1mъ pokr0vomъ, spod0bivši nы2 nevi1dimыz blgodati tvoeS. I# ćkože drevle vъ bGoizbrannэmъ pusthni seS mёstэ bGoug0dnago i3 blgogovёйnago myža b9estvennый zrakъ neizrečennagw sіsnіz tvoegw2 vi1dэti ўdost0ila є3si2 i3 mi1lostivnw kъ tomY vozglag0lala є3si2: takw i3 nhnэ blgoserdыma nči1ma tvoi1ma, q vsepёtaz bGom™i, so njbhčnoю ti2 lюb0vію na nы2 i3 na vs‰ ўserdnw molsщыzsz tebЁ i3 ўmi1lьnw prossщыz tvoeS vsesi1lьnыz p0moщi i3 zastuplenіz vozzrёvši, bydi vseblgaz sp7senіz dyšъ i3 tэlesъ našihъ hodataica pred8 prt0lomъ sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw. Sp7saй u5bo, q pres™az dv7o bGorodi1telьnice, blgovёrnago їmperatora našego, njbi1telь sію2 i3 vesь r0dъ hrtіanskій i3 vs‰ sъ vёroю prihodsщыz i3 poklansющыzsz prečtcэй їkHnэ kvlenіz tvoegw2, pres™yю že trbcu, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a slavzщыz, i3 tvoE mi1lostivnoe so s™hmъ nіkolaemъ predstatelьstvo počitaющыz, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Tropari2 džbщіi pres™ёй bcdэ, glasъ d7:

№. Kъ bcdэ priležnw nhnэ pritecemъ grёšnіi i3 smirennіi, i3 pripademъ, vъ pokasnіi zovyщe i3z8 glubinы2 duši2: vLčce, pomozi2, na nы2 miloserdovavši: potщi1sz, pogibaemъ t mn0žestva pregrэšenій: ne tvrati2 tvo‰ rabы6 tщы2, ts bo i3 є3di1nu nadeždu i4mamы.

v7. Ne ўmolči1mъ nikogdA, bcde, si6lы tvo‰ glag0lati nedost0йnіi: ѓщe bo tы2 ne bы predstosla molsщi, kto2 bы nasъ i3zbavilъ t toli1kihъ bёdъ; kt0 že bы sohrani1lъ donhnэ svobHdnы; Ne tstypimъ, vLčce, t tebє2: tvo‰ bo rabы6 sp7saeši pri1snw t vsskihъ lю1tыhъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.