Молитве Пресветој Богородици пред иконама

W#ГЛАВЛЕ~НІЕ

 

Септeмвріа № и3 ґпрjліа ѕ7i
Септeмвріа в7
Септeмвріа д7
Септeмвріа }
Септeмвріа }
Септeмвріа д7i и3 въ недёлю пeрвую по к7f дни2 їyніа
Септeмвріа з7i
Септeмвріа }i
Септeмвріа }i и3 ґпрjліа к7д
NктHвріа №
NктHвріа f7
NктHвріа в7i
NктHвріа Gi, февруaріа в7i и3 во вт0рникъ свётлыz седми1цы
NктHвріа з7i
NктHвріа з7i
NктHвріа к7в и3 їyліа }
NктHвріа к7д
NктHвріа l
Ноeмвріа f7
Ноeмвріа f7i
Ноeмвріа к7а
Ноeмвріа к7з
Ноeмвріа к7з
Ноeмвріа к7з
Декeмвріа f7
Декeмвріа к7
Декeмвріа к7ѕ
Їануaріа в7i и3 ѓvгуста є7i
Їануaріа к7а
Їануaріа к7а
Їануaріа к7є
Февруaріа є7
Февруaріа к7а
Мaрта ѕ7
Мaрта ѕ7
Мaрта з7
Мaрта f7
Мaрта д7i
Мaрта к7є
Въ суббHту є7-z седми1цы вели1кагw постA
Въ вели1кій пzт0къ
Ґпрjліа в7i
Ґпрjліа д7i
Ґпрjліа к7є
Въ пzт0къ свётлыz седми1цы
Въ пzт0къ свётлыz седми1цы
Мaіа з7
Мaіа к7а, їyніа к7г и3 ѓvгуста к7ѕ
Мaіа к7а
Мaіа к7f
Мaіа к7f
Їyніа }
Їyніа №i.
Їyніа }i
Їyніа к7
Їyніа к7г
Їyніа к7ѕ
Їyніа к7и
Їyніа к7f
Їyніа l
Їyліа в7
Їyліа є7
Їyліа f7
Їyліа ‹
Їyліа к7г
Їyліа к7и
Їyліа к7и
Їyліа к7и
Їyліа к7и
Ѓvгуста }
Ѓvгуста Gi
Ѓvгуста д7i
Ѓvгуста є7i
Ѓvгуста є7i
Ѓvгуста f7i
Ѓvгуста к7в
Ѓvгуста к7г
Ѓvгуста к7г
Ѓvгуста к7г

 

ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ
Објављено:
9. септембра 2018.
Извор:
www.alexsem.org

 

Коментарисање није више омогућено.