NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Їynіa k7f

Mltva pred8 čudotv0rnoю їkHnoю pres™hz bcdы duni1lovskoю, čt0maz vъ srёtenskomъ sob0rэ grada nіk0lьska, v0logodskіz є3parhіi.

Q pres™az bcde, vhššaz heruv‡mъ i3 čtcnёйšaz seraf‡mъ, r0ždšaz hrtA bGa našego, ѓgGlьskoe veli1koe ўdivlenіe, prbr0čestvіz i3spolnenіe, bGoizbrannaz ntrokovi1ce, cRi1ce nb7sE i3 zemli2, vsёhъ skorbsщihъ radoste, njbi1dimыhъ zastypnice, ѓlčuщihъ pitatelьnice, njburevaemыhъ pristaniщe, bolьnhhъ posэщenіe, nemoщnhhъ pokr0ve i3 zastuplenіe, si1rыhъ pokrovi1telьnice, plavaющihъ tišino2, putešestvuющihъ pospэšenіe, truždaющihsz pok0iщe, nagi1hъ njdэsnіe, ni1щihъ bogatstvo neistoщi1moe, matereй ti1hoe veselіe, mladencєvъ krёposte, vsBmъ bezpomHщnыmъ got0voe vo vsemъ pomoženіe, hrtіanskagw r0da našegw nel0žnaz pokrovi1telьnice! Q vsemi1lostivaz dv7o vLčce bcde! TebЁ є3di1nэй t vsevhšnzgw dadesz vo vsemъ zastupati nasъ i3 sp7sati: tы2 є3si2 vёrnoe i3 sk0roe vračevstvo2 grэh0vnыhъ našihъ strasteй i3 mltvennica pervaz ko hrtY bGu našemu nj proщenіi grэhHvъ našihъ. Q vsepёtaz m™i, dv7o bcde! Ўslhši glasъ molsщihsz r†bъ tvoi1hъ, i3 čudotv0rnэй їkHnэ tvoeй predstosщihъ, i3 kъ neй, ćkože kъ tebЁ sam0й sъ nami prebыvaющeй, džči naši vozvodsщihъ, i3 lюb0vію t duši2 pripadaющihъ, i3 si1ce tebЁ pal0mski vopію1щihъ: slhši, dщi2, i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE, i3 ўslhši molenіe naše, ćkože mn0žєstva vёrnыhъ vo vs‰ vremenA tob0ю ўslhšani bhša. Vsskъ bo po svoeй sk0rbi pr0sitъ ў tebє2 p0moщi, i3zbavlenіz i3 zastuplenіz, i3 tы2 prošє1nіz i4hъ i3spolnseši, i3 radostію dyšы i4hъ ўslaždaeši. Q mi1lostivaz i3 premi1lostivaz gpcžE cRi1ce bcde! Tы2, ±že vosh0щeši, vs‰ i3sprosi1ti t sn7a tvoegw2 hrtA bGa našegw m0žeši: ne tri1ni u5bo nasъ t tvoegw2 zastuplenіz, podaždь svoboždenіe t bёdъ i3 skorbeй našihъ, i3 i3zbavi nasъ, vsenepor0čnaz, t vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ i3 t ѕlhhъ čelovBkъ kleveщuщihъ na nы2, i3 ne popusti2 glada, trysa, pot0pa, ngnS i3 mečA na gradы i3 vє1si našz, bydi namъ p0moщь netstypnaz, i3 moli2 sn7a tvoego2 i3 bGa našego, ćkw da vъ strašnый denь sudA njdesnyю postavitъ nы2, radi tvoegw2 predstatelьstva. TomY slava i3 deržava, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.