NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Marta d7i

Mltvы pred8 їkHnoю pres™hz bcdы fe0dwrovskoю.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q pres™az vLčce bcde i3 prisnodv7o mRje, є3di1naz nadeždo namъ grBšnыmъ! Kъ tebЁ pribэgaemъ i3 tebE m0limъ, ćkw velіe i4maši derznovenіe kъ r0ždšemusz t tebє2 po pl0ti gDu bGu i3 sp7si1telю našemu ї}su hrtY. Ne prezri slezъ našihъ, ne vozgnušaйsz vozdыhanій našihъ, ne tri1ni sk0rbi našez, ne posrami2 ўpovanіz našegw na tS, no m™rnimi molє1nіi tvoi1mi ўmoli2 gDa bGa, da spod0bitъ nasъ, grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ, svobodi1tisz t grэhHvъ i3 strasteй duševnыhъ i3 tэlesnыhъ, i3 mjru ќbw ўmreti, ґ є3mY є3di1nomu ži1ti po vs‰ dni6 ži1zni našez. Q pres™az vLčce bcde! Putьšestvuющыmъ sputešestvuй i3 njgraždaй i3 njhransй džnыz, i3zbavi plэnennыhъ t plэnenіz, svobodi2 stražduщihъ t bёdъ, ўtёši syщihъ vъ pečali, sk0rbehъ i3 napastehъ, njblegči2 niщetY i3 vssko ѕlostradanіe tэlesnoe, i3 daruй vsBmъ vs‰ potrє1bnaz kъ životY, blgočestію i3 ži1zni vremennэй. Blgočesti1vэйšago že gosudarz їmperatora nіkolaz ґlexandroviča i3 vesь carstvuющій d0mъ ўkrэpi2 i3 ўtverdi2, i3 podaždь є3mY zdravіe i3 sp7senіe i3 na vragi2 pobёdu i3 njdolёnіe. Sp7si2, vLčce, vs‰ stranы6 i3 gradы i3 sію2 stranY i3 seй gradъ, i5mže sіS čudotv0rnaz i3 s™az їkHna tvoS dadesz vo ўtэšenіe i3 njgraždenіe: (i3li2 sp7si2, vLčce, seй gradъ i3 s™yю njbi1telь sію2) i3zbavi | t glada, gubi1telьstva, trysa, pot0pa, ngnS, mečA, našestvіz i3noplemennыhъ, meždous0bnыz brani, i3 tvrati2 vsskій gnёvъ, na nы2 pravednw dvi1žimый. Daruй namъ vremz na pokasnіe i3 njbraщenіe, i3zbavi nasъ t vnezapnыz smerti, i3 vo vremz i3sh0da našegw predstani namъ ćvlьšisz, dv7o bcde, i3 i3zbavi nasъ t vozdyšnыhъ mыtarstvъ knzzeй vёka segw2, spod0bi na strašnэmъ sudЁ hrt0vэ stati njdesnyю, i3 sodёlaй nasъ naslёdniki vёčnыhъ blgъ, da slavimъ velikolёpoe i4mz sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 s™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 ґkafіsta.

Q premiloserdaz gpcžE, cRi1ce bcde! Prіimi2 smirennoe molenіe naše, i3 ne tri1ni nasъ, zastuplenіe i3 pribёžiщe naše, i3 ne vozgnušaйsz nasъ nedost0йnыhъ, no, ćkw miloserdaz m™i, ne prestani molsщi, є3g0že rodilA є3si2, da daruetъ namъ proщenіe mn0gihъ sogrэšenій našihъ, da sp7setъ nasъ i4miže vёstь sudьbami. Pomi1luй nasъ, vLčce, pomi1luй nasъ, nёstь bo namъ sp7senіz t dёlъ. Tёmže vёrnw vopіemъ ti2: pomi1luй rabы6 tvo‰, i3 nepl0dnoe serdce naše pokaži2 plodon0sno dёlы blgi1mi. Pri1zri na nasъ nedost0йnыhъ, th bo є3si2 ўpovanіe i3 pokr0vъ našъ, ži1znь i3 svёtъ serdcu našemu. Ćkw nevečernій svёtъ t čreva tvoegw2 vozdvi1gšaz, njzari2 dyšu našu, i3 tženi2 vssku mglY t serdca našegw. Daruй namъ ўmilenіe, pokasnіe i3 sokrušenіe serdečnoe. Spod0bi nasъ po vs‰ dni6 ži1zni našez tvori1ti v0lю sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw i3 vo vsemъ blgougoždati є3mY є3di1nomu. Q bGom™i! Ne prestani molsщi r0ždšagosz t tebє2 za vs‰ pritekaющыz sъ vёroю kъ semY s™0mu (i3 čudotv0rnomu) w4brazu tvoemY, i3 podavaй i5mъ sk0ruю p0moщь i3 ўtэšenіe vъ sk0rbehъ i3 napastehъ i3 ѕlostradanіihъ: i3zbavi i5hъ t klevetы2 i3 ѕl0bы čelovёčeskіz, t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ i3 vsskіz nyždы i3 pečali. Sp7si2 ntečestvo naše, carstvuющій gradъ našъ, gradъ seй (i3li2 s™yю njbi1telь sію2) i3 vs‰ gradы i3 stranы6 t vsskihъ bёdъ i3 nyždъ, i3 sotvori2 mlctiva namъ bhti bGa našego, tvrati2 vsskій gnёvъ є3gw2, na nы2 dvi1žimый, i3 i3zbavi nы2 t naležaщagw i3 pravednagw є3gw2 preщenіz. Q bGolюbi1vaz vLčce, ѓgGlwvъ ўkrašenіe, m§nkwvъ slavo i3 vsёhъ s™hhъ radoste! Sъ ni1mi moli2 gDa, da spod0bitъ nasъ vъ pokasnіi skončati ži1zni našez tečenіe. Vъ smerti že časъ, pres™az dv7o, i3zbavi nasъ t vlasti bэs0vskіz, i3 njsuždenіz, i3 tvёta, i3 strašnagw i3spыtanіz, i3 mыtarstvъ g0rьkihъ, i3 ngnS vёčnagw, da spod0blьšesz slavnagw crtvіz b9іz, veličaemъ tS i3 slavimъ vopl0щšagosz t tebє2 hrtA bGa našego, є3myže slava so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Q pres™az gpcžE vLčce bcde! Vhšši є3si2 vsёhъ ѓgGlъ i3 ґrh†gGlъ, i3 vseS tvari čestnёйši: pom0щnica є3si2 njbi1dimыhъ, nenadёющihsz nadёznіe, ўb0gihъ zastypnica, pečalьnыhъ ўtэšenіe, ѓlčuщihъ kormi1telьnica, nagi1hъ njdэsnіe, bolьnhhъ i3scэlenіe, grёšnыhъ sp7senіe, hrtіanъ vsёhъ pomoženіe i3 zastuplenіe. Q vsemlctivaz gpcžE, dv7o bcde vLčce! Mlctію tvoeю sp7si2 i3 pomi1luй blgočesti1vэйšago, samoderžavnэйšago, veli1kago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji: suprygu є3gw2, blgočesti1vэйšuю gosudarыnю їmperatrjcu ґlexandru fe0dwrovnu: materь є3gw2, blgočesti1vэйšuю gosudarыnю їmperatrjcu marjю fe0dwrovnu: naslёdnika є3gw2, blgovёrnago gosudarz cesareviča i3 veli1kago knszz ґlexjz nіkolaeviča, i3 vesь carstvuющій d0mъ. Sp7si2, gpcžE, i3 pomi1luй r†bъ tvoi1hъ, s™ёйšій pravi1telьstvuющій smn0dъ, i3 prewsщ7є1nnыz mitropoljtы, ґrhіepjskopы i3 є3pjskopы, i3 vesь sщ7enničeskій i3 i4nočeskій či1nъ, i3 blgovёrnыhъ pravi1telьstvuющій smgkli1tъ, i3 voenačalьniki, gradonačalьniki i3 hrtolюbi1voe v0instvo, i3 dobroh0tы, i3 vs‰ pravosl†vnыz hrtіanы ri1zoю tvoeю čestn0ю zaщiti2: i3 ўmoli2, gpcžE, i3z8 tebє2 bez8 sёmene voploti1všagosz hrtA bGa našego, da preposšetъ nasъ si1loю svoeю svhše na nevi6dimыz i3 vi6dimыz vragi2 našz. Q vsemlctivaz gpcžE vLčce bcde! Vozdvi1gni nasъ i3z8 glubinы2 grэh0vnыz, i3 i3zbavi nasъ t glada, gubi1telьstva, t trysa i3 pot0pa, t ngnS i3 mečA, t nahoždenіz i3noplemennыhъ i3 meždous0bnыz brani, i3 t vnezapnыz smerti, i3 t napadenіz vražіz, i3 t tletv0rnыhъ vBtrъ, i3 t smerton0snыz ćzvы, i3 t vsskagw ѕlA. Podaždь, gpcžE, mi1rъ i3 zdravіe rabHmъ tvoi6mъ, vsBmъ pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ, i3 prosvэti2 i5mъ ќmъ i3 džči serdє1čnыz, є4že ko spasenію: i3 spod0bi nы2, grBšnыz rabы6 tvo‰, crtvіz sn7a tvoegw2, hrtA bGa našegw: ćkw deržava є3gw2 blgoslovena i3 preproslavlena, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7.

CRi1ce moS preblgaz, nadeždo moS bcde, pribёžiщe si1rыhъ i3 strannыhъ predstatelьnice, skorbsщihъ radoste, njbi1dimыhъ pokrovi1telьnice! Zri1ši moю2 bэdY, zri1ši moю2 sk0rbь: pomozi1 mi ćkw nemoщnu, napravi mS ćkw stranna. NJbi1du moю2 vёsi, razrэši2 tY, ćkože v0liši: ćkw ne i4mamъ i3nhz p0moщi razvэ tebє2, ni i3nhz predstatelьnicы, ni blgjz ўtёšitelьnicы, t0kmw tebE, q bGom™i, ćkw da sohrani1ši mS i3 pokrheši vo vёki vэkHvъ.

Mltva є7, čt0maz vъ gorodeckoй njbi1teli, nižegor0dskіz є3parhіi.

Kъ komY vozzovY, vLčce; Kъ komY pribёgnu vъ pečali moeй; Kъ komY prinesY slezы i3 vozdыh†nіz mo‰, ѓщe ne kъ tebЁ, cRi1ce nb7sE i3 zemli2; Kto2 i3st0rgnetъ mS i3z8 ti1nы grэhHvъ i3 bezzak0nій, ѓщe ne tы2, q m™i životA, zastypnice i3 pribёžiщe r0da čelovёčeskagw; Ўslhši stenanіe moE, ўtёši mS i3 pomi1luй vъ g0resti moeй, zaщiti2 vъ bэdahъ i3 napastehъ, i3zbavi t njѕloblenій i3 skorbeй i3 vsskihъ nedygwvъ i3 bolёzneй, t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, ўmiri2 vraždY stužaющihъ mnЁ, da i3zbavlenъ bydu t klevetы2 i3 ѕl0bы čelovёčeskіz: takožde t svoes mi pl0ti gnysnыhъ njbhčaєvъ svobodi1 mz. Ўkrhй mS pod8 sёnію mlcti tvoeS, da njbrsщu pok0й i3 radostь, i3 t grэhHvъ njčiщenіe. TvoemY m™rnemu zastuplenію sebE vručaю: bydi mnЁ m™i i3 nadežda, pokr0vъ i3 p0moщь i3 zastuplenіe, radostь i3 ўtэšenіe i3 sk0raz vo vsemъ pom0щnica. Q čydnaz vLčce! Vsskъ pritekazй kъ tebЁ bez8 tvoeS vsesi1lьnыz p0moщi ne th0ditъ: segw2 radi i3 ѓzъ nedost0йnый kъ tebЁ pribэgaю, da i3zbavlenъ bydu t vnezapnыz i3 lю1tыz smerti, skrežeta zybnagw i3 vёčnagw mučenіz, nbcnoe že crtvіe poluči1ti spod0blюsz i3 tebЁ vo ўmilenіi serdca rekY: raduйsz, m™i b9іz, predstatelьnice i3 zastypnice naša ўserdnaz, vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Prišestvіemъ čtcnhz tvoeS їkHnы,bGootrokovi1ce, njbradovannый dnesь bGohrani1mый gradъ kostromA, ćkože drevnій ї}lь kъ kіvHtu zavёta, pritekaetъ ko i3z8wbraženію licA tvoegw2 i3 voploti1všagwsz t tebє2 bGa našegw, da tvoi1mъ m™rnimъ kъ nemY predstatelьstvomъ pri1snw hodataйstvueši vsBmъ, pod8 sёnь kr0va tvoegw2 pribэgaющыmъ, mi1rъ i3 velію mlctь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.