NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Marta ѕ7

Mltvы pred8 їkHnoю pres™hz bcdы čenstoh0vskoю.

Mltva №, čt0maz vъ kmrjllo-mef0dіevskoй cRkvi grada čenst0hova.

Q vsemlctivaz gpcžE, cRi1ce bcde, t vsёhъ rodHvъ i3zbrannaz i3 vsёmi rHdы nbcnыmi i3 zemnhmi ўblžaemaz! Vozzri2 mi1lostivnw na predstosщыz pred8 s™0ю їkHnoю tvoeю lю1di sі‰, ўserdnw molsщыzsz tebЁ, i3 sotvori2 predstatelьstvomъ tvoi1mъ i3 zastuplenіemъ ў sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw, da nikt0že i3zhdetъ tsю1du t0щь ўpovanіz svoegw2 i3 posramlenъ vъ nadeždэ svoeй, no da prіi1metъ kjйždo t tebє2 vs‰ po blg0mu i3zvolenію serdca svoegw2 i3 po nyždэ i3 potrebэ svoeй, vo sp7senіe duši2 i3 vo zdravіe tёlu. Naipače že njsэni2 i3 njgradi2 pokr0vomъ tvoi1mъ, miloserdaz m™i, blgočesti1vэйšago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, i3 vesь carstvuющій d0mъ є3gw2: tženi2 t negw2 mltvami tvoi1mi vsskago vragA i3 supostata, ўtverdi2 žitіE є3gw2 vъ mi1rэ i3 tišinЁ, da i3 mы2 vsi2 ti1hoe i3 bezm0lvnoe žitіE poživemъ vo vsskomъ blazэ i3 čistotЁ: ўderžavi carstvo є3gw2, vo є4že bhti vъ nemъ crtvu hrt0vu: ўpravi puti6 i3 sovёtы є3gw2, da vozsіsetъ vo dnehъ є3gw2 pravda i3 mn0žestvo mi1ra, i3 da vozraduetsz serdce є3gw2 nj syщihъ vъ deržavэ є3gw2, ćkože serdce ntcA nj čadэhъ svoi1hъ veselsщasz: na soproti6vnыz že i3 lukavnuющыz vъ serdcahъ svoi1hъ posli2 pred8 licemъ є3gw2 ќžasъ i3 trepetъ, da ponE strahomъ vrazumstsz i3 prestanutъ t lukavstvъ svoi1hъ. Moli2, miloserdaz vLčce, prenbcnago bGa, da pri1snw soblюdetъ cRkovь svoю2 s™yю vo pravoslavіi i3 tverdэй vёrэ do koncA vэkHvъ. Priziraй blgoserdіemъ, vsepёtaz, i3 prizrёnіemъ mi1lostivagw tvoegw2 zastuplenіz na vsE carstvo vserwssjйskoe, carstvuющыz gradы našz i3 gradъ seй i3 s™hй hramъ seй, i3 na sі‰ bog†tыz tvo‰ mlcti newskydnw i3zlivaй, th bo є3si2 vsesi1lьnaz pom0щnica i3 zastypnica vsёhъ nasъ. Prikloni1sz kъ mltvamъ r†bъ tvoi1hъ i3 prošenієmъ i4hъ, ўslhši vozdыh†nіz i3 mltvы, i4miže rabi2 tvoi2 m0lztsz na s™ёmъ mёstэ semъ. Ѓщe i3 i3novёrnый, i3li2 i3noplemennikъ, zdЁ prehodS, pom0litsz, ўslhši i3 mi1lostivnw sodёlaй, ±že kъ p0moщi є3mY i3 ko sp7senію. Q vsepёtaz m™i, nadeždo naša preblgaz! Soberi2 razsBznnыz, nevBrnыz že i3 i3novBrnыz vo stranahъ našihъ na pytь i4stinnый nastavi, tpadšыz t blgočesti1vыz vёrы paki vozvrati2 i3 s™ёй pravoslavnэй kafoljčestэй cRkvi i5hъ sopričti2: vъ d0mэhъ našihъ mi1rъ ўtverdi2, starostь podderži2, ю4nыz nastavi, mladencы vospitaй, si6rыz i3 vdovi6cы zastupi2, plэnє1nnыz svobodi2, bolsщыz ўvračyй, na sudЁ i3 vъ zaklюčenіihъ i3 vъ zatočenіihъ i3 vъ g0rьkihъ rab0tahъ syщыz pomzni2, njgraždaющi nы2 pri1snw t vsskagw ѕlA blgostію tvoeю, i3 ўtёši mi1lostivnыmъ tvoi1mъ posэщenіemъ i3 vs‰ blgodёющыz namъ. Daruй že, blgaz, zemli2 plodon0sіe, vozdyhu blgorastvorenіe i3 vs‰, ±že na p0lьzu našu, darы blgovremєnnыz i3 blgopotrє1bnыz mltvami i3zbrannыhъ ўg0dnikwvъ, s™hhъ kmrjlla i3 mef0dіa, vъ i4hže hramэ i3 predstoi1mъ vsi2. Prežde tšedšыz ntcы2 i3 matєri, bratію i3 sєstrы2 našz ўpok0й vъ selenіihъ s™hhъ, vъ mёstэ ѕlačnэ, vъ mёstэ pok0йnэ, i3dёže nёstь pečalь i3 vozdыhanіe. E#gda že prispёetъ i3 naše t žitіS segw2 tšestvіe i3 kъ vёčnэй ži1zni preselenіe, predstani namъ, preblgoslovennaz dv7o, i3 daruй hrtіanskuю konči1nu žitіS našegw bezbolёznenu, neposthdnu i3 s™hhъ t†inъ pričastnu, da i3 vъ byduщemъ vёcэ spod0bimsz vsi2, kypnw so vsёmi s™hmi, bezkonečnыz blžennыz ži1zni vo crtvіi vozlю1blennagw sn7a tvoegw2, gDa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čt0maz vъ cRkvi sel† zabёlina, vladi1mіrskіz є3parhіi.

Q pres™az vLčce naša bcde, nbcnaz cRi1ce, naša preblgaz nadeždo, preizsщnaz ntrokovi1ce, nenadёющыmsz nadёznіe, grBšnыmъ sp7senіe, si6rыmъ pribёžiщe, str†nnыmъ predstatelьnice, nagi6mъ njdэsnіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe i3 radoste, njbi6dimыmъ pokrovi1telьnice i3 vsBmъ syщыmъ vъ bэdahъ i3 napastehъ vspomoženіe i3 zastuplenіe! Q vsemlctivaz gpcžE dv7o bcde! Zri1ši našz bэdы6, skHrbi i3 nap†sti: pomozi2 namъ nemoщnы6mъ, peč†lьnыmъ i3 ўnы6lыmъ, skHrbnыmъ že i3 tč†znnыmъ, i3 vssku pečalь timi2 t nasъ. NJbi1du našu tы2 vёsi: razrэši2 tY, vsenepor0čnaz, ćkože v0liši i3 m0žeši: ne daždь namъ vo tčaznіe vpasti. Ne i4mamы bo i3nhz p0moщi, razvэ sn7a tvoegw2, hrtA bGa našegw, i3 tebє2, q m™i b9іz, q vLčce naša! Tёmže na tv0й prečtcый w4brazъ so vozdыhanіemъ i3 sъ sokrušenіemъ serdca vziraemъ, i3 kolBna do zemli2 preklonsemъ, vzыvaющe: pri1zri blgoserdыmъ džkomъ, vsepёtaz bcde, i3 ўslhši nasъ, preblgaz: ne tri1ni, no blgovoli2 pomi1lovati: ne njmerzi2 našegw vozdыhanіz. Nikt0že bo pritekazй kъ tebЁ posramlenъ t tebє2 i3sh0ditъ, no pr0sitъ blgodati i3 prіemletъ darъ na p0lьzu prošenіz vo vёki vэkHvъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.