NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Noemvrіa k7a

Mltvы pred8 їkHnoю vvedenіz vo hramъ pres™hz bcdы.

Mltva №.

Q pres™az gpcžE vLčce bcde! Vhšši є3si2 vsёhъ ѓgGlъ i3 ґrh†gGlъ, i3 vseS tvari čestnёйši: pom0щnica є3si2 njbi1dimыhъ, nenadёющihsz nadёznіe, ўb0gihъ zastypnica, pečalьnыhъ ўtэšenіe, ѓlčuщihъ kormi1telьnica, nagi1hъ njdэsnіe, bolьnhhъ i3scэlenіe, grёšnыhъ sp7senіe, hrtіanъ vsёhъ pomoženіe i3 zastuplenіe. Q vsemlctivaz gpcžE, dv7o bcde vLčce! Mlctію tvoeю sp7si2 i3 pomi1luй blgočesti1vэйšago, samoderžavnэйšago, veli1kago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča vseS rwssji: suprygu є3gw2, blgočesti1vэйšuю gosudarыnю їmperatrjcu ґlexandru fe0dwrovnu: materь є3gw2, blgočesti1vэйšuю gosudarыnю їmperatrjcu marjю fe0dwrovnu: naslёdnika є3gw2, blgovёrnago gosudarz cesareviča i3 veli1kago knszz ґlexjz nіkolaeviča, i3 vesь carstvuющій d0mъ. Sp7si2, gpcžE, i3 pomi1luй r†bъ tvoi1hъ, s™ёйšій pravi1telьstvuющій smn0dъ, i3 prewsщ7є1nnыz mitropoljtы, ґrhіepjskopы i3 є3pjskopы, i3 vesь sщ7enničeskій i3 i4nočeskій či1nъ, i3 blgovёrnыhъ pravi1telьstvuющій smgkli1tъ, i3 voenačalьniki, gradonačalьniki i3 hrtolюbi1voe v0instvo, i3 dobroh0tы, i3 vs‰ pravosl†vnыz hrtіanы ri1zoю tvoeю čestn0ю zaщiti2: i3 ўmoli2, gpcžE, i3z8 tebє2 bez8 sёmene voploti1všagosz hrtA bGa našego, da preposšetъ nasъ si1loю svoeю svhše na nevi6dimыz i3 vi6dimыz vragi2 našz. Q vsemlctivaz gpcžE vLčce bcde! Vozdvi1gni nasъ i3z8 glubinы2 grэh0vnыz, i3 i3zbavi nasъ t glada, gubi1telьstva, t trysa i3 pot0pa, t ngnS i3 mečA, t nahoždenіz i3noplemennыhъ i3 meždous0bnыz brani, i3 t vnezapnыz smerti, i3 t napadenіz vražіz, i3 t tletv0rnыhъ vBtrъ, i3 t smerton0snыz ćzvы, i3 t vsskagw ѕlA. Podaždь, gpcžE, mi1rъ i3 zdravіe rabHmъ tvoi6mъ, vsBmъ pravosl†vnыmъ hrtіanwmъ, i3 prosvэti2 i5mъ ќmъ i3 džči serdє1čnыz, є4že ko spasenію: i3 spod0bi nы2, grBšnыz rabы6 tvo‰, crtvіz sn7a tvoegw2, hrtA bGa našegw: ćkw deržava є3gw2 blgoslovena i3 preproslavlena, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7.

Kъ komY vozopію2, vLčce; Kъ komY pribёgnu vъ g0resti moeй, ѓщe ne kъ tebЁ, cRi1ce nbcnaz; Kto2 plačь m0й ўslhšitъ i3 vozdыhanіe prіi1metъ, ѓщe ne tы2, prenepor0čnaz, nadeždo hrtіanъ i3 pribёžiщe namъ grBšnыmъ; Kto2 pače tebє2 vъ napastehъ zaщi1titъ; Ўslhši stenanіe moE i3 prikloni2 ќho tvoE ko mnЁ, vLčce i3 m™i bGa moegw2. Ne prezri i4щuщagw tvoeS p0moщi i3 ne tri1ni menє2 grёšnagw, cRi1ce nbcnaz. Nauči2 menE v0lю sn7a tvoegw2 i3spolnsti i3 daruй želanіe togw2 s™ы6z zapwvэdi tvori1ti. Roptanіz že moegw2 radi, vъ sk0rbehъ bhvšagw, ne tstupi2 t menє2, no prebydi mi2 malovёrnomu pokr0vъ i3 zastuplenіe. Tvoi1mъ hodataйstvomъ pregrэšє1nіz mo‰ pokrhй, t vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ zaщiti2, serdcA vraždyющihъ na mS ўmzgči2 i3 hrt0voю lюb0vію sі‰ sogrёй. Mnё že nemoщn0mu daruй tvoю2 vsesi1lьnuю p0moщь, vo є4že grэhHvnыz mo‰ str†sti prepobэdi1ti, da pokasnіemъ i3 žitіS moegw2 d0brыmъ i3spravlenіemъ njčiщenъ bhvъ, pr0čee vremz zemnagw stranstvіz moegw2 vъ poslušanіi cRkvi sn7a tvoegw2 bez8 por0ka preйti2 spod0blюsz. Vъ časъ že konči1nы moeS predstani mnЁ, vsёhъ hrtіanъ ўpovanіe syщi, i3 vёru moю2 vo džnый tsžkій denь ўtverdi2, ґ po tšestvіi moemъ vsesi1lьnuю mltvu tvoю2 nj mnЁ voznesi2, da pomi1luetъ mS gDi i3 pričastnika mS є3gw2 bezkonečnыhъ radosteй da sotvori1tъ vo vёki vэkHvъ.

Troparь, glasъ d7:

Dnesь blgovolenіz b9іz pred8wbraženіe i3 čelovёkwvъ sp7senіz propovёdanіe: vъ hramэ b9іi ćsnw dv7a kvlsetsz i3 hrtA vsBmъ predvozvэщaetъ. T0й i3 mы2 veleglasnw vozopіi1mъ: raduйsz, smotrenіz ziždi1televa i3spolnenіe.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.