NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

NktHvrіa k7d

Mltvы pred8 їkHnoю pres™hz bcdы, vsёhъ skorbsщihъ radosti.

Mltva №, i3z8 ґkafіsta.

Q pres™az vLčce i3 bcde, vhššaz heruv‡mъ i3 čtcnёйšaz seraf‡mъ, bGoizbrannaz ntrokovi1ce, vsёhъ skorbsщihъ radoste! Podaždь ўtэšenіe i3 namъ, vъ sk0rbi syщыmъ: razvэ bo tebє2 i3n0gw pribёžiщa i3 p0moщi ne i4mamы. Tы2 є3di1na є3si2 radosti našez hodataica, i3 ćkw m™i b9іz i3 m™i miloserdіz, predstosщi ў prt0la pres™hz trbcы, m0žeši namъ pomoщi2: nikt0že bo pritekazй kъ tebЁ posramlenъ th0ditъ. Ўslhši u5bo i3 nasъ, nhnэ vъ denь sk0rbi pred8 tvoeю їkHnoю pripadaющihъ i3 so slezami tebЁ molsщihsz: tženi2 t nasъ naležaщыz na nasъ skHrbi i3 peč†li. Vъ seй vremennэй ži1zni, ne lišє1nы že sotvori1 nы tvoi1mъ vsesi1lьnыmъ hodataйstvomъ i3 vёčnыz neskončaemыz radosti vo crtvіi sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, i3 so pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, i3z8 ґkafіsta.

CRi1ce moS preblgaz, nadeždo moS bcde, pribёžiщe si1rыhъ i3 strannыhъ predstatelьnice, skorbsщihъ radoste, njbi1dimыhъ pokrovi1telьnice! Zri1ši moю2 bэdY, zri1ši moю2 sk0rbь: pomozi1 mi ćkw nemoщnu, napravi mS ćkw stranna. NJbi1du moю2 vёsi, razrэši2 tY, ćkože v0liši: ćkw ne i4mamъ i3nhz p0moщi razvэ tebє2, ni i3nhz predstatelьnicы, ni blgjz ўtёšitelьnicы, t0kmw tebE, q bGom™i, ćkw da sohrani1ši mS i3 pokrheši vo vёki vэkHvъ.

Mltva G.

Nadeždo nenadežnыhъ, si1lo bezpom0щnыhъ, pristaniщe njburevaemыhъ, pokr0ve napastvuemыhъ, zastuplenіe njbi1dimыhъ, nbcnaz manno, ўslaždaющaz ѓlčuщыz, pitіE nbcnagw ўpokoenіz žažduщыmъ, m™i preblgoslovennagw hrtA bGa, preblgoslovennaz i3 prenepor0čnaz dv7o! Kъ tebЁ ўserdnw pribэgaemъ, ko tvoemY pokr0vu vsedyšnw kolBna preklonsemъ. Ne prezri u5bo plača i3 slezъ našihъ. Ѓщe nedost0instvo naše i3 njkasnstvo našihъ grэhHvъ nasъ ўžasaetъ, no cэlьbon0snый seй s™hй tv0й w4brazъ, na nemže blgodatь tvoю2 i3 si1lu, ćkw neisčerpaemoe m0re, vi1dimъ, paki nadeždoю sp7senіz nы2 i3spolnsetъ. Vёmы bo na mёstэ semъ slэpы6z prozrёvšz, gluh‡z prežde p0slэžde slhšaщz, nedyguющыz i3scэlenіe prіi1mšz, skorbsщыz ўtёšєnы, vs‰ po vsskomu prošenію blgoiz8obi1lьstvuющz. Na džnыhъ pomi1lwvanіz bы6všaz vziraющe, slёpi syщe duševnыma nči1ma i3 hr0mi duševnыmi čyvstvы, nhnэ zdЁ pribэg0homъ. Prosvэti2 u5bo i3 i3spravi nы2, vLčce: vёsi bo vsskuю našu sk0rbь i3 vsskuю bэdY. Ne prezri molenій našihъ, ne vozgnušaйsz nasъ grёšnыhъ: vёmы bo, ćkw vs‰ m0žeši, є3li6ka v0liši. Q preblgaz naša nadeždo i3 ўtэšenіe! T ю4nosti našez kъ tebЁ priverženi є3smы2: ne njstavi u5bo nasъ, nižE tstupi2 t nasъ nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva d7.

Q pres™az dv7o, m™i hrtA bGa našegw, cRi1ce nb7sE i3 zemli2! Vonmi2 mnogobolёznennomu vozdыhanію dyšъ našihъ, pri1zri sъ vыsotы2 s™hz tvoeS na nasъ, sъ vёroю i3 lюb0vію poklansющihsz prečtcomu (i3 čudotv0rnomu) w4brazu tvoemY. Se bo grэhmi2 pogružaemіi i3 skorbьmi2 njburevaemіi, vziraющe na tv0й w4brazъ, ćkw živёй tebЁ syщeй sъ nami, prin0simъ smirє1nnaz molє1nіz n†ša. Ne i4mamы bo i3nhz p0moщi, ni i3nagw predstatelьstva, ni ўtэšenіz, t0kmw tebE, q m™i vsёhъ skorbsщihъ i3 njbremenennыhъ! Pomozi2 namъ nemoщnы6mъ, ўtoli2 skHrbi našz, nastavi na pytь pravый nasъ zabluždaющihъ, ўvračyй bolёznєnnaz serdcA n†ša i3 sp7si2 beznadežnыhъ daruй namъ pr0čee vremz žitіS našegw vъ mi1rэ i3 pokasnіi provodi1ti, podaždь hrtіanskuю konči1nu, i3 na strašnэmъ sudЁ sn7a tvoegw2 kvi1sz namъ miloserdaz predstatelьnica, da vsegdA poemъ, veličaemъ i3 slavimъ tS, ćkw blgyю zastypnicu r0da hrtіanskagw, so vsёmi ўgodi1všimi bGu, vo vёki vэkHvъ.

Mltva є7.

Q pres™az gpcžE vLčce bcde! Prіimi2 nedost0йnuю mltvu našu, i3 sohrani2 nasъ t navёta ѕlhhъ čelovBkъ i3 t vnezapnыz smerti, i3 daruй namъ prežde koncA pokasnіe. Na molenіe naše ўmiloserdisz, i3 radostь vmёstw pečali daruй. I# i3zbavi nasъ, gpcžE, t vsskіz bэdы2 i3 napasti, sk0rbi i3 bolёzni i3 t vsskagw ѕlA. I# spod0bi nы2, grBšnыz rabы6 tvo‰, njdesnyю stati vo vtor0mъ prišestvіi sn7a tvoegw2, hrtA bGa našegw, i3 naslёdniki bhti crtvіz nbcnagw i3 ži1zni vёčnыz so vsёmi s™hmi vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Mltva ѕ7.

Kъ komY vozopію2, vLčce; Kъ komY pribёgnu vъ g0resti moeй, ѓщe ne kъ tebЁ cRi1ce nbcnaz; Kto2 plačь m0й i3 vozdыhanіe moE prіi1metъ, ѓщe ne tы2, prenepor0čnaz, nadeždo hrtіanъ i3 pribёžiщe namъ grBšnыmъ; Kto2 pače tebє2 vъ napastehъ zaщi1titъ; Ўslhši u5bo stenanіe moE, i3 prikloni2 ќho tvoE ko mnЁ, vLčce mlcti bGa moegw2, i3 ne prezri menє2 trebuющagw tvoeS p0moщi, i3 ne tri1ni menє2 grёšnagw. Vrazumi2 i3 nauči1 mz, cRi1ce nbcnaz: ne tstupi2 t menє2 rabA tvoegw2, vLčce, za roptanіe moE, no bydi mnЁ mati i3 zastypnica. Vručaю sebE mi1lostivomu pokr0vu tvoemY: privedi1 mz grёšnago kъ ti1hoй i3 bezmztežnэй ži1zni, da plačusz nj grэsёhъ moi1hъ. Kъ komy bo pribёgnu povi1nnый ѓzъ, ѓщe ne kъ tebЁ, ўpovanію i3 pribёžiщu grёšnыhъ, nadeždoю na neizrečennuю mlctь tvoю2 i3 щedrHtы tvo‰ njkrilsemь; q vLčce cRi1ce nbcnaz! Tы2 mnЁ ўpovanіe i3 pribёžiщe, pokr0vъ i3 zastuplenіe i3 p0moщь. CRi1ce moS preblgaz i3 sk0raz zastypnice! Pokrhй tvoi1mъ hodataйstvomъ mo‰ pregrэšє1nіz, zaщiti2 menE t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ: ўmzgči2 serdcA ѕlhhъ čelovBkъ, vozstaю1щihъ na mS. Q m™i gDa moegw2 tvorcA! Tы2 є3si2 k0renь dёvstva i3 neuvzdaemый cvёtъ čistotы2. Q bGorodi1telьnice! Tы2 podaždь mi2 p0moщь nemoщstvyющemu plotski1mi strastьmi2 i3 bolёznuющemu serdcemъ, є3di1no bo tvoE i3 sъ tob0ю tvoegw2 sn7a i3 bGa našegw i4mamъ zastuplenіe: i3 tvoi1mъ prečydnыmъ zastuplenіemъ da i3zbavlюsz t vsskіz bэdы2 i3 napasti, q prenepor0čnaz i3 preslavnaz b9іz m™i mRje. Tёmže so ўpovanіemъ glag0lю i3 vopію2: raduйsz, blgodatnaz: raduйsz, njbradovannaz: raduйsz, preblgoslovennaz: gDь sъ tob0ю.

Mltva z7.

Q pres™az dv7o, m™i gDa vhšnzgw, zastypnice i3 pokr0ve vsёhъ kъ tebЁ pribэgaющihъ! Pri1zri sъ vыsotы2 s™hz tvoeS na mS grёšnago, pripadaющago ko prečtcomu (i3 čudotv0rnomu) w4brazu tvoemY: ўslhši moю2 tepluю mltvu i3 prinesi2 ю5 pred8 vozlю1blennago sn7a tvoego2, gDa našego ї}sa hrtA: ўmoli2 є3go2, da njzari1tъ mračnuю dyšu moю2 svёtomъ b9estvennыz blgodati svoeS, da i3zbavitъ mS t vsskіz nyždы, sk0rbi i3 bolёzni, da nizp0sletъ mnЁ ti1hoe i3 mi1rnoe žitіE, zdravіe tэlesnoe i3 duševnoe, da ўmiri1tъ stražduщee serdce moE i3 i3scэli1tъ r†nы є3gw2, da nastavitъ mS na dHbraz dэlA, ќmъ m0й ќbw t pomыšlenій syetnыhъ da njči1stitъ, i3spolnenію že zapovэdeй svoi1hъ mS nauči1vъ, t vёčnыz myki da i3zbavitъ i3 svoegw2 nbcnagw crtvіz da ne liši1tъ mS. Q pres™az bcde! Tы2, vsёhъ skorbsщihъ radoste, ўslhši i3 mS sk0rbnago: tы2, i3menyemaz ўtolenіe pečali, ўtoli2 i3 moю2 pečalь: tы2, kupino2 newpali1maz, sohrani2 mjrъ i3 vsёhъ nasъ t vredon0snыhъ džgnennыhъ strёlъ vragA: tы2, vzыskanіe pogi1bšihъ, ne popusti2 i3 mnЁ pogi1bnuti vъ bezdnэ grэhHvъ moi1hъ, na ts bo po bz7э vsS moS nadežda i3 ўpovanіe. Bydi mnЁ vъ ži1zni vremennэй zastypnica i3 nj ži1zni vёčnэй pred8 vozlю1blennыmъ sn7omъ tvoi1mъ, gDemъ našimъ ї}somъ hrt0mъ hodataica. Nauči1 mz tomY ќbw sъ vёroю i3 lюb0vію služi1ti, tebe že, pres™az m™i b9іz, preblgoslovennaz mRje, blgogovёйnw čti1ti do skončanіz dneй moi1hъ.

Mltva }, čt0maz vъ skorbsщenskoй kladbi1щenskoй cRkvi grada rzzani.

Q pres™az vLčce bcde, preblgoslovennaz m™i hrtA bGa sp7si1telz našegw, vsёhъ skorbsщihъ radoste, bolьnhhъ posэщenіe, nemoщnhhъ pokr0ve i3 zastypnice, vdovi1cъ i3 si1rыhъ pokrovi1telьnice, matereй pečalьnыhъ vsenadežnaz ўtёšitelьnice, mladencєvъ nemoщnhhъ krёposte, i3 vsBmъ bezpomHщnыmъ vsegdA got0vaz p0moщe i3 vёrnoe pribёžiщe! TebЁ, q vsemlctivaz, dadesz t vsevhšnzgw blgodatь vo є4že vsёhъ zastupati i3 i3zbavlsti t sk0rbi i3 bolёzneй, zanE samA lю6tыz skHrbi i3 bolBzni preterpёla є3si2, vziraющi na v0lьnoe stradanіe sn7a tvoegw2 vozlю1blennagw i3 togo2 na krtЁ raspinaema zrsщi, є3gdA njryžіe smmeHnomъ predrečennoe serdce tvoE pr0йde. Tёmže u5bo, q m™i čadolюbi1vaz, vonmi2 glasu molenіz našegw, ўtёši nasъ vъ sk0rbi syщihъ, ćkw vёrnaz radosti hodataica. Predstosщi prest0lu pres™hz trbcы, njdesnyю sn7a tvoegw2, hrtA bGa našegw, m0žeši, ѓщe vosh0щeši, vs‰ namъ polє1znaz i3sprosi1ti. Segw2 radi sъ vёroю serdečnoю i3 lюb0vію t duši2 pripadaemъ kъ tebЁ ćkw cRi1cэ i3 vLčcэ, i3 pal0mski vopi1ti tebЁ derzaemъ: slhši, dщi2, i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE, ўslhši molenіe naše, i3 i3zbavi nasъ t njbstosщihъ bёdъ i3 skorbeй: th bo prošє1nіz vsёhъ vёrnыhъ, ćkw skorbsщihъ radostь, i3spolnseši, i3 dušamъ i4hъ mi1rъ i3 ўtэšenіe podaeši. SE zri1ši bэdY našu i3 sk0rbь: kvi2 namъ mlctь tvoю2, posli2 ўtэšenіe ўszvlennomu pečalію serdcu našemu, pokaži2 i3 ўdivi2 na nasъ grёšnыhъ bogatstvo miloserdіz tvoegw2, podaždь namъ slezы pokasnіz ko njčiщenію grэhHvъ našihъ i3 ўtolenію gnёva b9іz, da sъ či1stыmъ serdcemъ, s0vэstію blg0ю i3 nadeždoю nesumnёnnoю pribэgaemъ ko tvoemY hodataйstvu i3 zastuplenію. Prіimi2, vsemlctivaz naša vLčce bcde, ўserdnoe molenіe naše tebЁ prinosi1moe, i3 ne tri1ni nasъ nedost0йnыhъ t tvoegw2 blgoserdіz, no podaždь namъ i3zbavlenіe t sk0rbi i3 bolёzni, zaщiti2 nasъ t vsskagw navёta vražіz i3 klevetы2 čelovёčeskіz, bydi namъ pom0щnica netstypnaz vo vs‰ dni6 ži1zni našez, ćkw da pod8 tvoi1mъ m™rnimъ pokr0vomъ vsegdA prebydemъ cёli i3 sohraneni tvoi1mъ zastuplenіemъ i3 mltvami kъ sn7u tvoemY i3 bGu sp7si1telю našemu, є3myže podobaetъ vsskaz slava, čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva f7, čt0maz vъ nižegor0dskomъ krestovozdvi1ženskomъ monastыrЁ.

Q pres™az gpcžE vLčce bcde! So strahomъ mn0gimъ i3 vёroю i3 lюb0vію prinossщe blgodarstvєnnaz pBnіz, m0limsz ti2 pred8 seю čudotv0rnoю їkHnoю, di1vnыmi čudesы2 prosіsvšeю: ne zatvori2 namъ grBšnыmъ щedr0tъ tvoi1hъ, vsenepor0čnaz, ne tverži nasъ pribэgaющihъ kъ tebЁ, miloserdaz. Ўmoli2 tvoego2 sn7a i3 bGa, gDa našego ї}sa hrtA, da svoeю blgodatію vozstavitъ, ўstr0itъ i3 hrani1tъ njbi1telь sію2 ko sp7senію dyšъ, є3mY ўnevёstivšihsz. Sama že, ćkw blgaz m™i vhšnzgw, prebydi netstypna t njbi1teli seS, syщagw dostosnіz tvoegw2, i3 vsesi1lьnыmi tvoi1mi mltvami pokrhй i3 zastupi2 zdЁ podvizaющыzsz t vsёhъ bёdъ i3 nyždъ duševnыhъ i3 tэlesnыhъ. Ne i4mamы bo i3nhz p0moщi, ne i4mamы i3nhz nadeždы, razvэ tebє2, prečtcaz dv7o. Tёmže smirennw pripadaющe, m0limъ tS, preblgoslovennaz vLčce: prіimi2 mi1lostivnw mltvы, prošє1nіz i3 blgodarє1nіz vsёhъ sъ vёroю pritekaющihъ kъ čestn0mu tvoemY w4brazu, i3zbavlsй i5hъ t padenіz grэh0vnagw, t navёta ѕlhhъ čelovBkъ, t skorbeй i3 bёdъ, t vnezapnыz smerti i3 vёčnыhъ mykъ, i3 daruй i5mъ dyhъ sokrušenіz, smirenіe serdca, čistotY ўmA i3 njstavlenіe pregrэšenій, da vsi2 mы2, blgodarnw tS vospэvaющіi, spod0bimsz nbcnagw crtvіz, i3 tamw so vsёmi s™hmi da slavimъ prečtcn0e i3 velikolёpoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a vo vёki vэkHvъ.

Mltva ‹, čt0maz vъ vыsokog0rskoй pystыni, nižegor0dskіz є3parhіi.

Q vsemlctivaz i3 premiloserdaz gpcžE cRi1ce bcde! Tы2 є4že vosh0щeši, nj vsemъ ўprosi1ti m0žeši sn7a tvoego2, hrtA bGa našego. Prіimi2 u5bo molenіe moE, i3 ne tri1ni t tvoegw2 zastuplenіz menE pače vsёhъ čelovBkъ grёšnэйšago: podaždь mi2 svoboždenіe t bёdъ i3 skorbeй, i3zbavi menE, vseprečtcaz, t vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ i3 t ѕlhhъ čelovBkъ kleveщuщihъ na mS, ne popusti2 mnЁ pogi1bnuti t glada, mečA, trysa, pot0pa i3 ngnS, i3 bydi mnЁ pom0щnica newskydna, ćkw da pod8 tvoi1mъ kr0vomъ vsegdA sohranenъ bydu i3 tvoi1mъ molenіemъ vъ strašnый denь sudA newsuždenъ predstanu sn7u tvoemY i3 bGu našemu, є3myže podobaetъ slava i3 deržava, so beznačalьnыmъ nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnэ i3 vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Mltva №i, čt0maz vъ voznesenskomъ sob0rэ grada samarы.

Q pres™az vLčce bcde, bGoizbrannaz ntrokovi1ce, vsёhъ skorbsщihъ radoste! Podaždь ўtэšenіe namъ vъ sk0rbi syщыmъ: tženi2 t nasъ peč†li, bolBzni, i3skušє1nіz i3 vs‰kіz nap†sti vr†žіz: ўslhši nasъ grёšnыhъ, pripadaющihъ pred8 tvoeю vsečtcn0ю їkHnoю sъ sokrušennыmъ serdcemъ, i3 tvoi1mъ vsesi1lьnыmъ hodataйstvomъ spod0bi neskončaemыz radosti vo crtvіi sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7i, čt0maz vъ cRkvi selA myrzicъ, simbi1rskіz є3parhіi.

VLčce, pres™az bcde, nbcnaz cRi1ce, preizrsdnaz ntrokovi1ce, nenadёющыmsz nadёznіe, bolsщыmъ i3scэlenіe, si6rыmъ predstatelьnice, str†nnыmъ pribёžiщe, nagi6mъ njdэsnіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe i3 radoste, njbi6dimыmъ pokrovi1telьnice i3 vsBmъ syщыmъ vъ bэdahъ i3 napastehъ sk0roe vspomoženіe i3 zastuplenіe! Q vsemlctivaz gpcžE dv7o bcde! Zri1ši bэdы6 našz, skHrbi i3 nap†sti: pomozi2 namъ bBdnыmъ i3 stražduщыmъ, peč†lьnыmъ i3 ўnы6lыmъ, skorbsщыmъ i3 tč†znnыmъ, timi2 t nasъ vsskuю pečalь, ўpravi nasъ ćkw strannыhъ. NJbi6dы našz vёsi, nepor0čnaz, i3 pomoщi2 namъ, ѓщe v0liši, m0žeši. Ne daždь u5bo, gpcžE, namъ vo tčaznіe vpasti: ne i4mamы bo i3nhz p0moщi, razvэ sn7a tvoegw2, prevёčnagw bGa, sp7sa hrtA, i3 i3nhz predstatelьnicы i3 ўtёšitelьnicы, razvэ tebє2, q vLčce, q zastypnice, q dv7o bGoizbrannaz, q cRi1ce vseS tvari, golubi1ce prečtcnaz. Tёmže na tv0й pres™hй w4brazъ vziraющe, so vozdыhanіemъ i3 sokrušenіemъ serdca preklonsemъ glavы6 i3 kolBna n†ša i3 m0limsz si1ce: pri1zri blgoserdіemъ, vsepёtaz bcde, ўslhši, preblgaz, ne tri1ni nasъ, no blgovoli2 pomi1lovati, i3 ne tverži našihъ vozdыhanій: nikt0že bo pritekazй kъ tebЁ posramlenъ t tebє2 i3sh0ditъ, no pr0sitъ blgodati i3 prіemletъ mlctь. Ўmoli2, gpcžE cRi1ce vLčce, dv7o mRje, prevёčnago bGa, gDa i3 sp7sa našego ї}sa hrtA, nj vsёhъ nasъ sъ vёroю tebЁ poklansющihsz i3 molsщihsz: soblюdi1 že vo zdravіi, dolgodenstvіi i3 blgopolyčnэmъ prebыvanіi blgočesti1vэйšago, samoderžavnэйšago, veli1kago gosudarz našego, їmperatora nіkolaz ґlexandroviča, prest0lъ є3gw2 ўtverdi2 vъ sіsnіi slavы, ćkw s0lnce pred8 tob0ю, i3 vesь r0dъ є3gw2 sohrani2 vъ naslёdіi neprestaemэmъ: deržavu carstvіz є3gw2 mi1romъ njgradi2 i3 plodHvъ zemnhhъ i3z8obi1lіemъ njbogati2. W$brazъ že seй licA tvoegw2 da bydetъ namъ stэnA i3 zabralo i3 ўtverždenіe, vragHmъ že našыmъ strahъ i3 poraženіe: na neg0že mы2 vsi2 lю1dіe tvoi2 vziraющe, da prіi1memъ vъ nedyzэhъ našihъ i3scэlenіe. Pokrhй že i3 i3zbavi nasъ t vsskagw nahoždenіz sk0rbi i3 pečali. TebЁ m0limsz i3 mi1li sz dёemъ, w4brazъ tv0й s™hй cэlyющe: pomi1luй, pokrhй i3 soblюdi2 i3 njgradi2 tvoi1mъ zastuplenіemъ, i3 nastavi nы2 na pytь sp7senіz vъ semъ vёcэ, i3 vъ byduщemъ vёčnыz i3zьmi2 myki: ćkw blgoslovena є3si2 i3 preproslavlena nhnэ, vsegdA i3 vъ bezkonє1čnыz vёki vэkHvъ.

Mltva Gi, čt0maz vъ t0йže cRkvi.

Q pres™az gpcžE, vLčce dv7o bcde, nbcnagw cRS m™i! Prіimi2 t nasъ prinosi1moe tebЁ sіE maloe pohvalьnoe pёnіe: th bo є3si2 s™ёйšaz vsёhъ s™hhъ ѓgGlъ i3 ґrh†gGlъ i3 vseS tvari čestnёйšaz, nenadёющыmsz nadёznіe, bolsщыmъ i3scэlenіe, si6rыmъ predstatelьnica, str†nnыmъ pribёžiщe, nagi6mъ njdэsnіe, skorbsщыmъ ўtэšenіe i3 radostь, njbi6dimыmъ pokrovi1telьnica, i3 vsBmъ syщыmъ vъ bэdahъ i3 napastehъ sk0roe pomoženіe i3 zastuplenіe. Tёmže s™ёй tvoeй їkHnэ poklansющesz, m0limsz tebЁ, ўmi1lьnw vzыvaющe: vLčce pres™az, i3zbavi nы2 grBšnыz i3 nedostHйnыz rabы6 tvo‰ t vsskihъ bёdъ, napasteй, skorbeй že i3 nedygwvъ, i3 nastavi nasъ na pytь sp7senіz vъ nhnэšnemъ vёcэ, vъ byduщemъ že i3zьmi2 myki vёčnыz, i3 spod0bi nы2 nbcnagw crtvіz sn7a tvoegw2 i3 bGa našegw: ćkw blgoslovi1sz i3 proslavisz i4mz tvoE vo vёki vэkHvъ.

Tropari2 džbщіi pres™ёй bcdэ, glasъ d7:

№. Kъ bcdэ priležnw nhnэ pritecemъ grёšnіi i3 smirennіi, i3 pripademъ, vъ pokasnіi zovyщe i3z8 glubinы2 duši2: vLčce, pomozi2, na nы2 miloserdovavši: potщi1sz, pogibaemъ t mn0žestva pregrэšenій: ne tvrati2 tvo‰ rabы6 tщы2, ts bo i3 є3di1nu nadeždu i4mamы.

v7. Ne ўmolči1mъ nikogdA, bcde, si6lы tvo‰ glag0lati nedost0йnіi: ѓщe bo tы2 ne bы predstosla molsщi, kto2 bы nasъ i3zbavilъ t toli1kihъ bёdъ; kt0 že bы sohrani1lъ donhnэ svobHdnы; Ne tstypimъ, vLčce, t tebє2: tvo‰ bo rabы6 sp7saeši pri1snw t vsskihъ lю1tыhъ.

I$nъ troparь, glasъ }, poemый vъ mosk0vskoй voznesenskoй, na cari1cыnoй ќlicэ, cRkvi:

Ko i3st0čniku prisnotekyщemu miloserdіz, prečtcэй dv7э bcdэ, pritecemъ lю1dіe vsi2, carіe i3 knszi, sщ7ennicы že i3 i4nocы, myžіe i3 žєnы2 i3 č†da, bogatіi i3 ni1щіi, zdravіi i3 bolsщіi, vъ pokasnіi vopію1щe i3 ўmi1lьnw glag0lющe: vLčce, pomozi2 grBšnыmъ rabHmъ tvoi6mъ, kvi2 ćkw blgaz slavu tvoю2, pri1snw potщi1sz ўmiloserditisz na nы2, i3sprosi1ti njčiщenіe dyšъ i3 tэlesъ našihъ t i3st0čnika ži1zni našez bGa, є3g0že rodilA є3si2, є3di1na blgoslovennaz.

Troparь, glasъ d7, poemый vъ sob0rnoй voskresenskoй grada nd0eva cRkvi:

Dnesь presvёtlw krasyetsz slavnэйšій gradъ moskvA, i3mёz čudotv0rnuю їkHnu vLčcы našez bcdы: ta bo vBrnыmъ kvlsющi čudesA, nizposыlaetъ darы cэlє1bnыz. Segw2 radi i3 mы2 sъ vёroю pripadaющe m0limsz, i3 na toS prečtcый w4brazъ vziraющe, ćkw i4stinnuю samyю zri1mъ vLčcu našu prisnodv7u bcdu, i3 ўmi1lьnw glag0lemъ: vozzri2, m™i b9іz, džkomъ mlcti, prostri2 kъ namъ rycэ tvoi2 prečtcыz, ćkože na їkHnэ tvoeй sіE zri1tsz, i3 podaždь vsBmъ skorbsщыmъ radostь, bolьnы6mъ t vsёhъ nedygwvъ i3scэlenіe i3 t bёdъ i3zbavlenіe, ćkw tы2 є3si2 sk0raz predstatelьnica nj dušahъ našihъ.

Stіhi1ra, glasъ v7, poemaz na molebnэ vmёstw troparS:

Vsёhъ skorbsщihъ radoste, i3 njbi1dimыhъ zastypnice, i3 ѓlčuщihъ pitatelьnice, strannыhъ ўtэšenіe, njburevaemыhъ pristaniщe, bolьnhhъ posэщenіe, nemoщnhhъ pokr0ve i3 zastypnice, žezle starosti, m™i bGa vhšnzgw tы2 є3si2, prečtcaz: potщi1sz, m0limsz, sp7sti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.