NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

Molitve Presvetoj Bogorodici pred ikonama

NktHvrіa №

Mltvы pred8 їkHnoю pokr0va pres™hz bcdы, i3z8 ґkafіsta.

Mltva №.

Q pres™az dv7o, m™i gDa vhšnihъ si1lъ, nb7sE i3 zemli2 cRi1ce, grada i3 stranы2 našez vsem0щnaz zastypnice! Prіimi2 hvalebnoe pёnіe sіE t nasъ nedost0йnыhъ r†bъ tvoi1hъ, i3 voznesi2 mltvы našz ko prt0lu bGa sn7a tvoegw2, da mlctivъ bydetъ nepravdamъ našыmъ i3 probavitъ blgodatь svoю2 čtyщыmъ vsečtcn0e i4mz tvoE i3 sъ vёroю i3 lюb0vію poklansющыmsz prečtcomu (i3 čudotv0rnomu) w4brazu tvoemY. Nёsmы bo dost0йni t negw2 pomi1lovani bhti, ѓщe ne tы2 ўmi1lostiviši є3go2 nj nasъ, vLčce, ćkw vs‰ tebЁ t negw2 vozmHžna sytь. Segw2 radi kъ tebЁ pribэgaemъ, ćkw kъ nesomnёnnэй i3 sk0rэй zastypnicэ našeй: ўslhši nasъ molsщihsz tebЁ, njsэni2 nasъ vsederžavnыmъ pokr0vomъ tvoi1mъ, i3 i3sprosi2 ў bGa sn7a tvoegw2 pastыrєmъ našыmъ revnostь i3 bdёnіe nj dušahъ, gradopravi1telєmъ mydrostь i3 si1lu, sudіsmъ pravdu i3 neliceprіstіe, nastavnikwmъ razumъ i3 smirennomydrіe, suprygwmъ lюb0vь i3 soglasіe, čadwmъ poslušanіe, njbi6dimыmъ terpёnіe, njbi1dzщыmъ strahъ b9ій, skorbsщыmъ blgodyšіe, raduющыmsz vozderžanіe, namъ že vsBmъ dyhъ razuma i3 blgočestіz, dyhъ miloserdіz i3 kr0tosti, dyhъ čistotы2 i3 pravdы. E$й, gpcžE pres™az! Ўmiloserdisz na nemoщnы6z lю1di tvo‰: razsBznnыz soberi2, zablyždšыz na pytь pravый nastavi, starostь podderži2, ю4nыz ўcэlomydri, mladencы vospitaй, i3 pri1zri na vsёhъ nasъ prizrёnіemъ mi1lostivagw tvoegw2 zastuplenіz: vozdvi1gni nasъ i3z8 glubinы2 grэh0vnыz i3 prosvэti2 serdє1čnыz džči naši ko zrёnію sp7senіz. Mi1lostiva namъ bydi zdЁ i3 tamw, vo stranЁ zemnagw prišelьstvіz i3 na strašnэmъ sudЁ sn7a tvoegw2: prestavlьšыzsz že vъ vёrэ i3 pokasnіi t žitіS segw2 ntcы2 i3 bratію našu vъ vёčnэй ži1zni so ѓgGlы i3 so vsёmi s™hmi ži1ti sotvori2. Th bo є3si2, gpcžE, slava nbcnыhъ i3 ўpovanіe zemnhhъ, tы2 po bz7э naša nadežda i3 zastypnica vsёhъ pritekaющihъ kъ tebЁ sъ vёroю. TebЁ u5bo m0limsz, i3 tebЁ, ćkw vsemogyщeй pom0щnicэ, sami sebE i3 drygъ dryga i3 vsю2 ži1znь našu po hrtЁ bz7э predaemъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

Mltva v7, čelovёka, syщagw vъ sk0rbi i3 njѕloblenіi.

CRi1ce moS preblgaz, nadeždo moS pres™az, pribёžiщe si6rыmъ i3 str†nnыmъ zastypnice, bёdstvuющihъ p0moщe i3 njѕloblsemыhъ pokr0ve! Zri1ši moю2 napastь, zri1ši moю2 sk0rbь: tvsю1du i3skušenіemъ njderži1mь є4smь, i3 zastupaющagw nёstь ў menє2. Tы2 u5bo samA pomozi1 mi ćkw nemoщnu, napravi mS ćkw stranna, nastavi ćkw zablyždša, ўvračyй i3 sp7si2 ćkw beznadežna. Ne i4mamъ bo i3nhz p0moщi, ni i3nagw predstatelьstva, ni ўtэšenіz, t0kmw tebE, q m™i vsёhъ skorbsщihъ i3 njbremenennыhъ! Pri1zri u5bo na mS grёšnago i3 vo njѕloblenіi syщago, i3 pokrhй mS pres™hmъ njmof0romъ tvoi1mъ, da i3zbavlenъ bydu t ѕHlъ, mS njbыšedšihъ, i3 voshvalю2 vsegdA prepёtoe i4mz tvoE.

Troparь, glasъ d7:

Dnesь blgovёrnіi lю1dіe svёtlw prazdnuemъ, njsэnsemi tvoi1mъ, bGom™i, prišestvіemъ, i3 kъ tvoemY vziraющe prečtcomu w4brazu, ўmi1lьnw glag0lemъ: pokrhй nasъ čestnhmъ tvoi1mъ pokr0vomъ, i3 i3zbavi nasъ t vsskagw ѕlA, molsщi sn7a tvoego2, hrtA bGa našego, sp7sti2 dyšы našz.

Velič†nіz:

№. Dost0йno є4stь veličati tS, bcde, čtcnёйšuю heruv‡mъ i3 slavnэйšuю bez8 sravnenіz seraf‡mъ.

v7. Veličaemъ tS, pres™az dv7o, i3 čtemъ pokr0vъ tv0й čestnhй: ts bo s™hй ґndreй vi1dэ na vozdysэ, za mjrъ hrtY molsщuюsz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.