NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta ѕ7

S™0e prewbraženіe gDa bGa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA.

Na malэй večerni poemъ stіhi6rы na d7, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

I$že sъ mwmseomъ glag0lavый drevle na gorЁ sіnaйstэй džbrazы, glg0lz: ѓzъ є4smь bGъ shй: dnesь že na gorЁ favHrstэй prewbražsz, načaloobraznoe pokazyz, lučami njblistazsz. Tёmže, hrtE, veličaю tvoю2 si1lu. Dvaždы.

Poemь ns0bь tvo‰, hrtE, ў§niki2, petrA, їakwva i3 їwanna, v0leю na g0ru si1hъ vozvelъ є3si2, čydo strašnoe pokazavъ, i3 nesterpi1moe b9estvennagw prišestvіz tvoegw2 i3zdaleča prisnosyщnoe blagolёpіe

Tvoegw2, hrtE, prišestvіz nepostiži1magw trepetni bhvše ґpcli drevle, ni1cъ na zemlю padše, bžctvennэй tvoeй divlshusz si1lэ: s0lnca prosіsvъ svэtlёe, blže, neizrečennoю si1loю tvoeю.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

Mrakъ zak0nnый svёtlый prewbraženіz prіstъ džblakъ: vъ nemže mwmseй i3 i3lіA bhvše, i3 presvёtlыz slavы spod0blьšesz, bGu glag0lahu: tы2 є3si2 bGъ našъ, cRь vэkHvъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Dnesь hrt0sъ na gorЁ favHrstэй ґdamovo premэni1vъ njčernёvšee є3stestvo2, prosvэti1vъ bGosodёla.

Stjhъ: Tvo‰ sytь nb7sA, i3 tvo‰ є4stь zemlS.

Sіsnіemъ dobrodёteleй prosvёщšesz vopіemъ, na gorЁ s™ёй zrsщe bžctvennoe gDne prewbraženіe.

Stjhъ: FavHrъ i3 є3rmHnъ nj i4meni tvoemъ vozraduetasz.

S0lnce ќbw zemlю ўzsnsz, ѓbіe zah0ditъ: hrt0sъ že so slavoю njblistavъ na gorЁ, mjrъ prosvэti1lъ є4stь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Vi1dэša na favHrэ mwmseй že i3 i3lіA t dv7ы ntrokovi1cы bGa voploщaema, čelovёkwmъ na i3zbavlenіe.

Troparь, glasъ z7:

Prewbrazi1lsz є3si2 na gorЁ, hrtE b9e, pokazavый ў§nikHmъ tvoi6mъ slavu tvoю2, ćkože možahu: da vozsіsetъ i3 namъ grBšnыmъ svёtъ tv0й prisnosyщnый, moli1tvami bcdы, svэtodavče, slava tebЁ.

Na veli1cэй večerni stіhol0gіa ne bыvaetъ, t0kmw ѓщe є4stь nedёlz, togdA poemъ kafjsmu vsю2: ѓщe vъ ponedёlьnikъ, pervый ґntіfHnъ.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, na }, samoglasnы, glasъ d7, po dvaždы.

Kosmы2 monaha: Prežde krtA tvoegw2, gDi, gorA nb7si2 pod0bzщisz, i3 džblakъ ćkw sёnь protzzašesz, tebЁ prewbrazyющusz, t nc7a že svidёtelьstvuemu: tamw bЁ petrъ so їakwvomъ i3 їwannomъ, ćkw hotshu bhti sъ tob0ю i3 vo vremz predanіz tvoegw2, da vi1dэvše čudesA tvo‰, ne ўstrašatsz stradanій tvoi1hъ: i5mže pokloni1tisz namъ vъ mi1rэ spod0bi, veli1kіz radi tvoeS mi1losti.

Prežde krtA tvoegw2, gDi, poi1mь ў§niki2 na g0ru vыs0ku, prewbrazi1lsz є3si2 predъ ni1mi, lučeю si1lы njzarsz i5hъ, tsю1du ќbw člvэkolю1bіemъ, tonydu vlastію, pokazati hotS voskrnіz svёtlostь: є3gHže i3 nasъ, b9e, vъ mi1rэ spod0bi, ćkw mi1lostivъ i3 člvэkolю1becъ.

GorA, ćže i3nogdA mračna i3 dhmna, nhnэ že čestnA i3 svztA є4stь, na neйže n0zэ tvoi2 stosstэ, gDi: prevёčnoe bo sokrovennoe tainstvo naposlёdokъ kvleno sotvori2, strašnoe tvoE prewbraženіe, petrY i3 їwannu i3 їakwvu. I%že takovA sіsnіz licA tvoegw2 ne terpsщe, i3 svёtlosti ri1zъ tvoi1hъ, ni1cъ na licЁ zemli2 pokrыvahusz: i5že i3 ќžasomъ njderži1mi, divlshusz, vi1dzщe mwmsea i3 i3lію2, glag0lющz sъ tob0ю, hot‰щaz priklюči1tisz tebЁ: i3 glasъ t nc7A svidёtelьstvovaše, glag0lz: seй є4stь sn7ъ m0й vozlю1blennый, nj nemže blagoizv0lihъ, togw2 poslyšaйte, i4že i3 daruetъ mjrovi velію mi1lostь.

Na gorЁ vыs0cэ prewbražsz sp7sъ, verhHvnыz i3mёz ўčeniki2, preslavnw njblistalъ є4stь, pokazyz, ćkw vыsot0ю dobrodёteleй njblistavše i3 b9estvennэй slavэ spod0bztsz, glag0lющыz so hrt0mъ mwmseй i3 i3lіA pokazovahu, ćkw živhmi i3 mertvыmi njbladaetъ. I# i4že drevle zak0nomъ i3 prbrHki glag0lavый є4stь bGъ, є3myže i3 glasъ dž§ь i3zъ džblaka svёtla poslyšestvovaše glag0lющій: togw2 poslyšaйte, i4že krt0mъ ѓda plэni1vša, i3 mє1rtvыmъ daruющa živ0tъ vёčnый.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7.

Ґnat0lіa: Prowbrazyz voskrnіe tvoE, hrtE b9e, togdA postъ tri2 tvo‰ ў§niki2, petrA i3 їakwva i3 їwanna, na favHrъ vozšelъ є3si2. Tebё že, sp7se, prewbrazyющusz, favHrskaz gorA svёtomъ pokrыvašesz: ў§nicы2 tvoi2, sl0ve, poverg0ša sebE d0lu na zemli2, ne terpsщe zrёti nevi1dimagw zraka, ѓgGli služahu strahomъ i3 trepetomъ, nb7sA ўbosšasz, zemlS vostrepetA, vi1dzщe na zemli2 slavы gDa.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE.

I#sh0da čtenіe. (GlavA d7.)

RečE gDь kъ mwmseю: vzhdi ko mnЁ na g0ru, i3 stani tamw, i3 damъ ti2 skriž†li kamєnnыz, zak0nъ i3 zapwvэdi, ±že napisahъ vzak0niti i5mъ. I# vostavъ mwmseй i3 їisysъ predstosй є3mY, vzыd0ša na g0ru b9ію. I# starcєmъ rečE: bezm0lvstvuйte tamw, d0ndeže vozvrati1msz kъ vamъ, i3 sE ґarHnъ i3 w4rъ sъ vami: ѓщe komY priluči1tsz sydъ, da i4dutъ kъ ni6mъ. I# vzhde mwmseй na g0ru, i3 pokrы2 džblakъ g0ru. I# sni1de slava b9іz na g0ru sіnaйskuю, i3 pokrы2 ю5 džblakъ šestь dneй, i3 prizvA gDь mwmsea vъ denь sedmhй, i3zъ sredы2 džblaka. Vidёnіe že slavы gDni, ćkw džgnь palS na versЁ gorы2, prsmw sыnHvъ ї}levыhъ. I# vni1de mwmseй posredЁ džblaka, i3 vzhde na g0ru: i3 bЁ tamw na gorЁ čethredesztь dneй, i3 čethredesztь noщeй.

I#sh0da čtenіe. (GlavA G.)

Vo dnehъ džnэhъ, glag0la gDь kъ mwmseю licemъ kъ licY, ćkw ѓщe bы kto2 vozglag0lalъ kъ svoemY drygu, i3 tsыlašesz vъ p0lkъ: sluga že їisysъ shnъ navi1nъ ю4noša ne i3shoždaše i3zъ ski1nіi. I# rečE mwmseй ko gDu: sE tы2 mnЁ glag0leši, i3zvedi2 lю1di sі‰, th že ne kvi1lъ mi2 є3si2, є3g0že p0sleši so mn0ю. Th že mnЁ reklъ є3si2: vёmъ tS pače vsёhъ, i3 blagodatь i4maši ў menє2. Ѓщe ќbw njbrэt0hъ blagodatь predъ tob0ю, kvi1 mi samago tebE razymnw, da vi1žu tS: ćkw da njbrёtъ bydu blagodatь predъ tob0ю, i3 da razumёюtъ, ćkw lю1dіe tvoi2 kzhkъ seй. I# glg0la є3mY gDi: ѓzъ samъ pred8idY predъ tob0ю, i3 ўpok0ю tS. I# rečE kъ nemY mwmseй: ѓщe samъ tы2 ne šestvueši sъ nami, da ne i3zvedeši mS tsю1du. I# kakw vёdomo bydetъ voi1stinnu, ćkw njbrэt0hъ blagodatь ў tebє2, ѓzъ že i3 lю1dіe tvoi2, t0čію i3dyщu ti2 sъ nami; i3 proslavlenъ bydu ѓzъ že i3 lю1dіe tvoi2, pače vsёhъ kzы6kъ, є3li1cы sytь na zemli2. Reče že gDь kъ mwmseю: sіE sl0vo tvoE, є4že reklъ є3si2, sotvorю2: njbrёlъ bo є3si2 blagodatь predo mn0ю, i3 vёmъ tS pače vsёhъ. I# glag0la mwmseй: pokaži1 mi slavu tvoю2. I# rečE: ѓzъ pred8idY predъ tob0ю slavoю moeю, i3 vozzovY nj i4meni moemъ, gDь predъ tob0ю, i3 pomi1luю, є3g0že ѓщe mi1luю: i3 ўщedrю, є3g0že ѓщe щedrю. I# rečE: ne vozm0žeši vi1dэti licE moE: ne bo2 ќzritъ čelovёkъ licE moE, i3 ži1vъ bydetъ. I# rečE gDь: sE mёsto ў menє2, i3 staneši na kameni, d0ndeže ќbw preйdetъ slava moS, i3 položy tz vъ razsёlinэ kamene, i3 pokrhю ruk0ю moeю nadъ tob0ю d0ndeže mimoidY. I# timY ryku moю2, i3 togdA ќzriši z†dnzz mo‰, lice že moE ne kvi1ttisz. I# ќtrenevavъ mwmseй, zaytra vzhde na g0ru sіnaйskuю, ćkože glag0la є3mY gDь. I# sni1de gDь vo džblacэ, i3 predstA є3mY tamw mwmseй, i3 prizvA i4menemъ gDnimъ. I# mimoi1de gDь predъ licemъ є3gw2, i3 prizvA: gDь bGъ, щedrъ i3 mi1lostivъ, dolgoterpэli1vъ i3 mnogomi1lostivъ i3 i4stinenъ. I# potщavsz mwmseй prini1kъ na zemlю, pokloni1sz gDevi.

Carstvъ tretіihъ čtenіe. (GlavA f7.)

Vo dnehъ džnэhъ prіi1de i3lіA vъ virsavjю, ćže є4stь zemlS їydova, i3 njstavь džtročiщa svoego2 tamw, i3 samъ p0йde vъ pusthnю pytь dnE, i3 prіi1de i3 sёde podъ smerčіemъ i3 ќspe, i3 s0nъ vi1dэ tamw podъ sadomъ. I# sE nёkій prikosnysz є3mY, i3 rečE є3mY: vostani, ćždь i3 pjй. I# vozzrЁ i3lіA: i3 sE pri vozglavіi є3gw2 nprэsn0kъ kčmennый, i3 korčagъ vodы2. I# vostA, i3 kdE, i3 pi1tъ, i3 njbraщsz ќspe. I# njbraщsz ѓgGlъ gDenь vtori1ceю, i3 kosnysz є3gw2, i3 rečE є3mY: vostani, ćždь i3 pjй, ćkw mn0gъ t tebє2 pytь. I# vostA, i3 kdE, i3 pi1tъ: i3 i4de vъ krёposti ćdi toS čethredesztь dneй, i3 čethredesztь noщeй do gorы2 hwri1vskіz. I# vni1de tamw vъ peщeru, i3 vseli1sz vъ neй. I# sE glg0lъ gDenь kъ nemY, i3 rečE є3mY gDь: i3zhdi i3 stani na gorЁ predъ gDemъ. I# sE gDь mimoi1detъ, i3 dyhъ velій i3 krёpokъ razorsz g0rы, i3 sokrušaz kamenіe predъ gDemъ, ne vъ dysэ gDь: i3 po dysэ trysъ, i3 ne vъ trysэ gDь: i3 po trysэ džgnь, i3 ne vo ngni2 gDь: i3 po ngni2 glasъ hlada t0nka, i3 tamw gDь. I# bhstь ćkw ўslhša i3lіA, pokrы2 licE svoE mi1lwtію svoeю, i3 i3zhde, i3 stA bli1zъ peщerы. I# rečE gDь kъ nemY: i3di2 i3 vozvrati1sz vъ pytь tv0й, i3 p0йdeši vъ pytь pusthni damaskovы: i3 pomažeši є3lіssea, shna ґsafatova, vmёstw tebє2 prbr0ka.

Na lіtji stіhi6rы samoglasnы, glasъ v7:

I$že svёtomъ tvoi1mъ vsю2 vselennuю njsvэti1vъ, na gorЁ vыs0cэ prewbrazi1lsz є3si2, blže, pokazavъ ўčenikHmъ tvoi6mъ si1lu tvoю2, ćkw mjrъ i3zbavlseši t prestuplenіz. Tёmže vopіemъ ti2: miloserde gDi, spasi2 dyšы našz.

I$že na gorЁ favHrstэй prewbražsz vo slavэ, hrtE b9e, i3 pokazavъ ў§nikHmъ tvoi6mъ slavu tvoegw2 b9estvA, njzari2 i3 nasъ svёtomъ tvoegw2 razumёnіz, i3 nastavi na stezю2 zapovэdeй tvoi1hъ, ćkw є3di1nъ blagъ i3 člvэkolю1becъ.

I$že prežde s0lnca svёtъ hrt0sъ, tэlesnэ na zemli2 ži1telьstvuz, i3 prežde krtA vs‰, ±že strašnagw smotrenіz, soverši1vъ bGolёpnw, dnesь na favHrstэй gorЁ, taйnw trbcы džbrazъ pokazyz: i3z‰щnыz bo tri2 ўčeniki2, petrA i3 їakwva i3 їwanna, na nю2 vozvelъ є3si2 naedinЁ, i3 malw skrhvъ pl0ti vosprіstіe, prewbrazi1lsz є3si2 predъ ni1mi, kvlsz načaloobraznыz dobr0tы blgolёpіe, i3 to2 ne vsesoveršennw: džvo i3zvэstvyz tы6z, vkypэ i3 щadS, da ne kakw so zrakomъ i3 є4že ži1ti pogubstъ, no ćkw možahu vmэщati tэlesnыma nči1ma sterpsщe. I# prbr0kwvъ verhHvnыz mwmsea i3 i3lію2 privelъ є3si2, neprekosl0vnэ svidёtelьstvuющыz є3gw2 b9estvo2, i3 ćkw t0й є4stь i4stinnoe n§eskagw suщestvA sіsnіe, gDstvuzй živhmi i3 mertvыmi. Tёmъ i3 džblakъ ćkože sёnь njb8stъ i5hъ, i3 glasъ svhše dž§ь i3zъ džblaka šymnw predsvidёtelьstvuющъ i3 glag0lющъ: seй є4stь, є3g0že netlёnnw i3zъ čreva prežde denni1cы rodi1hъ, sn7ъ vozlю1blennый m0й, є3g0že poslahъ spasti2, vo nc7A i3 sn7a i3 d¦a s™agw kreщaєmыz, i3 i3spovёdaющыz vёrnw, ćkw nerazdёlьna є4stь є3di1na deržava b9estvA, togw2 poslyšaйte. Samъ ќbw, člvэkolю1bče hrtE b9e, i3 nasъ njzari2 svёtomъ nepristypnыz tvoeS slavы, i3 dost0йnы pokaži2 naslёdniki bezkonečnagw crtvіz tvoegw2, ćkw preblgъ.

Slava, glasъ є7.

Prіidi1te, vzhdemъ na g0ru gDnю, i3 vъ d0mъ bGa našegw, i3 ќzrimъ slavu prewbraženіz є3go2, slavu ćkw є3dinor0dnagw t nc7A: svёtomъ prіi1memъ svёtъ, i3 vozvhšeni bhvše d¦omъ, trbcu є3dinosyщnuю vospoi1mъ vo vёki.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

Zak0na i3 prbr0kwvъ tS, hrtE, tvorcA i3 i3sp0lnitelz svidёtelьstvovaša, zrsщe vo džblacэ, mwmseй bGovi1decъ i3 i3lіA ngnekolesni1čnikъ i3 newpalьnый nb7ošestvennikъ, vъ prewbraženіi tvoemъ. Sъ ni1miže i3 nasъ tvoegw2 prosvэщenіz spod0bi, vLko, pёti tS vo vёki.

Na stіh0vnэ stіhi6rы samoglasnы, glasъ №.

I$že drevle sъ mwmseomъ glag0lavый na gorЁ sіnaйstэй džbrazы, ѓzъ є4smь, glag0lz, shй: dnesь na gorЁ favHrstэй prewbražsz predъ ў§niki2, pokazA načaloobraznuю dobr0tu zraka, vъ sebЁ vosprіi1mъ čelovёčeskoe suщestvo2: i3 takovhz blgodati svidёteli postavlь, mwmsea i3 i3lію2, džbщniki tvorsše veselіz, provozvэщaющыz slavnoe krtA radi, i3 spasi1telьnoe voskrnіe.

Stjhъ: Tvo‰ sytь nb7sA, i3 tvoS є4stь zemlS.

Tvoegw2 є3dinor0dnagw sn7a provi1dэvъ d¦omъ plotsk0e kъ čelovёkwmъ prišestvіe, bGootecъ dv7dъ, i3zdaleča kъ veselію sozыvaetъ tvarь i3 prbr0česki vzыvaetъ: favHrъ i3 є3rmHnъ nj i4meni tvoemъ vozraduюtsz. Na sію1 bo vozšedъ g0ru, sp7se, so ў§niki2 tvoi1mi, njčernёvšee ґdamovo є3stestvo2, prewbražsz, njblistati paki sotvori1lъ є3si2, pretvori1vъ є5 vъ tvoegw2 b9estvA slavu že i3 svёtlostь. Tёmže vopіemъ ti2: sodёtelю vssčeskihъ, gDi, slava tebЁ.

Stjhъ: FavHrъ i3 є3rmHnъ nj i4meni tvoemъ vozraduetasz.

Newderži1moe tvoegw2 svэtoli1tіz, i3 nepristypnoe b9estvA, zrsщe ґpclwvъ lyčšіi, na gorЁ prewbraženіz, beznačalьne hrtE, bžctvennыmъ i3zmэni1šasz ќžasomъ, i3 džblakomъ njsіsvšesz svёtlыmъ, glasъ slhšahu dž§ь, i3zvэstvyющъ tainstvo tvoegw2 vočlvёčenіz, ćkw є3di1nъ є3si2 i3 po voploщenіi, sn7ъ є3dinor0dnый, i3 sp7sъ mjra.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7:

PetrY i3 їakwvu i3 їwannu, lyčšыmъ ў§nikHmъ tvoi6mъ, gDi, dnesь pokazalъ є3si2 na gorЁ favHrstэй slavu bžctvennagw tvoegw2 zraka: vi1dzhu bo ri6zы tvo‰ njblistavšыz ćkw svёtъ, i3 licE tvoE pače s0lnca: ne terpsщe zrёti nesterpi1moe tvoegw2 sіsnіz, na zemlю nizpadahu, nikakože zrёti mogyщe. Glasъ že slhšahu svidёtelьstvuющъ svhše: seй є4stь sn7ъ m0й vozlю1blennый, prišedый vъ mjrъ spasti2 čelovёka.

Na blagoslovenіi hlёbwvъ, troparь, glasъ z7:

PPrewbrazi1lsz є3si2 na gorЁ, hrtE b9e, pokazavый ў§nikHmъ tvoi6mъ slavu tvoю2, ćkože možahu: da vozsіsetъ i3 namъ grBšnыmъ svёtъ tv0й prisnosyщnый, moli1tvami bcdы, svэtodavče, slava tebЁ. Tri1ždы.

I# čtenіe prazdnika.

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь prazdnika, tri1ždы.

Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7:

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Čelovёčeskoe i3zmэnenіe, є4že so slavoю tvoeю, sp7se, vtor0e i3 strašnoe tvoegw2 prišestvіz pokazyzй, na gorЁ favHrstэй prewbrazi1lsz є3si2: i3lіA i3 mwmseй glag0lahu sъ tob0ю, i3 trіehъ t ў§ni6kъ sprizvavъ, i5že vi1dэvše, vLko, slavu tvoю2, blistanію tvoemY ўdivi1šasz. I$že togdA si6mъ svёtъ tv0й vozsіsvый, prosvэti2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Na gorЁ favHrstэй prewbrazi1lsz є3si2, ї}se, i3 džblakъ svёtelъ protzzaющsz ćkw sёnь, ґpclы slavoю pokrы2: tёmže i3 na zemlю ni1cъ padahu, ne terpsщe zrёti svёtlosti nepristypnыz slavы licA tvoegw2, beznačalьne sp7se hrtE b9e. I$že togdA si6mъ svёtъ tv0й vozsіsvый, prosvэti2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po polmelei sэdalenъ, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Vozšedъ so ў§niki2 na g0ru, i3 vo slavэ dž§i njblistavъ, sъ mwmseomъ i3lіA tebЁ predstostъ: zak0nъ i3 prbr0cы bo ćkw bGu slyžatъ, i3 sn7ovstvo2 є3stestvennoe rodi1telь i3spovёdaz, naricaše sn7a, є3g0že vospэvaemъ sъ tob0ю i3 d¦omъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe:

Sokrovennuю m0lnію podъ pl0tію suщestvA tvoegw2, hrtE, i3 bžctvennagw blagolёpіz, na s™ёй pokazalъ є3si2 gorЁ, blgodёtelю, prosіsvъ syщыmъ sъ tob0ю ў§nikHmъ: i3 razumёvše nesterpi1mu syщu slavu tvoю2, s™ъ є3si2, vozopi1ša, ćkw nepristypenъ shй, vi1dэnъ bhlъ є3si2 pl0tію mjrovi, є3di1ne člvэkolю1bče.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ glasъ d7:

FavHrъ i3 є3rmHnъ nj i4meni tvoemъ vozraduetasz.

Stjhъ: Tvo‰ sytь nebesA i3 tvoS є4stь zemlS.

E#đlіe luki2, začalo m7є.

Po n7-mъ palmЁ. Slava:

Vssčєskaz dnesь radosti i3sp0lnišasz, hrt0sъ prewbrazi1sz predъ ў§niki2.

I# nhnэ, t0йže.

Stіhi1ra samoglasna, glasъ є7:

BžctvA tvoegw2, sp7se, malu zarю2 njbnaži1vъ sovozšedšыmъ sъ tob0ю na g0ru, premjrnыz tvoeS slavы sotvori1lъ є3si2 rači1teli. Tёmže ўžasnw zovshu: dobro2 є4stь namъ zdЁ bhti. Sъ ni1miže i3 mы2 tebE prewbražšagosz sp7sa hrtA poemъ vo vёki.

KanHna dvA: KĐrъ kosmы2, glasъ d7: i3 kĐrъ їwanna, glasъ }: їrmosы2 nboю2 kanHnwvъ po dvaždы: tropari2 vsi2 poemъ na v7i.

KanHnъ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Li1cы ї}lьtestіi nevlažnыmi stopami, p0ntъ čermnhй, i3 vlažnuю glubinY prognavše, vsadniki trіstatы vragi2 vi1dzщe vъ neй pogruženы, sъ veselіemъ poshu: poi1mъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

Glag0lы živHtnыz drugHmъ hrt0sъ, i3 nj bžctvennэmъ nakazyz crtvіi, rečE: vo mnЁ nc7A poznaйte, svёtomъ ćkw njblistaz nepristypnыmъ, vъ radosti poю1щe: poi1mъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

Si1loю kzы6kъ njblečetesz, dryzi ў§nicы2, čydni že bydete vъ bogatstvэ i4hъ, ćkw slavы nap0lnitesz: ćkw kvlю1sz svэtlёe s0lnca njblistaz vъ radosti poю1щihъ: poi1mъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

Dnesь hrt0sъ na gorЁ favHrstэй prosіsvъ ćsnw b9estvennoю zareю, ćkože njbэщasz, ў§nikHmъ njbnaži2 zrakъ: svэton0snыz že nap0lnišasz bžctvennыz zari2, vъ radosti poshu: poi1mъ bGu našemu, ćkw proslavisz.

Drugjй kanHnъ. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Mwmseй na m0rэ prbr0česki vi1dэvъ džblakomъ i3 stolp0mъ drevle džgnennыmъ slavu gDnю, vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Ćkw kamenemъ tёlomъ pokrhvsz, njboženіemъ nevi1dimagw zrS, mwmseй bGovi1decъ, vzыvaše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Tы2 na gorЁ zak0nnэй, i3 na favHrstэй vi1dэnъ bhlъ є3si2 mwmseemъ vo mracэ drevle, vo svёtэ že nhnэ nepristypnэmъ bžctvA.

Katavasіa: Krtъ načertavъ mwmseй:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Lykъ si1lьnыhъ i3znem0že, i3 nemoщstvyющіi prepossašasz si1loю: segw2 radi ўtverdi1sz vъ gDэ serdce moE.

Vo vsego2 ґdama njbleksz, hrtE, njčernёvšee i3zmэni1vъ prosvэti1lъ є3si2 drevle є3stestvo2, i3 i3zmэnenіemъ zraka tvoegw2 bGosodёlalъ є3si2.

Stolp0mъ ngnezračnыmъ, i3 džblakomъ drevle, i4že vъ pusthni ї}lz vedhй, dnesь na gorЁ favHrstэй, neizrečennw vo svёtэ hrt0sъ prosіS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

NJsэnsющaz slava, vъ sёni pervэe, i3 mwmseevi besёduющi tvoemY ўg0dniku, džbrazъ bhstь njblistavšagw neizrečennw, na favHrэ, vLko, tvoegw2 prewbraženіz.

Sovzыd0ša ti2, sl0ve є3dinor0dnый, vhšnіi ґpclьstіi versi2, na g0ru favHrskuю: i3 sopredstaša ti2 mwmseй že i3 i3lіA, ćkw b9іz slugi6, є3di1ne člvэkolю1bče.

BGъ sl0vo shй, vesь zemlenъ bhstь, vsemY bžctvY smэsi1vъ čelovёčestvo, vo v3postasi svoeй: ю4že vo dvoю2 suщєstvY mwmseй i3 i3lіa že vi1dэša na gorЁ favHrэ.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Na gorЁ favHrstэй prewbrazi1lsz є3si2, ї}se, posredЁ i3lіi2 i3 mwmsea, premydrыhъ, so їakwvomъ, i3 petr0mъ i3 їwannomъ. Petrъ že razumёz, sі‰ tebЁ glag0laše: dobro2 zdЁ є4stь sotvori1ti tri2 sBni, є3di1nu mwmseю, i3 є3di1nu i3lіi2, i3 є3di1nu tebЁ vLcэ hrtY. I$že togdA svёtъ tv0й si6mъ vozsіsvый, prosvэti2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ slavnoe smotrenіe tvoE, hrtE b9e, ćkw rodi1lsz є3si2 t dv7ы, da t lesti i3zbaviši zovyщыz: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Zak0nъ vъ sіnai pisanіemъ vowbražaz, hrtE b9e, vo džblacэ, i3 ngni2, i3 mracэ, i3 vъ vi1hrэ kvi1lsz є3si2 nosi1mь: slavэ si1lэ tvoeй, gDi.

Da ўvёriši slavnoe stroenіe tvoE, hrtE b9e, ćkw shй prežde vBkъ, i3 t0йže na džblacэ voshoždenіe položi1vый, na favHrэ neizrečennw prosіslъ є3si2.

Soglag0lющe predstoshu rabolёpnw tebЁ vLcэ hrtY, kъ ni1mže paroю ngnS i3 mraka, i3 t0nkimъ hladomъ besёdovalъ є3si2: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Vozvэщahu slavnoe krtA radi tvoegw2, na favHrъ prišedše, i4že vo ngni1 tz i3 kupinЁ drevle predvi1dэvый mwmseй, i3 vzstый na kolesni1cэ džgnennэй i3lіA, hrtE.

I$nъ.

Їrm0sъ: I#zъ pl0ti tvoeS luči2 bžctvA i3shoždahu, prbr0kwmъ i3 ґpctolwmъ. Tёmъ nač†lьnicы poю1щe vzыvahu: slava si1lэ tvoeй, gDi.

I$že kupinY sohrani1vый nevreždenu, prikosnyvšuюsz ngnю2, mwmseю bGosіsnnuю pl0tь pokazalъ є3si2, vLko, poю1щemu: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Skrhsz zareю bžctvA čyvstvennoe s0lnce, ćkw na gorЁ favHrэ vi1dэvъ tS prewbrazyющasz, ї}se m0й: slava si1lэ tvoeй, gDi.

gnь ne njpalsz veщi tэlesnыz, vi1dэnъ bhstь neveщestvenъ: ćkože mwmseю i3 ґpctolwmъ kvi1lsz є3si2, i3lіi1 že, vLko, є3di1nъ t dvoю2, vo dvY soveršennu є3stєstvY.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: T svёta presэkjй pervor0dnый svёtъ, ćkw vo svёtэ dэlA poю1tъ tS, hrtE, sodёtelz, vo svёtэ tvoemъ puti6 našz napravi.

Predъ licemъ tvoi1mъ g0rы ўkloni1šasz: svёtъ bo i3 predъ nogami, nb7otє1čnыz luči2, hrtE, s0lnca prіi1de, zrakъ zemlenъ ćkw prіsti blagovoli1lъ є3si2.

SE sp7sъ, vopіshu mwmseй i3 i3lіA, ў§nikHmъ na gorЁ s™ёй favHrstэй njglašaєmыmъ, hrt0sъ, є3g0že drevle provozvэsti1homъ syщago bGa.

Neizmёnnoe є3stestvo2, čelovёčeskomu primёšsz, nbi1lьnw neveщestvennagw bžctvA, svёtъ, i3z8wbnaži1vъ ґpclwmъ, neizrečennw vozsіS.

TS prisnosyщnoe sіsnіe, vo n§estэй slavэ, ў§nicы2 ćkw vi1dэvše vozsіsvša, hrtE, tebЁ vopіshu: vo svёtэ tvoemъ puti6 našz napravi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago; no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ, puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Vэtjйstvuющій ljzhkъ tvoegw2 veli1čestva ne m0žetъ vэщati: ćkw bo deržaй živ0tъ, i3 smertію vladhй, predstavilъ є3si2, na favHrstэй gorЁ mwmsea i3 i3lію2, svidёtelьstvuющыz tvoE b9estvo2.

I$že rukami nevi1dimыmi sozdavъ po džbrazu tvoemY, hrtE, čelovёka, načaloobraznuю tvoю2 vъ sozdanіi dobr0tu pokazalъ є3si2: ne ćkw vo džbrazэ, no ćkw samъ shй po suщestvY, bGъ bhlъ є3si2 i3 člvёkъ.

Srastvori1vsz neslіsnnw, ќglь gorsщь pokazalъ є3si2 namъ bžctvA, popalsющь ќbw grэhi2, dyšы že prosvэщaющь, na favHrstэй gorЁ: mwmsea so i3lіeю, ў§nikHvъ že starёйšыz ўdivi1lъ є3si2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: VnegdA skorbёti mi2, vozopi1hъ ko gDu, i3 ўslhša mS bGъ spasenіz moegw2.

Sіsnіz pače s0lnca, svёtъ ksnёйšій, sp7sъ prosіS na favHrэ, nasъ prosvэti1lъ є4stь.

Vozšedъ na g0ru favHrskuю, prewbrazi1lsz є3si2, hrtE, i3 lestь vsю2 njmrači1vъ, nasъ prosvэti1lъ є3si2.

TS bGa poznavše slavnіi ґpcli, na favHrэ že, hrtE, ўdi1vlьšesz, kolBna prekloni1ša.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Ćkw velіe i3 strašnoe ўzrёsz vidёnіe dnesь, sъ nb7sE ќbw čyvstvennoe t zemli1 že nesravnennoe, njblistA slnce pravdы mhslennoe na gorЁ favHrstэй.

Preйde ќbw sёnь zak0nnaz, i3znem0gšaz, prіi1de že ćvэ hrt0sъ i4stina, mwmseй vozopi2, na favHrэ vi1dэvъ tvoE b9estvo2.

St0lpъ džgnennый, hrtA prewbrazyющasz, džblakъ že ćvэ blagodatь d¦a, njsэni1všuю na favHrэ predskazaša kvlennэйše.

Kondakъ, glasъ z7.

Samoglasenъ: Na gorЁ prewbrazi1lsz є3si2, i3 ćkože vmэщahu ў§nicы2 tvoi2, slavu tvoю2, hrtE b9e, vi1dэša: da є3gda tz ќzrztъ raspinaema, stradanіe ќbw ўrazumёюtъ v0lьnoe, mjrovi že propovёdztъ: ćkw tы2 є3si2 voi1stinnu dž§ee sіsnіe.

Jkosъ: Vostanite, lэni1vіi, i5že vsegdA ni1zu poni1kšіi vъ zemlю, duši2 moeS p0mыslы, vozmi1tesz i3 vozvhsitesz na vыsotY bžctvennagw voshoždenіz. Pritecemъ kъ petrY i3 kъ zevedeєvыmъ, i3 vkypэ so džnэmi favHrskuю g0ru dosti1gnemъ, da vi1dimъ sъ ni1mi slavu bGa našegw, glasъ že ўslhšimъ, i5že svhše slhšaša, i3 propovёdaša dž§ee sіsnіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ґvraamstіi i3nogdA vъ vavmlHnэ džtrocы peщnый plamenь popraša, pёsnьmi vzыvaющe: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

NJblistavšesz svёtomъ nepristypnыz slavы, na favHrstэй gorЁ ґpcli, hrtY vopіshu: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Sіsnіemъ bžctvennagw šyma i3 rosodatelьnыmъ džblakomъ, hrtE, i3 zareю tvoeю naslaždaemi, ґpcli poshu: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vъ nepristypnomъ svёtэ, ćkw vi1dэ tS petrъ, na favHrstэй gorЁ njblistavša, hrtE, vozopi2: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Sъ načalьnikomъ ži1zni hrt0mъ syщe, dёti zevedeevы, ćkw i3spusti2 zraka svёtъ, vozgremёša: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Nhnэ vi1dэna bhša ґpclwmъ nevi1dimaz b9estvA vo pl0ti, na gorЁ favHrstэй njblistavša, vopію1щыmъ: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Ўžas0šasz strahomъ, ўdi1vlьšesz blagolёpію b9estvennagw crtva, na gorЁ favHrstэй ґpcli, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Nhnэ neuslы6šannaz ўslhšana bhša: bezъ nc7a bo sn7ъ t dv7ы ntečeskimъ glasomъ slavnw svidёtelьstvuetsz, ćkw bGъ i3 člvёkъ, t0йže vo vёki.

Položenіemъ ne bhlъ є3si2 vhšnzgw, suщestv0mъ že sn7ъ vozlю1blenъ, prežde shй, namъ pribli1žilsz є3si2 neprel0žnw: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e, vo vёki.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ vavmlHnэ džtrocы bžctvennoю raspalaemi revnostію, muči1telz i3 plamene preщenіe myžeski popraša, i3 posredЁ ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Manovenіemъ vs‰ nossй, nogami preči1stыmi na g0ru vzhde favHrskuю hrt0sъ: na neйže pače s0lnečnыz luči2 njblistA licemъ, i5že zak0nu starёйšыz i3 blagodati, pokazA poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Nepristypnoю slavoю, na gorЁ ćvlьsz neizrečennw favHrstэй, newderži1mый i3 nezahodi1mый svёtъ, dž§ee sіsnіe, tvarь ўzsni1vъ, čelovёki njboži2 poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Svzщennolёpnw stosщe mwmseй že i3 i3lіA na gorЁ favHrэ, bžctvennыz načertanіe ćsnw v3postasi vi1dэvše, hrtA vo n§estэй njblistavša slavэ, vospэvahu: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I$že vo zracэ bžctvennagw radi kvlenіz, licE proslavisz i3nogdA mwmseovo: hrt0sъ že ćkw ri1zoю svёtomъ i3 slavoю njdэvaetsz, svёta bo samodёtelenъ shй, njzarsetъ poю1щыz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

T svэtor0dna džblaka, hrtA ў§nicы2 njb8sta zrsщe na favHrэ, i3 ni1cы na zemlю padše, ќmъ prosvёщše, so nc7emъ sego2 poshu i3 d¦omъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы blgoslovi1te, svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ўslhšavše, vLko, t nc7A svidёtelьstvuema, i3 ćkw čelovёčeska tverdёйša zraka, zrёti licA tvoegw2 blistanіz ne terpsщe, tvoi2 ўčenicы2 na zemlю ni1cъ padahu, so strahomъ poю1щe: svzщennicы blagoslovi1te, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Carstvuющыmъ є3si2 cRь prekrasenъ, i3 i5že vsю1du vladsщыmъ gDь si1lenъ, blženъ, i3 vo svёtэ živhй nepristypnэmъ. E#myže ў§nicы2 ўdi1vlьšesz, mwmseй že i3 i3lіA, vopіshu: džtrocы blagoslovi1te, svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ćkw nb7omъ vladyщemu, i3 zemleю gDьstvuющemu, i3 preisp0dnimi džblastь i3myщemu, hrtE, predstaša ti2, t zemli2 ќbw ґpcli, ćkw sъ nb7se že fesvjtzninъ i3lіA, mwmseй že t mertvыhъ, poю1щe soglasnw: lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ўnhnіz raždaющыz peč†li na zemli2 njstaviša, ґpclwvъ i3zbrannіi, člvэkolю1bče, ćkw tebЁ poslёdovaša, ko i4že t zemli2 preloženію bžctvennagw žitіS. Tёmže i3 po dostosnію tvoegw2 bGozvlenіz ўluči1vše, poshu: lю1dіe prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Na f7-й pёsni, Čestnёйšuю, ne poemъ, ѓщe i3 vъ nedёlю, no poemъ pripёvъ prazdnika.

Veličaй, dušE moS, na favHrэ prewbrazi1všagosz gDa.

Taže їrm0sъ: Ržctvo2 tvoE:

Posemъ vtorhй li1kъ poetъ t0йže pripёvъ, i3 їrm0sъ. I# ko vtor0mu kanHnu pripэvaюtъ t0йže pripёvъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Ržctvo2 tvoE netlёnnw kvi1sz: bGъ i3zъ bokY tvoє1ю pr0йde, ćkw ploton0secъ kvi1sz na zemli2, i3 sъ čelovёki poživE. TS, bcde, tёmъ vsi2 veličaemъ.

Ўžasni n0vыmъ svэtoli1tіemъ vnezapu ў§nicы2 njsvёщšesz, drygъ dryga zrshu: ўdi1vlьšesz že, i3 kъ zemli2 prekl0nšesz, tebЁ vLcэ vsёhъ pokloni1šasz.

Šymъ i3zъ džblaka posыlašesz bGoglasenъ, i3zvэstvyz čydo: nc7ъ bo svёtwvъ, seй є4stь sn7ъ m0й vozlю1blennый, ґpclwmъ vopіsše, togw2 poslyšaйte.

NHvaz vi1dэvše i3 presl†vnaz, glasъ n§eskій vnuši1vše, na favHrэ slovesE slugi6, i3z8wbraženіe pervoobraznagw, seй є4stь, vopіshu, sp7sъ našъ.

braze nepremёnnый syщagw, nedvi1žime, pečatь neizmёnna, sn7e, sl0ve, mydroste i3 mhšce, desni1ce, vhšnzgw si1lo, tS vospэvaemъ so nc7emъ že i3 d¦omъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ slyhъ neizrečenna b9іz snizhoždenіz, ćkw vhšnій v0leю sni1de daže i3 do pl0ti, t dv7i1českagw čreva bhvъ člvёkъ. Tёmže preči1stuю bcdu vёrnіi veličaemъ.

Da tvoE pokažeši ćvэ neizrečennoe vtor0e sni1tіe, ćkw da vhšnій bGъ kvi1šisz, stoS posredЁ bogHvъ ґp0stwlъ na favHrэ, mwmsea že i3 i3lію2 neizrečennw njsіslъ є3si2. Tёmže vsi2 tS, hrtE, veličaemъ.

Prіidi1te, mnЁ pokori1tesz lю1dіe, vozšedše na g0ru s™yю prenbcnuю, neveщestvennw stanemъ vo gradэ živagw bGa, i3 ќzrimъ mhslennw b9estvo2 neveщestvennoe, nc7A i3 d¦a, vъ sn7э є3dinor0dnэmъ njblistaющee.

Privleklъ є3si2 lюb0vію mS, sp7se, i3 premэni1lъ є3si2 bžctvennыmъ tvoi1mъ želanіemъ: no popali2 ngnemъ neveщestvennыmъ grэhi2 mo‰, i3 nashtitisz tvoeS pi1щi spod0bi: da nboE i3graz, veličaю, blže, veli6čіz tvo‰.

Svэti1lenъ: Svёte neizmёnnый, sl0ve, svёta nc7A neroždenna, vъ kvlennэmъ svёtэ tvoemъ dnesь na favHrэ svёtъ vi1dэhomъ nc7A, svёtъ i3 d¦a, svёtomъ nastavlsющago vsю2 tvarь. Tri1ždы.

Na hvali1tehъ, Vsskoe dыhanіe, postavimъ stіhi2 d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Prežde čestnagw krtA tvoegw2 i3 stradanіz, poi1mъ i5hže prorazsudi1lъ є3si2, t svzщennыhъ ў§ni6kъ, na favHrskuю, vLko, vozšelъ є3si2 g0ru, pokazati voshotёvъ si6mъ slavu tvoю2: i5že i3 vi1dэvše tS prewbrazi1všasz, i3 pače s0lnca prosіsvša, ni1cы padše, si1lэ tvoeй ўdivi1šasz, vzыvaющe: tы2 bezlёtenъ svёtъ є3si2, hrtE, i3 sіsnіe dž§ee, ѓщe i3 v0leю pl0tь kvi1lsz є3si2, neizmёnne. Dvaždы.

I$že prežde vBkъ shй bGъ sl0vo, i4že svёtomъ ćkw ri1zoю njdэvazйsz, prewbrazyющійsz predъ ў§niki2 tvoi1mi, pače s0lnca sl0ve, prosіslъ є3si2: mwmseй že i3 i3lіA tebЁ predstaša, mє1rtvыmъ i3 živы6mъ tS gDa povёdaющe, i3 tvoE slavzщe neizrečennoe smotrenіe i3 mi1lostь, i3 mn0goe miloserdіe, i4mže spaslъ є3si2 mjrъ, grэh0mъ pogibaющій.

T dv7i1českagw džblaka tS roždena, i3 pl0tь bhvša, i3 na gorЁ favHrstэй prewbrazyющasz, gDi, i3 džblakomъ svёtlыmъ tS njkružaema, glasъ rodi1televъ vozlю1blennago tS sn7a ў§nikHmъ predstosщыmъ tebЁ ćvэ skazovaše, ćkw є3dinosyщna i3 є3dinoprest0lьna. Tёmže petrъ ўdivlszsz, dobro2 є4stь zdЁ bhti, glag0laše, ne vёdый є4že glag0laše, blgodёtelю mnogomi1lostive.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }.

Vmzantjevo: Postъ hrt0sъ petrA, їakwva i3 їwanna, na g0ru vыsokY є3di1nы, i3 prewbrazi1sz predъ ni1mi: i3 prosvэti1sz licE є3gw2 ćkw s0lnce, ri6zы že є3gw2 bhša bэlы2 ćkw svёtъ: i3 kvi1šasz mwmseй i3 i3lіA sъ ni1mъ glag0lющe, i3 džblakъ svёtelъ njsэni2 i5hъ. I# sE glasъ i3zъ džblaka glag0lющъ: seй є4stь sn7ъ m0й vozlю1blennый, nj nemže blagovoli1hъ, togw2 poslyšaйte.

Slavosl0vіe veli1koe. I# tpystъ.

Na lіturgji, ґntіfHnъ №, glasъ v7. Stjhъ №.

Pal0mъ …є: Voskli1knite gDevi vsS zemlS, p0йte že i4meni є3gw2, dadi1te slavu hvalЁ є3gw2.

Moli1tvami bcdы, sp7se, spasi2 nasъ.

Paki drugjй li1kъ, t0йže stjhъ:

Voskli1knite gDevi vsS zemlS:

Moli1tvami bcdы, sp7se, spasi2 nasъ.

I# paki №-й li1kъ, stjhъ v7-й.

Pal0mъ o7ѕ: Glasъ gr0ma tvoegw2 vъ kolesi2, njsvэti1ša mHlnіz tvoS vselennuю, podvi1žesz i3 trepetna bhstь zemlS.

Moli1tvami bcdы, sp7se, spasi2 nasъ.

Taže, v7-й li1kъ, stjhъ G-й.

Pal0mъ Rg: Vo i3spovёdanіe i3 vъ velelёpotu njbleklsz є3si2, njdэsйsz svёtomъ ćkw ri1zoю.

Moli1tvami bcdы, sp7se, spasi2 nasъ.

Slava, i3 nhnэ:

Moli1tvami bcdы, sp7se, spasi2 nasъ.

ҐntіfHnъ v7. Pal0mъ m7z.

Stjhъ №: G0rы sіHnskіz, rebra sёverova, gradъ cRS veli1kagw.

Spasi1 nы, sn7e b9ій, prewbrazi1vыйsz na gorЁ, poю1щыz ti2: ґllilyіa.

Drugjй li1kъ t0йže. Pal0mъ o7z.

Stjhъ v7: I# vvedE | vъ g0ru s™hni svoeS, g0ru sію2, ю4že stzžA desni1ca є3gw2.

Spasi1 nы, sn7e b9ій, prewbrazi1vыйsz na gorЁ:

Stjhъ G: G0ru sіHnю, ю4že vozlюbi2, i3 sozdA ćkw є3dinor0ga s™i1liщe svoE.

Spasi1 nы, sn7e b9ій, prewbrazi1vыйsz na gorЁ:

Slava, i3 nhnэ:

E#dinor0dnый sn7e i3 sl0ve:

ҐntіfHnъ G. Pal0mъ rk7d: glasъ z7.

Stjhъ №: Nadёющіisz na gDa, ćkw gorA sіHnъ, ne podvi1žitsz vo vёkъ.

Troparь, glasъ z7:

Prewbrazi1lsz є3si2 na gorЁ, hrtE b9e, pokazavый ў§nikHmъ tvoi6mъ slavu tvoю2, ćkože možahu: da vozsіsetъ i3 namъ grBšnыmъ svёtъ tv0й prisnosyщnый, moli1tvami bcdы, svэtodavče, slava tebЁ.

Stjhъ v7: G0rы džkrestъ є3gw2 i3 gDь džkrestъ lюdeй svoi1hъ t nhnэ i3 do vёka.

Troparь: Prewbrazi1lsz є3si2 na gorЁ:

Pal0mъ d7i.

Stjhъ G: GDi, kto2 njbitaetъ vъ žili1щi tvoemъ; i3li2 kto2 vseli1tsz vo s™yю g0ru tvoю2;

Troparь: Prewbrazi1lsz є3si2 na gorЁ:

Pal0mъ k7g.

Stjhъ d7: Kto2 vzhdetъ na g0ru gDnю; i3li2 kto2 stanetъ na mёstэ s™ёmъ є3gw2;

Troparь: Prewbrazi1lsz є3si2 na gorЁ:

Vh0dnoe: GDi, posli2 svёtъ tv0й, i3 i4stinu tvoю2, ta mz nastavista, i3 vved0sta mS vъ g0ru s™yю tvoю2.

Troparь: Prewbrazi1lsz є3si2 na gorЁ:

Slava, i3 nhnэ, kondakъ, glasъ t0йže:

Na gorЁ prewbrazi1lsz є3si2, i3 ćkože vmэщahu ўčenicы2 tvoi2, slavu tvoю2, hrtE b9e, vi1dэša: da є3gda tz ќzrztъ raspinaema, stradanіe ќbw ўrazumёюtъ v0lьnoe, mjrovi že propovёdztъ, ćkw tы2 є3si2 voi1stinnu dž§ee sіsnіe.

Tris™0e. Prokjmenъ, glasъ d7:

Ćkw vozveli1čišasz dэlA tvo‰, gDi, vs‰ premydrostію sotvori1lъ є3si2.

Stjhъ: Blagoslovi2, dušE moS, gDa, gDi b9e m0й vozveli1čilsz є3si2 ѕэlw2.

Ґpclъ, petr0va poslanіz, začalo …є.

Ґllilyіa, glasъ }: Tvo‰ sytь nb7sA, i3 tvoS є4stь zemlS.

Stjhъ: Blaženi lю1dіe vёduщіi voskliknovenіe.

E#đlіe matfea, začalo o7.

Za Dost0йno, їrm0sъ:

Ržctvo2 tvoE netlёnno kvi1sz:

I# do tdanіz.

Pričastenъ: GDi, vo svёtэ licA tvoegw2 p0йdemъ, i3 nj i4meni tvoemъ vozraduemsz vo vёki.

Na trapezэ že razrэšaemъ na rhbu, i3 є3leй, i3 vіno2, ѓщe sredA i3li2 pzt0kъ.

Podobaetъ vёdati: Ćkw predanіe i4mamы t s™hhъ ntє1cъ, t sp7si1telьnagw segw2 prazdnika prewbraženіz snэdati gr0zdіe, i3dёže njbrэtaetsz, blagoslovenіe prіemše t їerea, prinesenu bhvšu gr0zdію vъ cerkovь, i3 po ґnafHrэ razdroblenu.

Glag0letsz že sіS moli1tva na blagoslovenіe gr0zdіz, t s™i1telz i3li2 t їerea:

B9e sp7si1telю našъ, blagovoli1vый vіnogradъ nareщi2 є3dinor0dnago tvoego2 sn7a, gDa bGa i3 sp7sa našego ї}sa hrtA, i3 tёmъ pl0dъ bezsmertіz namъ darovA: samъ i3 nhnэ pl0dnый seй vіnogradъ blagoslovi2, i3 nasъ rabы6 tvo‰ vkušaющыz t negw2, i4stinnagw vіnograda pričastniki sotvori2. Nevreždennu ži1znь našu sohrani2, i3 mi1rъ namъ vsegdA daruй. I# vёčnыmi tvoi1mi netemlemыmi darov†nіi ži1znь našu ўkrasi2, moli1tvami prečctыz vLčcы našez bcdы i3 prisnodv7ы marji, i3 vsёhъ tvoi1hъ s™hhъ t vёka tebЁ blgougodi1všihъ: ćkw blgъ i3 člkolю1becъ bGъ є3si2, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ beznačalьnomu nc7Y, so є3dinor0dnыmъ tvoi1mъ sn7omъ, i3 sъ pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Vnimaй: Ćkw ѓщe kto2 t bratіi snёstь gr0zdіe prežde sicevagw prazdnika: to2 preslušanіz zapreщenіe da prіi1metъ, i3 da ne vkysitъ gr0zdіe črezъ vesь ѓvgustъ mёszcъ, ćkw zapovёdannый ўstavъ prezrёvъ: ćkw da t segw2 navhknutъ i3 pr0čіi povinovatisz ўstavu s™hhъ ntє1cъ.

Sіe že zapreщenіe da bыvaetъ i3 blюdyщыmъ vіnogradы bratіi. Gr0zdію že na trapezэ po prazdnicэ semъ tri1ždы vъ nedёlю podobaetъ predlagatisz bratіi: si1rэčь vъ ponedёlьnikъ, vъ sredu, vъ pzt0kъ, da vkušaюtъ bratіz.

Seй ўstavъ bыvaetъ i3 na sm0kvahъ, i3 nadъ pr0čimi nvoщьmi2: ćvэ, ćkw vremenA i4hъ k0e kogdA prispёetъ.

Sі‰ že glag0lemъ kromЁ prinosi1mыhъ blюdyщыmъ smHkvi i3 razdaє1mыmъ: snэdaюtъ bo sі‰.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.