NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta k7v

S™agw myčenika ґgafonjka, i3 i5že sъ ni1mъ.

Vъ seй že denь poetsz slyžba i3 s™agw lyppa.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы ґgafonjka, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Pervuю blgostь i3 pače ўmA krasotY i3щS, ґgafonjče, raduzsz pošelъ є3si2, kъ predležaщыmъ d0blestvennэ podvigHmъ. I# spletsz so vrag0mъ: myžeski nj zemlю razrazi1lъ є3si2, i3 pobёdы svёtelъ i3splelъ є3si2 vэnecъ, molS člvэkolю1bca nj vospэvaющihъ tS.

Mydrostію ўkrašenъ, sl0vo život0čno i3stoči1lъ є3si2, njbraщaz nesmhslєnnыz: njbličaz muči1telz, mnogob0žіz byrю ўtišaz, ўtverdi1lъ є3si2 vBrnыz prebыvati vъ b9іeй blgodati. Tёmže lю6taz preterpёvъ njpalє1nіz, kъ vhšnemu crtvu vэncen0secъ vosteklъ є3si2.

Kr0vію kapleй, terpэli1vagw tvoegw2 stradanіz, vLcэ predstalъ є3si2 žertva blagov0nna, či1sto zakolenіe, blagoprіstenъ darъ, svzщenno prinošenіe, i3 svzщenіe soveršenno nepor0čno. Tёmže moli1tvami tvoi1mi cRk0vnoe i3spolnenіe vъ mi1rэ soblюdi2, stradalьče ґgafonjče.

I$nы stіhi6rы s™agw lyppa, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Lyppъ blžennый bezb0žіz rastopi2 ledъ tsžkій teplot0ю bžctvennago d¦a: i3 ўsёčenъ bhvъ mečemъ, i3scэlenій strui6 i3stočaetъ, i3 dyšы i3stazvšыz njrošaetъ blgodatію. Togo2 voshvalimъ ćkw moli1tvennika našego i3zrsdna, i3 tepla zastypnika, blagočestnw, m§nikolю1bcы.

E$llinskaz čti6liщa glubinЁ v0dъ predalъ є3si2, i3 bezb0žnыhъ ўdivi1lъ є3si2 zrsщihъ čudesA, tvoeю, vseblaženne, tvori6ma vёroю. Posredi2 i4hъ stoS, banю bžctvennuю svhše prіstъ, bGu tS veličaющu, ćkw prisnomyčenika, i3 d0blz ґdamanta, strastoterpče mnogostradalьne.

I#skušaющe posэщi1 tz vrazi2, drygъ dryga posэcahu, i3 strёlы puщaющe, drygъ dryga ўzzvlshu, straston0sče lyppe: i3 preterti mnsщe, drevu priloži1ša ćzvu, njmračeni, blženne, syщe: soblюdaše bo tS gDi, є3gHže radi postradati i3zv0lilъ є3si2, moli1tvenniče nj dušahъ našihъ, ѓgGlwvъ sobesёdniče.

Slava, glasъ №.

Ґnat0lіevo: Tezoimennэ nazvalsz є3si2 blagjz pobёdы tezoimeni1tъ, ґgafonjče mnogostradalьne: bžctvennыmъ bo želanіemъ ўzzvi1vsz, jdwlьskіz lesti i3 muči1telьskіz tvergsz, kъ ži1zni nekončaemэй preslavnw prešelъ є3si2. Tёmže vъ slavnэй tvoeй pamzti, derznovenіe i3mhй kъ bGu, moli2 spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, glasъ t0йže:

Podobaše samovi1dcєmъ sl0va i3 slugamъ, i3 є4že po pl0ti m™re є3gw2 ўspenіe vi1dэti, konečnoe є3li1ko na neй tainstvo: ćkw da ne t0kmw є4že t zemli2 sp7sovo voshoždenіe ќzrztъ, no i3 r0ždšіz є3go2 prestavlenію svidёtelьstvuюtъ. Tёmže tvsю1du bžctvennoю si1loю sobravšesz, sіHna dostig0ša, i3 na nb7o i3dyщuю predsыlahu, vhššuю heruv‡mъ: є4йže i3 mы2 sъ ni1mi poklansemsz, ćkw molsщeйsz nj dušahъ našihъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы prazdnika, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Q preslavnagw čudesE! Ćže bGa pl0tію neiskusomyžnw r0ždši, i3 dv7a prebhvši, t žitіS prestavlsetsz: i3 privremennыz ži1zni thodsщi, kъ nestarёemэй preloži1sz. Tёmže stekaюtsz na džblacэhъ dnesь, hrt0vы ўčenicы2 i3 ґpcli, kъ pogrebenію є3S.

Stjhъ: Voskrni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2, i3 kіvHtъ svzthni tvoeS.

Dnesь svёtlo toržestvo2, blagopremэni1msz vsi2, so ѓgGlы slavzщe čestn0e prestavlenіe m™re bGa našegw: s™yю bo i3 svэton0snuю dyšu predavši vъ rycэ sn7a, sъ ni1mъ sovokuplsetsz vъ ži1zni prisnosyщnэй, duh0vnw vsegdA molsщi nj nasъ prilёžnw.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

Prіidi1te, mhslennw, predvari1mъ gefsіmanію čestnyю, i3 s™hй d0mъ slavnagw tэlesE m™re bGa našegw. So ґpclы blgouhaemsz, i3 so ѓgGlы pэsnosl0vimъ: є3di1na bo bhstь radostь dnesь, syщыmъ na zemli2 i3 na nb7si2, vo ўspenіi є3S.

Slava, glasъ t0йže. Samoglasenъ:

Tezoimenno zvanіe prіemъ blgi1hъ sokr0viщъ, hramъ sebE njsvzti1lъ є3si2, myčeniče ґgafonjče, za vsёhъ cRS vъ mykahъ zak0nnw podvi1gsz, lю1tagw vragA nizloži1lъ є3si2 si1lu, i3 pobёdы vzemъ p0čestь, vэncen0secъ vъ vhšnihъ bGu predstoi1ši: є3g0že i3 moli1ti ne prestaй nj čtyщihъ tS, myčenikwvъ ўdobrenіe.

I# nhnэ, prazdnika, glasъ t0йže:

Ўvэrsz ї}sъ sn7ъ tv0й, bcde, i3 bGъ našъ, dvA є3stєstvA svo‰, ćkw ќbw čelovёkъ ўmiraetъ, i3 ćkože bGъ vostaetъ. I# tS, bGomati, zak0nomъ є3stestvA ўmreti blagoizv0li, da ne nevBrnыmъ prividёnіe mni1tsz smotrenіe. Prešla bo є3si2 kъ nbcnэй stranЁ, nbcnaz nevёsto, ćkw t čert0ga selenіz tvoegw2 t zemli2 vzztA. NJsvzti1sz vozdyhъ voshoždenіemъ tvoi1mъ, ćkw prosvэti1sz zemlS ržctv0mъ tvoi1mъ: predposыlaюtъ ґpcli, i3 ѓgGli pod8emlюtъ. Tёmže, pogrebše prečctoe tёlo tvoE i3 nadgr0bnoe pёnіe vospёvše, ўžasnw zrshu i3 so strahomъ glag0lahu: sіS i3zmёna desni1cы vhšnzgw, t0й bo posredi2 tebє2, i3 ne podvi1žešisz. No, q mnogopёtaz m™i, ne tstupaй nasъ naziraющi: mh bo lю1dіe tvoi2, i3 džvcы pažiti tvoeS, i3 i4mz tvoE prizыvaemъ, prossщe tebє2 radi spasenіz i3 velіz mi1losti.

Troparь, glasъ d7:

Myčєnicы tvoi2, gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 prіsša netlBnnыz t tebє2 bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demwnwvъ nemwщnhz derzwsti. Tёhъ moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, troparь prazdnika, glasъ №:

Vъ ržctvЁ dёvstvo sohrani1la є3si2, vo ўspenіi mjra ne njstavila є3si2, bcde. Prestavilasz є3si2 kъ životY, m™i syщi životA: i3 moli1tvami tvoi1mi i3zbavlseši t smerti dyšы našz.

Na ќtreni, po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Prostrannэйši nb7sъ ćvlьšisz na zemli2, ćkw r0ždši pl0tію vsёhъ sodёtelz, nhnэ vъ s†maz nb7sA t zemli2 prestavilasz є3si2, pravednыhъ že dyšы zrsщe tS, ѓgGlьstіi že li1cы smotrsющe, ćkw cRi1cэ hvalY dost0йnw vsegdA tebЁ prin0sztъ. Tёmže molsщi ne prestaй nj vospэvaющihъ tS.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

TvoE prazdnuemъ ўspenіe, prečctaz, vъ neže prіi1de, i3zъ tebє2 voploti1vыйsz hrt0sъ bGъ našъ, so slavoю neizrečennoю, prіsti tv0й dyhъ. Tёmъ ѓщe i3 prestavilasz є3si2, no nasъ, bcde, moli1tvami tvoi1mi ne prestaй posэщaющi poю1щihъ tS.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

KanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na ѕ7, kĐrъ kosmы2. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Preukrašennaz bžctvennoю slavoю, svzщennaz i3 slavnaz, dv7o, pamztь tvoS, vs‰ sobrA kъ veselію vBrnыz, načinaющeй marіamэ, sъ li6ki i3 tmmpanы, tvoemY poю1щыz є3dinor0dnomu: slavnw ćkw proslavisz.

Da provoždaюtъ neveщestvennіi či1nove nebošestvennoe vъ sіHnъ bžctvennoe tёlo tvoE, vnezapu že stekšesz ґpclъ mn0žestvo t konє1cъ, bcde, tebЁ predstaša ѓbіe: sъ ni1miže, čctaz, tvoю2 čestnyю, dv7o, pamztь slavimъ.

PobBdnыz p0čєsti vzzlA є3si2 na є3stestvo2, čctaz, bGa r0ždši: nbače že pod0bzщisz tvorcY tvoemY i3 sn7u, pače є3stestvA povinyešisz є3stestvєnnыmъ zak0nwmъ: tёmže ўmerši, sъ sn7omъ vostaeši vёčnuющi.

I# s™hhъ dvA kanHna, na }.

KanHnъ s™agw ґgafonjka. Tvorenіe їHsifovo. Glasъ №.

Pёsnь №. Їrm0sъ:

Pёsnь pobёdnuю poi1mъ vsi2 bGu, sotv0ršemu di6vnaz čudesA mhšceю vыs0koю, i3 spasšemu ї}lz, ćkw proslavisz.

Ўblaži2, svste, njѕl0blennuю dyšu moю2 strastьmi2, blagъ bhvъ blagagw bGa podražatelь: i3 sl0vo daždь, čestnyю slaviti pamztь tvoю2.

Znaemь vёduщemu vs‰, myčeniče, bhlъ є3si2, bGodohnovenne: i3 segw2 voploщenіe predъ kzhki propovёdalъ є3si2, plotskjz ne ўbosvsz smerti.

Vozstavilъ є3si2 sl0vomъ tvoi1mъ padšыz: i3 vozstanіz džbщniki pokazalъ є3si2, i3 svёtlosti vёčnыz blagočestnw, myčeniče prebogate.

BGor0dičenъ: Čudesъ prevhše velіe čydo, čctaz, ržctvA tvoegw2 zri1tsz: raždaeši bo vъ pod0bіi pl0ti bhvša hrtA, kromЁ preloženіz i3 smэšenіz.

KanHnъ s™agw lyppa. Tvorenіe їHsifovo. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Trіstatы krBpkіz, roždeйsz t dv7ы, bezstrastіz vo glubinЁ duši2 tričastnoe potopi2, molю1sz: da tebЁ, ćkw vъ tmmpanэ, vo ўmerщvlenіi tэlesE pobёdnoe vospoю2 pёnіe.

Poю1щu svёtluю i3 svэton0snuю tvoю2 pamztь, v0ine hrt0vъ, d0blій stradalьče, dyšu moю2 njzari2 sіsnьmi nevečernimi, njzarsemь pri1snw, i3 bžctvennomu svёtu predstoS.

Vъ myčeničєskіz všedъ myžeski p0dvigi, i3spovёdalъ є3si2 bGa ćvlьšasz na zemli2, i3 є3stestvo2 njboži1vša, premydre, čelovёčeskoe, i3 b0gi potrebi1lъ є3si2 є4llinskіz si1loю d¦0vnoю.

V0dъ živ0tnыhъ i3sp0lnivъ serdce, ćkože bžctvennaz rэkA, strui6, premydre, prelesti i3zsuši1lъ є3si2: vёroю že mы6sli čelovёkwvъ napoi1lъ є3si2, prozzbaющыz pl0dъ nbcnый.

BGor0dičenъ: Ćkw ќtro blagolёpno t bokY vozsіsla є3si2, ї}sa prosvэщenіe vsёhъ i3 bGa, neiskusobračnaz vLčce, n0щь mnogob0žіz potreblьša, i3 sі‰nіi nevečernimi mjrъ prosvэщaющa.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Sodёtelьnaz i3 soderži1telьnaz vsёhъ b9іz mydroste i3 si1lo, neprekl0nnu, nedvi1žimu cRkovь ўtverdi2, hrtE: є3di1nъ bo є3si2 s™ъ, vo s™hhъ počivazй.

ŽenY tS mertvennu, no pače є3stestvA i3 m™rь b9ію vi1dэvše, vsenepor0čnaz, slavnіi ґpcli, ўžasnw prikasahusz rukami slavoю njblistaющeй, ćkw bGoprіstnoe selenіe vi1dzщe.

Posti1že rycэ dosadi1tєlьnыz derzagw, ўsэčenіemъ sydъ nanesъ, bGu sohranšu čestь, njduševlennomu kіvHtu, slavoю b9estvA, vъ nemže sl0vo pl0tь bhstь.

I$nъ.

Їrm0sъ: Da ўtverdi1tsz serdce moE vъ v0li tvoeй, hrtE b9e, i4že nadъ vodami nebo ўtverždeй vtor0e, i3 njsnovavый na vodahъ zemlю, vsesi1lьne.

Suemydrennый lask†nіi tS lestnw ўkrasti nadёzšesz, njsueti1sz že є3gw2 syetnoe mudrovanіe, ўtverždenu tebЁ na kameni nel0žnыz, myčeniče, vёrы.

Preplhvъ puči1nu r†nъ, i3 bolёzneй tэlesE pravlenіemъ hrt0vыmъ, myčeniče ґgafonjče, ўstremi1lsz є3si2 kъ pristaniщemъ mhslєnnыmъ raduzsz.

Sэčє1nіz i3 terz†nіz tэlesE na mS da prіi1dutъ dnesь, meči2, i3 skovradы6, i3 džgnь, i3 ѕvёrіe, i3 smertь, ne ўboю1sz, vopіslъ є3si2, stradalьče ґgafonjče.

BGor0dičenъ: Po є3stestvY newpi1sannый vowbražsz i3zъ tebє2, naše njpisanіe pl0tski prіstъ, vLčce, vъ suщestvahъ i3 hotёnіihъ sugybыhъ poznavaemь.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ćkw nepl0dы rodi2 t kzы6kъ cRkovь, i3 mn0goe vъ čadэhъ i3znem0že s0nmiщe, čydnomu bGu našemu vozopіi1mъ: s™ъ є3si2, gDi.

Ўtverdi1vsz d¦a nepobэdi1moю si1loю, kъ podvigHmъ, myčeniče, vozšelъ є3si2 myžeski, i3 prelesti šatanіe ўprazdni1lъ є3si2, lyppe vseblaženne.

Razumёvъ tS svidёtelz hrt0vыhъ stradanій svirёpый goni1telь, lask†nіi tv0й p0mыslъ prelьsti1ti nadёzšesz, solgasz že nbače vselukavый.

Ćkože cэvni1ca d¦omъ vsedёtelьnыmъ ўdarsema, vozglašalъ є3si2 predъ muči1tєli radostnw pёsnь b9estvennagw razuma, ўsladi1lъ є3si2 vёroю pritekaющыz.

BGor0dičenъ: BGъ posredi2 tebє2 vselьsz, ćkože vёstь, dёvstva klюčA ne pokolebA, čctaz, na nedvi1žimэmъ že kameni vёrы vs‰ ўtverdi2.

Kondakъ myčenika, glasъ №.

Pod0benъ: Li1kъ ѓgGlьskій:

Zvanіe blag0e stzžavъ, bGomydre, mužeй lukavыhъ tvrati1lsz є3si2 vёrы, ne ўbosvsz mykъ, ґgafonjče slavne: tёmže blagi6mъ bhlъ є3si2 naslёdnikъ, i3 prіslъ є3si2 so stražduщimi sъ tob0ю dostHйnыz vэncы2.

Jkosъ: Blgago i3 člvэkolю1bca moli2, ґgafonjče vsemydre, ўblaži1ti njѕloblenіe moegw2 serdca, i3 darovati mi2 sl0vo, є4že dost0йnw pёti tvo‰ p0dvigi, є4že postradalъ є3si2 po vёrэ hrtA bGa našegw, kakw vsю1du smatrseši, ćkože pastыrь, myčeniče, i3 v0lki tgnavъ, nastavilъ є3si2 stado tvoE kъ zemli2 i4stinnэй, vopіS so derznovenіemъ: ćkw džvcы vmэni1homsz zakolenіz. Tёmže ќmremъ, da prіi1memъ netlBnnыz vэncы2.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Kroveй tvoi1hъ strusmi mhslennago faraHna ўdavi1vъ sъ vHi є3gw2, slavne, kъ zemli2 prešelъ є3si2, i3dёže kr0tcыi živytъ, i3 myčєnicы vsi2, netlёnіz vэnecъ prіemъ, dostočydne. Tёmže i3stočaeši vBrnыmъ i3scэlє1nіz, i3 ўstavlseši str†sti, i3 tgonseši dyhi luk†vыz, stradalьče ґgafonjče: moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2.

Slava, lyppa, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

Stradanіemъ prosvэti1vsz ćkw zlato vъ peщi2, njblistalъ є3si2, mydre, cэlenій zarю2, i3 tmY tgnalъ є3si2 demwnwvъ blgodatію. Tёmže vsi2 svztyю tvoю2 pamztь prazdnuemъ, bGoblaženne lyppe, myčenikwvъ pohvalo2.

I# nhnэ, prazdnika, glasъ t0йže.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Li1kъ bžctvennыhъ ґpclъ sobrasz pogrebsti1 tz prečestnw, bcde vsečctaz: sъ ni1miže i3 ѓgGlьstіi či1ni vospэvahu prestavlenіe tvoE, vzыvaющe prehvalьnw. Sъ ni1miže i3 mы2 lюb0vію i3graющe, čctaz, hvalY tebЁ prin0simъ, gl†sы pёsnennыmi vёrnіi, i3 vopіemъ: raduйsz, predstatelьnice prisnočtyщihъ tS.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: RBči prbr0kwvъ i3 gad†nіz voploщenіe prozvi1ša t dv7ы tvoE, hrtE: sіsnіe blistanіz tvoegw2 vo svёtъ kzhkwvъ i3zhdetъ, i3 vozglasi1tъ tebЁ bezdna sъ veselіemъ: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Vi1dite lю1dіe i3 čudi1tesz: gora bo s™az, i3 ćvstvennaz bGu, vъ nbcnыz nbi1tєli prevhšše vzemletsz, nb7o zemn0e vъ nbcnoe i3 netlёnnoe selenіe vselsemo.

Ži1zni prisnosyщnыz i3 lyčšіz smertь tvoS bhstь prehoždenіe, čctaz, t privremennыz kъ bžctvennэй voi1stinnu i3 neprehodi1mэй, prestavlsz tS, čctaz, vъ veselіi sn7a zrёti tvoego2 i3 gDa.

Vzsšasz dvє1ri nbcnыz, i3 ѓgGli vospёša: i3 prіstъ hrt0sъ dёvstva svoeS m™re sosydъ: heruvjmi pod8sša tS sъ veselіemъ, serafjmi že slavztъ raduющesz.

I$nъ.

Їrm0sъ: D¦omъ provi1dz, prbr0če ґvvakyme, slovesE voploщenіe, propovёdalъ є3si2, vopіS: vnegdA pribli1žitisz lёtwmъ, poznaešisz, vnegdA prіiti2 vremeni, pokažešisz. Slava si1lэ tvoeй, gDi.

Všelъ є3si2 vъ myčeničeskoe sudi1liщe, mydre, nryžіemъ bžctvennыz vёrы svёtlw njgradi1vsz: spletsz že so vrag0mъ, deržavnw sego2 pobэdi1vъ pokori1lъ є3si2 p0dъ n0zэ tvoi2, myčeniče stradalьče ґgafonjče.

Mydrostію tvoi1hъ slovesъ, i3 dёlъ svzщennыhъ b9estvennыmi pokaz†nіi, ўstraši1lъ є3si2 vragi2, nadёющыzsz terpэli1vnoe ўmA tvoegw2 pobэdi1ti, i3 kъ prelesti privleщi2, myčeniče hrt0vъ ґgafonjče.

Ngnemъ vsesožegъ lюbvE bžctvennыz tv0й ќmъ slavne, ngnS supost†tъ ne ўstraši1lsz є3si2, no vozžegъ ćkože ќglь, bezb0žіz zapali1lъ є3si2 hvrastіe, myčeniče svzщenne ґgafonjče.

BGor0dičenъ: Na hrebtёhъ э4zdzй, čctaz, heruvjmskihъ, vopl0щsz ćkw člvёkъ i3zъ tebє2 bGolёpnw, vo tvoi1hъ njb8stіzhъ sэdi1tъ ćkože mLncъ, i3 mladenstvuetъ, mladoymnago drevle bhvša spasazй pervozdannago.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Prevozšedъ čelovёčєskіz nemwщi, blženne, zemnы6z predёlы, terpёlъ є3si2 r†nы palicami bіemь, žezlъ si1lы nosS spasi1telьnый, preslavnый lyppe, krtъ bGa našegw.

Nadёzvsz ćkože gorA na gDa, prebhlъ є3si2, strastoterpče lyppe, bžctvennoю p0moщію nepokolebi1mь, tёmže sokrušє1nіz ўdHvъ tvoi1hъ preterpёlъ є3si2, vozvыšaemь kъ nb7si2 bžctvennыmъ želanіemъ.

I#sp0lnenъ vёrы shй, i3 premydrosti i3 blgodati, posredЁ bezzak0nnuющihъ sl0vo b9іe i3spovёdalъ є3si2: puщaemыhъ že strёlъ nebreglъ є3si2, ўpraždnsemыhъ si1loю hrt0voю, pribli1žitisz tebЁ.

BGor0dičenъ: Na tebE, ćkože d0ždь, premydrosti bezdna ї}sъ sni1de, є3di1nu či1stu tS njbrёtъ, bGorodi1telьnice dv7o, i3 potopi2 nečestіz pot0ki lю6tыz bžctvennoю blgodatію.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9ію i3 neizrečennuю dobr0tu dobrodёteleй tvoi1hъ, hrtE, i3spovёmъ: t prisnosyщnыz bo slavы, soprisnosyщnoe i3 v3postasnoe vozsіsvый sіsnіe, i3zъ dёvstvennыz ўtr0bы, syщыmъ vo tmЁ i3 sёni, vopl0щsz, vozsіslъ є3si2 slnce.

Ćkw na džblacэ, dv7o, ґpclьskій li1kъ nosi1mь, kъ sіHnu t konє1cъ, služi1ti tebЁ, džblaku legkomu sobirašesz: t nesže vhšnій bGъ syщыmъ vo tmЁ i3 sёni pravednoe vozsіS slnce.

Trybъ bGoprіstnіi ljzhcы bGosl0vnыhъ mužeй blgoglasnэйše bcdэ vopіshu, i3sh0dnuю vozglašaющe pёsnь d¦omъ: raduйsz, netlёnnый i3st0čniče b9іz živonačalьnagw i3 spasi1telьnagw vsBmъ voploщenіz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Svёtlый namъ vozsіsй svёtъ prisnosyщnый, ќtrenюющыmъ nj sudьbahъ zapovэdeй tvoi1hъ, vLko člvэkolю1bče, hrtE b9e našъ.

Zak0nwmъ proti1vilsz є3si2 gubi1telz, zak0nomъ spasi1telьnыmъ, ćkw myčenikъ zak0nenъ, slavne, zakonodavca i3 vsёmi vladhčestvuющagw hrtA bGa našegw.

Svёtelъ i3 preslavenъ myčenikъ bhvъ, ґgafonjkъ nhnэ ўblažaetsz, sъ nbcnыmi vsegdA si1lami svёtlw raduzsz.

Pače є4že ži1ti, ўmreti i3zv0lilъ є3si2, slavne, ćkw da byduщuю pri1snw i3 vёčnuющuю ži1znь priwbrsщeši. Tёmže mečY sэkyщemu vhю podkloni1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Tvo‰ čudesA provi1dz bžctvennыmъ d¦omъ i3saіa, vzыvaše: sE vo črevэ prіi1meši nevmэsti1mago, voploщaema, čctaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nečesti1vіi ne ќzrztъ slavы tvoeS, hrtE: no mы2, є3dinor0dne, n§eskіz slavы sіsnіe bžctvA, t n0щi ќtrenюющe, vospэvaemъ tS, člvэkolю1bče.

Na ќdы preti1ša ssэщi1 tz vrazi2, sami že sebE pače, mydre, bžctvennыmi manovenmi posэkaющe, nevredi1ma i3 ne ўszvena smotrshu sohransema.

Ўtverdi1vъ, slavne, džko duševnoe na kameni nerazsёdnэmъ, nikakože volnami, myčeniče, pokolebalsz є3si2 g0rьkihъ mykъ, bžctvennoю si1loю ўkrэplsemь.

Kroplenьmi kroveй tvoi1hъ zapalenіe jdwlьskoe pogasi1lъ є3si2, stradalьče, i3 ngnemъ stradanій tvoi1hъ vsю2 popali1lъ є3si2 lestь, d¦omъ s™hmъ razžigaemь.

BGor0dičenъ: Čtcuю či1stыmъ ўm0mъ počti1mъ, dobr0tu їakwvlю, bžctvennыmi dэsnьmi ўdobrsemi, blagočestnw vospoemъ, ćkw m™rь bGa našegw.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Morskjй pučinor0dnый ki1tovъ vnytrennій džgnь, tridnevnagw tvoegw2 pogrebenіz prowbraženіe, є3gHže їHna prbr0kъ pokazasz: spasenъ bo ćkw i3 predposlasz, nevreždenъ vopіsše: požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi.

Daetъ tebЁ, ±že prevhše є3stestvA cRь vsёhъ bGъ: vъ ržctvё bo dv7u ćkože sohrani2, takw vo gr0bэ tёlo soblюdE netlёnno: i3 sproslavi bžctvennыmъ prestavlenіemъ, čestь tebЁ ćkw sn7ъ m™ri daruz.

Voi1stinnu tS ćkw svёtelъ svёщnikъ neveщestvennagw svёta, kadi1lьnicu zlatyю bžctvennagw ќglz, vo s™†z s™hhъ vseli2: ryčku i3 žezlъ, skrižalь bGopi1sannuю, kovčegъ s™hй, trapezu sl0va ži1zni, dv7o, ržctvo2 tvoE.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prbr0ka їHnu podražaz, vopію2: živ0tъ m0й, blže, svobodi2 i3zъ tli2, i3 spasi1 mz, sp7se mjra, zovyщa: slava tebЁ.

Tmoči1slennoe mn0žestvo є3fіHpъ mhslennыhъ pobэdi1lъ є3si2, mydre, nemoщію plotsk0ю, i3 soedini1lsz є3si2 so tmami svzщennыhъ slygъ.

Šestvovalъ є3si2 myžeski mučenіz pytь, i3 ўtэsni1lъ є3si2 puti6 ѕl0bы, stradalьče, i3 dosti1glъ є3si2 prostr†nnaz selє1nіz nbcnaz.

Prosvёщsz ćkože zlato vъ gorni1lэ lю1tыhъ stradanій, hrt0vъ ґgafonjče mydre, i3z8wbraženіe kvi1lsz є3si2, vъ bžctvennыhъ položenъ sokr0viщahъ.

BGor0dičenъ: Dёvstvueši ćkože prežde i3 r0ždši hrtA, mlek0mъ pitaeši vsBmъ pi1щu daю1щagw, čctaz, preslavnw: di1vno čydo i3 ne postiži1mo.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vozopi2, prowbrazyz pogrebenіe tridnevnoe, prbr0kъ їHna, vъ ki1tэ molssz: t tli2 i3zbavi mS, ї}se cRю2 si1lъ.

Terpёlъ є3si2 plotsk‡z m{ki krёpkw, ўmučaz bezzak0nnuющihъ mudrov†nіz bezbHžnaz, i3 g0rьkw ўransz demwnwvъ mn0žєstva, dostočydne.

Strsslъ є3si2 ćkw prahъ b0gi i3stni1vъ bezb0žnыhъ, tebe že samago vozstavilъ є3si2 njduševlenъ blagočestіz st0lpъ, i3 myžestva džbrazъ, bGodohnovenne.

Radovašesz pitaemь mykami, slavnый straston0secъ, provi1dэ vэncы2 d¦omъ, i3 vёčnuю byduщuю myčenikwmъ slavu.

BGor0dičenъ: RodilA є3si2, є3g0že nc7ъ prežde vBkъ rodi2 prebeznačalьnw, i3 soscema pitatelz pitala є3si2, pače ўmA čydo, i3 pače sl0va, čctaz, tainstvo.

Kondakъ prazdnika, glasъ v7:

Vъ moli1tvahъ neusыpaющuю bcdu, i3 vъ predstatelьstvahъ neprel0žnoe ўpovanіe, gr0bъ i3 ўmerщvlenіe ne ўderžasta: ćkože bo životA m™rь, kъ životY prestavi, vo ўtr0bu vseli1vыйsz prisnodёvstvennuю.

Jkosъ: NJgradi2 mo‰ pomыšlє1nіz, hrtE m0й, i4bo stёnu mjra vospёti derzaю, čctuю m™rь tvoю2: na stolpЁ glagHlъ ўkrэpi1 mz, i3 vъ tsžkihъ mhslehъ zastupi1 mz: th bo vzыvaющыmъ i3 prossщыmъ vёroю, molє1nіz i3spolnseši. Tы2 mnЁ ќbw daruй ljzhkъ dobrorёčivъ, i3 p0mыslъ neposthdenъ: vsskoe bo blago dasnіe t tebє2 nizposыlaetsz, svэtopodatelю, vo ўtr0bu vseli1vыйsz prisnodёvstvennuю.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Bezstydnэй ćrosti že i3 ngnю2, bžctvennoe želanіe soprotivlszsz, džgnь ќbw njrošaše, ćrosti že smэsšesz, bGodohnovennoю slovesnoю prpdbnыhъ trivэщannoю cэvni1ceю, protivovэщaz musіk‡йskimъ nrganwmъ posredi2 plamene: preproslavlennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGodBlannыz skriž†li mwmseй, pi6sannыz bžctvennыmъ d¦omъ, ćrostію sokryšъ: no sego2 vLka r0ždšuю nevreždennu vъ nbcnыz sohranь d0mы, nhnэ vnytrь vseli2. Sъ neю i3graющe vopіemъ hrtY: preproslavlennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vъ kmmvalэhъ ўstы2 či1stыmi, musіkjйski že serdcemъ svёtlыmъ, dobroglasnoю trub0ю, vыs0koю mhslію, dv7ы i3 či1stыz vъ nar0čitый i3zbrannый denь prestavlenіz, dёtelьnыmi pleщuщe rukami, vopіemъ: preproslavlennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGomydrіi soberi1tesz lю1dіe: b9іz bo slavы selenіe t sіHna prestavlsetsz kъ nbcnomu žili1щu, i3dёže glasъ či1stъ prazdnuющihъ, glasъ neskazannagw radovanіz, i3 vъ veselіi vopію1щihъ hrtY: preproslavlennый nc7є1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: Syщыmъ vъ peщi2 ntrokHmъ tvoi6mъ, sp7se, ne prikosnysz, nižE stuži2 džgnь. TogdA trіE, ćkw є3di1nэmi ўstы6, poshu i3 blagoslovlshu, glag0lющe: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Nebesnыz slavы džbщnikъ bhlъ є3si2, vs‰ ±že na zemli2 mi1mw tekъ, i3 t duši2 nb7sE i3 zemli2 vLku vozlюbi1vъ, slavne: tёmže počitaemъ tvoю2 s™yю pamztь vёrnw.

Poslёduz strti hrt0vэ, i3stoči1všagw vsBmъ bezstrastіe vBrnыmъ, preterpёlъ є3si2 ponošenіe i3 skHrbi, myčeniče, i3 smertь nepravednuю, mečemъ tvoS glavA tsёčena bhvši sъ radostію.

Mє1rtvыmъ kapiщєmъ česti nikakože p0dalъ є3si2, čestvyz bezsmertnago bGa, nasъ radi mertva ćvlьšasz, i3 lьsti1vagw krёpostь ўmori1vša. Tёmže ži1znь i4stinnuю ўluči1lъ є3si2, myčeniče mydre.

BGor0dičenъ: BGъ i3zъ tebє2 bhstь čelovёkъ, smэšenіemъ, čctaz, njboži1vъ čelovёčestvo, i3 džbщniki є3stestvA b9estvennagw sotv0rь, tebE blžaщыz, vъ ženahъ voi1stinnu blgoslovennaz, čctaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Spashй vo ngni2 ґvra†mskіz tvo‰ džtroki, i3 haldє1i ўbi1vъ, ±že pravda pravednw ўlovlsše: prepёtый gDi, b9e ntє1cъ našihъ, blgoslovenъ є3si2.

Prosvэщenъ dobr0tami dobrotv0rnыhъ stradanій na krtЁ nasъ radi preterpёvšemu str†sti, slavne, raduzsz nhnэ predstoi1ši, njzarsemь bžctvennыmi svэtoli6tіi.

Sъ nb7sE tebЁ ćvэ vodA i3zlіssz preslavnw, prosvэщaetъ i3 ўkrэplsetъ dyšu tvoю2, vopi1ti povelэvaющi: prepёtый gDi b9e nc7ъ našihъ, blgoslovenъ є3si2.

Stoslъ є3si2 posredЁ vragHvъ ćkože st0lpъ neprevratenъ, nepokolebi1mь ўm0mъ, mnogoobraznыhъ mykъ slavnый stradalьče koznmi2, razori1lъ že є3si2 lestь velemydrennw.

BGor0dičenъ: TS dobr0tu їakwvlю є3di1nu i3zbrA є3di1nый, živhй na nb7sёhъ: i3 vseli1vsz posredЁ tebє2, čctaz, nikakože pokolebA dёvstva tvoegw2 klюči2, blagoslovennaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Plamenь njrošaющь prpdbnыz, ѕločesti6vыz že popalsющь, ѓgGlъ b9ій vsem0щnый, pokazA ntrokHmъ, živonačalьnый že i3st0čnikъ sodёla bcdu, tlю2 smerti, i3 živ0tъ točaщu poю1щыmъ: sodёtelz є3di1nago poi1mъ i3zbavlennіi, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Glag0lы poslёdovahu bžctvennomu kovčegu svzщennomu, vsE mn0žestvo bGosl0vwvъ vъ sіHnэ, kamw i4deši nhnэ, ski1nіe, zovyщe, bGa živagw; ne prestaй priziraющi vёroю poю1щыz: sodёtelz є3di1nago poemъ i3zbavlennіi i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Ćkože vozdёvši rycэ, i3sh0diši, vsenepor0čnaz, rycэ, i4miže bGa nosi1la є3si2 pl0tію, so derznovenіemъ ćkw m™i reklA є3si2 kъ roždennomu: ±že mi2 dalъ є3si2, vo vёki sohrani2, vopію1щыz tebЁ: sodёtelz є3di1nago poemъ i3zbavlennіi i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: E#gHže ўžasaюtsz ѓgGli i3 vs‰ vHinstva, ćkw tvorcA i3 gDa, p0йte svzщennicы, proslavite džtrocы, blagoslovi1te lю1dіe, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

T mёsta vlači1mь na mёsto, stradalьče, zemlю njsvzti1lъ є3si2 stopami tvoi1mi: i3 prekl0nь vhю mečY sэkyщemu, pl0ti tluči1lsz є3si2, i3 bGu soedini1lsz є3si2.

Bіє1nіz vs‰kaz i3 m{ki plotsk‡z prewbi1dэlъ є3si2, želanіemъ njpalsemь b9іimъ: i3 raduzsz sovokupi1lsz є3si2, p0dvigъ d0brый tv0й skončavъ, vы6šnimъ tmamъ.

Krёpostь nizloži1sz bezpl0tnagw vragA, plotsk0ю nemoщію myčєnicы hrt0vы pobэdi1ša sego2, ўkrэplsemi vsesi1lьnoю krёpostію vLki.

BGor0dičenъ: Ski1nію tS i3 trapezu, i3 bžctvennый kіvHtъ, i3 stamnu, vmэsti1všuю mannu ži1zni, i3 svztyю g0ru i3menyemъ, dv7o mRje, pri1snw blagoslovennaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ vsesi1lьne, posredЁ plamene blagočestvovavšыz, snizšedъ njrosi1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 pёti: vs‰ dэlA blagoslovi1te, p0йte gDa.

Po mn0gihъ mykahъ, blaženne, bGu vhю prekloni1lъ є3si2, mečemъ vo glavY ўsэkaemь, glavы6 že ssэkaz, ćkw vo ќžasэ, bezzak0nnыhъ vr†gъ, vёroю.

Samъ sebE na zakolenіe v0lьnoe ćkw ѓgnz dadE nepor0čno, ѓgncu b9ію pod0bzsz, vzemlющemu grэhi2 mjra, ne vopію1щemu, ni vzыvaющemu.

Nedygwvъ vsskihъ cэlьbA, i3 vračevanіe dyšъ neiždivaemoe, tvoS raka bhstь: t bGa bo blgodatію i3scэlenій njbogati1sz, lyppe prehvalьne.

BGor0dičenъ: Blgoslovi1tъ vsS tvarь, dv7o, ržctvo2 tvoE, blagoslovenmi nasъ vэnčavšago, i3 klstvu temšago: vseblagoslovennaz є3di1na preproslavlennaz, r0dъ našъ njblagodativšaz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Pobэždaюtsz є3stestvA ўstavы vъ tebЁ, dv7o čctaz: dёvstvuetъ bo ržctvo2, i3 živ0tъ pred8wbručaetъ smertь: po roždestvЁ dv7a, i3 po smerti živA, spasaeši pri1snw, bcde, naslёdіe tvoE.

Divlshusz ѓgGlьskіz si6lы, vъ sіHnэ smotrsющe svoego2 vLku, ženskuю dyšu rukami nossщago: preči1stw bo r0ždšeй, sыnolёpnw provozglašaše: grzdi2, čctaz, sъ sn7omъ i3 bGomъ proslavlena bydi.

NJprsta li1kъ ґp0stolьskій bGoprіstnoe tёlo tvoE, so strahomъ zrsщe, i3 glasomъ velіimъ vэщaющe: vъ nbcnыz d0mы kъ sn7u voshodsщi, spasaeši pri1snw, bcde, naslёdіe tvoE.

I$nъ.

Їrm0sъ: Svэton0snый džblakъ, vъ džnьže vsёhъ vLka, ćkw d0ždь sъ nb7sE na runo2 sni1de, i3 voploti1sz nasъ radi, bhvъ člvёkъ, beznačalьnый: veličaemъ vsi2 ćkw m™rь bGa našegw čctuю.

Vo s™hhъ li1cэhъ svzщennыhъ ґpclъ, i3 vo dv0rэhъ stradalьcєvъ, i3 prpdbnыhъ stadэhъ, i3 so prorHki pričtenъ, mydre ґgafonjče, raduzsz sъ ni1mi, trbcэ vэncen0secъ nhnэ predstoi1ši svёtlw.

Ćkw čudnA revnostь tvoS, ćkw tverdA tvoS vёra, ćkw blagA ćže kъ bGu tvoS nadežda, myčeniče, ćkw svэtozarna tvoS ži1znь, ćkw blagodati i3sp0lnena smertь. Bezsmertnыz tS slavы, straston0sče, sotvori2 pričastnika.

TS hrt0va ѓgnca, svzщennoe zakolenіe, stradalєcъ dobr0tu, čudesъ i3st0čnika, cRkvi krasnoe, bGomydre, ўkrašenіe, ўtverždenіe vёrnыhъ, voshvalsemъ, po d0lgu, ґgafonjče mydre.

Vses™az tvoS pamztь njsvzщaющaz mjrъ, nhnэ prіi1de namъ, vseslavnый myčeniče: vъ neйže m0limsz ўluči1ti tvoE zastuplenіe, počitaющe tS lюb0vію, ґgafonjče, ćkw sl0va blagago ўg0dnika.

BGor0dičenъ: Grэholюbi1vый nravъ, i3 neispravleno žitіE, i3 grёšnu dyšu i3 serdce njskverneno i3mёz blydnый ѓzъ, pripadaю tebЁ, vLčce: pomozi1 mi, i3 i3spravlenіe daždь, prežde daže ne posti1gnetъ menE smertnoe posэčenіe.

I$nъ.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь: th že, dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz, mjrovi blagoslovenіe procvэlA є3si2. Tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Vozm0glъ є3si2 si1loю bžctvennoю ѕmjz drevnzgo, preslavne, sъ pl0tію poprati, i3 pobёdnыmъ vэnčalsz є3si2 vэncemъ: tёmže sъ myčєniki raduzsz živeši na nb7sёhъ.

Kvi1lsz є3si2 ćkw mnogosvёtlaz ѕvэzdA, slnce vozvэщaz sэdsщыmъ, myčeniče, vo tmЁ pogi1beli: i4mže njzari1všesz, kvi1šasz dnE pričastnicы vёroю nevečernzgw, dostoslavne.

Dnesь pamztь tvoS namъ prosіS, slnca svэtlёйši, vsю2 zemlю prosvэщaющi, džblaki dyšъ tgonsщi, i3 mrakъ strasteй temlющi, ю4že molebnw prazdnuemъ.

Vhšnій sіHnъ i3zbrannыhъ gradъ, tv0й d¦ъ n0sitъ raduzsz, pervor0dnыhъ cRkovь ўzsnsetsz: vёrnіi že počitaemъ tS, prossщe spasti1sz moli1tvami tvoi1mi, lyppe bGomydre vseblaženne.

BGor0dičenъ: Svёta i4že vъ tebЁ lučami, bGonevёsto, dyšu moю2 prosvэti2, ležaщuю vъ r0vэ pogi1beli vozstavi, vragi2 nizlagaющi njskorblsющыz pri1snw serdce moE, i3 kъ strastemъ porэvaющыz mS.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: D¦omъ vo s™i1liщi:

Ćkw blagi1hъ tezoimeni1tъ, i3 pobёdы vkypэ, blagago moli2, ґgafonjče myčeniče, i3 щedrolюbi1vago bGa, blagi1hъ bhti mi2 pričastniku vёčnыhъ, i3 poю1щыmъ vёrnw svёtluю tvoю2 i3 dostohvalьnuю pamztь.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Pod0benъ:

Ґpcli soberi1tesz, pogrebsti2 tёlo є3di1nыz bGonevёstы i3 m™re gDni, raduйsz nhnэ gefsіmanji gradъ vesь, i3 nadgrHbnaz p0йte na nb7sA vozletёvšeй, i3 so ѓgGlы likyющeй vъ bezkonečnэй slavэ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы prazdnika, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Pёsnьmi tvoE čestn0e i3 bGoprіstnoe tёlo provoždaющe bžctvennіi ґpcli, vopіshu: kamw nhnэ i4deši, vLčce;

Stjhъ: Voskrni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2, i3 kіvHtъ svzthni tvoeS.

Prіidi1te zemnor0dnіi, sostavimъ li1kъ, i3shHdnaz vopію1щe, vъ prestavlenіi bcdэ dnesь.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

ZemlS ќbw tvoi1mъ pogrebenіemъ blagoslovi1sz, dv7o: vozdyhъ že voshoždenіemъ njsvzti1sz strannыmъ, zak0nomъ ўmiraющi є3stestvA.

Slava, i3 nhnэ. Pod0benъ:

Vsi2 zemnor0dnіi stecemsz ўserdnw so bezpl0tnыmi, pogrebsti2 r0ždšuю tvorcA tvari.

Na časёhъ glag0lemъ kondakъ prazdnika.

Na lіturgji blažє1nna prazdnika, pёsnь }-z nboю2 kanHnwvъ, so їrmos0mъ na ѕ7.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.