NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta }i

S™hhъ myčєnikъ, flHra i3 lavra.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika, glasъ v7.

Pod0benъ: Kjimi pohvalьnыmi:

Kjimi nedost0йnыmi ўstnami ўblaži1mъ bcdu, čestnёйšuю tvari, i3 s™ёйšuю syщu heruv‡mъ i3 vsёhъ ѓgGlъ, prt0lъ carskій nedvi1žimый, d0mъ, vъ nemže vseli1sz prevhšnій, spasenіe mjra, b9іe svzщenіe, podaю1щuю vBrnыmъ vъ bžctvennэй pamzti є3S bogatnw velію mi1lostь;

K†z str†šnaz pBnіz, ±že prines0ša ti2 togdA, dv7o, džkrestъ tvoegw2 ndrA stosщіi, vsi2 i5že sl0va ґpcli, i3 ўžasnэ vopію1щe: th0ditъ cReva palata, vozvыšaetsz kіvHtъ svzщenіz! Dvє1ri, vozьmi1tesz, ćkw da b9іz dverь vni1detъ vъ radostь, mjru neprestannw prossщi velіz mi1losti.

K†z duh0vnaz pBnіz nhnэ prinesemъ tebЁ, vses™az; bezsmertnыmъ bo ўspenіemъ tvoi1mъ vesь mjrъ njs™i1la є3si2, i3 ko prem‡rnыmъ prešlA є3si2, dobr0tu razumэvati vsederži1telz, i3 semY ćkože m™i sradovatisz, ѓgGlьskimъ tS činHmъ dormnossщыmъ, čctaz, i3 dušamъ prvdnыhъ. Sъ ni1miže prosi2 namъ mi1ra i3 velіz mi1losti.

I$nы stіhi6rы s™hhъ, glasъ d7:

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Kamenіe presoveršeni, mučenіemъ sэk0mi, i3 kaznьmi i3stesaemi svztji kvi1všesz, sozdastesz vъ cerkovь gDnю, i3 jdwlьskіz hramы i3 trє1biщa nizl0žše na zemlю. Tёhъ u5bo ўblažaemъ, ćkw raS ži1teleй, ćkw hrama vozložє1nіz nbcnagw syщz.

Blagodatь počerpi1te, i3 prosvэщenіe prіimi1te, veselіe i3 mi1lostь, moщє1mъ prikosnyvšіisz svzщennыhъ myčєnikъ flHra že i3 lavra: i3zъ ni1hže i3stekaetъ bogatnw i3scэlenій bžctvennoe dёйstvo. I# si1hъ ўblažaющe ćkw gDni ўg0dniki, prilёžnw vozopіemъ: b9e našъ, slava tebЁ.

Vъ r0vэ zatvoreni, i3 podъ zemleю pokrыvaemi, povelёnіemъ muči1telz, bžctvennыmi povёdanьmi i3 tkrovenіemъ d¦a s™agw kvleni bhste namъ ćkože ѕvёzdы, njblistaющe znamєnіz i3 čudesA i3 i3scэlenій darov†nіz, strastoterpcы samobratnіi, ѓgGlwvъ kupnoži1teli.

Slava, glasъ v7:

Revni1teli s™ji, samobratnіi hrt0vы, flHre i3 lavre, hvalami dost0йnыmi počteni bydite: vh bo krёpkw podvi1gšesz, є4že kъ bGu i3spovBdanіi tverdw postradavše, pobBdnыz vэncы2 ўluči1ste. Tёmъ so ѓgGlы vъ vhšnihъ likovstvyete, prilёžnw molsщe svztyю trbcu, ўmiri1ti mjrъ, i3 spasti2 dyšы našz.

Prіidi1te, vospoemъ lю1dіe pres™yю dv7u čctuю, i3zъ nesže neizrečennw pr0йde vopl0щsz sl0vo dž§ee, zovyщe i3 glag0lющe: blgoslovena tы2 vъ ženahъ, blažennoe črevo vmэsti1všee hrtA. Togw2 s™ы6mъ rukamъ dyšu predavši, moli1sz, prečctaz, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Vsi2 nbcnіi vosp0йte li1cы, i4bo dv7a m™i prestavisz preslavnw t zemli2 kъ nbcnыmъ.

Stjhъ: Voskrni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2, i3 kіvHtъ svzthni tvoeS.

Sobrasz li1kъ ў§ni6kъ preslavnw, ntrokovi1ce, t konє1cъ mjra, pogrebsti2 tvoE tёlo bžctvennoe i3 netlёnnoe.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

Dvє1ri nbcnыz, vozmi1tesz, zrsщe dverь vhšnzgw, i3dyщu kъ vы6šnimъ, є3di1nu bGomaterь.

Slava, i3 nhnэ, glasъ d71:

Dv7dskuю pёsnь dnesь lю1dіe vospoemъ hrtY bGu: privedytsz, rečE, cRю2 dBvы vo slёdъ є3S, i3 i4skrєnnіz є3S privedytsz vъ veselіi i3 radovanіi. I$bo t sёmene dv7dova, є3sže radi mы2 njboži1homsz, vъ rycэ svoegw2 sn7a i3 vLki slavnw i3 pače sl0va prelagaetsz. ю4že ćkw m™rь b9ію vospэvaющe, vopіemъ i3 glag0lemъ: spasi2 nasъ i3spovёdaющihъ tS bcdu t vsskagw njbstosnіz, i3 i3zbavi t bёdъ dyšы našz.

Troparь s™hhъ, glasъ d7:

Preud0brennuю i3 bGomydruю dv0icu presvёtluю voshvalimъ vёrnіi po dostosnію, flHra preblažennago i3 lavra vsečestnago, i5že ўserdnw trbcu nesozdannuю ćsnw propovёdaste vsBmъ. Tёmže postradavše do kr0ve, i3 vэncы6 presvёtlыmi ўvzz0stesz, moli1tesz hrtY bGu, da spasetъ dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, glasъ №:

Vъ ržctvЁ dёvstvo sohrani1la є3si2, vo ўspenіi mjra ne njstavila є3si2, bcde. Prestavilasz є3si2 kъ životY, m™i syщi životA: i3 moli1tvami tvoi1mi i3zbavlseši t smerti dyšы našz.

Na ќtreni: Po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Vъ slavnэй pamzti tvoeй vselennaz neveщestvennыmъ dyhomъ prekrašena, ќmnw sъ veselіemъ zovetъ ti2: raduйsz, dv7o, hrtіanъ pohvalo2.

Slava, i3 nhnэ, t0йže:

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Miloserdіz dvє1ri:

TvoE prestavlenіe, čctaz, vsi2 vёrnіi voshvalsющe, poemъ tS: prestavilasz bo t zemli2, t životA vъ živ0tъ, i3 syщi na nb7sёhъ bGu molsщisz, i3zbavitisz t bёdъ r0du čelovёčeskomu.

Slava, i3 nhnэ, t0йže:

KanHnъ prazdnika so їrmos0mъ na }, kĐrъ kosmы2. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Preukrašennaz bžctvennoю slavoю, svzщennaz i3 slavnaz, dv7o, pamztь tvoS, vs‰ sobrA kъ veselію vBrnыz, načinaющeй marіamэ, sъ li6ki i3 tmmpanы, tvoemY poю1щыz є3dinor0dnomu: slavnw ćkw proslavisz.

Da provoždaюtъ neveщestvennіi či1nove nebošestvennoe vъ sіHnъ bžctvennoe tёlo tvoE, vnezapu že stekšesz ґpclъ mn0žestvo t konє1cъ, bcde, tebЁ predstaša ѓbіe: sъ ni1miže, čctaz, tvoю2 čestnyю, dv7o, pamztь slavimъ.

PobBdnыz p0čєsti vzzlA є3si2 na є3stestvo2, čctaz, bGa r0ždši: nbače že pod0bzщisz tvorcY tvoemY i3 sn7u, pače є3stestvA povinyešisz є3stestvєnnыmъ zak0nwmъ: tёmže ўmerši, sъ sn7omъ vostaeši vёčnuющi.

I$nъ kanHnъ s™hhъ, na d7, tvorenіe їHsifovo, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

Krasnuю vospoю2 myčenikwvъ dv0icu.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Kolesnicegoni1telz faraHnz pogruzi2 čudotvorsй i3nogdA mwmseйskій žezlъ, krtoobraznw porazi1vъ i3 razdэli1vъ m0re, ї}lz že bэglecA, pэšeh0dca spasE, pёsnь bGovi vospэvaющa.

Svэtozarnыmi blist†nіi d¦a prosvэщaemi, mr†čnыz džblaki duši2 moeS razori1te: ćkw da vospoю2 raduzsz svэton0snuю s™ji, i3 čestnyю vašu pamztь, myčєnicы hrt0vы pred0blіi.

Na kameni nepor0čnыz vёrы sozdavše, dobrodёtelьmi bžctvennыmi sami sebE, blažennіi, pred0brъ pokazastesz i3 krasenъ hramъ, vъ neg0že nc7ъ vseli1sz i3 sn7ъ i3 d¦ъ s™hй.

I#zъ k0rene posэkaющe prelesti ternіe, velikoimeni1tіi, posэkatelьnыmъ sl0vomъ bžctvennыz vёrы serdcA njbnovi1ša njlzdenBvšaz lestію, i3 plodonHsna pokazaša, vёru procvэtaющa nepor0čnuю.

BGor0dičenъ: T dv7i1českіz ўtr0bы prozzblA є3si2 k0renz nenapoennago, sadi1telz vsBmъ, člvёka bhvša i3 strti preterpёvša. E#gHže želaющe bžctvennіi, vёrnw postradaša myčєnicы, prečctaz dv7o vsepёtaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Podёtelьnaz i3 soderži1telьnaz vsёhъ b9іz mydroste i3 si1lo, neprekl0nnu, nedvi1žimu cRkovь ўtverdi2, hrtE: є3di1nъ bo є3si2 s™ъ, vo s™hhъ počivazй.

Ženy tz mertvennu, no pače є3stestvA i3 m™rь b9ію vi1dэvše, vsenepor0čnaz, slavnіi ґpcli, ўžasnw prikasahusz rukami slavoю njblistaющeй, ćkw bGoprіstnoe selenіe vi1dzщe.

Posti1že rycэ dosadi1tєlьnыz derzagw, ўsэčenіemъ sydъ nanesъ, bGu sohranšu čestь, njduševlennomu kіvHtu, slavoю b9estvA vъ nemže sl0vo pl0tь bhstь.

I$nъ.

Їrm0sъ: Nbcnagw kryga verhotv0rče, gDi, i3 cRkve ziždi1telю, tы2 menE ўtverdi2 vъ lюbvi2 tvoeй, želanій kraю, vёrnыhъ ўtverždenіe, є3di1ne člvэkolю1bče.

Zak0nъ bžctvennый i3spolnsющe, prehvalьnіi myčєnicы, ni1щыmъ bogatnw hlёbъ podaste, i3 ko blagočestію nastaviste bžctvennomu, spasenіz hodatai si6mъ bhvše.

Dv0ica svэton0snыhъ stradalєcъ, vozsіsvši čudesnыmi zarsmi, tmY tgnA prelesti mnogob0žnыz, i3 prelьщє1nnыz kъ sіsnію bžctvennыz vёrы vs‰ nastaviste.

Mladenstvuющій nar0dъ, blagočesti1vіi myčєnicы, b9estvennыmi ўčє1nіi kъ stezi2 bžctvennagw razuma nastaviste, i3 trє1biщa dє1mwnskaz moli1tvoю, blažennіi, nizloži1ste.

BGor0dičenъ: Neiskusobračnaz dv7o, є3sže radi namъ vozsіS sl0vo, є4že vhše vsskagw načala razumэvaemo, spasaй stado tvoE, i3 vsskъ gradъ i3 stranY, t vsskagw njbstosnіz, bGoradovannaz.

Kondakъ s™hhъ, glasъ }.

Pod0benъ: Ćkw načatki:

Ćkw blagočestіz myčeniki, i3 stradalьcы hrt0vы bGomydrenы, vselennaz, preslavnw počitaetъ flHra i3 lavra dnesь: ćkw da ўluči1mъ blagodatь i3 mi1lostь moli1tvami i4hъ, i3 i3zbavimsz bёdъ i3 napasteй, gnёva že i3 sk0rbi vъ denь sydnый.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti.

Z0dčіi pokazastesz duh0vnіi, nazdaste vёroю blagočesti1vыhъ dyšы, bžctvennoю blagodatію na kameni vёrы, i3 sebE sami soverši1vše hramъ svzщenъ čestnhz trbcы, tverdw postradaste. Tёmъ i3 i3scэlє1nіz i3stočaete vёroю kъ vamъ pritekaющыmъ, i3 str†sti tgonsete, straston0scы samobratnіi. Moli1te hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь vašu.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika.

Ćže bGa začenši bezъ sёmene, i3 voploщenna r0ždši bezъ tli2, n0vыmъ njdэsnіemъ njbleklasz є3si2 netlёnіz dyha: ćkw ži1zni bo m™i i3 vsёhъ cRi1ca kъ ži1zni prestavilasz є3si2, dv7o, neveщestvennэй. Tёmže po dostosnію voi1stinnu pokazalasz є3si2 džblakъ, i3stočaющь ži1zni našez v0dы bGomati vsenepor0čnaz. Moli2 sn7a tvoego2 bGa, sogrэšenій njstavlenіe podati prazdnuющыmъ lюb0vію s™0e tvoE ўspenіe.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: RBči prbr0kwvъ i3 gad†nіz voploщenіe prozvi1ša t dv7ы tvoE, hrtE: sіsnіe blistanіz tvoegw2 vo svёtъ kzhkwvъ i3zhdetъ, i3 vozglasi1tъ tebЁ bezdna sъ veselіemъ: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Vi1dite lю1dіe i3 čudi1tesz: gora bo s™az, i3 ćvstvennaz bGu, vъ nbcnыz nbi1tєli prevhšše vzemletsz, nb7o zemn0e vъ nbcnoe i3 netlёnnoe selenіe vselsemo.

Ži1zni prisnosyщnыz i3 lyčšіz smertь tvoS bhstь prehoždenіe, čctaz, t privremennыz kъ bžctvennэй voi1stinnu i3 neprehodi1mэй, prestavlsz tS, čctaz, vъ veselіi sn7a zrёti tvoego2 i3 gDa.

Vzsšasz dvє1ri nbcnыz, i3 ѓgGli vospёša: i3 prіstъ hrt0sъ dёvstva svoeS m™re sosydъ: heruvjmi pod8sša tS sъ veselіemъ, serafjmi že slavztъ raduющesz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 moS krёpostь, gDi, tы2 moS i3 si1la, tы2 m0й bGъ, tы2 moE radovanіe, ne njstavlь nёdra dž§a, i3 našu niщetY posэti1vъ. Tёmъ sъ prbr0komъ ґvvakymomъ zovy ti: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

Ю$nošski so vrag0mъ spletšesz, d0blіi, sego2 nizloži1ste krtnыmъ nryžіemъ tverdw, i3 sokrušє1nnыz grэh0mъ sotvori1ša hramы gDevi ži1vы, blagočestnw poю1щыz: si1lэ tvoeй slava, člvэkolю1bče.

T hrtA kamene ўsёčenagw, ćkože pi1šetъ, t gorы2 dv7ы bGootrokovi1cы, ўkrёplьšesz vseslavnіi s™ji, jdwlwmъ sokrušenіe sodёlaste, i3 vzsti bhste kъ gorЁ kvlennэй mučenіz, i3 ѓgGlwmъ ćvэ ўpod0bistesz.

E#di1nu zarю2 tris0lnečnagw b9estvA, bezbHžnыmъ raduющesz vozvэsti2 dv0ica čestnaz myčєnikъ, flHrъ že i3 lavrъ, i3 mučenіz čašu i3spi1ša ўserdnw, hrtY poю1щe, slava si1lэ tvoeй, člvэkolю1bče.

Zak0nu b9ію podkl0nšesz, prekloni1ša bezzakHnnыz, sego2 є3di1nago česti2 tverzenіemъ nčesъ, raz{mnaz i4hъ zrBnіz prosvёщše, myčєnicы bžctvennіi, svэti6lьnika dvA, i5že koncы2 vs‰ prosvэti1vše.

BGor0dičenъ: Ćkw čctuю t rodHvъ i3zbrA, bcde, tS prisnodv7u, ziždi1telь vsёhъ i3 bGъ, i3 tvoю2 ўtr0bu palatu sodёla neskvernu, є3di1nый cRь vэkHvъ, i3zъ tebє2 čelovёkwmъ kvi1sz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9ію i3 neizrečennuю dobr0tu dobrodёteleй tvoi1hъ, hrtE, i3spovёmъ: t prisnosyщnыz bo slavы, soprisnosyщnoe i3 v3postasnoe vozsіsvый sіsnіe, i3zъ dёvstvennыz ўtr0bы, syщыmъ vo tmЁ i3 sёni, vopl0щsz, vozsіslъ є3si2 slnce.

Ćkw na džblacэ, dv7o, ґpclьskій li1kъ nosi1mь, kъ sіHnu t konє1cъ, služi1ti tebЁ, džblaku legkomu sobirašesz: t nesže vhšnій bGъ syщыmъ vo tmЁ i3 sёni pravednoe vozsіS slnce.

Trybъ bGoprіstnіi ljzhcы bGosl0vnыhъ mužeй blgoglasnэйše bcdэ vopіshu, i3sh0dnuю vozglašaющe pёsnь d¦omъ: raduйsz, netlёnnый i3st0čniče b9іz živonačalьnagw i3 spasi1telьnagw vsBmъ voploщenіz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnago; no njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ, puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

Razdэlenіz ne pod8stъ bžctvennaz dv0ica myčєnikъ samobratnaz: nerazdёlьnэй bo s™ёй trbcэ vёrovavše є3di1noю nadeždoю, razdэlenіemъ prelesti bezmёstnыz soderži6mыz sovokupi2 blgodatію.

I$stinы vervію, nsk0rdomъ že bžctvennagw razuma, njkamenє1nnыz mы6sli blagočestnw stradalьcы i3stesavše, hramы trbcэ preslavnы bžctvennoю vёroю sodёlaste, si1loю d¦a.

Korenosэkateli ѕl0bы vsskіz kvi1stesz, m§nicы slavnіi, sadi1teli že vsskagw blagočestіz, i3 slovesы2 i3 veщmi2: i3zrastšій cvёtъ їesseevъ t k0rene bžctvennagw, vъ neprohodi1mыhъ serdcahъ nasadi1ste.

BGor0dičenъ: Prežde vsёhъ vBkъ, dv7o, sokrovennoe veli1koe tainstvo, є4že ne ўvёdэno bhstь rodHmъ pє1rvыmъ, vsenepor0čnaz, tob0ю kvi1sz sl0vo dž§ee prevёčnoe, vopl0щsz i3 bhvъ člvёkъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Morskjй pučinor0dnый ki1tovъ vnytrennій džgnь, tridnevnagw tvoegw2 pogrebenіz prowbraženіe, є3gHže їHna prbr0kъ pokazasz: spasenъ bo ćkw i3 predposlasz, nevreždenъ vopіsše: požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi.

Daetъ tebЁ, ±že prevhše є3stestvA, cRь vsёhъ bGъ: vъ ržctvё bo dv7u ćkože sohrani2, takw vo gr0bэ tёlo soblюdE netlёnno, i3 sproslavi bžctvennыmъ prestavlenіemъ, čestь tebЁ ćkw sn7ъ m™ri daruz.

Voi1stinnu tS ćkw svёtelъ svёщnikъ neveщestvennagw svёta, kadi1lьnicu zlatyю bžctvennagw ќglz, vo s™†z s™hhъ vseli2: ryčku i3 žezlъ, skrižalь bGopi1sannuю, kovčegъ s™hй, trapezu sl0va ži1zni, dv7o, ržctvo2 tvoE.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Terpёnіemъ neukl0nnыmъ bezzakHnnыz pobэždaющe, po zak0nu stradalьcы hrtY dostohvalьnый konecъ prines0ste, ne pokrhvšesz nečestіz syetstvomъ.

Nryžіz si1lьnagw kvlsemi2 d¦a, pobэdi1ste vragi2 bezplHtnыz, blažennіi, i3 strtь blažennuю vъ rebra probodennagw blagočestnw vowbrazi1ste.

Ćkože dvA predwbrA swscA, slavnіi, kvi1stesz cRkvi hrt0vэ, ne mleko2 prolivaющe, no darъ nezavi1stenъ i3 spasi1telenъ i3scэlenій i3stočaющe.

BGor0dičenъ: Nedygovavšuю dyšu moю2 grэh0mъ i3scэli2, ćže vračA dyšъ i3 tэlesъ r0ždšaz, prečctaz, є3g0že bžctvennіi myčєnicы i3spovёdaющe, vračeve strasteй kvi1stesz.

Kondakъ prazdnika, glasъ v7:

Vъ moli1tvahъ neusыpaющuю bcdu, i3 vъ predstatelьstvahъ neprel0žnoe ўpovanіe, gr0bъ i3 ўmerщvlenіe ne ўderžasta: ćkože bo životA m™rь, kъ životY prestavi, vo ўtr0bu vseli1vыйsz prisnodёvstvennuю.

Jkosъ: NJgradi2 mo‰ pomыšlє1nіz, hrtE m0й, i4bo stёnu mjra vospёti derzaю, čctuю m™rь tvoю2: na stolpЁ glagHlъ ўkrэpi1 mz, i3 vъ tsžkihъ mhslehъ zastupi1 mz, th bo vzыvaющыmъ i3 prossщыmъ vёroю, molє1nіz i3spolnseši. Tы2 mnЁ ќbw daruй ljzhkъ dobrorёčivъ, i3 p0mыslъ neposthdenъ: vsskoe bo blago dasnіe t tebє2 nizposыlaetsz, svэtopodatelю, vo ўtr0bu vseli1vыйsz prisnodёvstvennuю.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Bezstydnэй ćrosti že i3 ngnю2, bžctvennoe želanіe soprotivlszsz, džgnь ќbw njrošaše, ćrosti že smэsšesz, bGodohnovennoю slovesnoю prpdbnыhъ trivэщannoю cэvni1ceю, protivovэщaz musіk‡йskimъ nrganwmъ posredi2 plamene: preproslavlennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGodBlannыz skriž†li mwmseй, pi6sannыz bžctvennыmъ d¦omъ, ćrostію sokryšъ: no sego2 vLka r0ždšuю nevreždennu vъ nbcnыz sohranь d0mы, nhnэ vnytrь vseli2. Sъ neю i3graющe vopіemъ hrtY: preproslavlennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vъ kmmvalэhъ ўstы2 či1stыmi, musіkjйski že serdcemъ svёtlыmъ, dobroglasnoю trub0ю, vыs0koю mhslію, dv7ы i3 či1stыz vъ nar0čitый i3zbrannый denь prestavlenіz, dёtelьnыmi pleщuщe rukami, vopіemъ: preproslavlennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGomydrіi soberi1tesz lю1dіe: b9іz bo slavы selenіe, t sіHna prestavlsetsz kъ nbcnomu žili1щu, i3dёže glasъ či1stъ prazdnuющihъ, glasъ neskazannagw radovanіz, i3 vъ veselіi vopію1щihъ hrtY. Preproslavlennый ntcє1vъ i3 našъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: B9іz snishoždenіz džgnь ўstыdёsz vъ vavmlHnэ i3nogdA, segw2 radi džtrocы vъ peщi2 radovannoю nog0ю, ćkw vo cvёtnicэ likyющe, poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Drevznы6z ќbw i3 kamєnnыz b0gi bezb0žnыhъ razori1ša, stolpы2 bGoraz{mnыz, flHrъ i3 lavrъ velikoimeni1tіi, poю1щыmъ sebE vozstaviša: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Syщe i3sp0lneni ngnS bžctvennagw, m§nicы, d¦a, vъ peщь vovreщi2 prpdbnыz myži nepravednw hotsщыz, tyčami bžctvennыhъ moli1tvъ vašihъ soblюd0ste nevreždenы, slavnіi.

Bolsщыmъ i3scэlenіe, njbi6dimыmъ i3zbavlenіe, bёdstvuющыmъ vsBmъ spasenіe pri1snw podaю1tъ, flHrъ i3 lavrъ, vopію1щe m§nicы: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Ćkw šip0kъ ўd0lіz tS vъ žitіi2, ntrokovi1ce, hrt0sъ i3zbrA, i3 vъ tS vseli1vsz, pl0tію pr0йde, blagov0nstvuz nasъ bGorazymіz dohnovє1nіi, vsenepor0čnaz, bcdu pri1snw i3spovёdaющihъ tS.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Plamenь njrošaющь prpdbnыz, ѕločesti6vыz že popalsющь, ѓgGlъ b9ій vsem0щnый, pokazA ntrokHmъ, živonačalьnый že i3st0čnikъ sodёla bcdu, tlю2 smerti, i3 živ0tъ točaщu poю1щыmъ: sodёtelz є3di1nago poi1mъ i3zbavlennіi, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Glag0lы poslёdovahu bžctvennomu kovčegu svzщennomu, vsE mn0žestvo bGosl0vwvъ vъ sіHnэ, kamw i4deši nhnэ, ski1nіe, zovyщe, bGa živagw; ne prestaй priziraющi vёroю poю1щыz: sodёtelz є3di1nago poemъ i3zbavlennіi i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Ćkože vozdёvši rycэ, i3sh0diši, vsenepor0čnaz, rycэ, i4miže bGa nosi1la є3si2 pl0tію, so derznovenіemъ ćkw m™i reklA є3si2 kъ roždennomu: ±že mi2 dalъ є3si2, vo vёki sohrani2, vopію1щыz tebЁ: sodёtelz є3di1nago poemъ i3zbavlennіi i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Sedmeri1ceю peщь haldeйskій muči1telь bGočesti6vыmъ nei1stovnw razžžE, si1loю že lyčšeю spasє1nы sі‰ vi1dэvъ, tvorcY i3 i3zbavitelю vopіsše: džtrocы blgoslovi1te, svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Glag0lomъ živhmъ pitaющe dyšы, vseprisnopamztnіi, gladomъ taющыmъ spasi1telьnoe brašno, ўbHgimъ promыšlenіe, i3 si6rыmъ kvi1stesz, vsBmъ dov0lьstvuющe, i3 hrtY poю1щe: džtrocы blagoslovi1te, svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

NJsvzщenno i3myщe žitіE i3 konči1nu, vremz d0lgo mydrіi skrыvaemi, t zemli2 i3zdastesz, pače zari2 s0lnečnыz namъ, vozsіsvše luči2 preslavnыhъ čudesъ, vёroю poю1щыmъ: džtrocы blgcvi1te, svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

DvA svэti1lьnika kvi1stesz mhslennэй tverdi, cRkovь sщ7ennw ўkrašaющe, i3 vsю2 prosvэщaete svёtlw tvarь pri1snw čudotvorє1nіi strastoterpcы, vopію1щe: džtrocы blagoslovi1te, svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: S™ёйši є3si2 ѓgGlъ, r0ždši, dv7o pres™az, s™hhъ s™ago, za miloserdіe bhvša nesmёsnw člvёka, ćkože є3smы2, spasti2 vopію1щыz є3mY neprestannw: džtrocы blagoslovi1te, svzщennicы vosp0йte, lю1dіe prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Pobэždaюtsz є3stestvA ўstavы vъ tebЁ, dv7o čctaz: dёvstvuetъ bo ržctvo2, i3 živ0tъ pred8wbručaetъ smertь: po roždestvЁ dv7a, i3 po smerti živA, spasaeši pri1snw, bcde, naslёdіe tvoE.

Divlshusz ѓgGlьskіz si6lы, vъ sіHnэ smotrsющe svoego2 vLku, ženskuю dyšu rukami nossщago: preči1stw bo r0ždšeй, sыnolёpnw provozglašaše: grzdi2, čctaz, sъ sn7omъ i3 bGomъ proslavlena bydi.

NJprsta li1kъ ґp0stolьskій bGoprіstnoe tёlo tvoE, so strahomъ zrsщe, i3 glasomъ velіimъ vэщaющe: vъ nbcnыz d0mы kъ sn7u voshodsщi, spasaeši pri1snw, bcde, naslёdіe tvoE.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўžasesz nj semъ nb7o, i3 zemli2 ўdivi1šasz koncы2, ćkw bGъ kvi1sz čelovёkwmъ pl0tski, i3 črevo tvoE bhstь prostrannэйšee nebesъ. Tёmъ tS bcdu, ѓgGlwvъ i3 čelovBkъ činonač†lіz veličaюtъ.

SE ќbw, vopіsše drevle dv7dъ, čto2 dobro2 i3 krasno2 i3 spasi1telьno, no є4že ćvэ bžctvєnnыmъ bratіzmъ vkypэ ži1ti vъ dysэ, podvi1gšыmsz ćsnw, i3 pobёdu vzemšыmъ na dіavola: i5hže po dostosnію ўblažaemъ.

Krasnы2 kvi1stesz džči čestnhz cRkve blagodatію: i3 džči drevle njslэplє1nыz tm0ю lю1toю, i3 prežde smerti s™ji, i3 po konči1nэ svzщennэй, tverz0ste vъ slavu vsёhъ blgodёtelю, lavre i3 flHre dostohvalьnіi.

Znamenьmi kvlennыmi i3 strašnыmi hrt0sъ gr0bъ vašъ s™ji, i3 raku, drevle ćkože prorečE, kvlsetъ, i3dёže terpэli6vaz tэlesA ležahu svzщennw, lučы2 i3scэlenій i3spuщaющe bogatnw, i3 blagov0nіe dostohvalьnoe.

Bžctvennaz i3 svэton0snaz voi1stinnu dv0ica, lavre i3 flHre, dobropobёdnіi myčєnicы, na nb7sёhъ vsegdA trbcэ vsedёtelьnэй predstosщe, i3zbavlenіe grэhHvъ lю1tыhъ i3sprosi1te, vёroю vašu bžctvennuю pamztь na zemli2 toržestvyющыmъ.

BGor0dičenъ: Strašno tvoE ržctvo2, m™i čctaz, nbcnыz bo є3gHže trepeщutъ či1nы, sl0va b9іz, člvёka bhvša na zemli2, pače є3stestvA rodilA є3si2, prebhvši dv7oю, ćkože prežde. Tёmže tS bcdu, i3 ljzhkomъ i3 serdcemъ i3spovёdaющe, veličaemъ.

Svэti1lenъ prazdnika.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami:

Ґpcli t konє1cъ sovokyplьšesz zdЁ, vъ gefsіmanjйstэй vesi pogrebi1te tёlo moE: i3 tы2, sn7e i3 b9e m0й, prіimi2 dyhъ m0й.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Li1kъ ў§ni6kъ sobiraetsz, pogrebsti2 m™rь bcdu, prišedše t konє1cъ, vsesi1lьnыmъ manovenіemъ.

Stjhъ: Voskresni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2, i3 kіvHtъ svzthni tvoeS.

Nevёsta b9іz, cRi1ca dv7a, i3zbr†nnыmъ slava, hvalA dёvamъ, kъ sn7u preselsetsz.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

Tёlo tvoE tlёnіz nepristypno bhstь, i3 kъ pogrebenію predasz є3stestv0mъ zak0na, prebыvaetъ že netlёnno.

Slava, i3 nhnэ, glasъ d7:

Vsečestn0e tvoE ўspenіe, pres™az dv7o čctaz, ѓgGlъ mn0žestvo na nb7si2, i3 čelovёčeskій r0dъ na zemli2 ўblažaemъ, ćkw m™i bыlA є3si2 tvorcA vsёhъ hrtA bGa: togo2 molsщi ne prestaй nj nasъ, m0limsz, na tS sъ bGomъ ўpovanіe pol0žšihъ, bcde vsepёtaz, i3 neiskusobračnaz.

Na lіturgji, blažє1nna prazdnika, pёsnь d7-z nboю2 kanHnwvъ, so їrmos0mъ na ѕ7.

Prokjmenъ prazdnika, i3 s™hhъ:

S™ы6mъ i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svo‰ vъ ni1hъ.

Stjhъ: Predzrёhъ gDa predo mn0ю vhnu:

Ґpclъ ko є3feseєmъ, začalo slg.

E#đlіe luki2, začalo …g.

Pričastenъ: Raduйtesz:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.