NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta z7i

Pohvalы2, i3li2 sщ7ennoe poslёdovanіe na s™0e prestavlenіe pres™hz vLčcы našez bcdы i3 prisnodv7ы mRji, poemoe vъ sedьmhй nadesztь denь mёszca ѓvgusta, každog0dnw vъ ski1tэ gefsimanіi, ґ vъ lavrэ tpravlsemoe pztnadcatagw ѓvgusta.

Na veli1cэй večerni stіhosl0vimъ, Blženъ myžъ, № ґntіfHnъ.

Na GDi vozzvahъ, stavimъ stіhHvъ }: i3 poemъ stіhi6rы i3z8 minei, glasъ №.

Q di1vnoe čydo! I#st0čnikъ ži1zni vo gr0bэ polagaetsz, i3 lёstvica kъ nb7si2 gr0bъ bыvaetъ: veseli1sz gefsimanіe, bGor0dičenъ s™hй d0me. Vozopіemъ vёrnіi, gavrіi1la i3myщe činonačalьnika: blgodatnaz raduйsz, sъ tob0ю gDь, podasй mjrovi tob0ю velію mlctь.

Di6vnы tvo‰ t†йnы bcde, vhšnzgw prt0lъ kvi1lasz є3si2 vLčce, i3 t zemli2 kъ nb7si2 prestavilasz є3si2 dnesь: slava tvoS bGolёpnaz, bGopod0bnыmi sіsющi čudesы2, dёvы sъ m™rію cRevoю na vыsotY voznesi1tesz. Blgodatnaz raduйsz, sъ tob0ю gDь, podasй mjrovi tob0ю velію mlctь.

TvoE slavztъ ўspenіe, vlasti i3 prt0li, načala i3 gDstva, si1lы i3 heruvjmы, i3 strašnіi serafjmы: raduюtsz zemnor0dnіi, nj b9estvennэй tvoeй slavэ krassщesz. Pripadaюtъ carіe, so ґrhagGlы i3 ѓgGlы, i3 vospэvaюtъ: blgodatnaz raduйsz, sъ tob0ю gDь, podasй mjrovi tob0ю velію mlctь.

I$nы stіhi6rы i3z8 їerusali1mskagw poslёdovanіz, glasъ ѕ7:

Dnešnій denь taйnw veli1kій palmopёvecъ prowbrazovaše, glag0lz: voskrni2 gDi vъ pok0й tv0й, tы2 i3 kіvHtъ s™hni tvoeS. I# paki: predstA, glag0lz, cRi1ca njdesnyю tebE, rssnы zlathmi njdёzna preispeщrenna. Sіs bo є4stь blgcvennaz subbHta, seй є4stь ўpokoenіz b9estvennый denь, vъ džnьže poči2 t životA m™rь syщi životA, smotrёnіemъ є4že na smertь, pl0tію subbHtstvovavšaz i3 prestavlьšazsz, i3 na nb7sA vozšedšaz, si1loю i4že i3z8 neS vopl0щšagwsz hrtA bGa, i3 sъ ni1mъ vo vёki vэkHvъ vёčnuющaz, i3 daruющaz namъ živ0tъ vёčnый, sъ lюb0vію čtyщыmъ s™0e є3S ўspenіe.

Glasъ v7:

Pod0benъ: E#gdA t dreva tS mertva:

E#gdA t mjra, ži1znь syщi, r0ždšaz ži1znь vssčeskihъ, sn7a b9іz vo pl0ti, vzemlema bыlA є3si2 voshodsщi vo vh0dы b9estvennыz, nbcnыz, čtcaz, togdA čydnw sbhstsz1, є4že vozglasi2 d¦ъ s™hй: kto2 sіS nhnэ voshodsщaz t pusthni; vss že so strahomъ vopіshu: slava voshoždenію tvoemY, lюboblgaz.

E#gdA vo gr0bэ, marіamъ, vъ gefsimanіi položi1lasz є3si2 pl0tію, є3stestvA njživotvori1telьnice, togdA vsS tvarь, zrsщi tS, ўžasesz: tvorecъ že d¦ъ tv0й, rycэ rasprosterъ, blgodatnэ prіstъ, ćkw dolžni1kъ sn7ъ. E$že bezpl0tnыhъ či1ni zrsщe, so strahomъ vopіshu: slava voshoždenію tvoemY, lюboblgaz.

E#gdA trіE sщ7ennicы, ґreopagjtъ džnый i3 їerofeй sъ dіonĐsіemъ, tvoE b9estvennoe ўvi1dэša vsenetlёnnaz ўspenіe, togdA slezы točaщe glag0lюtъ si1ce: kakw sterpi1mъ stradanіe vъ mjrэ; vъ tebё bo, q dv7az, sn7a tvoego2 mnёhomъ zrёti, i3 ўtэšahomsz.

Glasъ є7:

TebE njdёющagosz svёtomъ ćkw ri1zoю, sn7a b9іz r0ždšuю, li1kъ ў§ni6kъ є3gw2 vi1dэvъ mertvu, vo gr0bэ mraka i3sp0lnennomъ prostertu, blgoserdnый plačь vosprіi1mъ, rыdaz glag0laše: ўvы2 mnЁ, sladčaйšaz marіamъ, ю4že vъ malэ i3mёhъ ўtэšenіe, i3 vi1dz tebE, mnёhъ ўči1telz moego2 zrёti: no sE, nhnэ vi1ždu tS po zak0nu є3stestvA pod8emšu smertь. Q, kakw tS pogrebY dv7o, i3li2 kakw plaщani1cami njbvію2; kjima že rukama prikosnysz netlёnnomu tvoemY tёlu; i3li2 kjz pBsni vospoю2, tvoemY i3sh0du dostHйnыz; kakw že sterplю2, gpcžE, tvoE sk0rbnoe mi2 tšestvіe; i3li2 kakw beztrydnw ponesY vsetsžkoe sirotstvo2; nedoumэvaю, blžennaz bcde marje, i3 bolёznennыmъ serdcemъ sopletaю pэsnopёnіz, i3 veličaю tS vLčce: pэsnosl0vlю začatіe tvoE, počitaю tvoE bžctvennoe ržctvo2, čtY vhoždenіe tvoE dv7o. Ўblažaю že ўspenіe tvoE, i3 vses™0e pogrebenіe tvoE so prestavlenіemъ, zovhй: gDi, slava tebЁ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ №:

BGonačalьnыmъ manovenіemъ, tvsю1du bGon0snіi ґpcli džblaki vыs0cэ vzimaemi, došedše prečctagw i3 živonačalьnagw tvoegw2 tёla, lюbeznw lobыzahu. Prevhšnіz že nbcnыz si1lы, sъ svoi1mъ vLkoю prišedše, bGoprіstnoe i3 prečctoe tёlo predsыlaющe, ќžasomъ njderži1mi, prekrasnw že pred8idshu, i3 nevi1dimw vopіshu prevhšnimъ činonačalієmъ: sE vsecRi1ca bGootrokovi1ca prіi1de, vozmi1te vratA, i3 sію2 premjrnw pod8imi1te, prnosyщagw m™rь svёta. Tos bo radi vser0dnoe člvёkwmъ spasenіe bhstь: na nю1že vzirati ne m0žemъ, i3 t0й dost0йnuю čestь vozdati ne m0щno: tos bo preizsщno prih0ditъ vsskъ ќmъ. Tёmže prečctaz bcde, pri1snw sъ živon0snыmъ cRemъ, i3 ržctv0mъ živyщi, moli1sz vhnu sohrani1ti, i3 spasti2 t vsskagw pril0ga proti1vnagw, n0vыz lю1di tvo‰: tvoe bo predstatelьstvo stzžahomъ, vo vёki svэtozvlennw blažaщe.

Vh0dъ. Prokjmenъ, glasъ v7:

Voskrni2 gDi vъ pok0й tv0й, tы2 i3 kіvHtъ s™hni tvoeS.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

Čtє1nіz tri2.

BыtіS čtenіe.

I#zhde їakwvъ t studencA klstvennagw, i3 i4de vъ harranь. I# njbrёte mёsto, i3 spA tamw: zaйde bo slnce. I# vzstъ t kamenіz mёsta togw2, i3 položi2 vozglavіe sebЁ, i3 spA na mёstэ džnomъ. I# s0nъ vi1dэ: i3 sE lёstvica ўtverždena na zemli2, є3sže glavA doszzaše do nb7sъ, i3 ѓgGli b9іi voshoždahu i3 nizhoždahu po neй, gDь že ўtverždašesz na neй. I# rečE: ѓzъ bGъ ґvraamovъ nc7A tvoegw2, i3 bGъ їsaakovъ, ne b0йsz: zemlS i3dёže tы2 spi1ši na neй, tebЁ damъ ю5, i3 sёmeni tvoemY. I# bydetъ sёmz tvoE ćkw pes0kъ zemnhй, i3 rasprostrani1tsz na m0re, i3 ljvu, i3 sёverъ, i3 na vost0ki: i3 vozblgoslovstsz nj tebЁ vs‰ kolёna zemnaz, i3 nj sёmeni tvoemъ. I# sE ѓzъ sъ tob0ю sohranszй tS na vsskomъ puti2, ѓmože ѓщe p0йdeši, i3 vozvraщy tz vъ zemlю sію2: ćkw ne i4mamъ tebE njstaviti, d0ndeže sotvori1ti mi2 vs‰, є3li6ka glag0lahъ tebЁ. I# vostA їakwvъ t snA svoegw2, i3 rečE: ćkw є4stь gDь na mёstэ semъ, ѓzъ že ne vёdэhъ. I# ўbossz, i3 rečE: ćkw strašno mёsto sіE: nёstь sіE, no d0mъ b9ій, i3 sіS vratA nbcnaz.

Prbr0čestva їezekjileva čtenіe.

Takw glag0letъ gDь: bydetъ t dnE nsmagw i3 pr0čee, sotvorstъ їerє1i na nltari2 vsesožženіz vašegw, i3 ±že spasenіz vašegw: i3 prіimY vы2, glag0letъ ґdwnaJ gDь. I# njbrati1 mz na pytь vratъ s™hhъ vnёšnihъ, zrsщihъ na vost0ki, i3 sі‰ bshu zatvorena. I# rečE gDь ko mnЁ: vratA sіS zatvorena bydutъ, i3 ne tverzutsz, i3 nikt0že pr0йdetъ skvozЁ i4hъ: ćkw gDь bGъ ї}levъ pr0йdetъ i4mi, i3 bydutъ zatvorena. Ćkw i3gymenъ ssdetъ vъ ni1hъ snёsti hlёbъ: po puti2 є3lamskihъ vratъ vni1detъ, i3 po puti2 є3gw2 i3zhdetъ. I# vvede mz po puti2 vratъ s™hhъ syщihъ kъ sёveru, prsmw hramu: i3 vi1dэhъ, i3 sE i3sp0lnь slavы hramъ gDnь.

Pri1tčeй čtenіe.

Premydrostь sozdA sebЁ d0mъ, i3 ўtverdi2 stolpHvъ sedmь. ZaklA svo‰ žertvennaz, i3 rastvori2 vъ čaši svoeй vіno2, i3 ўgot0va svoю2 trapezu. PoslA svo‰ rabы2, sozыvaющi sъ vыs0kimъ propovёdanіemъ na čašu, glag0lющi: i4že є4stь bezymenъ da ўkloni1tsz ko mnЁ. I# trebuющыmъ ўmA rečE: prіidi1te, kdi1te m0й hlёbъ, i3 pjйte vіno2, є4že rastvori1hъ vamъ. NJstavite bezymіe, i3 ži1vi bydete. I# vzыщi1te razuma, da poživetE: i3 i3spravite razumъ vъ vёdэnіi. Nakazyzй ѕlы6z, prіi1metъ sebЁ bezčestіe: njbličazй že nečesti1vago, njpor0čitъ sebE: njbličenіe bo nečesti1vomu, r†nы є3mY. Ne njbličaй ѕlhhъ, da ne voznenavi1dztъ tebE: njbličaй premydra, i3 vozlю1bitъ tS. Daždь premydromu vinY, i3 premydršій bydetъ: skazyй pravednomu, i3 priloži1tъ prіimati. Načalo premydrosti strahъ gDnь, i3 sovёtъ s™hhъ, razumъ: razumёti bo zak0nъ, p0mыsla є4stь blgagw. Si1mъ bo w4brazomъ mn0goe poživeši vremz, i3 priložatsz tebЁ lёta životA.

Na lіtji stіhi6rы samoglasnы, glasъ №.

Podobaše samovi1dcєmъ sl0va i3 slugamъ, i3 є4že po pl0ti m™re є3gw2 ўspenіe vi1dэti, konečnoe є3li1ko na neй tainstvo: ćkw da ne t0kmw є4že t zemli2 sp7sovo voshoždenіe ќzrztъ: no i3 r0ždšіz є3gw2 prestavlenію svidёtelьstvuюtъ. Tёmže tvsю1du b9estvennoю si1loю sobravšesz, sіHna dostig0ša, i3 na nebo i3dyщuю predsыlahu, vhššuю heruv‡mъ: є4йže i3 mы2 sъ ni1mi poklansemsz, ćkw molsщeйsz nj dušahъ našihъ.

Glasъ v7.

Ґnat0lіevo: Ćže nb7esъ vhššaz syщi, i3 heruv‡mъ slavnёйšaz, i3 vseS tvari čctnёйša, ćže premn0gіz radi čistotы2, prisnosyщagw suщestvA prіsteliщe bhvši, vъ sn70vnэ rycэ dnesь vses™yю predaetъ dyšu: i3 sъ neю i3spolnsюtsz vssčєskaz radosti, i3 namъ daruetъ velію mlctь.

Їwannovo: Vsenepor0čnaz nevёsta, i3 m™i blgovolenіz dž§a, ćže bGu pronarečennaz vo svoE є3mY žili1щe, nesli1tnagw soedinenіz, dnesь prečctuю dyšu tvorcY i3 bGu predaetъ: ю4že bezpl0tnыhъ si1lы bGolёpnw pod8emlюtъ, i3 kъ životY prestavlsetsz, syщaz m™i životA: svэщA nepristypnagw svёta, spasenіe vёrnыhъ, i3 ўpovanіe dyšъ našihъ.

Glasъ G.

Germanovo: Prіidi1te vsi2 koncы2 zemnji, čtcn0e prestavlenіe bGomatere voshvalimъ: vъ rycэ bo sn7a dyšu nepor0čnuю položi2. Tёmže s™hmъ ўspenіemъ є3S mjrъ njživotvori1sz: i3 nhnэ vo palmёhъ i3 pёnіihъ i3 pёsnehъ d¦0vnыhъ, so bezpl0tnыmi i3 ґpclы prazdnuetъ svёtlw.

Slava, glasъ є7.

Feofanovo: Prіidi1te prazdnolю1bnыhъ sob0rъ, prіidi1te, i3 li1kъ sostavimъ: prіidi1te vэnčaemъ pёsnmi cRkovь, ўpokoenіemъ kovčega b9іz. Dnesь bo nb7o prostiraetъ nёdra, prіemlz r0ždšuю vsёmi nevmэsti1mago: i3 zemlS i3st0čnikъ ži1zni, tdaю1щi blgoslovenіe, ўkrašaetsz blgolёpіemъ. ЃgGli li1kъ so ґpclы sostavlsюtъ, ўžasnw vziraющe, t životA vъ živ0tъ prestavlsemu, r0ždšuю načalьnika ži1zni. Vsi2 pokloni1msz є4й, molsщesz: sr0dna prisvoenіz ne zabydi, vLčce, vёrnw prazdnuющihъ vses™0e tvoE ўspenіe.

I# nhnэ, glasъ t0йže.

Vosp0йte lю1dіe, m™ri bGa našegw, vosp0йte: dnesь bo vsesvёtluю dyšu svoю2 vъ prečctыz dlani, i4že i3z8 neS vopl0щšagwsz bez8 sёmene predaetъ: є3g0že i3 m0litъ neprestannw, darovati vselennэй mi1rъ, i3 velію mlctь.

Na stіh0vnэ stіhi6rы samoglasnы, glasъ d7.

Prіidi1te vospoemъ lю1dіe, pres™yю dv7u či1stuю, i3z8 nesže neizrečennw pr0йde, vopl0щsz sl0vo dž§ee, zovyщe i3 glag0lющe, blgoslovenna tы2 vъ ženahъ, blžennw črevo vmэsti1všee hrtA. Togw2 s™ы6mъ rukamъ dyšu predavši, moli1sz prečctaz, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: Voskrni2 gDi vъ pok0й tv0й, tы2 i3 kіvHtъ s™hni tvoeS.

Dv7dskuю pёsnь dnesь lю1dіe vospoemъ hrtY bGu: privedytsz, rečE, cRю2 dёvы vъ slёdъ є3S, i3 i4skrєnnzz є3S privedytsz vъ veselіi i3 radovanіi. I$bo t sёmene dv7dova, є3sže radi mы2 njboži1homsz, vъ rycэ svoegw2 sn7a i3 vLki, slavnw i3 pače sl0va prelagaetsz. ю4že ćkw m™rь b9ію vospэvaющe, vopіemъ i3 glag0lemъ: spasi2 nasъ, i3spovёdaющihъ tS bcdu, t vsskagw njbstosnіz, i3 i3zbavi t bёdъ dyšы našz.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

Vsečctn0e tvoE ўspenіe, pres™az dv7o čtcaz, ѓgGlъ mn0žestvo na nb7si2, i3 člvёčeskій r0dъ na zemli2 ўblažaetъ, ćkw m™i bыlA є3si2 tvorcA vsёhъ hrtA bGa: togo2 molsщi ne prestaй nj nasъ, m0limsz, i5že na tS sъ bGomъ ўpovanіe pol0žšihъ, bcde vsepёtaz i3 neiskusobračnaz.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže.

E#gdA i3zšlA є3si2 bcde dv7o, ko i3z8 tebE r0ždšemusz neizrečennw, bsše їakwvъ bratъ b9ій, i3 pervый sщ7ennonačalьnikъ, petrъ že čtcnёйšій verh0vnikъ, bGosl0vwvъ načalьnikъ, i3 vesь b9estvennый ґpclьskій li1kъ, kvlennыmъ bGosl0vіemъ pэsnosl0vzщe b9estvennoe i3 strašnoe hrtA bGa smotrenіz tainstvo, i3 živonačalьnoe i3 bGoprіstnoe tvoE tёlo pogrebše, radovahusz vsepёtaz. Prevhše že pres™hz i3 starёйšыz ѓgGlьskіz si1lы, čudesi2 divsщesz, prini1kše drygъ ko drygu glag0lahu: vozmi1te vaša vratA, i3 vosprіimi1te r0ždšuю nb7sE i3 zemli2 tvorcA: slavoslovlenmi že vospoemъ čtcn0e i3 s™0e tёlo, vmэsti1všee nami nevi1dimago i3 gDa. Tёmže i3 mы2, pamztь tvoю2 prazdnuющe, vopіemъ ti2 prepёtaz: hrtіanskій r0gъ voznesi2, i3 spasi2 dyši našz.

Na blgoslovenіi hlёbwvъ, troparь, glasъ d7:

Vъ ržctvЁ dёvstvo sohrani1la є3si2, vo ўspenіi mjra ne njstavila є3si2 bcde: prestavilasz є3si2 kъ životY, m™i syщi životA, i3 mltvami tvoi1mi i3zbavlseši t smerti dyšы našz. Tri1ždы.

I# bыvaetъ blgoslovenіe hlёbwvъ, i3 razdroblenіe, i3 ѓщe i3zv0litъ nastostelь, črez8 dіakonwvъ daetъ vseй cRkvi.

Po vozglasэ: Blgoslovenіe gDne na vasъ:

Bыvaetъ čtenіe nj ўspenіi pres™hz vLčcы našez bcdы, i3 ѓщe i3zv0litъ nastostelь, sъ nёkіimъ sokraщenіemъ, da vъ mёru bydetъ slyžba.

Po šestopalmіi, i3 po veli1cэй є3ktenіi2, postavlsetsz posredЁ cRkve ўkrašennый ґnal0gій, i3 pэvaemu:

BGъ gDь, i3 kvi1sz namъ:

I#sh0ditъ t nltarS predstostelь, nesS w4brazъ ўspenіz pres™hz bcdы: poslёduюtъ že є3mY sщ7ennicы vъ njblačenіi, i3 polagaetsz w4brazъ na ґnal0gій, i3 razdaetъ predstostelь svэщы2 bratіi, i3 blgoslovlsetъ dіakonwmъ i3 ponomarє1mъ razdasti svэщы2 takožde i3 nar0du. I# poю1tsz sji tropari2 i3z8 їerusali1mskagw poslёdovanіz, kadsщu predstostelю s™ы6mъ, i3 w4brazu.

Glasъ v7.

Pod0benъ: Blgowbraznый їHsifъ.

Blgowbraznыhъ ўčeni6kъ li1kъ nhnэ b9estvennый, q čtcnaz, neskvernoe tёlo tvoE slezami či1stыmi njmoči1vъ, ćkw ґrwmatы, vo gr0bэ čestnэ pogrebaz položi2: no tridnevnw prestavilasz є3si2, vLčce, podaю1щi mjrovi b9estvennuю mlctь.

Slava: E#gdA snizšlA є3si2 kъ smerti, životA m™i bezsmertnaz, togdA ѓdъ ўdivi1sz i3 ўžasesz strašnw: є3gda že ўzrёlasz є3si2 prestavlьšisz na nb7sA, marіamъ, t gr0ba, vs‰ si1lы nbcnыz vzыvahu: živon0snaz m™i životA našegw, slava tebЁ.

I# nhnэ: Sщ7є1nnыmъ ў§nikHmъ, vъ gefsimanію tёlo m™re b9іz nossщыmъ, pёsnь, ю4že vozglašaю, prili1čna є4stь. Segw2 radi hrtA m™ri voi1stinnu, є3di1nэй bGootrokovi1cэ vozopjйte: vostani, q vLčce, podaю1щi vsBmъ velію mlctь.

Vozglašaetъ kanwnarhъ, na glasъ є7:

Blgoslovenъ є3si2 gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

I# čtetъ № stjhъ z7i-z kafjsmы:

Blženi nepor0čnіi:

StatіS pervaz.

Blženi nepor0čnіi vъ pytь, hodsщіi vъ zak0nэ gDni.

Ži1znь vo gr0bэ položi1lsz є3si2 hrtE, m™rь životA polagaetsz: strannoe vidёnіe ѓgGlwmъ i3 čelovёkwmъ.

Blženi i3spыtaющіi svidBnіz є3gw2, vsёmъ serdcemъ vzhщutъ є3go2.

Veličaemъ tS, bcde čtcaz, i3 čti1mъ s™0e tvoE ўspenіe, i3 poklansemsz čestn0mu gr0bu tvoemY.

Ne dёlaющіi bo bezzak0nіz, vъ putehъ є3gw2 hodi1ša.

Marіamъ, kakw ўmiraeši, ži1znь vёrnыhъ; kakw že gr0bъ vmэsti2 tvoE tёlo, vmэsti1všee nevmэsti1mago vsёmi;

Tы2 zapovёdalъ є3si2 zapwvэdi tvo‰ sohrani1ti ѕэlw2.

Nb7sъ cRS bGa r0ždšaz, vъ nbcnoe crtvo prelagaešisz čtcaz, carski.

Dabы2 i3spravilisz putіE moi2, sohrani1ti njpravd†nіz tvo‰.

T zemli2 prestavilasz є3si2, i3 t zemli2 nikakože tluči1lasz є3si2, vses™az bcde, i3zbavlsz vesь mjrъ t bёdъ.

TogdA ne postыžysz, vnegdA prizrёti mi2 na vs‰ zapwvэdi tvo‰.

VsS zemlS slavitъ pogrebenіe tvoE, hrtE, i3 poetъ, vLko, pogreb†lьnaz prečctыz tvoeS m™ri vseblgogovёйnw.

I#spovёmsz tebЁ vъ pravosti serdca, vnegdA nauči1timisz sudьbamъ pravdы tvoeS.

ЃgGli, zrsщe tS čtcaz, prostertu mertvu, živ0tъ mjru vozsіsvšuю, soužasaющesz divlshusz.

NJpravd†nіz tvo‰ sohranю2, ne njstavi menE do ѕэlA.

Paki p0slanъ bhstь gavrіi1lъ t bGa, i3 tvoE blgovэstvyetъ i3zšestvіe, prenb7esnaz, netlёnnaz, čtcaz.

Vъ čes0mъ i3spravitъ ю3nёйšій pytь sv0й; vnegdA sohrani1ti slovesA tvo‰.

Vъ čert0gъ b9estvennый, tebE nevёstu b9ію ženi1hъ prizыvaetъ, bGonevёsto, veseli1tisz pri1snw bGolёpnw.

Vsёmъ serdcemъ moi1mъ vzыskahъ tebE, ne tri1ni menE t zapovэdeй tvoi1hъ.

Do prt0la b9іz, i3dёže svёtъ trbcы strašnый i3 nepristypnый, dosti1gla є3si2, i3 poči1la є3si2, dv7o, i4stinnw.

Vъ serdcэ moemъ skrhhъ slovesA tvo‰, ćkw da ne sogrэšY tebЁ.

Prestavlьšisz t zemli2, bGu predstala є3si2, bcde, t bGa nikakože tlučena bhvši, nikoli1že t ўtr0bы m™re.

Blgoslovenъ є3si2, gDi, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Čtcn0e tvoE tёlo, dv7o, tlёnіz i3 vo gr0bэ ne ўvёdэ: no sъ tёlomъ prešlA є3si2 t zemli2 kъ nb7si2.

Ўstnama moi1ma vozvэsti1hъ vs‰ sudьbы2 ќstъ tvoi1hъ.

Vses™0e tvoE licE, prečctaz, i3 mertvoe, ćkw raй kvlsšesz, blgodatію i3 ži1znію dhšuщee vziraющыmъ.

Na puti2 svidёnій tvoi1hъ nasladi1hsz, ćkw nj vsskomъ bogatstvэ.

T nasъ čadъ tvoi1hъ, m™i, lюb0vь našu i3 pёsnь i3sh0dnuю prіimi2, prinosi1muю i3z8 glubinы2 duši2.

Vъ zapovэdehъ tvoi1hъ poglumlю1sz, i3 ўrazumёю puti2 tvo‰.

Tverzi, m™i, čtcnы6z tvoi2 džči, i3 na čadъ s0brannыhъ pri1zri, tvoE ўspenіe slavzщihъ čestnw.

Vo njpravdanіihъ tvoi1hъ poučysz, ne zabydu slovesъ tvoi1hъ.

Tverzi ўstA, i3 daždь namъ blgoslovenіe, pres™az bcde, prestavlьšazsz t nasъ konečnэ.

Vozdaždь rabY tvoemY, živi1 mz, i3 sohranю2 slovesA tvo‰.

Ne njstavi nasъ nhnэ si1rыhъ, m™i, t zemli2 na nb7o nhnэ vzemlema, soprebыvati i3myщaz sn7u i3 bGu.

Tkrhй džči moi2, i3 ўrazumёю čudesA t zak0na tvoegw2.

krestъ ndrA tvoegw2 predstosщe, teplэ vzыvaemъ tebЁ, dv7o: pomi1luй, vses™az, spasi2 vsёhъ vёrnыhъ.

Prišlecъ ѓzъ є4smь na zemli2, ne skrhй t menE zapwvэdi tvo‰.

Prіidi2 nhnэ ѓnna, stani sъ nami, načalьstvuющi vo prazdnestvэ tvoeS s™hz dщere, bGomatere.

Vozlюbi2 dušA moS vozželati sudьbы6 tvo‰ na vsskoe vremz.

Prіidi1te, dadi1mъ slavu i3 hvalY bGu, prizvavšemu sію2 vo s™†z, ćkw s™yю s™hhъ b0lьšuю.

Zapreti1lъ є3si2 gHrdыmъ, pr0klzti ўklonsющіisz t zapovэdeй tvoi1hъ.

Nhnэ prіstъ nb7o preslavnw cRi1cu vselennыz, i3 veseli1tsz, carstvuющuю zrS sъ bGomъ.

Timi2 t menE pon0sъ i3 ўničiženіe, ćkw svidёnій tvoi1hъ vzыskahъ.

BGъ slavы, sn7ъ tv0й čtcaz, so slavoю ćkw m™rь prіstъ tS, i3 posadi2 njdesnyю sebE.

I$bo sэd0ša knszi, i3 na mS klevetahu: rabъ že tv0й glumlsšesz vo njpravdanіihъ tvoi1hъ.

NJblečenna i3 preukrašenna blgodatію, nhnэ predstala є3si2 bGu, ćkw cRi1ca i3 m™i b9іz.

I$bo svidёnіz tvo‰ poučenіe moE є4stь, i3 sovёti moi2 njpravd†nіz tvo‰.

ЃgGli dv7o, služahu na zemli2, ѓgGli i3 nhnэ na nb7sёhъ predstostъ tebЁ rabolёpnw.

PrilьpE zemli2 dušA moS, živi2 mS po slovesi2 tvoemY.

ЃgGlьskaz vHinstva sletёvše, so strahomъ njbstoshu, tvoE, čtcnaz vLčce, prestavlenіe zrsщe.

Puti6 mo‰ vozvэsti1hъ, i3 ўslhšalъ mS є3si2, nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

I# nhnэ ќmnыz si1lы, mhslennw sъ nami predstosщe poю1tъ, prestavlenіe slavzщe tvoE.

Pytь njpravdanій tvoi1hъ vrazumi1 mi, i3 poglumlю1sz vъ čudesёhъ tvoi1hъ.

T konє1cъ prіid0ša ў§ncы2 hrtHvы, posluži1ti pogrebenію tvoemY vLčce, i3 vospёti tvoE ўspenіe, čtcaz.

VozdremA dušA moS t ўnhnіz, ўtverdi1 mz vъ slovesёhъ tvoi1hъ.

Hrt0sъ bGъ, dv7o, ѓgGlы svo‰ i3 b9estvєnnыz ґpclы poslA na pogrebenіe m™re sыnolёpnw.

Pytь nepravdы tstavi t menE, i3 zak0nomъ tvoi1mъ pomi1luй mS.

VsЁ dyšы s™hhъ pr†oc7ъ i3 prbrHkъ i3 prvdnikъ snid0šasz, i3sh0dnuю prinossщe pёsnь.

Pytь i4stinы i3zv0lihъ, i3 sudьbы6 tvo‰ ne zabhhъ.

TebE, bcde čtcaz, živyщuю i3 nhnэ po smerti, slavitъ vsE mn0žestvo nbcnыhъ i3 zemnhhъ.

Prilэpi1hsz svidёnієmъ tvoi6mъ, gDi, ne posrami2 menE.

Živeši i3 po smerti, živoprіemnый i3st0čniče: t života bo kъ životY prešlA є3si2, ćkw r0ždšaz prisnoživ0tnый živ0tъ.

Pytь zapovэdeй tvoi1hъ tek0hъ, є3gdA razširi1lъ є3si2 serdce moE.

Ѓщe i3 ўmiraeši, dv7o, nhnэ po pod0bію našemu, no vsёhъ cRi1ca kvlsešisz, ćkw začenšaz tvorcA vssčeskihъ.

Zakonopoloži2 mnЁ, gDi, pytь njpravdanій tvoi1hъ, i3 vzыщY i3 vhnu.

Ѓщe i3 sokrыvaešisz vo gr0bэ malэmъ, dv7o, no samoe nb7o tebЁ tverzesz, i3 na prt0lъ prіstъ tebE bGъ.

Vrazumi1 mz, i3 i3spыtaю zak0nъ tv0й, i3 sohranю2 i3 vsёmъ serdcemъ moi1mъ.

I#z8 nёdrъ dž§ihъ rodi1vыйsz bGъ, i3 vъ nёdra tvo‰, nepor0čnaz, všedый, prіstъ vo njb8‰tіz tebE, čtcaz.

Nastavi mS na stezю2 zapovэdeй tvoi1hъ, ćkw tyю voshotёhъ.

BGъ pogrebesz, i3 m™i b9іz: bGъ vъ tє1mnaz sni1de, i3 m™i b9іz.

Prikloni2 serdce moE vo svidёnіz tvo‰, ґ ne vъ lihoi1mstvo.

Sn7a, dv7o, i3 na krtЁ ne njstavila є3si2: segw2 radi i3 t0й ne njstavi tS, tebЁ nhnэ predstoS tэlesnэ.

Tvrati2 džči moi2, є4že ne vi1dэti suetы2, vъ puti2 tvoemъ živi1 mz.

Gr0bъ sn7a proslavlseši m™rski i3 t0й, dv7o, tvoE s™0e ўspenіe vosproslavlsetъ b9estvennэ.

Postavi rabY tvoemY sl0vo tvoE vъ strahъ tv0й.

Voshvali1ša tebE vsi2 ѓgGli b9іi, є3gdA vhše nb7sъ vozšlA є3si2, i3 padše pokloni1šasz čtcnw.

Timi2 ponošenіe moE, є4že nepщevahъ, ćkw sudьbы2 tvo‰ blagi.

Kъ prt0lu prišedši vsevhšnzgw bGa, padši, rabski pokloni1lasz є3si2, i3 predstala є3si2 zrsщi bGa.

SE vozželahъ zapwvэdi tvo‰, vъ pravdэ tvoeй živi1 mz.

Q radosti neizrečennыz! Q česti bezmёrnыz! Marіamъ so ї}somъ sn7omъ svoi1mъ carstvuetъ na nb7si2 i3 na zemli2.

I# da prіi1detъ na mS mlctь tvoS, gDi, spasenіe tvoE po slovesi2 tvoemY.

Bcde dv7o, prestavlьšisz t zemli2, syщihъ na zemli2 ne njstavi, sohransющi poklansющihsz prestavlenію tvoemY.

I# tvэщaю ponošaющыmъ mi2 sl0vo, ćkw ўpovahъ na slovesA tvo‰.

T nb7sE m™i, i3dёže nhnэ njbitaeši, prizrёvši na zemlю, bydi blgoutr0bna, i3 pomi1luй mjrъ, blgaz.

I# ne timi2 t ќstъ moi1hъ slovesE i4stinna do ѕэlA, ćkw na sudьbы6 tvo‰ ўpovahъ.

Ґpcli, bcde čtcaz, є3gdA pres™0e tёlo tvoE vi1dэša, pripadše pokloni1šasz čestnw.

I# sohranю2 zak0nъ tv0й vhnu, vъ vёkъ i3 vёkъ vёka.

I#sh0dnыz palmы2 i3 pBnіz i3 pёsni, li1kъ sostavlьše, poshu tebЁ, čudsщesz slavэ tvoeй, čtcaz.

I# hoždahъ vъ širotЁ, ćkw zapwvэdi tvo‰ vzыskahъ.

BGolёpnыmъ, dv7o, tvoi1mъ tamw sіsnіemъ njzarsemi, radovahusz, i3 mnshu sn7a tvoegw2 zrёti.

I# glag0lahъ nj svidёnіihъ tvoi1hъ pred8 cRi2, i3 ne stыdshsz.

Živonačalьnomu tvoemY tёlu kjimi rukami nhnэ prikosnemsz, vsenepor0čnaz, glag0lahu, sl0va pitatelьnice čtcaz.

I# poučahsz vъ zapovэdehъ tvoi1hъ, ćže vozlюbi1hъ ѕэlw2.

K‡z slovesA, dv7o, tebЁ i3zrečemъ nhnэ: k‡z pёsni, prepёtaz vLčce, prinesemъ ўspenію tvoemY;

I# vozdvig0hъ rycэ moi2 kъ zapovэdemъ tvoi6mъ, ±že vozlюbi1hъ, i3 glumlshsz vo njpravdanіihъ tvoi1hъ.

Marіamъ dv7o, prіstnoe bGu i4mz i3 suщestvo2, kakw ўmerlA є3si2 njboži1všaz є3stestvo2 smertnыhъ;

Pomzni2 slovesA tvo‰ rabY tvoemY, i4hže ўpovanіe dalъ mi2 є3si2.

Kakw vi1dэna bыlA є3si2 bezdыhanna, vsskoe dыhanіe daю1щago neizrečennw r0ždšaz; q sbыtіS, dv7o, n0vagw!

To2 mS ўtёši vo smirenіi moemъ, ćkw sl0vo tvoE živi1 mz.

Prešedšaz є3stestvA ўstavы, kakw podklonsešisz ўstavamъ є3stestvA, vLčce, i3 smerti, ćkože mы2, i3skysъ prіsla є3si2;

G0rdіi zakonoprestupovahu do ѕэlA, t zak0na že tvoegw2 ne ўkloni1hsz.

Ržctv0mъ tvoi1mъ, dv7o, gr0znoe smerti ўstremlenіe njstanovi1všaz, kakw nhnэ našestvію smerti ўstupaeši;

Pomznyhъ sudьbы2 tvo‰ t vёka, gDi, i3 ўtёšihsz.

Ngnen0snaz kupinA, kakw kleщami smerti njb8sta bыlA є3si2, bGonevёsto, nosi1všaz džgnь b9estvA.

Pečalь prіstъ mS t grBšnikъ, njstavlsющihъ zak0nъ tv0й.

Poči1la є3si2, dv7o, ґ ne ўmerlA nhnэ, i3 vъ lyčšemъ životЁ i3 bezsmertnэmъ probyždšisz, njbrэlasz є3si2 vo pl0ti.

Pёta bshu mnЁ njpravdanіz tvo‰, na mёstэ prišelьstvіz moegw2.

B9estvennый kіvHtъ zavёta sъ nami b9іz, vъ ski1nіi di1vnэй, vъ d0mэ b9іi vseli1sz.

Pomznyhъ vъ noщi2 i4mz tvoE, gDi, i3 sohrani1hъ zak0nъ tv0й.

Zlataz stamna, vъ neй že manna nbcnaz soblюdesz, preloži1sz t zemli2 bGootrokovi1ca marіamъ kъ bGu.

Seй bhstь mnЁ, ćkw njpravdanій tvoi1hъ vzыskahъ.

BGa i3 sl0va krilo2, na krilo2 nbcnoe vosh0ditъ pače sl0va, bGonevёsta čtcaz.

Častь moS є3si2, gDi, rёhъ sohrani1ti zak0nъ tv0й.

E#đlьskій mnogocёnnый bi1serъ ўsokr0viщestvovasz nhnэ vъ t†йnaz sokrHviщa b9іz.

Pomoli1hsz licY tvoemY vsёmъ serdcemъ moi1mъ, pomi1luй mS po slovesi2 tvoemY.

Smotrenіz bGa vopl0щšagwsz, sokraщennый є4stь w4brazъ sіE samoe tainstvo, prestavlenіe tvoE kъ bGu.

Pomhslihъ puti2 tvo‰, i3 vozvrati1hъ n0zэ moi2 vo svidёnіz tvo‰.

Vi1dzщe tS, dv7o, m™rь b9ію, mnёhomъ vi1dэti bGa pri1snw: kakw že nhnэ sterpi1mъ tlučenіe;

Ўgot0vihsz i3 ne smuti1hsz, sohrani1ti zapwvэdi tvo‰.

TebE stzžavšuю d¦a b9іz, vъ tebЁ bGonevёsto vselьšagosz, bezdыhannu vi1dz, i3 našъ dyhъ njskudэvaetъ.

Ќžz grBšnikъ njbzzašasz mnЁ, i3 zak0na tvoegw2 ne zabhhъ.

Bcde dv7o, radoste naša, bcde propovёdanіe naše, bcde, kakw th0diši t nasъ;

Polynoщi vostahъ, i3spovёdatisz tebЁ nj sudьbahъ pravdы tvoeS.

Kamw th0diši, dv7o; kamw prestavlsešisz nhnэ; prevhše nb7sъ vozletёla є3si2, njstavlьši na zemli2 ptencы2.

Pričastnikъ ѓzъ є4smь vsBmъ bosщыmsz tebE, i3 hransщыmъ zapwvэdi tvo‰.

Dv7de bGoo1§e, bydi sъ nami nhnэ, vo i3sh0dэ m™ri bGa našegw, i3 vъ blgoznameni1tый denь prazdnika.

Mlcti tvoeS gDi i3sp0lnь zemlS, njpravdanієmъ tvoi6mъ nauči1 mz.

Vozopjй i3 nhnэ ko ѓgGlwmъ b9іimъ: vozmi1te vratA, prіsti m™rь b9ію bGolёpnw.

Blagostь sotvori1lъ є3si2 sъ rab0mъ tvoi1mъ, gDi, po slovesi2 tvoemY.

Krasnый dobr0toю, cRь nbcnый, nhnэ dobr0tы m™re voždelЁ i3 prizvA ю5 vъ nb7sA.

Blgosti, i3 nakazanію, i3 razumu nauči1 mz, ćkw zapovэdemъ tvoi6mъ vёrovahъ.

Ѓщe i3 prіemleši pogrebenіe, dv7o, ćkw smertnaz, no ćkw m™i b9іz vostaeši d¦omъ b9іimъ, vsedёtelьnыmъ.

Prežde daže ne smiri1timisz, ѓzъ pregrэši1hъ, segw2 radi sl0vo tvoE sohrani1hъ.

BGoprіemnoe tёlo, ѓщe i3 vo gr0bъ vselsetsz, no vo gr0bэ prebhti ne navhče, vostaetъ že si1loю b9estvennoю.

Blgъ є3si2 tы2, gDi, i3 blgostію tvoeю nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Pogrebenіe tvoE, bcde, lёstvice nbcnaz, tebЁ lёstvica bhstь, є4юže vozšlA є3si2 kъ bGu, syщemu verhY є3S.

Ўmn0žisz na mS nepravda g0rdыhъ, ѓzъ že vsёmъ serdcemъ moi1mъ i3spыtaю zapwvэdi tvo‰.

Svэton0snый svёщnikъ nezahodi1magw svёta pod8 zemleю vmalэ sokrыvaetsz, no polagaetsz svёtlw na vыsotЁ.

Ўsыri1sz ćkw mleko2 serdce i4hъ, ѓzъ že zak0nu tvoemY pouči1hsz.

Bhvši є3di1noždы t bGa proklztA zemlS, njs™i1sz pogrebenіemъ bGa našegw, i3 nhnэ paki pogrebenіemъ tvoi1mъ m™i.

Blago mnЁ, ćkw smiri1lъ mS є3si2, ćkw da naučysz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Sъ nb7sE padE bёdnэ bezpl0tnый drevle: prevhše nb7sъ čydnw bыvaetъ nhnэ ploton0snaz dv7a marіamъ.

Blgъ mnЁ zak0nъ ќstъ tvoi1hъ, pače thszщъ zlata i3 srebrA.

TvoE, čtcaz, veli1čіe i3 slava vni1de pred8 licE slavы gDa, prestavlьšeйsz tebЁ t zemli2.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u:

Vospэvaemъ, sl0ve, tebE vsёhъ bGa, so nc7emъ i3 s™hmъ tvoi1mъ d¦omъ, i3 slavimъ b9estvennый zrakъ tv0й.

I# nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Blži1mъ tS vsi2 r0di, bcde prisnodv7o vLčce, i3 slavimъ ўspenіe tvoE.

I# paki pervый li1kъ pervый stjhъ.

Ži1znь vo gr0bэ položi1lsz є3si2, hrtE, i3 m™rь životA polagaetsz: strannoe vidёnіe ѓgGlwmъ i3 člvёkwmъ!

Taže є3ktenіA malaz, i3 vozglasъ:

Ćkw blgoslovi1sz tvoE i4mz, i3 proslavisz tvoE crtvo nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

I# pokadi1všu їereю, lёvый li1kъ načinaetъ vtoryю statію2.

StatіS vtoraz.

Dost0йno є4stь veličati tS žiznodavca, vozveli1čivšago živon0snoe prestavlenіe m™re tvoeS čtcыz.

Rycэ tvoi2 sotvori1stэ mS, i3 sozdastэ mS: vrazumi1 mz, i3 naučysz zapovэdemъ tvoi6mъ.

Dost0йno є4stь veličati tS, bcde, dyšu b9estvennuю i3 nepor0čnuю vъ rycэ bGa položi1všuю.

Bosщіisz tebE ќzrztъ mS, i3 vozveselstsz, ćkw na slovesA tvo‰ ўpovahъ.

Q čudesE n0vagw! Dverь vъ dvє1ri, nb7o vъ nb7o nhnэ i4detъ, i3 prt0lъ b9ій na prt0lъ b9ій.

Razumёhъ, gDi, ćkw pravda sudьbы6 tvo‰, i3 voi1stinnu smiri1lъ mS є3si2.

StA i3 ўdivi1sz vsE mn0žestvo ѓgGlwvъ, zrsщi hrtA bGa nepristypnago, pristupaющa kъ m™ri, čestь є4й vozdaю1щa.

Bydi že mlctь tvoS, da ўtёšitъ mS po slovesi2 tvoemY, rabY tvoemY.

Ўžasesz, bGa trepetnw zrsщi, nizhodsщago paki, i3 dyšu na rycэ prіemlющago, i3 vozšedšago vo slavэ b9estvennэй.

Da prіi1dutъ mnЁ щedrHtы tvo‰, i3 ži1vъ bydu, ćkw zak0nъ tv0й poučenіe moE є4stь.

Ўžasni1sz nb7o, i3 tы2, zemlE, vnuši2 glag0lы: bGъ, i4že nad8 vsёmi, pervэe sni1de, i3 nhnэ vtor0e na zemlю radi m™re.

Da postыdstsz g0rdіi, ćkw nepravednw bezzak0nnovaša na mS: ѓzъ že poglumlю1sz vъ zapovэdehъ tvoi1hъ.

Premydrostь d0mъ sv0й t zemli2 prestavivši vъ d0mъ sv0й prenbcnый, i3sp0lni nhnэ slavы b9estvennыz.

Da njbratstъ mS bosщіisz tebE, i3 vёdzщіi svidBnіz tvo‰.

Ne t nb7a sni1de bGonevёstnaz dv7a, no na nb7sA vzhde, ćkw r0ždšaz nbcnago cRS.

Bydi serdce moE nepor0čno vo njpravdanіihъ tvoi1hъ, ćkw da ne postыžysz.

Nhnэ proh0dno bhstь nb7o i3 člvёkwmъ: prіidi1te u5bo vsi2 hrton0snіi, vzhdemъ sъ m™rію b9іeю.

I#sčezaetъ vo spasenіe tvoE dušA moS: na slovesA tvo‰ ўpovahъ.

Vъ zemlю poni1kla є3si2, newrannaz zemlE gDnz, klasъ životA i3zrasti1všaz, i3 vo stranЁ proizni1kla є3si2 nbcnэй.

I#sčez0ša džči moi2 vъ sl0vo tvoE, glag0lющe: kogdA ўtёšiši mS.

S0lnce, vi1dэvšee prežde zašedšee slnce pravdы, vi1ditъ nhnэ i3 lunY zašedšuю, dv7u i3 m™rь svёta.

ZanE bhhъ ćkw mёhъ na slanэ, njpravdanій tvoi1hъ ne zabhhъ.

Gr0bъ nesvёtlый pokrы2 prіwsэnennuю i3 svэton0snuю g0ru gDnю, pokrhvšuю nb7sA dobrodёtelію.

Koli1kw є4stь dneй rabA tvoegw2; kogdA sotvori1ši mi2 t gonsщihъ mS sydъ.

Ѓщe i3 prestavilasz є3si2 t zemli2 kъ nbcnыmъ dv7o, nbače vs‰ zemlS soraduetsz, i3 slavitъ prestavlenіe tvoE.

Povёdaša mnЁ zakonoprestypnicы glumlє1nіz, no ne ćkw zak0nъ tv0й gDi.

Ѓщe i3 vъ nb7si2 zaklюči1sz netlёnnoe tёlo tvoE, dv7o, nbače blgodatь tvoS i3zlіssz, i3 i3spolnsetъ vsE licE zemli2.

Vs‰ zapovэdi tvo‰ i4stina: nepravednw pognaša mS: pomozi1 mi.

Vъ pёsnehъ kъ bGu, mltvahъ i3 poщenіihъ, dv7o, vъ sji dni6 ўpražnsющisz, njžidala є3si2 prestavlenіz tvoegw2.

Vmalэ ne skončaša menE na zemli2: ѓzъ že ne njstavihъ zapovэdeй tvoi1hъ.

Raduetsz dušA, i3 licE svёtomъ blistaetъ, thodsщeй tebЁ ko gDu vses™az gpcžE vёrnыhъ.

Po mlcti tvoeй živi1 mz, i3 sohranю2 svidBnіz ќstъ tvoi1hъ.

SE vёrnіi nadgr0bnuю pёsnь soveršaemъ tebЁ, načatku ži1zni našez, predstosщe gr0bu tvoemY blgočestnw.

Vo vёkъ, gDi, sl0vo tvoE prebыvaetъ na nb7si2.

Lюb0vію vёrnіi nhnэ ќtrennюющe slavosl0vimъ tS vLčce, dv7o nepor0čnaz, i3 slavimъ ўspenіe tvoE.

Vъ r0dъ i3 r0dъ i4stina tvoS: njsnovalъ є3si2 zemlю, i3 prebыvaetъ.

Pomzni2 nasъ vo crtvіi nbcnэmъ, prestavlenіe tvoE vёrnw poю1щihъ, dv7o bGonevёsto.

Ўčinenіemъ tvoi1mъ prebыvaetъ denь: ćkw vssčeskaz rabHtna tebЁ.

Nhnэ si1lьnый, ćkože predreklA є3si2, veli1čіe tebЁ, prečtcaz dv7o, sotvori2, nb7a i3 zemli2 sozdatelь.

Ćkw ѓщe bы ne zak0nъ tv0й poučenіe moE bhlъ, togdA ќbw pogi1blъ bhhъ vo smirenіi moemъ.

Predstoi1ši nhnэ b9estvY trіmpostasnomu, licemъ kъ licY zrsщi, i3dёže li1ca pokrыvaюtъ serafjmi.

Vo vёkъ ne zabydu njpravdanій tvoi1hъ, ćkw vъ ni1hъ njživi1lъ mS є3si2.

Nb7o nhnэ sraduetsz zemlЁ i3 slikovstvyetъ, člvёcы so ѓgGlы soedini1šasz, prestavlьšeйsz čtcэй na nb7o.

Tv0й є4smь ѓzъ, spasi1 mz, ćkw njpravdanій tvoi1hъ vzыskahъ.

Їwakjmъ nhnэ sraduetsz slavэ dщeri svoeS i3 bGootrokovi1cы, neizrečennэй i3 b9estvennэй i4stinnw.

MenE ždaša grёšnicы pogubi1ti mS: svidBnіz tvo‰ razumёhъ.

Gefsimanіz, blžennый i3 dёvstvennый gr0bъ prіemšaz, ўblžaetsz, čestvyema, ćkw čert0gъ carskій.

Vsskіz konči1nы vi1dэhъ konecъ: širokA zapovэdь tvoS ѕэlw2.

Prіidi1te vёrnіi, s™0mu gr0bu gDa i3 vses™hz є3gw2 m™re, pokloni1msz so strahomъ i3 radostію.

K0lь vozlюbi1hъ zak0nъ tv0й, gDi, vesь denь poučenіe moE є4stь.

Їerli1mъ njb8i1memъ vsi2 ўserdnw, i3 ќzrimъ t†instva b9іz, nasъ radi soverši1všіzsz.

Pače vr†gъ moi1hъ ўmudri1lъ mS є3si2 zapovэdію tvoeю, ćkw vъ vёkъ moS є4stь.

ЃgGli čestnw soprovoždaюtъ čtcnhй gr0bъ tv0й, čtcaz, svёtomъ sщ7ennыmъ molnіen0snw sіsющій, prosvэщaemый svёtomъ b9іimъ.

Pače vsёhъ ўčaщihъ mS razumёhъ, ćkw svidёnіz tvo‰ poučenіe moE є4stь.

Ўžas0šasz vsi2 dysi vozdyšnіi, nj є4že na nb7sA voshoždenіi tvoemъ, i3 vostrepetaša deržavы tvoeS, čtcaz.

Pače starєcъ razumёhъ, ćkw zapwvэdi tvo‰ vzыskahъ.

VostrepetA satanA, ўzrёvъ svёtъ slavы m™re b9іz, t vыsotы2 molnіevi1dnw prošedšій daže do ѓda, i3 plača i3 stenS vzыvaše: čto2 mnЁ i3 tebЁ m™i b9іz;

T vsskagw puti2 lukava vozbrani1hъ nogamъ moi6mъ, ćkw da sohranю2 slovesA tvo‰.

Q bogatstva hrtA bGa! Q bezmёrnaz glubinA lюbvE! I# d0lьnэйšыz stranы6 zemli2 i3sp0lni preslavnagw kvlenіz m™re.

T sudebъ tvoi1hъ ne ўkloni1hsz, ćkw tы2 zakonopoloži1lъ mi2 є3si2.

Prežde nasъ radi vo ѓdъ hrt0sъ sni1de, nhnэ že dv7a marіamъ vzhde na nb7o, vъ radostь i3 p0moщь namъ.

K0lь sladkA gortani moemY slovesA tvo‰, pače meda ўstHmъ moi6mъ.

Shoždenію b9ію, i3 voshoždenію tvoemY dv7o, poklansюsz, slavlю | i3 čtY, ćkw vinы2 vh0da moegw2 vъ živ0tъ.

T zapovэdeй tvoi1hъ razumёhъ: segw2 radi voznenavi1dэhъ vsskъ pytь nepravdы.

P0zsъ čtcnhй, vo svidёnіe tvoegw2 sъ pl0tію nhnэ kъ bGu prestavlenіz, vručaeši dv7o fwmЁ.

Svэti1lьnikъ nogama moi1ma zak0nъ tv0й, i3 svёtъ stezsmъ moi6mъ.

Ѓщe i3 nhnэ paki ne prispЁ fwmA bliznecъ, no t†inъ spod0bisz, preslavnыmъ voskresenіemъ hrtA.

Klshsz, i3 postavihъ sohrani1ti sudьbы6 pravdы tvoeS.

NJbori1telьnый i3 stropti1vый r0dъ є3vreйskій, sn7a krtY predalъ є3si2: i3 nhnэ rycэ vozdvizaeši na m™rь.

Smiri1hsz do ѕэlA: gDi, živi1 mz po slovesi2 tvoemY.

Kakw kіvHtu kіvHta bGa ži1va prikosnytisz, lukave, derznylъ є3si2; no posti1že sydъ tsэčenіemъ.

VHlьnaz ќstъ moi1hъ blgovoli1 že, gDi, i3 sudьbamъ tvoi6mъ nauči1 mz.

D0lэ tS, čtcaz, ґpcli njbstoshu, gorё že si1lы srэtahu tebE, ćkw ѓgGlwvъ є3si2 vLčca i3 smertnыhъ.

DušA moS vъ rukY tvoeю vhnu, i3 zak0na tvoegw2 ne zabhhъ.

Plačь sщ7ennый soveršaющe tebЁ, dv7o, vzыvahu: kakw tS b9ію palatu pokrhemъ zemleю mertvolёpnw;

Položi1ša grёšnicы sёtь mnЁ, i3 t zapovэdeй tvoi1hъ ne zabludi1hъ.

Kakw tS gr0bu predadi1mъ, čtcaz, sn7a i3 sl0va raй slovesnый, pače ўmA i3 sl0va.

Naslёdovahъ svidBnіz tvo‰ vo vBkъ, ćkw radovanіe serdca moegw2 sytь.

Slovesы2 b9estvennыmi bGopropovёdniki ўtэšaz, mn0žestvo sk0rbi razrэši1la є3si2, vozglag0lavši maternimъ w4brazomъ kъ ni6mъ, bGomati.

Prikloni1hъ serdce moE sotvori1ti njpravd†nіz tvo‰ vъ vёkъ za vozdasnіe.

Čada gDa i3 sn7a moegw2! Radosti tšestvіz moegw2 kъ bGu ne pretvorsйte vъ plačь slezami vašimi.

Zakonoprest{pnыz voznenavi1dэhъ zak0nъ že tv0й vozlюbi1hъ.

Hodataica kъ bGu sE thoždY prevhše mjra, sъ vami že є4smь vъ mjrэ pri1snw, so gDemъ, ćkože njbэщalsz є4stь.

Pom0щnikъ m0й, i3 zastypnikъ m0й є3si2 tы2: na slovesA tvo‰ ўpovahъ.

Ўžasaemsz prikosnytisz vses™0mu i3 bGoprіemnomu tёlu tvoemY, čtcaz, rabi2 tvoi2, i3 pogrebsti2 m™rь životA.

Ўkloni1tesz t menE lukavnuющіi, i3 i3spыtaю zapwvэdi bGa moegw2.

K‡z ndє1ždы, k‡z pelєnы2, dv7o, i3 mĐrы, k‡z že nadgrHbnыz pёsni pogrebenію tvoemY prinesemъ, čtcaz;

Zastupi1 mz po slovesi2 tvoemY, i3 ži1vъ bydu: i3 ne posrami2 menE t čaznіz moegw2.

Carіe zemstіi i3 bogatіi lю1dstіi m0lztsz licY tvoemY, dv7o, ćkw dщeri cRS nbcnagw.

Pomozi1 mi, i3 spasysz, i3 poučysz vo njpravdanіihъ tvoi1hъ vhnu.

BGъ vъ m™ri poči2 na zemli2 ćkw mLncъ, nhnэ že na nb7э počjetъ, i3 vseli1tsz m™i vъ bz7э.

Ўničiži1lъ є3si2 vs‰ tstupaющыz t njpravdanій tvoi1hъ, ćkw nepravedno pomыšlenіe i4hъ.

Nhnэ marіamъ veseli1tsz, vsenepor0čnoe tёlo gDa, njbožennoe zrsщi prt0lэ b9іi.

Prestupaющыz nepщevahъ vs‰ grBšnыz zemli2: segw2 radi vozlюbi1hъ svidBnіz tvo‰.

Nhnэ ўslhšala є3si2 tamw neizrečennыz glag0lы, dv7o, i3 bezvёstnaz i3 t†йnaz premydrosti kvi2 tebЁ bGъ.

Prigvozdi2 strahu tvoemY plHti mo‰: t sudebъ bo tvoi1hъ ўboshsz.

Vzstsz t zemli2 preslavnый gradъ gDnь, nj nemže presl†vnaz glag0lašasz, i3 vvedesz vъ d0mъ b9ій.

Sotvori1hъ sydъ i3 pravdu, ne predaždь menE njbi1dzщыmъ mS.

Vzstsz t zemli2 zemlS newskvernennaz i3 dёvstvennaz, i3z8 nesže sozdasz n0vый ґdamъ, praoc7a ґdama sozdatelь.

Vosprіimi2 rabA tvoego2 vo blago, da ne njklevetaюtъ menE g0rdіi.

Nb7o nhnэ kolesni1cu b9ію, tmoči1slennw s™yю, prіemletъ, so tmami ѓgGlwvъ preslavnw.

či moi2 i3zčez0stэ vo spasenіe tvoE, i3 vъ sl0vo pravdы tvoeS.

Dnesь t zemli2 či1stый i3 vses™ёйšій džbrazъ, novolёpnw vozn0sitsz tamw, i3dёže pervoobraznoe bыvaetъ.

Sotvori2 sъ rab0mъ tvoi1mъ po mlcti tvoeй, i3 njpravdanієmъ tvoi6mъ nauči1 mz.

Blgosodёlannый w4brazъ, krasotY zemli2 preiz8obi1lьnuю, nhnэ bGolёpnw prelagaetъ bGъ na nb7o.

Rabъ tv0й є4smь, ѓzъ vrazumi1 mz, i3 ўvёmъ svidBnіz tvo‰.

Kni1ga tainstvennaz, vъ neйže napisasz b9іe sl0vo, vъ rycэ bGa polagaetsz, vъ napisanіe nbcnыhъ t†inъ.

Vremz sotvori1ti gDvi, razori1ša zak0nъ tv0й.

Ćkw golubi1ca, ўszvlennaz lюb0vію, dv7o, prt0lъ b9ій njbletaeši tletёvši t gnэzdA, є4že na zemli2.

Segw2 radi vozlюbi1hъ zapwvэdi tvo‰ pače zlata i3 topazіz.

Zemli2 i3 nb7a vsecRce, di1vnaz mRje, vъ crtvo vvedi2 slavzщihъ ўspenіe tvoE.

Segw2 radi ko vsBmъ zapovэdemъ tvoi6mъ napravlshsz, vsskъ pytь nepravdы voznenavi1dэhъ.

Ўspi2, čtcaz, ўspenіemъ tvoi1mъ živon0snыmъ, ўtiši2 cRkve soblaznы, i3 ўtverdi2 ю5 ćkw blgaz.

Di6vna svidBnіz tvo‰: segw2 radi i3spыtA | dušA moS.

Vospэvaemъ nhnэ ўspenіe i3 pogrebenіe tvoE, čtcaz, i3 vsi2 vёrnw ўblažaemъ tS, i3skypleni t smerti tvoi1mъ roždenіemъ.

Kvlenіe slovesъ tvoi1hъ prosvэщaetъ i3 vrazumlsetъ mladencы.

TS, dždrъ čtcnhй s™hй i3 bGoprіemnый, na ndrЁ čtcnw zrsщi vopіshu so plačemъ.

ЎstA mo‰ tverz0hъ i3 privlek0hъ d¦ъ, ćkw zapovэdeй tvoi1hъ želahъ.

Nalzcы2 čtcnaz, prisnodёvaz dv7o mRje, i3 ўspэvaй, i3 crtvuй vo vёki vэkHvъ sъ bGomъ.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Beznačalьne b9e, soprisnosyщne sl0ve i3 dyše s™hй, voznesi2 r0gъ hrtіanъ, ćkw vsemi1lostivый i3 blgjй.

I# nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Ži1znь r0ždšaz, vsenepor0čnaz čtcaz dv7o, i3 kъ ži1zni prestavlьšazsz nhnэ, i4stinnыz ži1zni spod0bi i3 vs‰ vBrnыz.

I# paki vtorhй li1kъ stjhъ pervый.

Dost0йno є4stь veličati tS žiznodavca, vozveli1čivšago živon0snoe prestavlenіe m™re tvoeS čtcыz.

Taže є3ktenіA, i3 vozglasъ:

Ćkw s™i1sz i3 proslavisz vsečctn0e i3 velikolёpoe i4mz tvoE, nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ.

StatіS tretіz. Glasъ G.

Pri1zri na mS, i3 pomi1luй mS, po sudY lю1bzщihъ i4mz tvoE.

R0di vsi2 pёsnь pogrebenію tvoemY prin0sztъ, dv7o;

Stwpы2 mo‰ napravi po slovesi2 tvoemY, i3 da ne njbladaetъ mn0ю vsskoe bezzak0nіe.

Grzdi2 sёmw vsS tvarь, pёsni i3shHdnыz prinesemъ dv7э.

I#zbavi mS t klevetы2 člvёčeskіz, i3 sohranю2 zapwvэdi tvo‰.

Ў§ncы2 hrtA moegw2, pogrebaюtъ tёlo m™re bGa moegw2.

LicE tvoE prosvэti2 na rabA tvoego2, i3 nauči1 mz njpravdanієmъ tvoi6mъ.

ЃgGlwvъ i3 ґrhagGlwvъ či1ni predstosщe vospэvaюtъ nevi1dimw.

I#shHdiщa vodnaz i3zved0stэ džči moi2, poneže ne sohrani1hъ zak0na tvoegw2.

Žєnы2 čє1stnыz so ґpclы vopіshu plačuщe.

Pravedenъ є3si2 gDi, i3 pravi sudi2 tvoi2.

Neiskusomyžnaz dv7o, m™i bGa vhšnzgw, kakw sterpi1mъ bolёznь;

Zapovёdalъ є3si2 pravdu svidBnіz tvo‰, i3 i4stinu ѕэlw2.

TvoE nhnэ tšestvіe, radostь vsemY mjru, namъ že plačь sk0rbnый.

I#stazla mS є4stь revnostь tvoS, ćkw zabhša slovesA tvo‰ vrazi2 moi2.

T m™rnіz lюbvE tvoeS i3 popečenіz tvoegw2 da ne njstanemъ si6rы.

Razžženo sl0vo tvoE ѕэlw2, i3 rabъ tv0й vozlюbi2 є5.

Svёte našъ dv7o, kakw sterpi1mъ ne zrёti tvoegw2 sladkagw džka;

Ю#nёйšій ѓzъ є4smь i3 ўničiženъ, njpravdanій tvoi1hъ ne zabhhъ.

Kakw bGolю1bnaz tvoS i3 bGosl0vnaz ўstA molčanіemъ, ўvы2, svzzašasz!

Pravda tvoS pravda vo vёkъ, i3 zak0nъ tv0й i4stina.

T m™re ўči1telz našegw ne tstypimъ, ґpcli vopіshu.

SkHrbi i3 nyždi njbrэt0ša mS, zapwvэdi tvo‰ poučenіe moE.

Na džblacэhъ paki predp0slemъ tS, dv7o, do nbcnыhъ.

Pravda svidёnіz tvo‰ vъ vёkъ, vrazumi1 mz i3 ži1vъ bydu.

Žezlъ s™hй, položennый vo gr0bэ, ži1znь i3zraщaetъ.

Vozzvahъ vsёmъ serdcemъ moi1mъ, ўslhši mS gDi, njpravd†nіz tvo‰ vzыщY.

Vo gr0bэ položi1sz, mє1rtvыz t grobHvъ vozdvi1gšaz ržctv0mъ svoi1mъ.

Vozzvahъ ti2, spasi1 mz, i3 sohranю2 svidBnіz tvo‰.

Kamw th0diši m™i; drygъ i3 dёvstvennikъ sыnolёpnw vopіsše.

Predvari1hъ vъ bezg0dіi, i3 vozzvahъ, na slovesA tvo‰ ўpovahъ.

Vъ radostь sn7a tvoegw2 th0diši bGomati, i3 veseli1šisz i3 raduešisz.

Predvari1stэ džči moi2 ko ќtru, pouči1tisz slovesє1mъ tvoi6mъ.

E#dA paki vъ kanu na brakъ nhnэ pozvanA є3si2 so ґpclы;

Glasъ m0й ўslhši gDi, po mlcti tvoeй, po sudьbЁ tvoeй živi1 mz.

Poimi2 dv7o, kъ bžctvennomu tvoemY sn7u i3 menE nhnэ, tvoE čado.

Pribli1žišasz gonsщіi mS bezzak0nіemъ, t zak0na že tvoegw2 ўdali1šasz.

Prestavi mS m™i, nhnэ tvoi1mъ prestavlenіemъ kъ r0ždšemusz i3z8 tebE.

Bli1zъ є3si2 tы2 gDi, i3 vsi2 putіE tvoi2 i4stina.

Da sopredstoi1mъ na nb7si2 slavэ, ćkože pri krtЁ stradanію.

I#sperva poznahъ t svidёnій tvoi1hъ, ćkw vъ vёkъ njsnovalъ | є3si2.

So tmami ўmHvъ sni1de vLka: gefsimanіe, veseli1sz.

Vi1ždь smirenіe moE, i3 i3zmi1 mz, ćkw zak0na tvoegw2 ne zabhhъ.

Ў§nkHvъ li1kъ veseli1sz, zrS gDa vo slavэ.

Sudi2 sydъ m0й, i3 i3zbavi mS, slovesE radi tvoegw2 živi1 mz.

VsS zemlS da vzыgraetъ, bGa paki shodsщa dnesь zrsщi.

Daleče t grBšnikъ spasenіe, ćkw njpravdanій tvoi1hъ ne vzыskaša.

I#zhdemъ sk0rw vo srёtenіe gDa, paki snizšedšagw.

ЩedrHtы tvo‰ mnHgi gDi, po sudьbЁ tvoeй živi1 mz.

Da ўslhšimъ vsi2 bGa, sobesёduющa nhnэ m™ri vsenepor0čnэй.

Mn0zi i3zgonsщіi mS, i3 stužaщіi mi2, t svidёnій tvoi1hъ ne ўkloni1hsz.

Q sladčaйšaz m™i, kъ sladčaйšemu sn7u prіidi2 raduzsz.

Vi1dэhъ nerazumэvaющыz, i3 i3stazhъ, ćkw slovesъ tvoi1hъ ne sohrani1ša.

Vi1ždь, sE nhnэ sn7ъ tv0й prіi1de, vo svo‰ tebE prіsti.

Vi1ždь, ćkw zapwvэdi tvo‰ vozlюbi1hъ, gDi, po mlcti tvoeй živi1 mz.

Prіid0hъ, gletъ, da pred8 licemъ slavы nc7A kvi1tsz slava m™re moeS.

Načalo slovesъ tvoi1hъ i4stina, i3 vo vёkъ vs‰ sudьbы2 pravdы tvoeS.

Slavlю tvoE b9e m0й, kъ sn7u m™rь glag0letъ, kraйnee blagoutr0bіe.

Knszi pognaša mS tyne, i3 t slovesъ tvoi1hъ ўbossz serdce moE.

Slavlю tS sn7ъ m0й, i3 poklansюsz slavэ tvoegw2 veli1čestvіz.

Vozraduюsz ѓzъ nj slovesёhъ tvoi1hъ, ćkw njbrэtazй korhstь mn0gu.

Bli1zъ nc7A moegw2 prіidi2, bli1žnzz moS, t zemli2 vostavši.

Nepravdu voznenavi1dэhъ i3 njmerzi1hъ, zak0nъ že tv0й vozlюbi1hъ.

Tы2 sadъ zaklюčennый, i3dёže drevo ži1zni i3 bezsmertіz.

Sedmeri1ceю dnemъ hvali1hъ tS nj sudьbahъ pravdы tvoeS.

Tы2 є3si2 i3st0čnikъ zapečatlёnnый, vъ nemže pot0kъ sladosti vseneizrečennыz.

Mi1rъ mn0gъ lю1bzщыmъ zak0nъ tv0й, i3 nёstь i5mъ soblazna.

Pэsnosl0vlю, sn7e m0й, bžctvA tvoegw2 preb9estvennagw deržavu.

Čazhъ spasenіz tvoegw2 gDi, i3 zapwvэdi tvo‰ vozlюbi1hъ.

Pэsnosl0vlю, b9e m0й, snizhoždenіe tvoE i3 člvэkolю1bіe.

Sohrani2 dušA moS svidBnіz tvo‰ i3 vozlюbi2 | ѕэlw2.

Prіidi2 krasnaz moS, da naslaždaešisz krasotы2 sn7a tvoegw2 i3 sozdatelz.

Sohrani1hъ zapwvэdi tvo‰ i3 svidBnіz tvo‰, ćkw vsi2 putіE moi2 pred8 tob0ю, gDi.

Prіidi2, m™i moS, vъ radostь b9estvennuю i3 vъ crtvo.

Da pribli1žitsz molenіe moE pred8 tS gDi, po slovesi2 tvoemY vrazumi1 mz.

Prіidi2 marje, i3dёže spoklansemь є4stь nc7ъ, sn7ъ, i3 d¦ъ.

Da vni1detъ prošenіe moE pred8 tS gDi, po slovesi2 tvoemY i3zbavi mS.

Čt0 ti vozdamъ bGočelovёče sn7e m0й, rabA vLcэ;

Trhgnutъ ўstnЁ moi2 pёnіe, є3gdA nauči1ši mS njpravdanієmъ tvoi6mъ.

Čto2 nhnэ ti2 prinesY na nb7si2, b9e m0й, ѓщe ne dyšu i3 tёlo;

Provэщaetъ ljzhkъ m0й slovesA tvo‰.

Slavlю nc7A, vospэvaю tS sn7a moego2, i3 poklansюsz d¦u.

Ćkw vs‰ zapwvэdi tvo‰ pravda.

Slava tebЁ, bcde, slava tvoemY ržctvY, slava i3 ўspenію.

Da bydetъ rukA tvoS є4že spasti1 mz, ćkw zapwvэdi tvo‰ i3zv0lihъ.

Ґdamъ i3 є4va čudshusz, zrsщe slavu dv7ы.

Vozželahъ spasenіe tvoE, gDi, i3 zak0nъ tv0й poučenіe moE є4stь.

Їwakjmъ i3 ѓnna, blaženi є3stE, r0ždše mjrovi dщerь.

ŽivA bydetъ dušA moS, i3 voshvalitъ tS i3 sudьbы2 tvo‰ pom0gutъ mnЁ.

Preproslavlennuю, vъ prevhsprєnnzz vseli1všuюsz, ćkw m™rь b9ію.

Zabludi1hъ ćkw nvčA pogi1bšee, vzыщi2 rabA tvoego2, ćkw zapovэdeй tvoi1hъ ne zabhhъ.

Mi1rъ cRkvi, lю1demъ tvoi6mъ spasenіe daruй, tvoi1mъ ўspenіemъ.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Q trbce b9e m0й, dž§e, sn7e i3 dš7e, pomi1luй mjrъ!

I# nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Vi1dэti sn7a tvoegw2 crtvo, spod0bi dv7o tvo‰ rabы6.

Taže džba li1ka stjhъ pervый:

R0di vsi2 pёsnь pogrebenію tvoemY prin0sztъ, dv7o.

I# pot0mъ blgoslovennы, na glasъ є7.

Blgoslovennaz vLčce, prosvэti1 mz svёtomъ sn7a tvoegw2.

ЃgGlьskій sob0rъ ўdivi1sz, zrS tebE vъ mertvыhъ vmэni1všuюsz, dyšu že vъ rycэ bGa predavšuю, i3 sъ bGomъ vozšedšuю, prenepor0čnaz, so slavoю b9estvennoю vъ nbcnaz.

Blgoslovennaz vLčce, prosvэti1 mz svёtomъ sn7a tvoegw2.

Počto2 radostь so slezami, bGopropovёdnicы, rastvorsete; prišedъ bliznecъ, svhše vrazumlsemь, priglašaše ґp0stolwmъ: vi1dite vы2 p0zsъ, i3 ўrazumёйte, dv7a voskrese t gr0ba.

Blgoslovennaz vLčce, prosvэti1 mz svёtomъ sn7a tvoegw2.

Ўčeni1kъ, nevёrivый, vLčce, voskresenію sn7a tvoegw2, nhnэ ўvэrsetъ pr0čihъ nj vostanіi tvoemъ, glag0lz: rыdanіz vremz prestA, ne plačite, voskresenіe že dv7ы rchte.

Blgoslovennaz vLčce, prosvэti1 mz svёtomъ sn7a tvoegw2.

BGonHsnыmъ, dv7o, ў§nkHmъ sobravšыmsz ko gr0bu tvoemY, i3 rыdaющыmъ, kvi1vыйsz fwmA rečE, glag0lz: čto2 sъ mertvыmi živyю pomыšlsete; voskrese bo, ćkw bGa rodi1telьnica.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

Pokloni1msz nc7Y, i3 є3gw2 sn7ovi, i3 s™0mu dyhu, s™ёй trbcэ, vo є3di1nomъ suщestvЁ, sъ serafjmы zovyщe, s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi.

I# nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Žiznodavca r0ždši, kъ ži1zni nestarёemэй prešlA є3si2: radostь že dv7o vъ pečali mёsto podalA є3si2 ў§nikHmъ, i3z8 gr0ba tridnevnw vostavšaz dv7o, ćkože i3 gDь.

Ґllilyіa, ґllilyіa, ґllilyіa, slava tebЁ b9e. Tri1ždы.

E#gdA že poю1tsz blgoslovennы, kadstъ dvA dіakona.

Po blgoslovennыhъ є3ktenіA malaz.

Vozglasъ: Ćkw tS hvalztъ vs‰ si1lы nbcnыz, nc7A i3 sn7a i3 s™ago d¦a, i3 tebЁ slavu vozsыlaюtъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Stepenna, № ґntіfHnъ d7 glasa:

T ю4nosti.

Taže prokjmenъ, glasъ d7:

PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

Stjhъ: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Vsskoe dыhanіe:

T luki2 s™agw є3đlіa čtenіe.

Vo dni2 džnы, vostavši marіamъ, i4de vъ gHrnzz so tщanіemъ vo gradъ їydovъ. I# vni1de vъ d0mъ zaharіinъ, i3 cэlovA є3lіsavetъ. I# bhstь, ćkw ўslhša є3lіsavetъ cэlovanіe mRjino, vzыgrasz mLnecъ vo črevэ є3S: i3 i3sp0lnisz d¦a s™a є3lіsavetъ. I# vozopi2 glasomъ velіimъ, i3 rečE: blgoslovenna tы2 vъ ženahъ, i3 blgoslovenъ pl0dъ čreva tvoegw2. I# tkydu mnЁ sіE, da prіi1de m™i gDa moegw2 ko mnЁ; se bo ćkw bhstь glasъ cэlovanіz tvoegw2 vo ќšію moeю, vzыgrasz mLnecъ radoщami vo črevэ moemъ. I# blženna vёrovavšaz, ćkw bydetъ soveršenіe glagHlannыmъ є4й t gDa. I# rečE mRіamъ: veli1čitъ dušA moS gDa, i3 vozradovasz d¦ъ m0й nj bz7э sp7sэ moemъ. Ćkw prizrЁ na smirenіe rabы2 svoeS, se bo t nhnэ ўblažatъ mS vsi2 r0di. Ćkw sotvori2 mnЁ veli1čіe si1lьnый, i3 svsto i4mz є3gw2. Prebhstь že marіamъ sъ neю ćkw tri2 mёszcы, i3 vozvrati1sz vъ d0mъ sv0й.

Slava: Moli1tvami bcdы:

I# nhnэ, t0йže.

Stіhi1ra, glasъ ѕ7.

Vmzantjevo: E#gdA prestavlenіe prečctagw tvoegw2 tёla ўgotovlsšesz, togdA ґpcli njbstosщe dždrъ, sъ trepetomъ zrshu tS: i3 džvi ќbw vziraющe na tёlo, ќžasomъ njderži1mi bshu, petrъ že so slezami vopіsše ti2: q dv7o, vi1ždu tS ćsnw prostertu pr0stu, životA vsёhъ i3 ўdivlsюsz: vъ neй že vseli1sz byduщіz ži1zni naslaždenіe. No q prečctaz, moli1sz prilёžnw sn7u i3 bGu tvoemY, spasti1sz stadu tvoemY nevredi1mu.

Po semъ: Spasi2 b9e lю1di tvo‰:

I# po vozglasэ kanHnъ minei.

Vъ sіE vremz cэlyemъ s™yю їkHnu, i3 pomazyetъ nastostelь njsщ7ennыmъ є3leemъ.

Їrm0sъ po dvaždы. KanHnъ čtemъ nboi1hъ tvorcє1vъ, ne povtorsющe stіhHvъ: katavasіa poetsz nboi1mi li1ki vtoragw tvorcA:

Tverzu ўstA mo‰.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Preukrašennaz b9estvennoю slavoю, sщ7ennaz i3 slavnaz dv7o pamztь tvoS, vs‰ sobrA kъ veselію vBrnыz, načinaющeй marіamэ, sъ li1ki i3 tmmpanы, tvoemY poю1щыz є3dinor0dnomu: slavnw ćkw proslavisz.

Da provoždaюtъ neveщestvennый či1nove nb7ošestvennoe vъ sіHnъ b9estvennoe tёlo tvoE: vnezapu že stekšesz ґpclъ mn0žestvo, t konє1cъ, bcde, tebЁ predstaša ѓbіe: sъ ni1miže čtcaz, tvoю2 čestnyю, dv7o, pamztь slavimъ.

Pobёdnыz p0čєsti vzzlA є3si2 na є3stestvo2, čtcaz, bGa r0ždši: nbače že, pod0bzщisz tvorcY tvoemY i3 sn7u, pače є3stestvA povinyešisz є3stestvєnnыmъ zak0nwmъ. Tёmže ўmerši, sъ sn7omъ vostaeši vёčnuющi.

Dёvы ntrokwvi1cы, sъ marіamjeю prbr0čiceю pёsnь i3sh0dnuю nhnэ voskli1knite, dv7a bo i3 є3di1na bGom™i, ko prіstію nbcnomu prestavlsetsz.

Dost0йnw, ćkw njduševlennoe tS nb7o, prіsša nbcnaz, prečctaz, b9estvennaz selє1nіz: i3 predstA svёtlw ўkrašena, ćkw nevёsta vsenepor0čnaz cRю2 i3 bGu.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS ўspenіe.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Sodёtelьnaz i3 soderži1telьnaz vsёhъ, b9іz mydroste i3 si1lo, neprekl0nnu, nedvi1žimu cRkovь ўtverdi2 hrtE: є3di1nъ bo є3si2 s™ъ, vo s™hhъ počivazй.

Ženy tz mertvenu, no pače є3stestvA i3 m™rь b9ію, vi1dэvše vsenepor0čnaz slavnіi ґpctoli, ўžasnw prikasahusz rukami slavoю njblistaющeй, ćkw bGoprіstnoe selenіe vi1dzщe.

Posti1že rycэ dosadi1tєlьnыz derzagw, ўsэčenіemъ sydъ nanesъ: bGu sohranšu čestь njduševlennomu kіvHtu, slavoю b9estvA, vъ nemže sl0vo pl0tь bhstь.

T mertvыhъ čreslъ proizvedšisz, є3stestv0mъ pod0bna čtcaz, i3shoždenіe razrэši2: r0ždši že syщuю ži1znь, kъ ži1zni prestavisz b9estvennэй i3 v3postasnэй.

Li1kъ bGosl0vwvъ t konє1cъ, svhše že ѓgGlъ mnHžestva, kъ sіHnu i3dshu, vsesi1lьnыmъ manovenіemъ, dostod0lžnw vLčce, tvoemY pogrebenію služaщe.

Katavasіa: Tvo‰ pэsnosl0vcы bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče: li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ b9estvennэй pamzti tvoeй, vэncє1vъ slavы spod0bi.

V#pakoi2, glasъ }:

Blži1mъ tS vsi2 r0di bcde dv7o, vъ ts bo nevmэsti1mый hrt0sъ bGъ našъ vmэsti1tisz blgovoli2. Blaženi є3smы2 i3 mы2, predstatelьstvo tS i3myщe: denь bo i3 n0щь m0lišisz nj nasъ, i3 ski1ptrы crtvіz tvoi1mi mltvami ўtverždaюtsz. Tёmъ vospэvaющe vopіemъ ti2: raduйsz blgodatnaz, gDь sъ tob0ю.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Rёči prbr0kwvъ i3 gadanіz voploщenіe prozvi1ša t dv7ы tvoE, hrtE: sіsnіe blistanіz tvoegw2, vo svёtъ kzhkwvъ i3zhdetъ, i3 vozglasi1tъ tebЁ bezdna sъ veselіemъ, si1lэ tvoeй slava člvэkolю1bče.

Vi1dite lю1dіe, i3 čudi1tesz: gora bo s™az, i3 ćvstvennaz bGu, vъ nbcnыz nbi1tєli prevhšše vzemletsz: nb7o zemn0e vъ nbcnoe i3 netlёnnoe selenіe vselsemo.

Ži1zni prnosyщnыz i3 lyčšіz, smertь tvoS bhstь prehoždenіe čtcaz, t privremennыz kъ b9estvennэй voi1stinnu i3 neprohodi1mэй, prestavlsz tS čtcaz, vъ veselіi sn7a zrёti tvoego2 i3 gDa.

Vzsšasz dvє1ri nbcnыz, i3 ѓgGli vospёša: i3 prіstъ hrt0sъ dёvstva svoeS m™re sosydъ: heruvjmi pod8sša tS sъ veselіemъ, serafjmi že slavztъ raduющesz.

Čydo bsše zrёti, nb7o vsёhъ cRS njduševlennoe, i3spražnє1nіz prehodsщee zemn†z, ćkw čydna dэlA tvo‰: slava si1lэ tvoeй gDi.

Ѓщe i3 neposti1žnый seS pl0dъ, i4mže nb7sA bhša, pogrebenіz prіstъ v0leю ćkw mertvъ: kakw pogrebenіz tveržetsz, neiskusobračnw r0ždšaz;

Vъ prestavlenіi tvoemъ m™i b9іz, prostrannэйšee tёlo tvoE i3 bGoprіstnoe, ѓgGlьskaz vHinstva, sщ7ennыmi kri1lы, trepetomъ i3 radostію pokrыvahu.

Katavasіa: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz tebE vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz zovsše: slava si1lэ tvoeй gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9ію i3 neizrečennuю dobr0tu, dobrodёteleй tvoi1hъ hrtE i3spovёmъ: t prisnosyщnыz bo slavы, soprisnosyщnoe i3 v3postasnoe vozsіsvый sіsnіe, i3z8 dёvstvennыz ўtr0bы, syщыmъ vo tmЁ i3 sёni, vopl0щsz, vozsіslъ є3si2 slnce.

Ćkw na džblacэ dv7o, ґpclьskій li1kъ nosi1mь, kъ sіHnu t konє1cъ, služi1ti tebЁ, džblaku legkomu sobirašesz: t nes že vhšnій bGъ, syщыmъ vo tmЁ i3 sёni, pravednoe vozsіS slnce.

Trybъ bGoprіstnэйšіi ljzhcы bGosl0vnыhъ mužeй, blagoglasnэйše bcdэ vopіshu, i3sh0dnuю vozglašaющe pёsnь d¦omъ: raduйsz netlёnnый i3st0čniče, b9іz živonačalьnagw i3 spasi1telьnagw vsBmъ voploщenіz.

Da vozglasstъ trubы2 bGosl0vwvъ dnesь: ljzhkъ že mnogovэщannый člvёčeskій, nhnэ da voshvalitъ: da njglasi1tъ že vozdyhъ, bezmёrnыmъ sіsz svёtomъ: ѓgGli da poю1tъ prečctыz dv7ы ўspenіe.

Sosydъ podobaše i3zbrannый, pёnіemъ ti2 vesь ўdivlsemь dv7i1ce i3sh0denъ, vesь njsvzщenъ bGovi, vsBmъ bGoprіstenъ, i3 seй i4stinnw kvlsemый bcde vsepёtaz.

Katavasіa: Ўžas0šasz vssčєskaz, nj čtcnёmъ ўspenіi tvoemъ: th bo neiskusobračnaz dv7o t zemli2 prestavilasz є3si2 kъ vёčnыmъ nbi1telemъ, i3 kъ bezkonečnэй ži1zni, vsBmъ vospэvaющыmъ tS spasenіe podavaющaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Morskjй pučinor0dnый ki1tovъ vnytrennій džgnь, tridnevnagw tvoegw2 pogrebenіz prowbraženіe, є3gHže їHna prbr0kъ pokazasz: spasenъ bo ćkw i3 predposlasz, nevreždenъ vopіsše: požry ti so glasomъ hvalenіz gDi.

Daetъ tebЁ ±že prevhše є3stestvA, cRь vsёhъ bGъ: vъ ržctvё bo dv7u ćkože sohrani2, takw vo gr0bэ tёlo soblюdE netlёnno: i3 sproslavi b9estvennыmъ prestavlenіemъ, čestь tebЁ ćkw sn7ъ materi daruz.

Voi1stinnu tS ćkw svёtelъ svёщnikъ neveщestvennagw svёta, kadi1lьnicu zlatyю b9estvennagw ќglz, vo s™†z s™hhъ vseli2: ryčku i3 žezlъ, skrižalь bGopi1sannuю, kovčegъ s™hй, trapezu sl0va ži1zni, dv7o ržctvo2 tvoE.

I#z8 tebE ži1znь vozsіS, klюči2 dёvstva ne ruši1vši: kakw ќbw prečctoe i3 živonačalьnoe tvoE tёlo, i3skušenіz smerti bhstь pričastno;

Ži1zni bhvši hramъ, ži1znь prisnosyщnuю ўluči1la є3si2: smertію bo kъ životY preminyla є3si2, ćže ži1znь r0ždši vompostasnuю.

Katavasіa: B9estvennoe sіE i3 vsečctn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi bGom™re, prіidi1te rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Kondakъ, glasъ v7:

Vъ mltvahъ neusыpaющuю bcdu, i3 vъ predstatelьstvahъ neprel0žnoe ўpovanіe, gr0bъ i3 ўmerщvlenіe ne ўderžasta: ćkože bo životA m™rь, kъ životY prestavi, vo ўtr0bu vseli1vыйsz prisnodёvstvennuю.

Jkosъ: NJgradi2 mo‰ pomыšlє1nіz hrtE m0й, i4bo stёnu mjra vospёti derzaю, čtcuю m™rь tvoю2: na stolpЁ glagHlъ ўkrэpi1 mz, i3 vъ tsžkihъ mhslehъ zastupi1 mz: th bo vzыvaющыmъ i3 prossщыmъ vёroю, molє1nіz i3spolnseši. Tы2 mnЁ u5bo daruй ljzhkъ prin0senъ, i3 p0mыslъ neposthdenъ: vsskoe bo dasnіe sіsnіz t tebE nizposыlaetsz svэtopodatelю, vo ўtr0bu vseli1vыйsz prisnodёvstvennuю.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Bezstydnэй ćrosti že i3 ngnю2, b9estvennoe želanіe soprotivlszsz, džgnь ќbw njrošaše, ćrosti že smэsšesz, bGodohnovennoю prepod0bnыhъ trivэщannoю cэvni1ceю, protivovэщaz musіkjйskimъ nrganwmъ posredi2 plamene: preproslavlennый nc7є1vъ i3 našъ b9e blgoslovenъ є3si2.

BGodёlannыz skriž†li mwmseй, pi1sannыz b9estvennыmъ d¦omъ, ćrostію sokruši2: no segw2 vLka, r0ždšuю nevreždennu vъ nbcnыz sohranь d0mы, nhnэ vnytrь vseli2. Sъ neю i3graющe vopіemъ hrtY: preproslavlennый nc7є1vъ i3 našъ b9e blgoslovenъ є3si2.

Vъ kmmvalэhъ ўstы2 či1stыmi, musіkjйski že serdcemъ svёtlыmъ, dobroglasnoю trub0ю, vыs0koю mhslію, dv7ы i3 čtcыz vъ nar0čitый i3zbrannый denь prestavlenіz, dёtelьnыmi pleщuщe rukami vopіemъ: preproslavlennый nc7є1vъ i3 našъ b9e blgoslovenъ є3si2.

BGomydrіi soberi1tesz lю1dіe: b9іz bo slavы selenіe, t sіHna prestavlsetsz kъ nbcnomu žili1щu, i3dёže glasъ či1stъ prazdnuющihъ, glasъ neskazannagw radovanіz, i3 vъ veselіi vopію1щihъ hrtY: preproslavlennый nc7є1vъ i3 našъ b9e blgoslovenъ є3si2.

Ю$nwši i3 dBvы, dv7ыz že i3 bGom™re pamztь čtyщe, starcы i3 knszi, carіe i3 sudіi2 p0йte: nc7ъ našihъ gDi i3 b9e blgoslovenъ є3si2.

Da vostrybztъ trub0ю d¦0vnoю g0rы nbcnыz, da raduюtsz h0lmi, i3 da i3graюtъ b9estvennіi ґpctoli: cRi1ca kъ sn7u prestavlsetsz, sъ ni1mъ carstvuющi.

Vsesщ7ennoe prestavlenіe, b9estvennыz tvoeS i3 netlёnnыz m™re, premjrnыz vhšnihъ si1lъ sovokupi2 či1nы, veseli1tisz sъ syщimi na zemli2, tebЁ poю1щimi: b9e blgoslovenъ є3si2.

Katavasіa: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Plamenь njrošaющь prpdbnыz, ѕločesti6vыz že popalsющь, ѓgGlъ b9ій vsem0щnый pokazA ntrokHmъ: živonačalьnый že i3st0čnikъ sodёla bcdu, tlю2 smerti i3 živ0tъ točaщu, poю1щыmъ: sodёtelz є3di1nago poi1mъ i3zbavlennіi, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Glag0lы poslёdovahu b9estvennomu kovčegu sщ7ennomu, vsE mn0žestvo bGosl0vwvъ vъ sіHnэ: kamw i4deši nhnэ ski1nіe, zovyщe, bGa živagw; ne prestaй priziraющi vёroю poю1щыz: sodёtelz є3di1nago poemъ i3zbavlennіi, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Ćkože vozdёvši rycэ, i3sh0diši vsenepor0čnaz, rycэ i4miže bGa nosi1la є3si2 pl0tію, so derznovenіemъ ćkw m™i rekla є3si kъ roždennomu: ±že mi2 dalъ є3si2, vo vёki sohrani2, vopію1щыz tebЁ: sodёtelz є3di1nago poemъ i3zbavlennіi, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Pamztь tvoю2 čtcaz dv7o, načala že i3 vl†sti i3 si6lы, ѓgGli, ґrhagGli, prt0li, gosp0dstva, heruvjmi slavztъ, i3 strašnіi serafjmi, člvёčeskій že r0dъ poemъ, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

I$že strannw vseli1vыйsz bcde, vъ či1stoe črevo tvoE voploщaemь, seй vsesvzщennый d¦ъ tv0й prіemь, ў sebE ўpok0i, ćkw dolžni1kъ sn7ъ. Tёmže tS poemъ dv7o, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Q vhše ўmA čudesъ prisnodёvы že i3 bGom™re! Vo gr0bъ bo vselьšisz, pokazA raй. E#myže predstosщe dnesь, raduющesz poemъ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Katavasіa: DŽtroki blgočesti1vыz vъ peщi2, ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь. TogdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Na f7 pёsni Čtcnёйšuю ne poemъ, no poemъ pripёvы prazdnika:

R0di vsi2 blži1mъ tS є3di1nu bcdu:

I#li2: ЃgGli ўspenіe prečctыz vi1dэvše ўdivi1šasz, kakw dv7az vosh0ditъ t zemli2 na nb7o.

Taže їrm0sъ: Pobэždaюtsz є3stestvA ўstavы:

I# vtorhй li1kъ poetъ t0йže pripёvъ i3 їrm0sъ. I# na kjйždo troparь poю1tъ t0йže pripёvъ po є3di1noždы.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Pobэždaюtsz є3stestvA ўstavы, vъ tebЁ dv7o či1staz: dёvstvuetъ bo ržctvo2, i3 živ0tъ pred8wbručaetъ smertь: po roždestvЁ dv7a, i3 po smerti živA, spasaeši pri1snw bcde naslёdіe tvoE.

Divlshusz ѓgGlьskіz si1lы, vъ sіHnэ smotrsющe svoego2 vLku, ženskuю dyšu rukami nossщago: preči1stw bo r0ždšeй, sыnolёpnw provozglašaše: grzdi2 čtcaz, sъ sn7omъ i3 bGomъ proslavlena bydi.

NJprsta li1kъ ґpclьskій bGoprіstnoe tёlo tvoE, so strahomъ zrsщe, i3 glasomъ velіimъ vэщaющe: vъ nbcnыz d0mы kъ sn7u voshodsщi, spasaeši pri1snw bcde naslёdіe tvoE.

Posemъ vtoragw kanHna pripёvъ poю1tъ na kjйždo troparь, po є3di1noždы. Prіidi1te vъ sіHnъ, na b9estvennuю i3 tyčnuю g0ru živagw bGa, vozraduemsz, bcdu zrsщe: kъ ѕэlH bo lyčšeй i3 b9estvennэй sёni, ćkw m™rь, sію2 vo s™†z s™hhъ hrt0sъ prestavi.

Prіidi1te vёrnіi, ko gr0bu pristypimъ b9іz m™re, i3 njb8i1memъ serdcы2 i3 ўstnami nčesы2 i3 licemъ či1stw prikasaющesz, i3 počerpaющe i3scэlenій nezavi1stnыz darы t i3st0čnika prisnotekyщagw.

Prіimi2 t nasъ pёsnь i3sh0dnuю m™i živagw bGa, i3 svэton0snoю tvoeю i3 b9estvennoю njsэni2 blgodatію: hrtolю1bnыmъ lю1demъ mi1rъ, grэhHvъ njstavlenіe poю1щыmъ i3 dušamъ spasenіe podaю1щi.

Taže džba li1ka sšedšesz vkypэ, poю1tъ vtoragw kanHna pripёvъ i3 katavasію.

Katavasіa: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe prestavlenіe bGom™re, i3 da vopіetъ: raduйsz vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

I# pokl0nъ.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Nb7o ѕvэzdami.

Ґpcli t konє1cъ sovokyplьšesz zdЁ, vъ gefsimanstэй vesi, pogrebi1te tёlo moE: i3 tы2 sn7e i3 b9e m0й, prіimi2 d¦ъ m0й. Tri1ždы.

Na hvali1tehъ stіhi6rы na d7, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Vъ slavnomъ ўspenіi tvoemъ nb7sA raduюtsz, i3 ѓgGlьskaz vozradovašasz vHinstva: vss že zemlS veseli1tsz, pёsnь tebЁ i3sh0dnuю provozglašaющi, m™ri vsёmi vLčestvuющagw, neiskusobračnaz pres™az dv7o, ćže r0dъ člvёčeskій i3zbavlьšaz prarodi1telьnagw njsuždenіz. Dvaždы.

T konє1cъ stek0šasz ґpclwvъ lyčšіi, bGonačalьnыmъ manovenіemъ, pogrebsti2 tS, i3 t zemli2 vzemlemu tS kъ vыsotЁ zrsщe, glasъ gavrіi1lovъ radostію vopіshu tebЁ: raduйsz nosi1lo b9estvA vsegw2: raduйsz є3di1na, zemn†z sъ vhšnimi ržctv0mъ tvoi1mъ sovokyplьšaz.

Ćže živ0tъ r0ždšaz, kъ ži1zni preminyla є3si2, čtcnhmъ ўspenіemъ tvoi1mъ, bezsmertnэй, dormnossщыmъ tS ѓgGlwmъ, načalwmъ i3 si1lamъ, ґpclwmъ i3 prbr0kwmъ, i3 vseй tvari: prіemšu že netlёnnыmi dlanmi sn7u tvoemY, nepor0čnuю dyšu tvoю2, dv7o m™i bGonevёsto.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7:

Na bezsmertnoe tvoE ўspenіe, bcde m™i životA, džblacы ґpclы po vozdyhu voshiщahu, i3 po mjru razsёznnыz, vo є3di1nomъ li1cэ predstaša pres™0mu tvoemY tёlu: є4že i3 pogrebše čtcnw, glasъ tebЁ gavrіi1lovъ poю1щe vopіshu: raduйsz blgodatnaz dv7o, m™i beznevёstnaz, gDь sъ tob0ю. Sъ ni1mi že ćkw sn7a tvoego2 i3 bGa našego moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slavosl0vіe veli1koe. Po slavosl0vіi troparь:

Vъ ržctvЁ dvctvo sohrani1la є3si2.

Vъ koncЁ № časA, vmёstw Vzbrannoй voev0dэ, poetsz kondakъ:

Vъ mltvahъ neusыpaющuю.

Naytrіe pred8 vodowsщ7enіemъ, čtetsz ґkafіstъ na ўspenіe pres™hz bcdы, i3 po vodowsщ7enіi njkroplsюtsz krtы2 i3 malыz hlёbы dlz razdasnіz nar0du.

Po lіturgji krtnый h0dъ so s™hmi їkHnы džkrugъ cRkvi, i3 posemъ bыvaetъ razdasnіe s™hhъ krtHvъ i3 blgoslovennыhъ hlёbwvъ nar0du.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.