NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Ѓvgusta z7i

S™agw myčenika mĐrwna.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы prazdnika, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Ю$že ži1znь, bcde, začenšaz, ўmiraeši zak0nomъ є3stestvA, i3 preh0diši t zemli2 kъ nbcnыmъ, manіemъ vopl0щšagwsz t prečctыhъ i3 bžctvennыhъ kroveй tvoi1hъ. Tёmže t konє1cъ tebЁ vsi2 predstaša, bGoglasnіi ґpcli tS pogrebsti2, pёsnennw tebЁ vэщaющe: njduševlennый prt0le vsёhъ cRS, i3 čctnhz s™hni kovčeže, raduйsz, є3di1na r0ždšaz sp7sa dyšъ našihъ.

Svёta čistёйšagw prіstєliщa, svэti6lьnicы, raz0ršіi n0щь mnogob0žnuю, sp7sovы ґpcli, džblakъ bžctvennый, i3zъ negHže nezahodi1mый svёtъ vozsіS, є3gdA dyhomъ prestavlenu tS t mіrski1hъ ўvёdэša, blgoslovennaz, kъ premjrnэй radosti džblakomъ preid0ša, i3sh0dnыmi pёsnьmi tS provodi1vše ko gr0bu živon0snomu, bcde, ўpovanіe naše.

Da prazdnuetъ tvarь molebnw, vsёhъ cRi1ca kъ carstvu mhslennomu preйde sccrtvovati crtvuющemu vseю tvarію. E#sže radi razruši1sz ѓdovo carstvo, i3 mы2 t zemli2 voznes0homsz, i3 so ѓgGlы ži1ti spod0bihomsz. E#sže ўspenіemъ sobrasz mhslennoe є3stestvo2 vsE, patrіarsi, prbr0cы i3 sъ myčєniki ґpcli.

Stіhi6rы s™agw, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

E#gdA bezb0žnoe razžženіe vssku popalsše stranY, preblženne, togdA razžžesz teplot0ю d¦a, t dv7ы bGootrokovi1cы propovёdalъ є3si2 sl0va vъ pl0tь njblekšasz za blagostь. Tёmъ i3 ngnS i3 mykъ preterpёlъ є3si2 lю6taz tomlє1nіz, si1loю ўkrэplsemь blagodati.

E#gdA ѕloimeni1tый vragъ tщašesz laskanьmi ўkrasti tvoю2 mhslь, togdA myžestvomъ ўdobrsemь, soproti1vilsz є3si2 tverdэ, i3 preterpёlъ є3si2 bwlёzni, kъ nebolёznennomu pok0ю privodsщыz tS, myčeniče dostohvalьne mĐrwne, nebesnomu crtvію i3 vёčnomu naslaždenію.

E#gdA volyzmi ži1lami tS vragъ bіsše, strog†nіi neprestannыmi i3znursz, myčeniče, pl0tь tvoю2 svzщennuю, ko hrtY vziralъ є3si2 podvigopol0žniku, ryku tebЁ prostiraющu bžctvennыz si1lы. Tёmže, skončavъ tečenіe, ўluči1lъ є3si2 p0čєsti veli1ki, mĐrwne stradalьče pred0blій.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže. Samoglasenъ:

Ćže nb7sъ vhššaz syщi, i3 heruv‡mъ slavnэйšaz, i3 vseS tvari čctnёйša, ćže premn0gіz radi čistotы2, prnosyщnagw suщestvA prіsteliщe bhvši, vъ sn70vnэ rycэ dnesь vses™yю predaetъ dyšu, i3 sъ neю i3spolnsюtsz vssčєskaz radosti, i3 namъ daruetъ velію mi1lostь.

Na stіh0vnэ stіhi6rы samoglasnы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Pёsnьmi tvoE čestn0e, i3 bGoprіstnoe tёlo, provoždaющe bžctvennіi ґpcli, vopіshu: gdЁ nhnэ th0diši, vLčce;

Stjhъ: Voskrni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2 i3 kіvHtъ svzthni tvoeS.

Prіidi1te, zemnor0dnіi, sostavimъ li1kъ, i3sh0dnoe vopію1щe na prestavlenіe bcdы dnesь.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

ZemlS ќbw tvoi1mъ pogrebenіemъ blagoslovi1sz, dv7o: vozdyhъ že voshoždenіemъ njsvzti1sz strannыmъ, zak0nomъ ўmerši є3stestvA.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže. Samoglasenъ:

Vsenepor0čnaz nevёsta, i3 m™i blgovolenіz dž§a, ćže bGu pronarečennaz vo svoE є3mY žili1щe, nesli1tnagw soedinenіz, dnesь prečctuю dyšu tvorcY i3 bGu predaetъ: ю4že bezpl0tnыhъ si6lы bGolёpnw pod8emlюtъ, i3 kъ životY prestavlsetsz, syщaz m™i životA, svэщA nepristypnagw svёta, spasenіe vёrnыhъ, i3 ўpovanіe dyšъ našihъ.

Troparь prazdnika, glasъ №:

Vъ ržctvЁ dёvstvo sohrani1la є3si2, vo ўspenіi mjra ne njstavila є3si2, bcde. Prestavilasz є3si2 kъ životY, m™i syщi životA, i3 moli1tvami tvoi1mi i3zbavlseši t smerti dyšы našz.

Na ќtreni, po №-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

Vъ nbcnaz mhslєnnaz tvoS dušA, vъ raй čctoe tvoE tёlo prestavisz, t tli2, prenepor0čnaz, vъ mёsto svёtlo: segw2 radi vozdastъ bezzakHnnыmъ gDi, lestь bo sodёlaša čestn0mu tvoemY tёlu. Tёmže so ґpclы vopіemъ: raduйsz, blgodatnaz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže:

Po v7-й stіhol0gіi sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Vъ rycэ nasъ radi vočlvёčšagwsz i3zъ tebє2, predavši dyšu, ćkw ziždi1telю tvoemY i3 bGu, kъ ži1zni netlёnnэй prestavilasz є3si2. Tёmže tS čestnw ўblažaemъ, є3di1nu či1stuю i3 neskvernuю, bcdu vsi2 i4stinnw i3spovёdaющe, vzыvaemъ: hrtA moli2 kъ nemyže prestavilasz є3si2, spasti2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

KanHnъ prazdnika, so їrmos0mъ na }. KĐrъ їwanna damaskinA. Glasъ №.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz, svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS ўspenіe.

DBvы ntrokovi6cы sъ marіamjeю prbr0čiceю pёsnь i3sh0dnuю nhnэ voskli1knite: dv7a bo i3 є3di1na bGomati ko prіstію nbcnomu prestavlsetsz.

Dost0йno ćkw njduševlennoe tS nebo, prіsša nbcnaz, prečctaz, bžctvєnnaz selє1nіz: i3 predstA svёtlw ўkrašena, ćkw nevёsta vsenepor0čnaz, cRю2 i3 bGu.

KanHnъ s™agw, na d7, їHsifъ, glasъ v7, є3gHže kraegranesіe:

Poю2, mĐrwne, tvoю2 mmrodohnovennuю blgodatь.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te, lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3z8 rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

HvalY bGu, vъ pamzti likyющe stradalьca mĐrwna, dnesь vospoemъ, ўkrёplьšemu sego2, deržavu pogubi1ti borcA.

Darъ samъ sebE blagodёtelю prineslъ є3si2, i3 svzщenno vozloženіe, i3 dobro2 zakolenіe, i3 blagov0nnu žertvu, zak0nnw postradavъ, myčeniče mnogostradalьne.

Ćkw mydrъ, ćkw či1stъ hramъ, slavne, t dv7ы vozsіsvšagw, ўstremi1všagosz vozmuti1ti bžctvennoe stado, dušetlёnnago v0lka tgnalъ є3si2.

BGor0dičenъ: E#di1na bGa neiskusobračnw rodilA є3si2, є3g0že strastoterpcы myčєnicы i3spovёdavše namъ ўpod0blьšasz, ўprazdni1ša prelestь, čctaz vLčce.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz, duh0vnw ўtverdi2, vъ b9estvennэй pamzti tvoeй vэncє1vъ slavы spod0bi.

T mertvыhъ čreslъ proizvedšisz, є3stestv0mъ pod0bna, čctaz, i3shoždenіe razrэši2: r0ždši že syщuю ži1znь, kъ ži1zni prestavisz bžctvennэй i3 v3postasnэй.

Li1kъ bGosl0vwvъ t konє1cъ, svhše že ѓgGlъ mn0žєstva kъ sіHnu i3dshu, vsesi1lьnыmъ manovenіemъ, dostod0lžnw, vLčce, tvoemY pogrebenію služaщe.

I$nъ.

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1bosz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь svstъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ, pače tebє2, gDi.

Vozvhsivъ tvoE želanіe serdečnoe ko gDu, na krtъ voznesšemusz, voznesenъ bhlъ є3si2, preslavne, na drevэ stryžemь, ўserdnw že vopіS: ćkw nёstь pravedenъ pače tebє2, gDi.

GlagHlъ tvoi1hъ strэlami džstrыmi pronzi1lъ є3si2 muči1telz vъ serdce, d0blій v0ine cRS hrtA, vsehvalьne, i3 poS glag0lalъ є3si2: nёstь pravedenъ pače tebє2, gDi.

Ćkw ќtro, ćkw denь vozsіsvъ, razori1lъ є3si2 mrakъ nevёdэnіz, prosvэti1lъ є3si2 poю1щыz vsegdA, mĐrwne mnogostradalьne: tы2 є3si2 bGъ našъ, i3 nёstь pravedenъ pače tebє2, gDi.

BGor0dičenъ: Nedyguющuю bezb0žіemъ tvarь vsю2, bGa r0ždši i3scэli1telz, dv7o, i3scэli1la є3si2 preslavnw. Tёmže blagodarsщe vzыvaemъ ti2: nёstь prečctы pače tebє2, vLčce.

Kondakъ s™agw, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

I#zmlada hrtA vozlюbi1vъ, preslavne, i3 togw2 soblюdaz bžctvєnnыz zapwvэdi, kъ tomY priteklъ є3si2 vesь cёlъ, mĐrwne vsečestne, i3 so ѓgGlы m0lišisz prilёžnw. Prosi2 vsBmъ počitaющыmъ pamztь tvoю2 njstavlenіz grэhHvъ.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Ngnedohnovenno pokazalsz є3si2 blagov0nіe, stradanіemъ njbonevaeši n†ša tezoimennw serdcA, myčenikwvъ ўkrašenіe, i3 vёrnыhъ ўdobrenіe. Tёmže dnesь vsesvztyю tvoю2 pamztь prazdnuющe, njsvzщaemsz vsi2 lюb0vію čtyщіi tS.

Slava, i3 nhnэ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Vsečestnhй li1kъ premydrыhъ ґpclъ, sobrasz čydnw, pogrebsti2 slavnw tёlo tvoE prečctoe, bcde vsepёtaz: sъ ni1miže vospёša i3 ѓgGlъ mn0žestvo, prestavlenіe tvoE čestnw hvalzщe, є4že vёroю prazdnuemъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz tebє2 vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz, zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Čydo bsše zrёti, nb7o vsёhъ cRS njduševlennoe, i3spraždnє1nіz prehodsщee zemn†z, ćkw čydna dэlA tvo‰. Slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ѓщe i3 neposti1žnый seS pl0dъ, i4mže nb7sA bhša, pogrebenіe prіstъ v0leю, ćkw mertvъ: kakw pogrebenіz tveržetsz, neiskusobračnw r0ždšaz;

Vъ prestavlenіi tvoemъ, m™i b9іz, prostrannэйšee tёlo tvoE i3 bGoprіstnoe, ѓgGlьskaz vHinstva svzщennыmi kri1lы, trepetomъ i3 radostію pokrыvahu.

I$nъ.

Їrm0sъ: Poю1 tz, slyhomъ bo, gDi, ўslhšahъ i3 ўžas0hsz: do menє1 bo i4deši, menE i3щS zablyždšago. Tёmъ mn0goe tvoE snizhoždenіe, є4že na mS, proslavlsю, mnogomi1lostive.

Sp7sa i3 bGa i3 gDa vozsіsvšago t dv7ы, i3spovёduz, slavne, posredi2 sudi1щa, muči1teleй šatanіe terpёnіemъ smiri1lъ є3si2, i3 mnogob0žіe potrebi1lъ є3si2.

Nikakože ўstraši1vsz stryžemь i3 bіemь, doblemydrenne, ѓgGlы ўdivi1lъ є3si2 zrsщыz tvoE terpёnіe: i4mže vragi2 bezplHtnыz pogubi1vъ, pobэdon0senъ m§nikъ bhlъ є3si2.

Shй bžctvennыz rosы2 i3sp0lnenъ, prošelъ є3si2 doblemydrennw džgnennuю peщь, zri1mь vъ neй, mĐrwne mydre, so ѓgGlы raduющsz, i3 nikakože, blženne, njpalsemь.

BGor0dičenъ: Velіe i3 strašnoe tainstvo ržctvA tvoegw2 ўdivlsetъ vsskъ, čctaz, ќmъ: ćkw bGъ vočlvёčitisz i3zъ tebє2 blgostію i3zv0li, vo spasenіe mjra i3 nazdanіe.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj čestnёmъ ўspenіi tvoemъ: th bo, neiskusobračnaz dv7o, t zemli2, prestavilasz є3si2 kъ vBčnыmъ nbi1telemъ, i3 kъ bezkonečnэй ži1zni, vsBmъ vospэvaющыmъ tS spasenіe podavaющaz.

Da vozglasstъ trubы6 bGosl0vwvъ dnesь: ljzhkъ že mnogovэщannый čelovёčeskій nhnэ da voshvalitъ: da njglasi1tъ že vozdyhъ, bezmёrnыmъ sіsz svёtomъ: ѓgGli da poю1tъ prečctыz dv7ы ўspenіe.

Sosydъ podobaše i3zbrannый, pёnіemъ ti2 vesь ўdivlsemь, dv7i1ce, i3sh0denъ, vesь njsщ7enъ bGu, vsBmъ bGoprіstenъ, i3 seй i4stinnw kvlsemый, bcde vsepёtaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tmЁ ležaщihъ, spasenіe tčaznnыhъ, hrtE sp7se m0й, kъ tebЁ ќtrenюю, cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo, razvэ tebє2, b0ga ne znaю.

BGozarnaz i3 svэton0snaz tvoS pamztь, s™agw d¦a si1loю vъ vesь mjrъ prostiraema, prosvэщenіemъ blagočestіz njzarsetъ sію2 čtyщыz, i3 d0blєsti tvo‰ vozvэщaющыz.

Ю$nošski gHrьkaz tomlє1nіz preterpёlъ є3si2, ćkw bezpl0tenъ, d0blій myčeniče: njdiraemэ bo k0žэ terpёlъ є3si2, ćkože i3n0mu stražduщu, slavne, si1loю nevi1dimoю ćvэ ўkrэplsemь.

MĐro tvo‰ i3skapaše bwlёzni, myčeniče, blagov0nno, vsskъ smradъ tgonS bezb0žіz, hrt0vu že s™yю cRkovь blagov0nstvuz pri1snw, vёrnw tS } lюb0vію ćvэ blžaщuю.

BGor0dičenъ: NJ nasъ i3zъ tebє2 voploщennagw neizglag0lannыmъ sl0vomъ, preči1staz, moli2, blgoslovennaz, ćkw da i3zbavimsz vi1dimыhъ vsёhъ i3 nevi1dimыhъ vr†gъ, vsenepor0čnaz, tS bcdu pri1snw i3spovёdaющіi.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

I#zъ tebє2 ži1znь vozsіS, klюči2 dёvstva ne ruši1vši: kakw ќbw preči1stoe i3 živonačalьnoe tvoE tёlo i3skušenіz smerti bhstь pričastno;

Ži1zni bhvši hramъ, ži1znь prisnosyщnuю ўluči1la є3si2: smertію bo kъ životY preminyla є3si2, ćže ži1znь r0ždši vompostasnuю.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ko gDu t ki1ta їHna vozopi2: th mz vozvedi2 i3zъ glubinы2 ѓda, molю1sz, da ćkw i3zbavitelю vo glasэ hvalenіz, i4stinы že dyhomъ požrY tebЁ.

Kroplenіemъ tvoi1hъ kroveй svzщennыhъ, potopi1lъ є3si2 demwnskіz polki2, v0ine d0blій: i3 vэnecъ nosS, kъ bGu vosteklъ є3si2, pobэdon0secъ bhvъ i3zrsdenъ.

Vi1dэvše tvoE licE prosvэti1všeesz muči1teli, b9estvennыmi svэtlostьmi2, strastoterpče, ўdivi1šasz, ne poznavše že bGa, tmY prіsša, vъ vёčnuю myku tsыlaemi.

Povelёnіemъ sur0vagw muči1telz, terpёlъ є3si2 k0ži tstіe, pače є3stestvA, dostohvalьne, pokazavъ є4že kъ bGu či1stoe tvoE želanіe, i3 pri1snoe, vseblaženne, vozzrёnіe.

BGor0dičenъ: Zak0nы vъ tebЁ njbnovlsюtsz, dv7o, є3stestvA: pače bo є3stestvA, є3stestv0mъ nepostiži1mago, bGa є3mmanyila preslavnw rodilA є3si2, vъ naše vёrnыhъ poroždenіe.

Kondakъ prazdnika glasъ, v7:

Vъ moli1tvahъ neusыpaющuю bcdu, i3 vъ predstatelьstvahъ neprel0žnoe ўpovanіe, gr0bъ i3 ўmerщvlenіe ne ўderžasta: ćkože bo životA m™rь, kъ životY prestavi, vo ўtr0bu vseli1vыйsz prisnodёvstvennuю.

Jkosъ: NJgradi2 mo‰ pomыšlє1nіz hrtE m0й, i4bo stёnu mjra vospёti derzaю, či1stuю m™rь tvoю2, na stolpЁ glagHlъ ўkrэpi1 mz, i3 vъ tsžkihъ mhslehъ zastupi1 mz: th bo vzыvaющыmъ, i3 prossщыmъ vёroю, molє1nіz i3spolnseši. Tы2 mnЁ ќbw daruй ljzhkъ dobrorёčivъ, i3 p0mыslъ neposthdenъ: vsskoe bo dasnіe sіsnіz t tebє2 nizposыlaetsz, svэtopodatelю, vo ўtr0bu vseli1vыйsz prisnodёvstvennuю.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

Ю$nošы i3 dёvы, dv7ыz že i3 bGomatere pamztь čtyщe, starcы i3 monasi, carіe i3 sudіi6 p0йte: ntє1cъ našihъ gDi i3 b9e, blgoslovenъ є3si2.

Da vostrybztъ trub0ю d¦0vnoю g0rы nbcnыz. Da raduюtsz h0lmi, i3 da i3graюtъ bžctvennіi ґpcli: cRi1ca kъ sn7u prestavlsetsz, sъ ni1mъ carstvuющi.

Vsesvzщennoe prestavlenіe, bžctvennыz tvoeS i3 netlёnnыz m™re, premjrnыz vhšnihъ si1lъ sovokupi2 či1nы, veseli1tisz sъ syщimi na zemli2 tebЁ poю1щimi: b9e, blgoslovenъ є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽbrazu zlat0mu, na p0lэ dei1rэ služi1mu, trіE tvoi2 džtrocы nebreg0ša bezb0žnagw velёnіz, posredё že ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e nc7ъ našihъ.

Ќmъ tv0й svёtlw raspalsemь, mydre, bžctvennыmъ želanіemъ radovašesz i3 veselsšesz posredi2 plamene stosщu tebЁ, ćkože trіemъ ю4nošamъ, sъ ni1miže vёrnw vzыvalъ є3si2: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Zrsщe vъ plameni stosщa tS, mydre, posredi2 ѓgGlъ, zrakomъ neizglag0lannыmъ blistaющa, zri1teli ўdivi1šasz, i3 kъ pёnію prel0žšesz, vLcэ vzыvahu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Ўm0mъ či1stыmъ stoS so ќmnыmi poeši ѓgGlы, posredi2 peщi raduzsz, preblagago gDa, ćkože njbuzdaющa plamenь, i3 poю1щa tS spasaющa: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Vmэsti1liщe b9іe, i3 palata krasnA, i3 bžctvennый prest0lъ, na nemže sёde, ўgot0va vsBmъ sэdёnіe nbcnoe, kvi1lasz є3si2, prečctaz dv7o. Segw2 radi vzыvaemъ: blgoslovennaz, ćže bGa pl0tію r0ždšaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь: togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Pamztь tvoю2, čctaz dv7o, nač†la že i3 vl†sti i3 si6lы, ѓgGli, ґrhagGli, prt0li, gDьstva, heruvjmi slavztъ, i3 strašnіi serafjmi: čelovёčeskій že r0dъ poemъ i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

I$že strannw vseli1vыйsz, bcde, vъ či1stoe črevo tvoE voploщaemь, seй vsesщ7ennый d¦ъ tv0й prіemъ, ў sebє2 ўpok0i: ćkw dolžni1kъ sn7ъ. Tёmže tS poemъ, dv7o, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Q vhše ўmA čudesъ prisnodv7ы že i3 bGomatere! Vo gr0bъ bo vselьšisz, pokazA raй, є3myže predstosщe dnesь, raduющesz poemъ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 džtročestэй prowbrazi1lъ є3si2 i3nogdA tvoю2 m™rь, gDi, džbrazъ že sіS i3zъ ngnS i3z8imaše, newpalьnw vhodsщыz: ю4že poemъ ćvlьšuюsz tob0ю koncє1mъ dnesь, i3 prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Nepobэdi1ma zrS bezymnый muči1telь, tS doblemydrenne, є3gdA remenіe krosщe daže do samыhъ kosteй, priloži2 nogtьmi2 terzati tS, ćzvami nesterpi1mыmi ўzzvi1vsz neiscёlьnw.

Glag0lъ b9ій sъ nb7sE, vo ўslhšanіe vsegw2 nar0da, myčeniče, prinesesz tebЁ, mĐrwne, ko džnэmъ tS prizыvaющь neizrečє1nnыmъ pok0iщєmъ, slavne, i3 ѓgGlьskimъ kr†snыmъ likostosnієmъ.

Stoslъ є3si2 ćkože danіi1lъ posredi2 ѕvэreй, stыdsщihsz blažennыz strasti, i3 podvigHvъ tvoi1hъ, preblaženne, neizčetnagw veli1čestva, živhmъ že glasomъ tvoi1mъ zastupaemыhъ.

BGor0dičenъ: Ўstrэlenъ strэl0ю vragA, dyšu do koncA ўzzvi1hъ, i3 neiscёlьnw straždY: ćže sp7sa hrtA neizrečennw r0ždši, prenepor0čnaz, i3scэli1 mz i3 spasi2, ўpovanіe nenadeždnыhъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee sщ7ennoe prestavlenіe bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblažennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Prіidi1te vъ sіHnъ, na bžctvennuю i3 tyčnuю g0ru živagw bGa, vozraduemsz, bcdu zrsщe: kъ ѕэlH bo lyčšeй i3 bžctvennэй sёni, ćkw m™rь, sію2 vo s™†z s™hhъ hrt0sъ prestavi.

Prіidi1te, vёrnіi, ko gr0bu pristypimъ b9іz m™re, i3 njb8i1memъ serdcы2 i3 ўstnami, nčesы2 i3 licemъ či1stw prikasaющesz, i3 počerpaющe i3scэlenій nezavi6stnыz darы t i3st0čnika prisnotekyщagw.

Prіimi2 t nasъ pёsnь i3sh0dnuю, m™i živagw bGa, i3 svэton0snoю tvoeю i3 bžctvennoю njsэni2 blgodatію, v0instvu pobэdi1tєlьnaz, hrtolю6bnыmъ lю1demъ mi1rъ, njstavlenіe poю1щыmъ, i3 dušamъ spasenіe podaю1щi.

I$nъ.

Їrm0sъ: T bGa bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію prišedšago njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ, t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

Da byduщuю slavu i3 neskazannuю dobr0tu, hrtA podvigopol0žnika vi1dэti spod0bišisz d0blestvennэ, preklanseši vhю, i3 prіemleši mečnoe ўsэčenіe, i3 radosti myčєnikъ i3spolnseši bžctvєnnыz polki2.

Ćkože sladkodohnovennoe mĐro, dostohvalьne mĐrwne, blagov0nstvuющee serdcA vёrnыhъ, dostohvalьnaz pamztь tvoS želaющыmъ nastA, vъ neйže toržestvyющihъ nasъ blagov0nіz bžctvennagw tvoi1mi moli1tvami i3sp0lni.

Tvoi1mi ґhaіa hvalitsz pelenami i3 stradanіi, d0blій gDnь stradalьče: mn0žae že krasitsz kĐzіkъ, mnogostradalьnoe tёlo deržA, ćkw bogatstvo i4stinnoe, i3 i3st0čnikъ i3scэlenій, i3 nedygwvъ njčisti1liщe.

S™hhъ vsёhъ, i3zbrannый vъ vhšnihъ, mati gradHvъ sіHnъ mhslennый, pervenecъ, ćkože pi1šetъ, krasnaz cRkovь, ćkw myčenika nj nasъ molsщasz, tS i4matь myčenikwvъ verhъ.

BGor0dičenъ: Glasъ vopіemъ ti2 vsi2 ѓgGlovъ, dv7o, palato, i3 prest0le b9ій, raduйsz, є4юže spod0bihomsz nbcnagw carstvіz, drevle trinovennіi tlёnіemъ, i3 dobr0tu pervuю nesmhslennw pogubi1všіi.

Svэti1lenъ prazdnika.

Pod0benъ: ЎčenikHmъ zrsщыmъ:

T zemli2 na nb7sA prestavlьšisz, tvoegw2 naslёdіz, čctaz, ne njstavi: r0di hrtіanstіi ўtverdi2, kzhki ўkroti2, i3 proleй mi1rъ vъ koncы2 mjra.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Na stіh0vnэ stіhi1ra, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Tridnevenъ:

Glag0lwmъ bžctvennagw gavrіi1la poslёduющe, raduйsz, tebЁ zovemъ, čctaz. Tы2 ќbw pres™az i3 m™i gDnz, kъ semY prestavlьšisz, pominaй nj vospэvaющihъ tS.

Stjhъ: Voskrni2, gDi, vъ pok0й tv0й, tы2, i3 kіvHtъ s™hni tvoeS.

Neizmёrnaz premydrostь b9іz, hramъ sebЁ pače ўmA, bcde, sozdA i3zъ tebє2 d¦omъ s™hmъ: i3 nhnэ tS kъ neveщestvєnnыmъ selenієmъ prestavi, vsepёtaz.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

Rabъ nhnэ prihoždY kъ tebЁ m™ri vsёhъ bGa, t vssčeskihъ i3zbavitisz napasteй molssz. No, q bGorodi1telьnice, crtvuющi sъ sn7omъ tvoi1mъ, hrtіanskій r0dъ sohransй.

Slava, i3 nhnэ, glasъ G:

Prіidi1te, vsi2 koncы2 zemnji, čestn0e prestavlenіe bGomatere voshvalimъ: vъ rycэ bo sn7a dyšu nepor0čnuю položi2. Tёmže s™hmъ ўspenіemъ є3S mjrъ njživotvori1sz: vo palmёhъ i3 pёnіihъ i3 pёsnehъ duh0vnыhъ, so bezpl0tnыmi i3 ґpclы prazdnuetъ svёtlw.

Na lіturgji blažє1nna prazdnika, pёsnь G, nboю2 kanHnwvъ, so їrmos0mъ na ѕ7.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.