NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslužbeni » TUMAČENJE BOGOSLUŽENJA STRASNE SEDMICE I PASHE

TUMAČENJE BOGOSLUŽENJA STRASNE SEDMICE I PASHE

 

TUMAČENJE BOGOSLUŽENJA STRASNE SEDMICE I PASHE
Komentari i napomene profesora V. N. Iljina
 

 
SVETI I VELIKI PETAK
POVEČERJE
(PLAČ PRESVETE BOGORODICE)
 
Osnova ove službe je „Kanon o raspeću Gospoda i plač Presvete Bogorodice“. U manastirima bratija ovu službu vrši po kelijama, dok u parohijskim crkvama ova služba obično započinje odmah po okončanju večernje, tako da se dešava da veliki broj vernika celiva plaštanicu uz čin ove službe.
U Jevanđeljima je malo rečeno o stradanju Presvete Bogorodice uz Raspetog Spasitelja: „A stajahu kod Isusova krsta mati Njegova, i sestra matere Njegove Marija Kleopova, i Marija Magdalina“ (Jn. 19, 25). Iz sledećeg stiha pomenutog Jevanđelja, možemo videgi koliko je tugovala Presveta Bogorodica, gledajući Gospoda raspetog na krstu. Razumljivo je da su jevanđelisti više pažnje usmerili na stradanje Spasitelja sveta, ali i kroz ono malo reči koje govore o tome šta se dešavalo sa Bogorodicom, lako možemo videti koliko je neizmerna Njena tuga. Sveta Crkva upravo kroz ovu službu u mnogome razotkriva veličinu tuge Presvete koja je tokom tri časa posmatrala muke na krstu koje je trpeo Njen Sin.
Ovom prilikom navešćemo, po nama, najvažnija mesta iz kanona povečerja:
 
Prva pesma
 
Irmos: Kao po suvu putovavši peškv Izrailj po moru, videći gonitelja Faraona Gde se utapa, klicaše: Pevajmo Bogu pobedničku pesmu.
Tropari: Videvši na Krstu raspetog Sina i Gospoda, Prečista Djeva kidajući se ridaše Gorko, sa drugim ženama naričući, vapijaše.
Vidim Te sada, ljubljeno i milo čedo moje, na Krstu raspeta, i srce moje Gorko se razdire, reče Presveta. No reci, Dobri, reč sluškinji Teojoj.
 
Slava…
 
Dragovoljno Sine moj i Tvorče, na drvetu smrt ljutu trpiš, Govoraše Djeva, stojeći pod krstom sa ljubljenim Učenikom.
 
I sada…
 
Lišena sam sada nade moje, radosti i veselja, Sina moga i Gospoda: Avaj meni, kida mi se srce, Prečista plačući govoraše.
 
Treća pesma
 
Irmos: Nema Svetoga kao što si Tu, Gospode Bože moj, Koji si. uzvisio verne tvoje Dobri, i utvrdio ih na kamenu ispovedanja tvoga.
 
Tropar na Slava…
 
Htedoh na ruku moju da primim sa drveta Onoga koga kao Mladenca držah; no, avaj meni, niko mi Ga ne dade, Prečista jaukaše.
 
Četvrta pesma
 
Tropar na I sada…
 
Videći Te ranjena i bez slave, naga na dreetu, Čedo moje, srce mi se kida, ridajući kao Mati, Djeva naricaše.
 
Šesta pesma
 
Tropar: Gledajući Te mrtva, Čovekoljubče, Koji si mrtve oživeo i sve održavaš, kidam se ljuto srcem. Htela bih s Tobom umreti, Govoraše Prečista, jer ne mogu da Te Gledam mrtva i bezdahna.
 
Sedma pesma
 
Tropar: Izbavljajući me od bola, primi me sada sa sobom, Sine moj i Bože moj, da i ja, Vladiko, siđem u Ad s Tobom, He ostavi mene samu, jer ne mogu više živeti, ne videći Tebe, slatku svetlost moju.
 
Deveta pesma
 
Tropar: Od sada radost me nikako neće dotaći, Neporočna ridajući, Govoraše: svetlost moja i radost moja u Grob zađe. No neću Njega ostaviti samog, ovde ću umreti, i s Njim se sahraniti.
Duševnu ranu moju sada isceli, Čedo moje, Prečista vapijaše plačući. Vaskrsni, i utoli moj bol i tugu, jer možeš, Vladiko, da činiš sve što hoćeš, ako i jesi pogreben po svojoj eolji,
 
Slava…
 
O kako se utajio od Tebe bezdan milosrđa? Gospod tajno reče Materi svojoj. Jer hoteći da spasem stvorenje moje, izvoleh da umrem, ali i da vaskrsnem, I Tebe uzveličam, kao Bog neba i zemlje.
 
I sada…
Pevam milosrđe tvoje, Čovekoljubče, i klanjam se bogastvu milosti tvoje, Vladiko. Jer hoteći da spaseš stvorenje tvoje, smrt si primio, reče Prečista, No vaskrsenjem Tvojim Spase, pomiluj sve nas.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *