Ključna reč : "Avva JUSTIN Popović"

NAD TAJNOM MLADENCA ISUSA

PREPODOBNI JUSTIN ĆELIJSKI NAD TAJNOM MLADENCA ISUSA   Mladenac Isus je ne manje čudo od Isusa vaskrslog i proslavljenog. Njegovo rađanje na svet zasuto je neobičnim pojavama. Rađajući se na svet, On je probudio sve tajne, i one su se slegle oko Njega kao roj oko matice. Svaka je našla […]

Detaljnije…

IZ APOKALIPSISA NAŠIH DANA

Avva JUSTIN ĆELIJSKI   IZ APOKALIPSISA[1] NAŠIH DANA   a) BOLJŠEVIČKOJ VLADI POSLANICA PRAVOSLAVNIH EPISKOPA ZATOČENIH NA SOLOVJECKIM OSTRVIMA b) POSLANICA MITROPOLITA SERGIJA v) OKRUŽNA POSLANICA ARHIJEREJSKOG SABORA RUSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U INOSTRANSTVU g) MITROPOLIT EVLOGIJE PASTVI d) SILA, ČUDO, SVETLOST đ) „KRAJ RUSKOG PRAVOSLAVLJA“     Na Anđela Ruske […]

Detaljnije…

O JEDINO MOGUĆEM OPTIMIZMU

Avva JUSTIN ĆELIJSKI   O JEDINO MOGUĆEM OPTIMIZMU[1]   Ovaj svet je u stalnom potopu stradanja. To je jedina stvar koju ne treba dokazivati. Ona je očevidna za svakoga. Reducirajte čoveka na jedno čulo, on će i tada bolno osećati da je ovaj život potopljen tragizmom. Istorija čovečanstva se stalno […]

Detaljnije…

EPISKOP – OGNJENI STUB

PREPODOBNI JUSTIN ĆELIJSKI EPISKOP – OGNJENI STUB /zapis o Episkopu/[1]   Episkop – ognjeni stub; oko eparhije; oko vasione, kojim Istinu Spasovu vidimo! Srce eparhije. Savest eparhije. Savest čovečanstva. Tice selice. Zašto/?/. Vi ste naše večno proleće. Otidete od nas – zima ciča napada na slaba srca naša i pretvara […]

Detaljnije…

JEDAN VAŽAN PREDLOG (O ŽITIJAMA SVETIH)

JEROMONASI JUSTIN POPOVIĆ I IRINEJ ĐORĐEVIĆ JEDAN VAŽAN PREDLOG (o Žitijama Svetih)   Dva nastavnika i vaspitača Bogoslovije Svetog Save u Sr. Karlovcima podneli su Profesorskom savetu svoje škole referat koji duboko zadire u intimni duhovni život naše Crkve i njenog sveštenstva, a naročito u pogledu odgajivanja i obrazovanja bogoslovskog […]

Detaljnije…

NAŠA INTELIGENCIJA I NAŠA CRKVA

PREPODOBNI JUSTIN ĆELIJSKI NAŠA INTELIGENCIJA I NAŠA CRKVA[1]   Od Kanta pa kroz Ničea do u nas putuje jedna ista neman-želja: skratiti čoveka, suziti ga, svesti ga na čula, na čulni intelekt. Čovek osamnaestog veka je po preimućstvu čovek razuma; čovek devetnaestog veka je po preimućstvu čovek čula; a čovek […]

Detaljnije…

NOVOZAVETNO UČENJE O CRKVI

PREPODOBNI JUSTIN ĆELIJSKI NOVOZAVETNO UČENJE O CRKVI[1]   Kategorija bogočovečnosti je jedina kroz koju se projavljuje sav Novi Zavet – večni zavet, zavet večnosti sa vremenom. Svaki akt, misao, osećanje – bogočovečno je. Sve što je novozavetno označava kombinovano iskustvo Boga i čoveka, ne samo Boga, niti samo čoveka, već […]

Detaljnije…

NOVOZAVETNO UČENJE O LJUBAVI

PREPODOBNI JUSTIN ĆELIJSKI NOVOZAVETNO UČENJE O LJUBAVI[1]   Novozavetno učenje o ljubavi može se najkraće definisati ovako: Novozavetno učenje o ljubavi iscrpljuje se Ličnošću Bogočoveka Hrista. Na prvom mestu Novi Zavet je nova ličnost, novo delo, nova ljubav. Pojavom Bogočoveka Hrista na svet javila se nova ljubav, sušastveno nova. Akt […]

Detaljnije…

Novozavetno učenje o Vaskrsenju

Ako se Hrišćanstvo može svesti na događaj, onda je taj događaj – Vaskrsenje Hristovo. Ako se Hrišćanstvo može sabrati u jedan dan, onda je taj dan – ne dan rođenja Isusovog, već dan vaskrsenja Isusovog. Ako Hrišćanstvo ima početak u vremenu, onda ono počinje ne od Vitlejema, već od Vaskrsenja. …

NOVOZAVETNO UČENJE O VEČNOM ŽIVOTU

PREPODOBNI JUSTIN ĆELIJSKI NOVOZAVETNO UČENJE O VEČNOM ŽIVOTU[1]   Sva mučenja ljudskog duha svode se na rešenje problema života. Problem života uvek pretpostavlja i traži rešenje problema smrti. Problem vremena i prostora i svega što se dešava u prostoru, ne može se rešiti bez problema večnosti. Šta je u samoj […]

Detaljnije…