NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » SREDNJI SISTEM

SREDNJI SISTEM

 

SREDNJI SISTEM
 
ODLIKE I RAZLIKE RAZNIH KOMUNA
 
22. Sve za dušu, dušu nizašto. Ovo hrišćansko geslo objašnjava postanak one prve komune u Jerusalimu kao i postanak i održanje monaških komuna do današnjeg vremena. Zemaljska imovina za članove tih komuna nije bila nikakva vrednost sama po sebi, još manje cilj čovečijih najviših težnji i napora, nego samo pomoćno sredstvo za spasenje duše i dostignuće carstva nebeskoga.
23. Hristove reči u oceni duše i imovine imale su presudan značaj kroz sve vekove i za sve iskreno verujuće hrišćane. A Hristos je rekao: Šta pomaže čoveku da ceo svet zadobije a dušu svoju ošteti? Ili ono što reče bogatom mladiću: Ako hoćeš savršen biti, idi i prodaj sve što imaš i razdaj siromasima pa hajde zamnom. Ili pak ono u Propovedi na gori: Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, nego sabirajte sebi blaga na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari i gde lupeži ne potkopavaju i ne kradu. Jer gdje je vaše blago, ondje će biti i srce vaše. Ili pak još i ono: Ištite najpre carstva Božjega i pravde njegove i ovo će (to jest sve telesno i zemaljsko) vam se dodati. I mnogo još sve u ovom istom duhu i smislu.
24. Vizija carstva nebesnoga, večnoga i neprolaznoga, i pomisao na blisku smrt – to su dva moćna činioca u duši pravih sledbenika Hristovih, koji su određivali i uvek određuju cenu svega zemaljskog blaga i zemaljskog uživanja. I ta cena je vrlo niska. Jer, po reči apostolskoj, svijet prolazi i želja njegova, a koji tvori volju Božiju ostaje do vijeka. Onaj koji se bogati zemljom a ne brine se o duši niti pomišlja na neizbežnu smrt, iznenadno umire i svi sujetni i glupi planovi s njim propadaju. Pročitaj priču Hristovu o bezumnom bogatašu, koga je smrt iznenadila usred njegovih planova o bogaćenju i uživanju, priču koja se završava ovim rečima: Tako biva onome koji teče blago, a ne bogati se Bogom.
25. Važno je dakle bogatiti se Bogom, a ne zemljom i novcem i stokom. Važno je brinuti se više o duši nego o telu. Važno je verovati Hristu i od Njega, koji je sišao s neba od Oca, saznati da po smrti tela duša odlazi na sud Božiji da primi platu prema delima svojim. Važno je sećati se smrti neprestano, i očekivati izlazak iz ovoga sveta. Važno je pripremiti se svaki dan za dostojnog žitelja i građanina onoga nebesnog sveta. Važan je onaj svet koji ostaje a ne ovaj koji prestaje. Važan je onaj život koji ne zna za smrt a ne ovaj koji smrt svaki dan i svaki čas pustoši. Važno je ono što je skupo a ne ono što je jevtino. Zato je rečeno za sve one koji prezreše blago i uživanje ovoga sveta, za mučenike koji radi nebesnog carstva postradaše – dadoše jevtino za skupo, i prolazno za neprolazno, i smrtno za besmrtno.
26. O Teodule, nalaziš li ti da je teško bilo ukomuniti onu zemaljsku imovinu onima koji su saznali šta je važno a šta nevažno, i koji su stavili dušu iznad tela i carstvo nebesno iznad zemaljskog? Ni najmanje. Ne samo da im nije bilo teško ukomuniti svoju imovinu, nego im nije bilo teško ni rastati se sa svojim telom, radi spasenja duše svoje i zadobijanja večnog života i carstva. Ovo poslednje dokazuju nam bezbrojni primeri hrišćanskih mučenika koji su s pesmom hodili na gubilišta, pod mač, u oganj ili pred zverove.
27. Zar je teško odraslom piletu u ljusci prokljuvati ljusku od jajeta očaranom svetlošću sunčanom i izaći iz cvoje tesne tamnice? Ili zar je teško razvijenom leptiru u gusenicu napustiti teskobnu gusenicu i izleteti? Isto je tako lako, i daleko lakše, svesnoj i zreloj duši čovečijoj napustiti gore koja pozna bolje.
28. Sasvim je drukčije sa čovekom koji nema viziju nebesnoga sveta i koji ne pomišlja na svoju blisku smrt. On je kao pile u začetku, okruženo tamom, ili kao leptir u gusenici, kome krila još nisu porasla. On je sav pogružen u zemlju i gleda samo što je na zemlji. Niti njega muči izbor između carstva zemaljskog i carstva nebesnog. Jer kao nezreo i nerazvijen on nije u stanju ni da nazire carstvo nebesno. On je sav potopljen grubim i neprovidnim fluidom istorije. Za njega je smrt užas, i on u užasu gura smrt od sebe svom snagom ili beži od nje, naivno verujući da smrt može odgurnuti ili od nje pobeći.
29. Mi smo videli da su inicijativu za ostvarenje komune ili opštežića u crkvi Jerusalimskoj uzeli imućni ljudi, i to potpuno dragovoljno i neprisiljeno, jer se kaže: Koliko ih god bijaše koji imadijahu njive ili kuće, prodavahu i stavljahu novac pred noge apostolima. Dakle, oni koji su imali, oni su i davali i uopštavali svoje imanje radi siromašne braće svoje. A da su to činili dragovoljno i neprisiljeno, dokazuju reči apostola Petra Ananiji: Kad je bila (njiva) u tebe, ne bješe li tvoja? I kad je prodade ne bješe li u tvojoj vlasti?
30. Zapamti dakle, Teodule, ove dve značajne odlike hrišćanske komune ili kinovije u prvim godinama hrišćanske istorije. Prva je odlika, da su nju stvorili imućni ljudi, a druga je da su je oni stvorili dragovoljno, slobodno i neprisiljeno. Ovo je važno da znaš radi upoređenja one svete komune sa drugim komunama kojegde po svetu, bez sakralnog obeležja, stvorenim buntom, krvlju i nasiljem.
Zapamti još, da se ni najidealnija komuna ne održava bez teškoća, bez većih ili manjih iskušenja. Videli smo, da se i ona prva idealna hrišćanska komuna morala boriti protiv dve nevolje: protiv sebičnosti i nepoštenja nekih svojih članova, i protiv nepoverenja i nezadovoljstva drugih. Te iste dve nevolje iskrsavale su i u manastirskim kinovijama, iskrsavaju i danas. No duh vere i nade u budući život, duh straha od Boga i ljubavi prema braći, duh koji je trpljenjem pobeđivao, uspevao je da smanji i otkloni te nevolje. Te dve nevolje glavna su zla u nasilno stvorenim, bezvernim komunama – sebično nepoštenje i nepoverenje s nezadovoljstvom. Kao dva otrovna crva oni truju i razjedaju društveni sloj takve komune. I potpuno će ga otrovati i razjesti, pošto protiv ta dva zla nema leka izvan vere. Jer gde nema straha Božjega, ni vere i nade u budući život i Sud, a najmanje bratske ljubavi, tu nema ni uzde da obuzda i suzbije ta dva zla, niti leka da ih izleči.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *