ПРАВИЛНИК – ПОМОЋНА БОГОСЛУЖБЕНА КЊИГА

 

ПРАВИЛНИК – ПОМОЋНА БОГОСЛУЖБЕНА КЊИГА
 
О ЧАСОВИМА
 
Под именом Часова разумева се такво богослужење, које се врши између јутрење и Св. Литургије. Ово богослужење састоји се из псалмова, тропара, кондака и молитава.
Часова има тројаких:
1. Царски Часови, који се врше само у очи великих Христових празника: Рождества Христова, Богојављења, и Велики Петак.
2. Великопосни, који се читају у велики пост, а и у друге посте.
Разлика између једних и других, обележена је у самим богослужбеним књигама, на своме месту, и
3. Посведневни, који се читају у обичне (дакле не у посне) дане, као и на празнике, кад се због каквог случаја не служи Св. Литургија (Св. Јована Златоуста или Василија Великог).
У овој књизи изложиће се вршење Часова у обичне и празничне дане (под 3).
Часови су: први, трећи, шести и девети. Први час у обичне (а и посне) дане свагда се врши одмах после јутрење, дакле не одваја се од ње. Но на Царским Часовима обично се здружава са трећим, шестим и деветим, те се њиме и почињу Часови.
Девети час у обичне дане врши се пред, вечерњом, пред вече. Но у посне дане чита се одмах после шестог часа.
 
Вршење Часова у обичне и празничне дане
 
Трећи Час
 
Свештеник ушавши у Св. Олтар, пољуби Св. Престо, узме епитрахиљ, благослови га, целива, метне на се, а за тим гласно говори: Благословен Бог наш всегда ниње и присно и во вјеки и вјеков[1].
Певачи: Амин.
Чтец: Слава Тебје Боже наш, Слава Тебје.
Царју небесни Утјешитељу душе истини…
Свјати Боже, свјати крјепки, свјати бесмертни, помилуј нас (трипут).
Слава Оцу и Сину и Свјатому Духу, и ниње и присно и во вјеки вјеков, амин.
Пресвјатаја Тројице помилуј нас…
Господи помилуј (трипут).
Слава Отцу… и ниње и присно… Отче наш…
Свештеник: Јако Твоје јест царство и сила и слава…
Певачи: Амин.
Чтец: Господи помилуј (12 пути) Слава… и ниње…
Придите поклонимсја, цареви нашему Богу (трипут).
Затим чита ове псалме:
Услиши Господи правду моју (16 пс.).
К Тебје Господи воздвигох душу моју (24 пс.) и
Помилуј мја Боже, по велицјеј милости Твојеј (50. пс.)
Слава… и ниње… Алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебје Боже (трипут).
Господи помилуј (трипут). Слава… и одмах чита тропар празника[2]. И ниње – Богородичан: Богородице Ти јеси лоза истинаја… Господ Бог благословен, благословен Господ ден дне…
Затим: Трисвјатоје… Пресвјатаја Троице… Отче наш…
Свештеник: Јако Твоје јест царство…
Певачи: Амин.
Чтец пева кондак празника или свеца, који се тога дана празнује. Ако је само један кондак онда се он на свима часовима чита или пева. Но, ако има два кондака, или у дане предпразновања или попразновања падне свети, који има бдење, тада кондаке певају наизменце тј. први кондак пред – попразновању пева се на првом и шестом часу, а други кондак (светоме) на трећем и деветом часу.
Ну, ако у недељу падне предпразновање и велики свети, тада се кондак воскресни пева на свима часовима, а кондаци попразновања и светога наизменце. Исто то важи ако би седмичних дана за време предпразновања пала два свеца (кондак попразновања на свима часовима а кондаци светима наизменце).
По прочитању кондака чтец говори: Господи помилуј (40 пута) а затим чита молитву: Иже на всјакоје времја и на всјаки часГосоди помилуј (три пута); Славаи ниње… Честњејшују херувим и славњејшју, без сравненија серафим, без истљенија Бога Слова рождшују, сушчују Богородицу Тја величајем.
Именем Господним благослови отче.
Свештеник: Молитвами свјатих отец наших Господе Исусе Христе Боже наш помилуј нас.
Певачи: Амин.
Настојатељ или чтец чита молитву: Владико Боже отче Вседржитељу…
Чим се прочита ова молитва одмах се наставља читање часа шестог.
 
Час шести
 
Чтец: Придите поклонимсја цареви нашему Богу (три пута) и чита псалам 53: Боже во имја Твоје спасимја… псалам 54: Внуши Боже молитву моју… и псалам 90: Живи в помошчи Вишњаго… Слава… и ниње алилуја, алилуја, алилуја слава Тебје Боже (трипут). Господи помилуј (три пута) Слава… а затим пева се тропар – тропари, ако их више има, исто онако, и оним редом како је и речено на трећем часу.
На и ниње – Богородичан: Јако не имами дерзновенија за премногија грјехи нашја
Скоро да предварјат ни шчедроти Твоја Господи
Трисвјатоје… Пресвјатаја Троице… Отче наш
Свештеник: Јако Твоје јест царство
Певачи: Амин, после чега одмах певају кондак светога (по Минеју), који се тога дана празнује. (Ну што је речено на кондацима на трећем часу, то исто важи и за шести час).
Пошто се отпева кондак чтец чита: Господи помилуј (40 пута) и молитву: Иже на всјакоје времјаГосподи помилуј (три пута), Слава – и ниње Честњејшују херувим
Свештеник: Молитвами свјатих отец наших, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј нас.
Певачи: Амин.
Настојатељ или чтец чита молитву: Боже и Господи сил, и всеја твари Содјетељу
Чим се очита ова молитва, наставља се читање Изобразителних.
 
Изобразителна
 
Овом речју означава се такво Богослужење, које се свагда врши с Часовима уједно, и то у обичне и празничне дане свагда после шестога часа.
Оно је двојако: скраћено и продужно. Скраћено опет дели се на двоје: Изобразително, које се врши у обичне и Изобразително, које се врши у посне дане. Разлика међу њима обележена је у Малом и Великом Часловцу. Овде се неће ни излагати скраћено Изобразително, јер како се оно врши у обичне дане, изложено је у Часловцу по реду. А како се врши уз пост изложиће се у своје време у нарочитој књизи.
Овом приликом изложиће се дакле продужно Изобразително, које се врши у празничне дане, кад се по ма каквом случају не може служити Св. Литургија.[3]
Дакле, оно у неку руку замењује Св. Литургију[4] а и сам почетак њен – псалми – ушао је у састав Св. Литургије.
 
Пуно или продужно Изобразително
– врши се овако:
Чим настојатељ доврши молитву шестог часа: Боже и Господи сил… свештеник стојећи у Олтару пред Св. Престолом, говори велику јектенију: Миром Господу помолимсја[5], коју завршава узгласом: Јако подобајет Тебје свјакаја слава чест и поклоненије, Отцу и Сину и Свјатому Духу, и ниње
 
Певачи: Амин а затим одмах певају[6] псалам (Изобразителни): Благослови душе моја Господа, благословен јеси Господи… Дакле цео псалам певају певачи на обема певницама наизменце тј. први стих (од тачке до тачке) певају певачи за десном, други – за левом.
Затим певачи за десном певницом Слава Отцу и Сину и Свјатому Духу, и ниње и… Благослови душе моја Господа и всја внутрењаја моја, имја свјатоје Јего. Благословен јеси Господи
Свештеник говори малу јектенију: Паки и паки… коју завршава узгласом: Јако Твоја держава
Певачи: Амин.
За овим певачи за десном певницом почињу певати: Слава Отцу и Сину и Свјатому Духу, Хвали душе моја Господа. Возхваљу Господа в животје мојем, поју Богу мојему дондеже јесам.
За левом – Ненадјејтесја на књази и на сини человјеческија, в них же њест спасенија… и даље се пева цео тај псалам[7], тако на изменце, по стиховима, кога певачи за десном певницом закљују стихом: Во царитсја Господ во вјек Бог твој Сионе в род и род.
Певачи за левом певницом: и ниње и присно и во вјеки вјеков – Амин.
Јединородни Сине и Слове Божји бесмертен си
Свештеник говори малу јектенију: Паки и паки… коју завршава узгласом: Јако благ и человјекољубец Бог јеси
Певачи: Амин, затим одмах певају: Блажена. Узимају се кад на 6 (од блажени милостиви… ) и то у празничне дане, иначе на 4 (од блажени миротворци… ). Стихире уз Блажена, узимају се обично из Октоиха и Минеја, или Пентикостара, ако он влада.
Чим се доврши певање последње стихире[8] на и ниње свештеник се окрене Царским Дверима, повуче завесу и говори гласно: Премудрост.
Чтец: к Коринтјаном втораго посланија, свјатаго апостола Павла – чтеније.
Свештеник – вонмем.
Чтец чита Апостол дана, или свецу, који се празнује. Но обично се чита зачало 182.
Свештеник узевши кадионицу, кади Св. Престо, Олтар, изиђе на Северне Двери пред Царске, те с места кади по обичају. Враћа се у Олтар на Јужне Двери.
Кад Чтец доврши читање Апостола, свештеник отвори Царске Двери и говори гласно.
Премудрост прости услиши свјатаго Јевангелија – Мир всвјем (којом приликом благосиља народ).
Певачи: И духови твојему. (црквењак намести налоњу на праг Царских Двери).
Свештеник узевши Св. Јеванђеље са Св. Престола стави на налоњу отвори и гласно говори:
От Матеја (или кога буде) Свјатаго Јевангелијачтеније.
Певачи: Слава Тебје Господи, слава Тебје.
Свештеник – вонмем, и чита Јеванђеље дана или празника. Но обично се чита од Матеја зачало 43 или од Јована зачало 23[9].
Прочитавши Јеванђеље целива га, склопи и остави на Св. Престо, а затим одмах затвори Царске Двери, но завесу не навлачи.
Певачи поново певају: Слава Тебје Господи, Слава Тебје.
Свештеник говори сугубу јектенију: Рцем вси от всеја души и от всего помишленија нашего рцем.
Певачи: Господи помилуј. (једанпут)
Сврштеник даље продужава ову јектенију, коју заврши узгласом: Јако милостив и человјекољубец Бог јеси
Певачи – Амин.
Чтец чита: Помјани нас Господи, јегда придеши во царстви Твојем.
Лик небесни појет Тја… и даље.
Слава: Лик свјатих Ангел и Архангел
Настојатељ: и ниње и присно и во вјеки вјеков и чита Символ вере: Вјерују во јединаго Бога Отца
Чтец: Ослаби, остави, прости Боже прегрјешенија наша
Свештеник говори: просителну јектенију: Исполним молитву нашу Господеви.
Певачи: Господи помилуј.
Свештеник: Заступи, спаси, помилуј и сохрани нас Боже Твојеју благодатију.
Певачи: Господи помилуј.
Свештеник: Дне всего совершена, свјата мирна и безгрјешна у Господа просим.
Певачи: Подај Господи.
Свештеник даље говори ову јектенију, коју заврши узгласом: Јако Бог милости и шчедрот и человјекољубија јеси и Тебје славу возсилајем
Певачи: Амин.
Чтец чита молитву Господњу: Отче наш иже јеси на небесјех
Свештеник: Јако Твоје јест царство
Певачи: Амин.
Чтец чита или певачи певају кондаке (и то ове и овим редом):
1. Ако је празник Рождества Христова, Богојављења, Преображења и Крстова – дне, онда се чита само кондак тога празника и ништа више.
2. Ну, ако је пао у недељу који други празник, Господски или Богородичан, онда се чита кондак воскресан, слава и ниње – празника.
3. У друге дане – кондак храма – ако је храм посвећен Христову или Богородичну празнику.
4. Ако је предпразновање или попразновање, па се деси тада и велики свети, онда прво кондак светоме, слава и ниње – празника.
5. Ако није ни Господски празник, нити празник великог светог, онда се чита прво кондак Преображења[10] затим кондак дана и кондак храма; Слава Со свјатими; и ниње – Престателство.
6. Ако је храм Господњи онда: кондак храма, затим кондак дана и светога по Минеју. Слава – со свјатими; и ниње престателство[11].
Затим Чтец чита: Господи помилуј (12 пута), а настојатељ молитву: Всесвјатаја Троице, јединосушчнаја державо
За овим: Буди имја Господне, благословено от ниње и до вјека (три пута).
Чтец: Слава Отцу и Сину и Свјатому Духу, и ниње… и чита цео псалам: Благословљу Господа на всјакоје времја
Потом свештеник говори: Премудрост.
Певачи певају: Достојно јест јако во истину, блажити тја Богородицу
Кад певачи доврше певање, свештеник отвори двери и окренувши се Св. Престолу говори:
Пресвјатаја Богородице спаси нас.
Чтец: Честњејшују херувим…
Свештеник: Слава Тебје Христе Боже, упованије наше Слава Тебје.
Чтец: Слава – и ниње – Господи помилуј (три пута) отче благослови.
Свештеник с прага Царских Двери говори мали отпуст[12] (часовски – види Правилник књ. прва стр. 6.
 


 
НАПОМЕНЕ:

 1. Сада се завеса не отвара.
 2. Ако је недеља или други који празник. Ну, ако има два тропара (односно два празника) онда одмах после алилуја – чита се тропар првоме празнику. Затим Слава – тропар другом празнику.
 3. Начин вршења овог продужног Изобразителна није до сада изложен у Србији написмено, али се, у неким деловима уобичајио код нас, а нарочито при манастирима, а у Русији врши се још пуније, што ћемо писмено то и изложити.
 4. У русији Св. Литургија назива се ,,Обједња,, а ,,Изобразително,, пуно, а не како је изложено у Часловцу назива се ,,Обједница,, – Устав Богослуженија – Никољскога стр. 355.
 5. Објасненије Устава Богослуженија В. Михаиловскаго стр. 33.
 6. Где нема довољно певача, може се овај псалам читати до Славе но Слава са завршетком: Благослови душе моја Господа. . . . и остало треба непремјено певати.
 7. Мали Часловац стр. 133.
 8. За време певања њеног свештеник обуче одежду – фелон.
 9. Чим Обједници – Москва 1902. год. стр.138.
 10. Чим Обједници стр. 123.
 11. Мали Часловац стр. 139. и даље. Типик чл. 52. стр. 383. Устав Богослуженија К. Никољскаго стр. 358.
 12. Руководство к изученију Церковнаго Устава, В. Михаиловскаго стр. 30.

Један коментар

 1. Poštovani,

  Da li negde mogu da kupim ovu knjigu – Pravilnik- pomoćna bogoslužbena knjiga od Episkopa timočkog Melentija?
  Kao potomak Melentija Vujić, prikupljam svu njegovu građu koju je ostavio, ali štampano izdanje ove knjige nisam uspeo da nađem.

  Unapred hvala na odgovoru,
  Miodrag Ćosić