NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Istorija crkve » MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA CRKVA

 

MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
 
Bibliografija
 
I
 
A.
 
1. Ustaše i pravoslavlje: Hrvatska pravoslavna crkva, Beletra, Beograd 1989.
2. Prekrštavanje Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: prilozi za istoriju verskog genocida, Alfa, Beograd-Zemun 1991.
3. Golgota Srpske pravoslavne crkve 1941-1945, Narodna knjiga – Alfa, Beograd 1997.
4. Novi prilozi za biografiju vojvode Jezdimira Dangića, Nova Srbija, Beograd 1997.
5. Vojvoda Đujić, Nova Srbija, Beograd 1998.
6. Letopis Srpske pravoslavne crkve 1946-1950 godine: Vreme patrijarha Gavrila (1946-1950) i patrijarha Vikentija (1950-1958), 1. knj., Srpsko kulturno društvo Zora, Knin, Beograd 2000.
7. Letopis Srpske pravoslavne crkve 1946-1950. godine: Vreme patrijarha Gavrila (1946-1950) i Vikentija (1950-1958), 2. knj., Srpsko kulturno društvo Zora, Knin, Beograd 2001.
8. Letopis Srpske pravoslavne crkve 1946-1950 godine: Vreme patrijarha Gavrila (1946-1950) i patrijarha Vikentija (1950-1958), 3. knj., Srpsko kulturno društvo Zora, Knin, Beograd 2002.
9. Srpska pravoslavna crkva u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj; 1941-1945. godine, Dijam – M – pres, Veternik 2002.
10. Zločin je počeo ranije: Prilozi za istoriju stradanja Srba u banovinama Primorskoj i Savskoj 1934-1939. godine i Banovini Hrvatskoj 1939-1941. godine, autorovo izdanje, Beograd 2004.
11. Prilozi za istoriju Srpske pravoslavne crkve, knj. 1, Institut za srpsku kulturu – Priština, Leposavić 2006.
12. Prilozi za istoriju Srpske pravoslavne crkve, knj. 2, Institut za srpsku kulturu – Priština, Leposavić 2007.
13. Šta će u Splitu Sveti Sava, autorovo izdanje, Beograd 2007.
14. Varnava patrijarh srpski, Parohija hrama Svetog Save u Beogradu i Eparhija sremska, Beograd 2009. (drugo izdanje: Podgorica-Pljevlja 2012.)
15. German Đorić: Patrijarh u obezboženom vremenu, 1-2, Manastir Svetog Stefana Slanci, Beograd 2012.
 
B.
 
1. (koautor sa Miodragom Blizancem) Patrijarh Gavrilo (Dožić), autorsko izdanje, Novi Sad 2004.
 
II
 
1. Predgovor u: Savo Nakićenović, Kninska krajina: naselja i porijeklo stanovništva, Srpsko kulturno društvo Zora, Beograd – Knin 1990.
2. Predgovor u: Mišo Uroš, Tromeđa: Tri međe jednog naroda, Beograd: Zavičajni klub Kninska krajina, Srpsko kulturno društvo Zora: Umjetničko bratstvo manastira Krka: Iskra – Informativna agencija Republike Srpske Krajine, Knin 1994.
3. Predgovor u: Nikola Kordić, Kroz rat sa Dražom: Ratne uspomene ličnog pratioca Mihailovića i šifranta u Vrhovnoj komandi Jugoslovenske vojske u Otadžbini, Beograd – Kragujevac 1998.
4. Predgovor u: Radoslav Grujić, Političko-verska aktivnost Vatikana na Balkanu kroz vekove, Slobodna knjiga, Beograd 1998.
5. „Prologomena“, Knez Pavle u vihorima evropske politike, Beograd 2003, str. 13-20.
6. Predgovor u: Joza Horvat, Zdenko Stambuk, Dokumenti o protunarodnom radu i zlocinima jednog dijela katolickog klera, (Zagreb 1946), reprint, Banja Luka 2007.
7. „Prolegomena“. Mudri orač njive Gospodnje – Spomenica Josifa Cvijovića episkopa bitoljskog i mitropolita skopskog, Cetinje-Leposavić-Beograd, 2007, str. 15-22.
8. Predgovor u: Đuro Vilović, Krvava crkva, Srpska radikalna stranka, Zemun 2009.
 
III
 
1. „Unijaćenje u Dalmatinskoj Zagori u XIX veku“, Srpska zora, god. 1, sv. 3/4, Knin 1991, str. 135-142.
2. „Ko su bili vojno-upravni komandanti Srbije 1941-1944“, Glasnik Vojnoistorijskog instituta, br. 3, Beograd 1996, str. 159-168.
3. „Sudbine arhijereja i sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj prema objavljenim dokumentima Srpske patrijaršije“, Zbornik Srbi u Hrvatskoj, knj. 4, Beograd 1999, str. 211-279.
4. „Iz istorije Raško-prizrenske eparhije“, Sveti knez Lazar, br. 3 (31), Prizren, 2000, str. 83-89.
5. „Arhijereji Srpske pravoslavne crkve 1941-1944. godine u dokumenti-ma nemačke službe bezbednosti“, Srpska slobodarska misao, broj 5, Beograd 2000, str. 171-193.
6. „Srpska pravoslavna crkva u prvoj deceniji komunisticke vlasti 1945-1955. godine u Narodnoj Republici Hrvatskoj“, Dijalog istoricara/povjesnicara, sveska 2, Za-greb 2000, str. 635-652.
7. „Prilog proučavanju agrarne reforme i kolonizacije 1945-1946. godine na imanjima Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Autonomne kosovsko-metohijske oblasti“, Sveti knez Lazar, br. 4 (32), Prizren 2001, str. 21-50.
8. „Prekrštavanje Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u prepisci kraljevske vlade i Poslanstva u Vatikanu 1941-1943. godine – Prilog proučavanju istorije konverzije“, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, Blace 2001, str. 215-222.
9. „Hrvati kao zrtve u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji 1918-1941. godine (Neki sporni problemi)“, Dijalog istoricara/povjesnicara, sveska 3, Zagreb 2001, str. 507-524.
10. „Josif (Cvijovic), mitropolit skopljanski i Alojzije Stepinac, nadbiskup zagrebacki, prvosvestenici Srpske pravoslavne i Rimokatolicke crkve i prekrstavanje 1941-1945. godine“, Dijalog istoricara/povjesnicara, sveska 4, Zagreb 2001, str. 449-466.
11. „Prilozi za komunisticko poimanje modernizacije“, Dijalog istoricara/povjesnicara, sveska 5, Zagreb 2002, str. 363-377.
12. „Srbi u Nezavisnoj Drzavi Hrvatskoj i Hrvati u Srbiji 1941-1944. godine. Videnje kroz sudbine svestenosluzitelja“, Dijalog istoricara/povjesnicara, sveska 6, Zagreb 2002, str. 153-170.
13. „Nekoliko priloga o sudbini imovine manastira sreza Jagodinskog posle 1945. godine“, Koreni, br. 1, Jagodina 2003, str. 125-136.
14. „Prilozi za istoriju Srba u Banovini Hrvatskoj 1939-1941. godine“, Dijalog istoricara/povjesnicara, sveska 7, Zagreb 2003, str. 229-247.
15. „Hrvatska pravoslavna crkva“, Srpska slobodarska misao, broj 1, Beograd 2003, str. 123-140.
16. „Delatnost jugoslovenske obaveštajne, kontraobaveštajne i diplomatske službe 1945-1946. godine u potrazi za licima osumnjičenim i/ili proglaše-nim za ratne zločine“, Istorija XX veka, Beograd 2004, str. 49-64.
17. „Političke i druge aktivnosti Hrvatske seljačke stranke u Dubrovačkom srezu u procesu kroatizacije“, Srpska slobodarska misao, br. 25, Beograd, 2004, str. 98-110.
18. „Obnavljanje Patrijaršije i izbor patrijarha 1920. godine“, Sveti knez Lazar, br. 4 (48), Prizren/Gračanica 2004, str. 25-50.
19. „Ustoličenje patrijarha Dimitrija (Pavlovića) 1924. i uvođenje u patrijaršijski tron u Peći 1924. godine“, Sveti knez Lazar, br. 1-2 (49-50), Prizren/Gračanica, 2005, str. 51-80.
20. „Zdravstveno-socijalne prilike u banovini Vrbaskoj 1929-1934. godi-ne“, Zbornik okruglog stola održanog u Banjaluci 16. oktobra 2004. „Svetislav – Tisa Milosavljević“, Institut za istoriju, Banja Luka 2005, str. 141-149.
21. „Neki problemi istraživanja istorije Srpske pravoslavne crkve. Koliko amaterizam u istoriografiji (ne)doprinosi istraživanju sudbine jerarhi-je Srpske pravoslavne crkve“, Genocid u XX veku na prostorima jugoslovenskih zemalja, Beograd 2005, str. 477-488.
22. „Udruženje prijatelja Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država 1931-1941. godine“, Srpska slobodarska misao, Zemun 2005, str. 329-342.
23. „Uticaj Slobodana Miloševića na sudbinu Krajine“, Republika Srpska Krajina – Deset godina poslije 2, Beograd 2005, str. 91-102.
24. „O jednom od grobova Petra Kočića“, Nova Zora, časopis za književnost i kulturu, sv. 7, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Bileća-Gacko 2005, str. 224-232.
25. „General Milan Nedić i arhijereji Srpska Pravoslavne Crkve“, Sveti knez Lazar, br. 3 (51), Prizren/Gračanica 2005, str. 61-96.
26. „Dva dokumenta jednog vremena“, Baština, Institut za srpsku kulturu – Priština, Leposavić, sv. 19, 2005, str. 217-220.
27. „Prilozi za biografiju vladike raško-prizrenskog Serafima (Jovanovića)“, Baština, sv. 20, Institut za srpsku kulturu – Priština, Leposavić 2006, str. 151-161.
28. „Nekoliko detalja o sudbini povelje kralja Stefana Dečanskog», Baština, sv. 20/2, Institut za srpsku kulturu – Priština, Leposavić 2006, str. 323-331.
29. „O agrarnoj reformi 1945–1946. godine na imanjima manastira Srpske pravoslavne crkve u Autonomnoj Kosovsko-metohijskoj oblast“, Baština, sv. 21, Institut za srpsku kulturu – Priština, Leposavić, 2006, 201-214.
30. „Obnova manastira Banjska 1938-1940“, Baština, sv. 22, Institut za srpsku kulturu – Priština, Leposavić 2007, str. 173-183.
31. „Dokument koga nije pregazilo vreme“, Nova Zora – časopis za knji-ževnost i kulturu, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Odbori u Bileći i Gacku, Bileća – Gacko, proleće 2007, 13/2007, str. 269 – 272.
32. „Slučaj vikarnog episkopa hvostanskog Varnave Nastića u kontekstu začetka takozvanog Američkog raskola u Srpskoj pravoslavnoj crkvi“, Arhiv – časopis arhivskih radnika Republike Srpske, br. 4, Banjaluka 2012, str. 293-308.
 
Predato redakcijama časopisa:
 
1. „Događaji uoči i poslije izbora arhijereja Srpske pravoslavne crkve čija su sjedišta na teritoriji Narodne/Socijalističke Republike Hrvatske“, za zbornik Srbi u Hrvatskoj 10.
2. „Jedan dokument iz 1969. godine o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Bosni i Hercegovini“, zbornik Srbi u Bosni i Hercegovini.
3. „Milan Stojadinović i Konkordat“, za naučni skup „Milan Stojadinović“.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *