Savremeni izazovi i iskušenja

POSVETOVNJAČENJE U CRKVI, BOGOSLOVLJU I PASTIRSKOM RADU – NAJVEĆA OPASNOST ZA CRKVU

MITROPOLIT JEROTEJ VLAHOS POSVETOVNJAČENJE U CRKVI, BOGOSLOVLJU I PASTIRSKOM RADU – NAJVEĆA OPASNOST ZA CRKVU       UVOD   DVOSTRUKO ZNAČENJE REČI „SVET“   POSVETOVNJAČENJE (SEKULARIZAM) U ŽIVOTU CRKVE   SEKULARIZAM U BOGOSLOVLJU   SEKULARIZAM U PASTIRSKOM RADU   ZAKLJUČAK       MITROPOLIT JEROTEJ VLAHOS POSVETOVNJAČENJE U CRKVI, […]

Detaljnije…

ŠTA JE POSTIGAO SINOD KONSTANTINOPOLJSKE CRKVE?

<p claĐakon GEORGIJE Maksimov ŠTA JE POSTIGAO SINOD KONSTANTINOPOLJSKE CRKVE?   Razvoj događaja vezanih za hapšenje oca Jefrema navode nas da se zamislimo nad savremenim problemima u međupravoslavnim odnosima. Prošle godine, 24. decembra, javnost je saznala za hapšenje i zatvaranje igumana manastira Vatopeda, arhimandrita Jefrema. Već 28. decembra Svjatejši Patrijarh […]

Detaljnije…

LEK PROTIV MODERNIZMA

<p claArhimandrit RAFAIL Karelin LEK PROTIV MODERNIZMA   – Oče Rafaile, u svojim delima mnogo pažnje obraćate na sablazan modernizma. Šta predstavlja ta pojava i kakvi su njeni duhovni koreni?   – Modernizam označava „novu“, „savremenu“ pojavu. Modernizam se može projaviti u umetnosti, literaturi i religiji. Nas interesuje problem modernizma […]

Detaljnije…

UDATI SE ZA NEVERUJUĆEG?

Sveštenomučenik DANIL Sisojev   Problem sklapanja ili nesklapanja braka sa inovernim veoma je aktuelan i za mnoge naše pravoslavne savremenike. Da li postoji nedvosmisleno mišljenje Crkve i svetih Otaca po pitanju takvih brakova? Obnova Crkve nakon progona donela je niz problema ne samo duhovne, već i praktične prirode. Činjenica je […]

Detaljnije…

MISIONARSKI SEMINAR

<p claMISIONARSKI SEMINAR Hram Petra i Pavla pri RGPU (Ruski Državni Pedagoški Univerzitet) – Hercena 9. oktobar 2011.   Organizatori: Misionarski i apologetski centar „Stavros“ u saradnji sa odeljenjem za omladinu Sanktpeterburške eparhije i Fondom oca Danila Sisojeva   Predavač: Iguman muškog manastira posvećenog prepodobnoj Mariji Egipćanki u gradu Njujorku […]

Detaljnije…