Apokalipsa i eshatološka pitanja čoveka

O kraju sveta

A danas samo očekivanje kraja govori o tome da još nije „pred vratima“ (Otkr. 3:20), nego se samo približava. Vrijeme opasno, dani lukavi. I, zbog svega ovoga, nećemo, dakle, računati, i brojati, nego se kajati! …