NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Služebnik

Služebnik

Či1nъ bl7goslovenіz k0liva

(Sjestь, kutіi2, i3li2 varenыz pšeni1cы, sъ medomъ smэšennыz, i3 razli1čnыmi sladkimi nvoщmi2 ўkrašennыz, i3 vъ čestь i3 pamztь gDskihъ prazdnikwvъ, i3li2 s™hhъ b9іihъ, vъ cRkovь prinosi1mыz.)

Prinesenu bhvšu k0livu vъ cRkovь:

Ѓщe na večerni:

Po Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь. Slava, i3 nhnэ: bGor0dičenъ, po glasu troparS s™agw.

Ѓщe že na lіturgji: Po zaamvHnnэй mltvэ, poetsz troparь i3 kondakъ s™agw.

Dіakonъ pokadi1vъ, glag0letъ:

GDu pom0limsz.

Li1kъ: GDi pomi1luй.

Sщ7ennikъ stavъ nad8 k0livomъ, glag0letъ ml7tvu sію2:

Vs‰ soverši1vый sl0vomъ tvoi1mъ gDi, i3 povelёvый zemli2 mnogorazli6čnыz prozzbati plodы2, vъ naslaždenіe i3 pi1щu našu: i4že sёmenmi tri2 džtroki i3 danіi1la, syщыz vъ vavmlHnэ, slastnopitannыhъ svёtlšыz pokazavый: samъ vseblgjй cRю2, i3 sёmena sі‰ sъ razli1čnыmi plodы2 blgoslovi2, i3 t ni1hъ vkušaющыz njs™i2, ćkw vъ slavu tvoю2, i3 vъ čestь s™agw i4m>kъ, sі‰ predloži1šasz t tvoi1hъ rabHvъ, i3 vъ pamztь vo blgočesti1vэй vёrэ skončavšihsz. Podaždь že blže, blgoukrasi1všыmъ sі‰, i3 pamztь soveršaющыmъ, vs‰ ±že ko sp7senію prošє1nіz, i3 vёčnыhъ tvoi1hъ bla6gъ naslaždenіe: ml7tvami prečctыz vLčcы našez bcdы i3 prisnodv7ы mRji, i3 s™agw i4m>kъ, є3gHže i3 pamztь soveršaemъ, i3 vsёhъ s™hhъ tvoi1hъ.

Ćkw tы2 є3si2 blgoslovlszй i3 njsщ7azй vssčєskaz b9e našъ, i3 tebЁ slavu vozsыlaemъ, beznačalьnomu nc7Y, so є3dinor0dnыmъ tvoi1mъ sn7omъ, i3 pres™hmъ i3 blgi1mъ i3 životvorsщimъ tvoi1mъ d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ.

Li1kъ: Ґmi1nь.

I# ѓщe na večerni, dіakonъ:

Premydrostь.

Li1kъ: Blgoslovi2.

Sщ7ennikъ: Shй blgoslovenъ:

I# prHčaz do tpysta.

Ѓщe že na lіturgji, poetъ li1kъ:

Bydi i4mz gDne: Tri1ždы.

I# pal0mъ: Blgoslovlю2 gDa na vsskoe vremz:

Razdavъ že ґntjdwrъ, tvori1tъ w3bhčnый tpystъ lіturgji.

Či1nъ nad8 kutіeю vъ pamztь ўs0pšihъ, na lіturgji.

Po zaamvHnnэй ml7tvэ rečetsz:

Tris™0e. Pres™az trbce: §e našъ:

Sщ7ennikъ, vozglasъ. Taže tropari2:

So dyhi prvdnыhъ:

Taže є3ktenіA: Pomi1luй nasъ b9e: i3 pr0čee.

I# ml7tva: B9e d¦Hvъ:

I# vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe: i3 prHčaz.

Sі‰ vs‰ zri2 vъ lіturgji zlatoystagw.

Taže li1kъ: Bydi i4mz gDne:

I# tpystъ lіturgji.

Či1nъ nad8 kutіeю vъ pamztь ўs0pšihъ, večera.

Po tpystэ večerni, prežde povečerіz, načalo sotvori1vъ їereй.

Taže rečetsz: Tris™0e. Pres™az trbce: Po DŽ§e našъ:

Sщ7ennikъ, vozglasъ.

Taže li1kъ, tropari2: So dyhi prvdnыhъ:

Taže, є3ktenіA: Pomi1luй nasъ b9e: i3 prHčaz.

I# ml7tva: B9e d¦Hvъ:

I# vozglasъ: Ćkw tы2 є3si2 voskrnіe:

Li1kъ: Ґmi1nь.

ČCtnёйšuю heruv‡mъ:

GDi pomi1luй, tri1ždы. Blgoslovi2.

I# tpystъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.