Служебник

W#ГЛАВЛЕ~НІЕ

 

Послёдованіе вечeрни
Послёдованіе ќтрени
Чи1нъ сщ7eнныz и3 бжcтвенныz літургjи
Бжcтвеннаz літургjа и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна златоyстагw
Мlтвы по с™ёмъ причащeніи
Ўкaзъ, кaкw подобaетъ глаг0лати tпyсты во вLчни прaздники, и3 бGомт7ре, и3 во всE лёто
Tпyсты вLчнихъ прaздниковъ глаг0леміи въ вечeрню, во ќтреню, и3 въ літургjю по чи1ну
Tпyсты днeвніи во всю2 седми1цу, по w3бhчаю с™ы6z вост0чныz цRкве
Бжcтвеннаz літургjа и4же во с™hхъ nтцA нaшегw васjліа вели1кагw, ґрхіепcкпа кесарjи каппадокjйскіz
Чи1нъ бжcтвенныz літургjи преждеwсщ7eнныхъ
Б9eственнаz літургjа преждеwсщ7eнныхъ
Чи1нъ бл7гословeніz к0лива
Чи1нъ літjи њ ўс0пшихъ
Прокjмены постA
Прокjмены пaсхи
Прокjмны и3 ґллилyіа воскрeсны, ќтренніz и3 літургjйныz, на џсмь гласHвъ
Прокjмны и3 ґллилyіа дневнjи
Прокjмны и3 ґллилyіа, џбщіи с™ы6мъ, и5мже є3гдA твори1мъ слyжбу
И#звёстіе ўчи1тельное

 

ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ
Објављено:
8. септембра 2018.
Извор:
www.alexsem.org

 

Коментарисање није више омогућено.