NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Razne molitve

Razne molitve

Prizыvanіe p0moщi s™agw d¦a pred8 načalomъ vsskagw d0bragw dёla

CRю2 nbcnый, ўtёšitelю, dš7e i4stinы, i4že vezdЁ shй, i3 vs‰ i3spolnszй, sokr0viщe blgi1hъ, i3 ži1zni podatelю, prіidi2 i3 vseli1sz vъ nы2, i3 njči1sti nы2 t vsskіz skvernы, i3 sp7si2, blže, dyšы našz.

Troparь, glasъ v7:

Tv0rče i3 sozdatelю vssčeskihъ, b9e, dэlA rykъ našihъ, kъ slavэ tvoeй načinaєmaz, tvoi1mъ blgoslovenіemъ spёšnw i3spravi, i3 nasъ t vsskagw ѕlA i3zbavi, ćkw є3di1nъ vsesi1lenъ, i3 člvэkolю1becъ.

Kondakъ, glasъ ѕ7:

Sk0rый vъ zastuplenіe i3 krёpkій vъ p0moщь, predstani blgodatію si1lы tvoeS nhnэ, i3 blgoslovi1vъ ўkrэpi2, i3 vъ soveršenіe namёrєnіz blgagw dёla rabHvъ tvoi1hъ proizvedi2: vs‰ bo є3li6ka h0щeši, ćkw vsesi1lьnый bGъ, tvori1ti m0žeši.

Mltva (čt0maz t є3di1nagw):

GDi ї}se hrtE, sn7e є3dinor0dnый beznačalьnagw tvoegw2 nc7A, tы2 reklъ є3si2 prečctыmi ўstы2 tvoi1mi: ćkw bez8 menє2 ne m0žete tvori1ti ničes0že. GDi m0й gDi, vёroю njb8emь vъ duši2 moeй i3 serdcэ tob0ю rečє1nnaz, pripadaю tvoeй blagosti: pomozi1 mi grёšnomu, sіE dёlo, mn0ю načinaemo, nj tebЁ samёmъ soverši1ti, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a. Ґmi1nь.

Mltva (čt0maz t mn0zэhъ):

GDi ї}se hrtE, sn7e є3dinor0dnый beznačalьnagw tvoegw2 nc7A, tы2 reklъ є3si2 prečctыmi ўstы2 tvoi1mi: ćkw bez8 menє2 ne m0žete tvori1ti ničes0že. GDi našъ gDi, vёroю njb8emše vъ dušahъ našihъ i3 serdcahъ tob0ю rečє1nnaz, pripadaemъ tvoeй blagosti: pomozi1 namъ grBšnыmъ, sіE dёlo, nami načinaemo, nj tebЁ samёmъ soverši1ti, vo i4mz nc7A, i3 sn7a, i3 s™agw d¦a. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.