Разне молитве

Њ ўмножeніи любвE, и3 и3скоренeніи нeнависти и3 всsкіz ѕл0бы

Тропaрь, глaсъ д7:

Сою1зомъ любвE ґпcлы тво‰ свzзaвый хrтE, и3 нaсъ твои1хъ вёрныхъ рабHвъ къ себЁ тёмъ крёпкw свzзaвъ, твори1ти зaповэди тво‰, и3 дрyгъ дрyга люби1ти нелицемёрнw сотвори2, мlтвами бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Кондaкъ, глaсъ є7:

Плaменемъ любвE распали2 къ тебЁ сердцA н†ша, хrтE б9е, да т0ю разжизaеми, сeрдцемъ, мhслію же и3 душeю, и3 всeю крёпостію нaшею возлю1бимъ тS, и3 и4скреннzго своего2 ћкw себE, и3 повелBніz тво‰ хранsще слaвимъ тS, всёхъ бл†гъ дaтелz.

 

Коментарисање није више омогућено.