Разне молитве

W#ГЛАВЛЕ~НІЕ

 

Мlтва с™aгw є3фрeма сЂріна
Мlтва при вкушeніи просфоры2 и3 с™hz воды2
Мlтва пред8 вкушeніемъ пи1щи
Мlтва по вкушeніи пи1щи
Призывaніе п0мощи с™aгw д¦а пред8 начaломъ всsкагw д0брагw дёла
Бlгодарeніе њ всsкомъ бlгодэsніи б9іи
Њ путешeствующихъ
Њ недyжныхъ
Њ ўмножeніи любвE, и3 и3скоренeніи нeнависти и3 всsкіz ѕл0бы
Њ ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ
Во врeмz бёдствіz, и3 при нападeніи врагHвъ
Мlтва при начaтіи ўчeніz
Мlтва при начaтіи ўчeніz nтрокHвъ
Мlтва по њкончaніи ўчeніz
Мlтва t њсквернeніz с™aгw васjліа вели1кагw
Заупок0йнаz літjz
Мlтва с™aгw ґмвр0сіz, є3пcкпа медіолaнскагw, пресвЂтерwмъ, гот0вzщымсz къ служeнію с™hz літургjи
Прaвило t њсквернeніz
Мlтва пред8 чтeніемъ с™aгw є3ђліа
Мlтва по чтeніи с™aгw є3ђліа

 

ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ
Објављено:
9. септембра 2018.
Извор:
www.alexsem.org

 

Коментарисање није више омогућено.