Разне молитве

Мlтва с™aгw є3фрeма сЂріна

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ вели1кій.

Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Покл0нъ вели1кій.

Е$й, гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. Покл0нъ вели1кій.

Тaже мaлыхъ в7i, глаг0лz на кjйждо покл0нъ:

Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

И# пaки послэди2 мlтву всю2:

ГDи и3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. Е$й, гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь. И# покл0нъ є3ди1нъ вели1кій.

 

Коментарисање није више омогућено.