NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Razne molitve

Razne molitve

Mltva s™agw ґmvr0sіz, є3pckpa medіolanskagw, presvĐterwmъ, got0vzщыmsz kъ služenію s™hz lіturgji

Ґrhіereю i4stinnый ї}se hrtE, prineshй sebE bGu ncY na nltarЁ krtnomъ žertvu či1stu, nepor0čnu, nj nasъ grёšnыhъ, i3 davый namъ tёlo tvoE ćsti i3 kr0vь tvoю2 pi1ti, položi1vый tainstvo vъ si1lэ d¦a s™ago, glg0lz sіE: є3li1ždы ѓщe tvoritE, vъ moE vospominanіe tvori1te: molю2 črez8 kr0vь tvoю2 dražaйšuю, velію sp7senіz našego cёnu, molю2 črez8 sію2 di1vnuю i3 neispovёdimuю lюb0vь, є4юže nasъ nedost0йnыhъ takw vozlюbi1lъ є3si2, ćkw njmhlъ є3si2 nasъ t grэhHvъ našihъ kr0vію tvoeю: nauči1 mz, nedost0йnago rabA tvoego2, є3g0že pri i3nhhъ tvoi1hъ darovanіzhъ, vъ či1nъ sщ7enstva, ne po dэlHmъ moi1mъ, no po є3di1nэй tvoeй blgoizv0lilъ є3si2 prizvati mlcti: nauči1 mz d¦omъ tvoi1mъ toli1kuю taйnu soveršati, sicev0ю čestію i3 blgogovёnіemъ, sicevhmъ blgočestіemъ i3 strahomъ, i4miže dost0itъ tvori1ti. Sotvori1 mz, gDi ї}se hrtE, blgodatію tvoeю vsegdA nj veli1čestvэ taйnы seS vёrovati i3 razumёti, čyvstvovati, i3 tverdw deržati, glag0lati i3 mhsliti tebЁ podob†ющaz, i3 duši2 moeй polє1znaz. Da vni1detъ vъ serdce moE d¦ъ tv0й blgjй, glassй bezglasnэ, glg0lzй vssku i4stinu toli1kihъ tainstvъ, ±že ўglubi1šasz zelw2, i3 bžctvennыmъ prikrovє1na kr0vomъ. Mn0gagw radi mlcrdіz tvoegw2 blgovoli2 mnЁ, nhnэ i3 vsegdA či1stыm serdcemъ i3 mhslію, slyžbы soveršati sщ7ennodёйstvіe. NJči1sti serdce t neči1stыhъ, merzskihъ, prazdnыhъ, i3 vrednыhъ pomыšlenій: njgradi2, s™hhъ ѓgGlъ vёrnыmъ hranenіemъ i3 krёpkimъ njpolčenіemъ: da vrazi2 vsёhъ bl†gъ posramleni tbэžatъ si1loю toli1kagw tainstva: i3 ruk0ю s™ago ѓgGla tvoegw2 tstavi t menE, hrtE m0й, i3 t vsёhъ rabHvъ tvoi1hъ dyha gordhni, tщeslavіz, zavisti, ćrosti, bludA, nečistotы2, nevёrіz i3 hulы2: da postыdstsz gonsщіi nasъ, i3 da pogi1bnutъ pogubi1ti nasъ tщaщіisz.

CRю2 si1lъ, čctotы2 i3 cэlomydrіz lюbi1telю, b9e, ros0ю svhše blgoslovenіz tvoegw2, pogasi2 vъ pl0ti moeй vesь plamenь strastnый, ćkw da živetъ vo mnЁ vsecёlaz duši2 i3 tёla čistotA, sъ pr0čіimi darov†nіi tvoi1mi, tebЁ vъ pravdэ prіstnыmi: da tёlomъ neskvernыmъ, i3 serdcemъ či1stыmъ vozmogY tebЁ prinesti2 žertvu hvalenіz, sъ koli1kimъ serdca sokrušenіemъ, slezъ i3zlіsnіemъ, sъ kakov0ю p0čestію i3 strahomъ, vъ koli1koй pl0ti i3 dyha čistotЁ, sіE prenbcnoe b9estvennoe d0lžnw є4stь soveršatisz prinošenіe, i3dёže tёlo tvoE suщestvennэ ćstsz, i3 kr0vь tvoS suщestvennэ pіetsz, i3dёže gHrnzz dHlьnimъ sovokuplsюtsz, i3dёže samoli1čnэ predstostъ ѓgGli, i3dёže їereй i3 žertva čudesnэ i3 neizrečennэ, tы2 samъ predložennый. I# kto2 dost0йnэ sіE soveršati vozm0žetъ, ѓщe ne tы2 samъ, vsemogjй gDi, prinossщago dost0йna sotvori1ši; Vёmъ, i3 i4stinnw i3zvёstenъ є4smь, i3 sіE mlcrdію tvoemY i3spovёduю: ćkw nёsmь dost0inъ, mn0žestva radi grэhHvъ i3 bezči1slennыhъ pregrэšenій moi1hъ, kъ toli1kimъ taйnamъ pristupi1ti: no vёmъ voi1stinnu, i3 vёruю t vsegw2 serdca, i3 ўstы2 i3spovёduю, ćkw si1lenъ mS є3si2 ўdost0iti: samъ є3di1nъ, vъ bezzak0nіihъ začatago i3 roždennago, mogjй njči1stiti. Radi segw2 vsemogytstva tvoegw2 tebE molю2: blgovoli2 mnЁ grёšnomu nbcnuю sію2 žertvu so strahomъ i3 trepetomъ, či1stoю s0vэstію, slezъ i3zlіsnіemъ, vъ radosti d¦0vnэй i3 veselіi b9estvennomъ, prinosi1ti: da njщuti1tъ ќmъ m0й blžennuю prišestvіz tvoegw2 sladostь i3 njpolčenіe s™hhъ ѓgGlъ tvoi1hъ džkrestъ menE.

Ѓzъ bo, gDi, pominaz sp7si1tєlьnыz tvo‰ strti, ko nltarю2 tvoemY pristupaю, ѓщe i3 nedost0йnый, da prinesY tebЁ žertvu, t tebE predannuю, i3 prinosi1tisz vъ vospominanіe tvoE nj sp7senіi našemъ ўstavlennuю. Prіimi2 ќbw sію2, molю1 tz, b9e m0й, nj cRkvi s™ёй tvoeй, i3 nj vsёhъ lю1dehъ, i5hže čctn0ю tvoeю snabdёlъ є3si2 krovію: i3 zaneže mS grёšnika meždY tob0ю i3 džnэmi sredstvenna hodataz bhti voshotёlъ є3si2, ѓщe blgi1hъ dёlъ vo mnЁ svidёtelьstva ne njbrэtaeši, služenіz primirenіz vvёrennagw mnЁ da ne trečešisz: ćkw da ne moegw2 radi nedost0instva, cэnы2 sp7senіz svoegw2 tщetstsz, i4hže radi samъ sp7si1telьnaz žertva i3 i3skuplenіe i3zv0lilъ є3si2 bhti.

PrinošY ќbw, gDi: ѓщe blgovoli1ši mlctivnw prizrёti: skHrbi lюdeй, plэnennыhъ vozdыh†nіz, strad†nіz ўb0gihъ, n{ždы putešestvuющihъ, nemoщnhhъ skHrbi, starыhъ nemwщi, rыd†nіz mladenєcъ, njbёtы dёvъ, moli6tvы vdHvъ, i3 sirHtъ ўmilenіe. Th bo mi1lueši vs‰, i3 ničt0že t tebE sozdannыhъ preziraeši. Pomzni2, kjй є4stь sostavъ našъ, ćkw tы2 nc7ъ našъ є3si2: ne prognёvaйsz na nы2 ѕэlw2, ni ўtrHbы щedr0tъ tvoi1hъ zatvori2 t nasъ, gDi: ne bo2 vъ pravdahъ našihъ i3zlivaemъ moli6tvы našz pred8 licemъ tvoi1mъ, no vъ щedr0tahъ tvoi1hъ mn0gihъ. Timi2 t nasъ, gDi, bezzakHnіz n†ša, i3 ngnemъ s™agw tvoegw2 d¦a vъ nasъ mi1lostivnэ i3spepeli2: timi2 serdce kamennoe t pl0ti našez, i3 daždь serdce pl0tznoe, bosщeesz tebE, lю1bzщee, počitaющee, tebЁ poslёduющee, i3 tob0ю pitaющeesz. Pr0simъ, vLko, щedrHtы tvo‰, da licemъ svёtlыmъ na dostosnіe tvoE, i4meni tvoemY s™0mu služenіz njžidaющee, vozzrёti blgovoli1ši: i3 da niedi1nagw že moli1tva, niedi1nagw prošenіe trinoveno bydetъ: tы2 nasъ nauči2 moli1tisz, є4že i3 samъ got0vъ slhšiši, i3 prosi6maz mi1lostivnэ i3spolnseši.

M0limъ tS, dž§e s™ый, nj dušahъ vёrnыhъ prestavlьšihsz, ćkw da bydetъ i5mъ vo i3zbavlenіe, sp7senіe, tradu, i3 vёčnoe veselіe, sіE veli1koe blgočestіz tainstvo: gDi b9e m0й, bydi i5mъ dnesь vsecёloe i3 soveršennoe ўtэšenіe, t tebe hlёba i4stinnagw, živagw, sъ nb7sE sšedšagw, i3 daю1щagw živ0tъ mjrovi, t plti tvoeS s™hz, ѓgnca neskverna, vzemlющagw grэhi2 mjra. Nap0й i5hъ pot0komъ blgosti tvoeS, t probodennago tvoegw2 rebrA na krtЁ i3stekšimъ, da tёmъ vozveseleni, raduюtsz vo hvalЁ i3 slavЁ tvoeй s™ёй.

Molю2 gDi, blgostь tvoю2: da prіi1detъ na hlёbъ seй i3 čašu sію2 i3spolnenіe bžctvA tvoegw2, da sni1detъ takožde, gDi, s™agw tvoegw2 d¦a džbrazъ nevi1dimый, i3 nepostiži1maz slava, ćkože prežde na žє1rtvы otcє1vъ shoždaše, i4že i3 prinošє1nіz sі‰ n†ša, da sotvori1tъ tёlo i3 kr0vь tvoю2, i3 menE nedost0йnago služi1telz tvoego2 toli1koe soveršati nauči1tъ tainstvo: ćkw da blgoprіstnэ i3 mi1lostivnэ prіi1meši t rykъ moi1hъ žertvu vo sp7senіe vsёhъ živhhъ i3 mertvыhъ.

Molю1 tz, gDi, samagw radi s™hhъ tёla i3 kr0ve tvoeS tainstva, i4miže vsegdA vъ hramэ tvoemъ pitaemi i3 napasemi, njčiщaemi, njsщ7aemi i3 njbožaemi bыvaemъ: da si1loю tvoeю ўkrэplenъ, blg0ю s0vэstію ko nltarю2 tvoemY prihodS, sі‰ nbcnaz t†instva i3mёю vъ sebЁ vъ živ0tъ i3 sp7senіe, po slovesi2 s™0mu tvoemY: hlёbъ, є3g0že ѓzъ damъ, pltь moS є4stь, ю4že ѓzъ damъ za živ0tъ mjra: kdhй mS, i3 t0й ži1vъ bydetъ menE radi. Hlёbe sladčaйšій, ўvračyй ўstnЁ serdca moegw2, da čyvstvuю vo mnЁ lюbvE tvoeS sladostь: i3scэli2 vsskъ nedygъ, da kromЁ tebE, nik0ezže poželaю krasotы2. Hlёbe čctёйšій, vsskіz sladosti i3 blgov0nіz preisp0lnene, vni1di vъ serdce moE i3 sladostію blgov0nіz tvoegw2 nap0lni vnytrєnnzz duši2 moeS. Tob0ю pitaюtsz ѓgGli na nb7si2 preizobi1lьnw: da nashtitsz po si1lэ svoeй tob0ю i3 prišlecъ čelovёkъ na zemli2. Hlёbe s™hй, hlёbe živhй, hlёbe vozždelёnne, shodsй sъ nb7sE, i3 dasй živ0tъ mjrovi, vni1di vъ serdce moE, i3 njči1sti mS t vsskіz skvernы pl0ti i3 dyha: vni1di vъ dyšu moю2, vnэydu i3 vnutrьydu njsщ7az i3 prosvэщaz: bydi moeй hranenіe vsegdašnee duši2, i3 tёla zdravіe. Tženi2 t menE nahodsщihъ na mS, da bэžatъ t licA tvoegw2 nenavi1dzщіi mS: da tob0ю njgraždenъ, sъ tob0ю preйdY vъ vёčnoe tvoE crtvіe, i3dёže ne pokrovennэ, no licemъ kъ licY tebE ќzrimъ, є3gdA predasi crtvo bGu i3 nc7Y, da bydetъ bGъ vssčєskaz vo vsёhъ. Do nhnэ ѓlču i3 žaždu, no togdA nashщusz, vnegdA kvi1tъ mi sz slava tvoS, vъ neйže crtvueši so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, vo vёki. Ґmi1nь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.