Припрема за свето причешће

Тaже мlтву:

ВLко чlвэколю1бче гDи ї}се хrтE б9е м0й, да не въ сyдъ ми2 бyдутъ с™†z сі‰, за є4же недост0йну ми2 бhти: но во њчищeніе и3 њсщ7eніе души1 же и3 тёла, и3 во њбручeніе бyдущіz жи1зни и3 цrтвіz.

Мнё же є4же прилэплsтисz бGу, бlго є4сть, полагaти во гDэ ўповaніе сп7сeніz моегw2.

И# пaки:

Вeчери твоеS тaйныz днeсь, сн7е б9ій, причaстника мS пріими2: не бо2 врагHмъ твои6мъ тaйну повёмъ, ни лобзaніz ти2 дaмъ ћкw їyда, но ћкw разб0йникъ и3сповёдаю тS: помzни1 мz, гDи, во цrтвіи твоeмъ.

 

 

Коментарисање није више омогућено.