Припрема за свето причешће

W#ГЛАВЛЕ~НІЕ

 

Мlтвами…
Моли1тва с™0му д¦у
Трис™0е
Моли1тва ко прест7эй трbцэ
Моли1тва гдcнz
Pал0мъ к7в
Pал0мъ к7г
Pал0мъ рє7i
Тропари2, глaсъ }
Pал0мъ н7
Пёснь №
Пёснь G
Пёснь д7
Пёснь є7
Пёснь ѕ7
Кондaкъ, глaсъ в7
Пёснь з7
Пёснь }
Пёснь f7
Њконча1ніе
Трис™0е
Моли1тва ко прес™ёй трbцэ
Моли1тва гDнz
Тропaрь днE и3ли2 прaздника
Стіхи2
Мlтва вели1кагw васjліа, №
Мlтва с™aгw їwaнна златоyстагw, в7
Мlтва сmмеHна метафрaста, G
Мlтва с™aгw їwaнна дамаски1на, д7
Мlтва с™aгw васjліа вели1кагw, є7
Мlтва с™aгw сmмеHна н0вагw бGосл0ва, ѕ7
Мlтва с™aгw їwaнна златоyстагw, з7
Мlтва тогHжде, }
Мlтва тогHжде, f7
Мlтва с™aгw їwaнна дамаски1на, ‹
Мlтва с™aгw їwaнна златоyстагw
Стіхи2
Глаг0ли…
Стіхи2
Тропари2
Мlтва

 

ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ
Објављено:
9. септембра 2018.
Извор:
www.alexsem.org

 

Коментарисање није више омогућено.