Припрема за свето причешће

Кондaкъ, глaсъ в7

Хлёбъ хrтE взsти не прeзри мS тёло твоE, и3 б9eственную твою2 нhнэ кр0вь, пречcтыхъ вLко, и3 стрaшныхъ твои1хъ т†инъ причасти1тисz nкаsннаго: да не бyдетъ ми2 въ сyдъ, да бyдетъ же ми2 въ жив0тъ вёчный и3 безсмeртный.

 

Коментарисање није више омогућено.