Ključna reč : "Starac MOJSIJE Optinski"

DA LI STE OVCA

<p claIz pisma starca Mojsija Optinskog <span claduhovnoj kćerci DA LI STE OVCA   Na zahtjev Vaš da od mene saznate „da li ste Vi ovca i jeste li mojeg stada“, ovim pismom Vam čistog srca odgovaram: ako hoćete da znate – da li ste ovca, u tom slučaju treba […]

Detaljnije…