NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » PUTOKAZ ZA CARSTVO NEBESKO (KATIHIZIS)

PUTOKAZ ZA CARSTVO NEBESKO (KATIHIZIS)

 

PUTOKAZ ZA CARSTVO NEBESKO (KATIHIZIS)
 

 
ZAKLJUČAK
 
Dakle, koliko sam mogao, pokazao sam ti put za Carstvo Nebesko, i sada sam možeš da vidiš kako:
1) Bez vere u Isusa Hrista niko ne može da se obrati Bogu i da uđe u Carstvo Nebesko.
2) Niko, makar i verovao u Isusa Hrista, ne može da se nazove učenikom Njegovim, ili da živi sa njim na Nebesima, ako ne bude postupao i živeo onako kako je na zemlji postupao i živeo Isus Hristos.
3) Niko ne može da sledi Isusa Hrista bez pomoći Duha Svetoga.
4) Ko hoće da zadobije Duha Svetog, treba da koristi sredstva koja mu je radi toga darovao Gospod.
Opet ću ponoviti da je put u Carstvo Nebesko koji nam je otkrio Isus Hristos – jedinstven, i da nema, niti je bilo, niti će ikada biti drugog puta, pored onoga koji nam je pokazao Isus Hristos. Put je zaista težak, ali, s druge strane, on vodi pravo do istinske i večne sreće. Iako je put u Carstvo Nebesko težak, ne samo tokom tog puta, već i na samom njegovom početku, može se naići na takve utehe i naslade, kakve se nikada ne mogu pronaći na putu zemaljskog života. Put ka Carstvu Nebeskom je naporan i težak, ali pomoć Gospodnja uvek je pri ruci. Gospod naš Isus Hristos uvek je spreman da nam pomogne da Ga sledimo. On nam daruje Duha Svetoga, šalje Svoga anđela da nas čuva na putu, i daje nam nastavnike i rukovoditelje. On je čak spreman da nas Sam prihvati za ruku, podrži i povede ka spasenju. Put u Carstvo Nebesko je težak i zahteva mukotrpan rad; ali onaj ko nije video i osetio šta je muka, taj ne može znati ni vrednost zadovoljstva. Put u Carstvo Nebesko jeste težak, ali dok stradamo ovde na zemlji, mi uvek možemo da se molimo, da u molitvi pronalazimo utehu i snagu, i Bog će našu molitvu svagda čuti. No, ukoliko ne umremo kao hrišćani, čak i kad bismo tamo mogli da se molimo, Bog nas ne bi slušao. Ako je put u Carstvo Nebesko težak, večne muke u paklu ognjenom neuporedivo su teže. Čak i naše najteže ovdašnje patnje, u poređenju sa paklenim mukama koje su pripremljene za đavola i njegove anđele, male su i izgledaju kao sitne kapi naspram čitavog okeana. Put ka nebeskom blaženstvu je naporan, no, jesu li putevi ka zemaljskoj sreći lakši? Pogledajte kako se trude i naprežu oni koji stiču novac, ili traže zemaljske počasti i slavu; prisetite se koliko često i sami dobrovoljno i rado preduzimamo napore i brinemo oko oko nekakvih ispraznih i prolaznih zadovoljstava. A kakav je rezultat? Umesto očekivanog zadovoljstva, samo gubimo vreme, trošimo novac, narušavamo zdravlje i uništavamo svoju dušu. Stoga, ako pažljivije ispitamo sebe, postaće jasno da od puta za Carstvo Nebesko ne odustajemo zato što je on težak, nego zato što nemamo stvarnu želju ili sklonost da idemo njime, i ne želimo da se oko toga uznemiravamo. Onaj ko nešto zaista želi, uvek će tragati za tim, uprkos svim teškoćama i preprekama. Naravno, ne postoji čovek koji ne želi da se nađe u Carstvu Nebeskom; ali ta želja je slaba, i jedino je sigurna urođena želja za srećom. Neki od nas se zaista trude i delaju da da bi zadobili Carstvo Nebesko. No, malo je onih koji delaju sa potpunom verom, sa predanošću Gospodu i istinskim samoodricanjem! Koliko je nas koji smatramo da bez obzira na to kako smo živeli u ovom svetu, treba samo da se na kraju života pokajemo, pa ćemo se naći u Carstvu Nebeskom! O, kako strašno greše oni koji tako razmišljaju! Istina, milost Božija je velika i beskonačna. Isus Hristos je uveo u raj čak i razbojnika koji se pokajao tek na samrti. No, je li taj razbojnik u raj ušao bez stradanja i patnje? Ne! On je bio raspet na krst. Pre toga mu je suđeno, bio je zaključan u tamnici, a verovatno i išiban. Doduše, postradao je kao zločinac i kriminalac. Ali ko od nas nije prekršio i Božanske i ljudske zakone? Ako i ne ubijamo ljude kao razbojnici, koliko ih ubijamo našim rečima, našom surovošću, time što ne marimo za njihovo dobro i spasenje? Gospod zaista može da prema nama pokaže istu takvu veliku i neizrecivu milost; On može da na naša poslednja stradanja gleda kao na očišćenje i deo borbe na putu za Carstvo Nebesko, posebno onda kada, kao razbojnik, u isto vreme prinesemo pokajanje za naše grehe i sa verom primimo poslednje Svete Tajne. Ali ko nam može garantovati da ćemo pred smrt postradati, i da ćemo u tom stradanju imati vremena za pokajanje? Jer koliko ljudi umire iznenada i bez ikakvih stradanja? I koliko ih samo umire bez pokajanja i poslednjih Svetih Tajni?
Stoga, braćo, ako ne želite sebi večnu propast, morate da pazite na svoju dušu i da se pobrinete za svoju budućnost. Znamo da svakoga od nas tamo, iza groba, čeka jedno od dva: Carstvo nebesko ili pakao, i da ne postoji nekakvo srednje stanje, to jest čeka nas ili večno blaženstvo ili večno mučenje. Iza groba postoje samo dva različita stanja, baš kao što i na zemlji postoje samo dva puta. Jedan je širok, ravan i lak, njime ide većina, dok je drugi uzan, trnovit i težak. Beskrajno je srećan onaj ko ide uzanim putem, jer on vodi u Carstvo Nebesko. Ali kako je malo onih koji idu tim putem! Ako ne budemo išli teškim putem, i ako umremo bez očišćenja i pokajanja, šta će sa nama biti? Kome ćemo se obratiti? Gospodu? Ali kao što mi Njega nećemo da slušamo ovde, tako On nas neće hteti da sluša tamo. On nam je sada najmilosrdniji Otac, ali tamo će biti pravedni Sudija. I ko će nas odbraniti od Njegovog pravednog gneva? O braćo, strašno je pasti u ruke Boga živoga (Jevr. 10,31)! Dakle, postarajte se oko spasenja svoje duše, sada dok je još pravo vreme za to. Poradite na svome spasenju dok je još dan, jer će nastupiti noć, i više niko neće moći da da dela. Nemojte to neprestano odlagati, nego požurite ka Carstvu Nebeskom dok je to još moguće; jer će doći smrt i onda će biti prekasno. Ustremite se ka Carstvu Nebeskom i pođite ka njemu, makar i sporim tempom, pa ćete mu se postepeno približiti -važno je da idete u pravom smeru. Osoba koja negde ide, bliža je svome cilju tek kada načini korak napred.
Ko god želi da sledi Isusa Hrista treba da se drži sledećih saveta:
1) Nikako nemoj obraćati pažnju na to kako drugi grešni ljudi žive, niti pravdati sebe njihovim primerom, i nemoj, kao mnogi, govoriti: „Pa šta da radim? Nisam ja jedina osoba koja tako živi, niti sam jedini koji ne mari za Hristove zapovesti, jer tako čine praktično svi“. No, čak i ako zaista znaš da svi koji žive oko tebe, pa i oni koji bi trebalo da budu primer vrlina i pobožnosti, ne žive na hrišćanski način, kako to tebi može biti opravdanje? Njihova večna pogibija tebe neće spasiti. Na strašnom sudu se nećeš odbraniti tvrdnjom da nisi ti jedini koji je živeo grehovnim životom na zemlji. Stoga nije tvoja stvar da li su oni na putu za Carstvo Nebesko ili nisu – to se tebe ne tiče. Pazi na sebe i na one koje ti je Bog poverio na rukovođenje. Mi prilično često vidimo ljude kako greše, ali teško da ih ikada vidimo kako se kaju i očišćuju od svojih grehova; eto zbog čega tako lako možemo pogrešimo u vezi sa tim da li neko od naših bližnjih sledi Hrista ili ne.
2) Mnogi ljudi, možda čak i tvoji najbliži i najdraži, podsmevaće ti se zato što ideš ovim putem. Ne obraćaj pažnju na to i ne brini. Imaj na umu da su se oni time podsmevali i Isusu Hristu; ali On nije pokazao neprijateljstvo prema njima, nego je ćutao i molio se za njih. I ti treba da postupaš na potpuno isti način.
3) Ima mnogo obrazovanih ljudi koji ne vide kako treba put za Carstvo Nebesko koji nam je pokazao Isus Hristos, Sin Božiji, pa kažu kako se čak i bez tog puta može dostići Carstvo Nebesko, i da taj put nije za sve, nego samo za neke. Ali ako ti se dogodi da sretneš takvu osobu i ona počne da ti daje savete – ne slušaj je; čak i ako anđeo siđe sa neba i kaže ti kako nije neophodno da ideš putem kojim je išao Isus Hristos – ni njega ne slušaj. Ali nemoj se prepirati sa takvim varalicama i protivnicima; radije se sažali i pomoli se za njih.
4) Ako nepokolebljivo slediš Isusa Hrista, možda ćeš naići na ljude koji će te mrzeti zbog reči Božije, na ljude koji će te klevetati, vređati i prezirati. No ti pretrpi i istraj. Raduj se i skači od sreće na dan kada primiš bilo kakvu uvredu ili prekor u ime Hristovo, jer je velika nagrada tvoja na nebesima.
5) Kada istinski ideš tim putem, sam đavo će ustati protiv tebe i iskušavaće te različitim iskušenjima; on će ti ubacivati zle misli, ili sumnje povodom same vere i otkrivene istine, ili će pak samo bogohuliti. Ne boj ga se, jer đavo ništa ne može da ti učini bez dopuštenja Božijeg; potrebno je samo da se moliš Gospodu i đavo će odleteti od tebe kao strela.
6) Treba da imaš na umu da ono što se smatra za korisno i ispravno, i što stvarno jeste takvo, ne treba da smeta istinskom hrišćaninu. Tako je, pre svega, sa napornim radom, koji ne samo da ne predstavlja prepreku za spasenje duše, nego je čak od koristi. Dobro je poznato da je besposlenost majka grehova. Na primer, što je to što prouzrokuje da ljudi postanu pijanci? Besposlica. Ko su lopovi i razbojnici? Besposličari. I tako dalje… Zasigurno se može reći da osoba koja ne radi ništa i nema ništa čemu bi mogla da se posveti, čak i ako deluje dobra, loš je hrišćanin, i loš građanin; i ako nije veliki grešnik, to je samo zato što se Bog posebno stara o njoj. Dakle, budi vredan, navikni se na rad i napore koje on iziskuje, i čini sve što korisno i neophodno za tvoj dom, kao i sve što predstavlja tvoju dužnost prema kralju i otadžbini. Ako je besposlica majka grehova, marljivost se može nazvati ocem vrlina. Ovo na prvom mestu, zato što vredna osoba svakako ima manje grehova, jednostavno zato što nema vremena ne samo da čini zlo, nego čak ni da razmišlja o zlu; jer ona ili radi i zauzeta je izvršavanjem svojih obaveza, ili je preokupirana svojim spasenjem i svojim hrišćanskim dužnostima. Drugo, ovo je tačno zbog toga što će osoba koja je navikla da bude vredna brže prihvatiti da krene put Carstva Nebeskog, nego osoba koja vodi dokon život; uz to, marljiv čovek lakše ide putem ka Carstvu Nebeskom od onoga ko je lenj. Radinost se uvek i svuda isplati. Ali da biste bili vredni, morate se naučiti i navići da radite od detinjstva.
7) Postoji još jedna vrlina, isto tako važna kao i marljivost, na koju treba da se naučite i naviknete čak i pre nego na marljivost. To je trpljenje ili izdržljivost. Trpljenje je uvek i u svemu korisno; ali za osobu koja želi da da ide u Carstvo Nebesko, trpljenje predstavlja najneophodniju vrlina. Bez trpljenja na tom putu ne možete napredovati ni korak, jer vas na svakom koraku čekaju neugodnosti, teškoće i prepreke.
Dakle, naučite se i naviknite na trpljenje, najpre telesno a potom i duhovno. Onda ćete lakše biti u isto vreme i koristan član društva, i dobar prijatelj, i dobar domaćin, i dobar građanin, pa i dobar hrišćanin.
Sada sam vam nabrojao sve za šta smatram da stoji u vezi sa putem za Carstvo Nebesko. Treba samo da dodam kako će osoba koja revnosno ide tim putem, za svaki napor, za svaku patnju, za svaku pobedu nad sobom i svako savladavanje sebe, za svako dobro delo, pa čak i za svaku dobru želju i nameru, biti nagrađena sedamdeset puta sedmostruko, čak i u ovom životu; a šta je očekuje tamo, to ne može da se opiše ili zamisli. Dakle, ne plašite se da sledite Isusa Hrista. On je silan Pomoćnik. Bez oklevanja pohitaj za Njim. Idi dok su dveri Carstva Nebeskog još otvorene za tebe. Čak i ako si još daleko, naš nebeski Otac izaći će ti u susret na putu, celivaće te, daće ti da odeneš najlepše haljine, i uvešće te u Svoju bračnu odaju u kojoj On Sam obitava sa svim svetim Prorocima, Apostolima, Mučenicima i svima Svetima, i gde ćete se radovati istinskom i večnom radošću. No, kada se dveri Carstva Nebeskog zatvore za tebe, to jest ako umreš bez pokajanja i dobrih dela, ma koliko želeo i ma koliko pokušavao da uđeš unutra, nećeš biti primljen. Kucaćete na vrata i govoriti: „Gospode, otvori nam! Znamo Te, kršteni smo u Tvoje ime, prizvani smo Tvojim imenom, čak smo njime i čudesa mnoga činili“. Ali Isus Hristos će vam odgovoriti: „Ne poznajem vas, vi niste Moji! Idite od Mene u večni oganj koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim“. Onda će nastati plač i škrgut zuba.

Jedan komentar

  1. Kako je mnogo darova tvojih Gospode, to si pripremio za one koji te ljube i koji se uzdaju u tebe pred sinovima covecjim.Slava nasemu preblagome Spasitelju.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *