Мјешани брак

Питање:
Помоз бог! Ја сам хвала богу србин и наравно православац, моја будућа жена је њемица католкиња, ми се слажемо да ће мо и нашу дјецу крстити у православној цркви! Наше је питање дали се можемо вјеншати у православној цркви и ако се она не одриче своје католичке вјере?
Благоја милаковић


Одговор:
Драги брате, Српска православна црква дозвољава мешовити брак и омогућава венчање православног вереника и припаднице римокатоличке вероисповести (ако је, сем крштења, примила у тој Цркви и Свету тајну миропомазања, кризму) у православној цркви и по православном обреду. Уколико вереница није примила кризму (у Немачкој Sacrament Firmung) , треба надлежни православни свештеник да над њом изврши Свету тајну миропомазања, пре но што приступи венчању. За склапање мешовитог брака неопходно је разрешење, благослов надлежног православног епископа. Такође, пре Чина венчања, а уз молбу за благослов надлежног епископа, вереница римокатоличке вероисповести дужна је да потпише изјаву, да ће деца рођена у томе браку бити крштена у Православној цркви и васпитавана у православној вери. И још, да супруга римокатоликиња ничим неће ометати мужа православне вере у вршењу православних обреда и учествовања у животу Православне цркве. Тек након испуњавања свих ових услова може се приступити венчању и такав мешовити брак је потпуно важећи. Дакле, вереница Немица не мора да се одриче своје вероисповести и да прелази у Православље, али се мора сагласити са свим прописима и захтевима Цркве у којој се венчава. Благословено венчање и радост у доброј деци жели Ти о. Душан Допуна одговору на питање: БРАЧНА ПРАВИЛА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ (БП) II ДОПУЊЕНО И ИСПРАВЉЕНО ИЗДАЊЕ СВЕТОГ АРХИЈЕРЕЈСКОГ СИНОДА Београд 1994. ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ: БРАЧНА ПРАВИЛА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ОБЈАВЉЕНА СУ ПРВИ ПУТ У „ГЛАСНИКУ“, СЛУЖБЕНОМ ЛИСТУ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ ОД 7. СЕПТЕМБРА (25. АВГУСТА) 1933. ГОДИНЕ, БРОЈ 34-35. Исправке и допуне средио протојереј-ставрофор Бранко А. Цисарж, инспектор богословија у пензији ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ V МЕШОВИТИ БРАК Члан 115 Брак између православног лица и лица друге вероисповести може се склопити само под овим условима: 1) лице друге вероисповести мора пре ступања у брак потписати писмену изјаву пред надлежним парохом православног лица, у присутности два сведока, да неће свога будућег брачног друга православне вере одвраћати од православног исповедања вере, ни покушавати да га ма којим начином наведе да пређе у другу веру; да неће сметати православном лицу у вршењу његових верских дужности и чувању православних црквених обреда и обичаја; 2) лице друге вероисповести мора се пред надлежним парохом и два сведока, писменом изјавом, нарочито обавезати да ће своју децу из тога брака крштавати и васпитавати у православној вери; 3) православно лице, које жели ступити у брак с лицем друге вероисповести, има пред надлежним парохом свечано обећати да ће стално, лепим начином, настојати да свога будућег друга приволи православној вери; 4) брак православног лица са лицем друге вероисповести мора се склопити у православном храму, од православног свештеника и по православном обреду. Изјаву неправославног лица, означену у тачкама првој и другој овога параграфа, потписују и присутни сведоци пред надлежним парохом. Члан 116 Православно лице не може склопити брак са оним лицем чији је брак био разведен због његова отпадништва од православне вере (§ 107) . Члан 117 Надлежни парох неће извршити склапање мешовитог брака пре него што се савесно не увери да лице друге вероисповести пружа довољно јемства да ће све обавезе из § 115 тачно испуњавати. На основу извештаја надлежног пароха да овако јемство за склапање мешовитог брака постоји, брак се може склопити само ако надлежни Архијереј за то да разрешење и благослов. Члан 118 По извршеном склапању брака има надлежни парох стално водити нарочиту бригу о верском и моралном владању брачних другова из мешовитог брака, старати се да се све обавезе из § 115 тачно испуњавају и, чим примети ма какво пренебрегавање ових обавеза, предузети мере да се спречи њихово изигравање, а, по потреби, покренути против кривог лица и поступак за црквену кривицу. Члан 119 За мешовити брак, склопљен у православној Цркви на подручју Српске православне Патријаршије, или међу држављанима Југославије, меродавни су искључиво прописи ових Правила. Члан 120 Деца из мешовитог брака, склопљеног у православној Цркви (§ 115 т. 2) , могу се крстити само у православној вери. Члан 121 Деца из мешовитог брака, ма брак био склопљен и од верских претставника друге вероисповести, морају се крстити у православној вери, ако је један од родитеља православне вере. Противан уговор родитеља о крштењу деце нема никакве важности за православну Цркву. Члан 122 Ако једно брачно лице из мешовитог брака припада православној вери, надлежни су за решавање питања о ваљаности, поништењу или разводу тога брака искључиво павославни Црквени судови, по својим прописима. Одлуке православне Црквене власти меродавне су за оба брачна лица из мешовитог брака. ++++++++++++++++++++++ О. Душан

One Comment

  1. Pomaže Bog.
    Imam pitanje vezano za mešoviti brak. Ja sam krštena pravoslavka a muž mi je kršteni katolik ali BEZ krizme. Želimo se venčati u pravoslavnoj crkvi, ali on nema krizmu pa me zanima da li je to problem i kako rešiti? Hvala puno.