МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

 

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
 
Библиографија
 
I
 
А.
 
1. Усташе и православље: Хрватска православна црква, Белетра, Београд 1989.
2. Прекрштавање Срба у Независној Држави Хрватској: прилози за историју верског геноцида, Алфа, Београд-Земун 1991.
3. Голгота Српске православне цркве 1941-1945, Народна књига – Алфа, Београд 1997.
4. Нови прилози за биографију војводе Јездимира Дангића, Нова Србија, Београд 1997.
5. Војвода Ђујић, Нова Србија, Београд 1998.
6. Летопис Српске православне цркве 1946-1950 године: Време патријарха Гаврила (1946-1950) и патријарха Викентија (1950-1958), 1. књ., Српско културно друштво Зора, Книн, Београд 2000.
7. Летопис Српске православне цркве 1946-1950. године: Време патријарха Гаврила (1946-1950) и Викентија (1950-1958), 2. књ., Српско културно друштво Зора, Книн, Београд 2001.
8. Летопис Српске православне цркве 1946-1950 године: Време патријарха Гаврила (1946-1950) и патријарха Викентија (1950-1958), 3. књ., Српско културно друштво Зора, Книн, Београд 2002.
9. Српска православна црква у Независној Држави Хрватској; 1941-1945. године, Дијам – М – прес, Ветерник 2002.
10. Злочин је почео раније: Прилози за историју страдања Срба у бановинама Приморској и Савској 1934-1939. године и Бановини Хрватској 1939-1941. године, ауторово издање, Београд 2004.
11. Прилози за историју Српске православне цркве, књ. 1, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2006.
12. Прилози за историју Српске православне цркве, књ. 2, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2007.
13. Шта ће у Сплиту Свети Сава, ауторово издање, Београд 2007.
14. Варнава патријарх српски, Парохија храма Светог Саве у Београду и Епархија сремска, Београд 2009. (друго издање: Подгорица-Пљевља 2012.)
15. Герман Ђорић: Патријарх у обезбоженом времену, 1-2, Манастир Светог Стефана Сланци, Београд 2012.
 
Б.
 
1. (коаутор са Миодрагом Близанцем) Патријарх Гаврило (Дожић), ауторско издање, Нови Сад 2004.
 
II
 
1. Предговор у: Саво Накићеновић, Книнска крајина: насеља и поријекло становништва, Српско културно друштво Зора, Београд – Книн 1990.
2. Предговор у: Мишо Урош, Тромеђа: Три међе једног народа, Београд: Завичајни клуб Книнска крајина, Српско културно друштво Зора: Умјетничко братство манастира Крка: Искра – Информативна агенција Републике Српске Крајине, Книн 1994.
3. Предговор у: Никола Кордић, Кроз рат са Дражом: Ратне успомене личног пратиоца Михаиловића и шифранта у Врховној команди Југословенске војске у Отаџбини, Београд – Крагујевац 1998.
4. Предговор у: Радослав Грујић, Политичко-верска активност Ватикана на Балкану кроз векове, Слободна књига, Београд 1998.
5. „Прологомена“, Кнез Павле у вихорима европске политике, Београд 2003, стр. 13-20.
6. Предговор у: Joza Horvat, Zdenko Stambuk, Dokumenti o protunarodnom radu i zlocinima jednog dijela kаtolickog klera, (Zagreb 1946), репринт, Бања Лука 2007.
7. „Пролегомена“. Мудри орач њиве Господње – Споменица Јосифа Цвијовића епископа битољског и митрополита скопског, Цетиње-Лепосавић-Београд, 2007, стр. 15-22.
8. Предговор у: Ђуро Виловић, Крвава црква, Српска радикална странка, Земун 2009.
 
III
 
1. „Унијаћење у Далматинској Загори у XIX веку“, Српска зора, год. 1, св. 3/4, Книн 1991, стр. 135-142.
2. „Ко су били војно-управни команданти Србије 1941-1944“, Гласник Војноисторијског института, бр. 3, Београд 1996, стр. 159-168.
3. „Судбине архијереја и свештеника Српске православне цркве у Независној Држави Хрватској према објављеним документима Српске патријаршије“, Зборник Срби у Хрватској, књ. 4, Београд 1999, стр. 211-279.
4. „Из историје Рашко-призренске епархије“, Свети кнез Лазар, бр. 3 (31), Призрен, 2000, стр. 83-89.
5. „Архијереји Српске православне цркве 1941-1944. године у документи-ма немачке службе безбедности“, Српска слободарска мисао, број 5, Београд 2000, стр. 171-193.
6. „Srpska pravoslavna crkva u prvoj deceniji komunisticke vlasti 1945-1955. године u Narodnoj Republici Hrvatskoj“, Dijalog istoricara/povjesnicara, sveska 2, Za-greb 2000, str. 635-652.
7. „Прилог проучавању аграрне реформе и колонизације 1945-1946. године на имањима Српске православне цркве на територији Аутономне косовско-метохијске области“, Свети кнез Лазар, бр. 4 (32), Призрен 2001, стр. 21-50.
8. „Прекрштавање Срба у Независној Држави Хрватској у преписци краљевске владе и Посланства у Ватикану 1941-1943. године – Прилог проучавању историје конверзије“, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, Блаце 2001, стр. 215-222.
9. „Hrvati kao zrtve u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji 1918-1941. godine (Neki sporni problemi)“, Dijalog istoricara/povjesnicara, sveska 3, Zagreb 2001, str. 507-524.
10. „Josif (Cvijovic), mitropolit skopljanski i Alojzije Stepinac, nadbiskup zagrebacki, prvosvestenici Srpske pravoslavne i Rimokatolicke crkve i prekrstavanje 1941-1945. godine“, Dijalog istoricara/povjesnicara, sveska 4, Zagreb 2001, str. 449-466.
11. „Prilozi za komunisticko poimanje modernizacije“, Dijalog istoricara/povjesnicara, sveska 5, Zagreb 2002, str. 363-377.
12. „Srbi u Nezavisnoj Drzavi Hrvatskoj i Hrvati u Srbiji 1941-1944. godine. Videnje kroz sudbine svestenosluzitelja“, Dijalog istoricara/povjesnicara, sveska 6, Zagreb 2002, str. 153-170.
13. „Неколико прилога о судбини имовине манастира среза Јагодинског после 1945. године“, Корени, бр. 1, Јагодина 2003, стр. 125-136.
14. „Prilozi za istoriju Srba u Banovini Hrvatskoj 1939-1941. godine“, Dijalog istoricara/povjesnicara, sveska 7, Zagreb 2003, str. 229-247.
15. „Хрватска православна црква“, Српска слободарска мисао, број 1, Београд 2003, стр. 123-140.
16. „Делатност југословенске обавештајне, контраобавештајне и дипломатске службе 1945-1946. године у потрази за лицима осумњиченим и/или проглаше-ним за ратне злочине“, Историја XX века, Београд 2004, стр. 49-64.
17. „Политичке и друге активности Хрватске сељачке странке у Дубровачком срезу у процесу кроатизације“, Српска слободарска мисао, бр. 25, Београд, 2004, стр. 98-110.
18. „Обнављање Патријаршије и избор патријарха 1920. године“, Свети кнез Лазар, бр. 4 (48), Призрен/Грачаница 2004, стр. 25-50.
19. „Устоличење патријарха Димитрија (Павловића) 1924. и увођење у патријаршијски трон у Пећи 1924. године“, Свети кнез Лазар, бр. 1-2 (49-50), Призрен/Грачаница, 2005, стр. 51-80.
20. „Здравствено-социјалне прилике у бановини Врбаској 1929-1934. годи-не“, Зборник округлог стола одржаног у Бањалуци 16. октобра 2004. „Светислав – Тиса Милосављевић“, Институт за историју, Бања Лука 2005, стр. 141-149.
21. „Неки проблеми истраживања историје Српске православне цркве. Колико аматеризам у историографији (не)доприноси истраживању судбине јерархи-је Српске православне цркве“, Геноцид у XX веку на просторима југословенских земаља, Београд 2005, стр. 477-488.
22. „Удружење пријатеља Велике Британије и Сједињених Америчких Држава 1931-1941. године“, Српска слободарска мисао, Земун 2005, стр. 329-342.
23. „Утицај Слободана Милошевића на судбину Крајине“, Република Српска Крајина – Десет година послије 2, Београд 2005, стр. 91-102.
24. „О једном од гробова Петра Кочића“, Нова Зора, часопис за књижевност и културу, св. 7, Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, Билећа-Гацко 2005, стр. 224-232.
25. „Генерал Милан Недић и архијереји Српска Православне Цркве“, Свети кнез Лазар, бр. 3 (51), Призрен/Грачаница 2005, стр. 61-96.
26. „Два документа једног времена“, Баштина, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, св. 19, 2005, стр. 217-220.
27. „Прилози за биографију владике рашко-призренског Серафима (Јовановића)“, Баштина, св. 20, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2006, стр. 151-161.
28. „Неколико детаља о судбини повеље краља Стефана Дечанског», Баштина, св. 20/2, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2006, стр. 323-331.
29. „О аграрној реформи 1945–1946. године на имањима манастира Српске православне цркве у Аутономној Косовско-метохијској област“, Баштина, св. 21, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић, 2006, 201-214.
30. „Обнова манастира Бањска 1938-1940“, Баштина, св. 22, Институт за српску културу – Приштина, Лепосавић 2007, стр. 173-183.
31. „Документ кога није прегазило време“, Нова Зора – часопис за књи-жевност и културу, Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, Одбори у Билећи и Гацку, Билећа – Гацко, пролеће 2007, 13/2007, стр. 269 – 272.
32. „Случај викарног епископа хвостанског Варнаве Настића у контексту зачетка такозваног Америчког раскола у Српској православној цркви“, Архив – часопис архивских радника Републике Српске, бр. 4, Бањалука 2012, стр. 293-308.
 
Предато редакцијама часописа:
 
1. „Догађаји уочи и послије избора архијереја Српске православне цркве чија су сједишта на територији Народне/Социјалистичке Републике Хрватске“, за зборник Срби у Хрватској 10.
2. „Један документ из 1969. године о Српској православној цркви у Босни и Херцеговини“, зборник Срби у Босни и Херцеговини.
3. „Милан Стојадиновић и Конкордат“, за научни скуп „Милан Стојадиновић“.

Овде напишите коментар уколико желите

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.