POKAJNE MOLITVE

Šesto suzno moljenje Sv. Jefrema Sirina

Subotom uveče Tek sada, u današnji dan, postiđenog lica oborenog prema zemlji, usuđujem se da Ti se obratim, Vladiko Anđela i Tvorče svih; a ja, zemlja i pepeo, podsmijeh ljudima i rug narodu, zaista crv, a ne čovjek (Ps. 21, 6); obuzet nemarom sav bolujem, vredan svake osude. Kako da […]

Detaljnije…

Peto suzno moljenje Sv. Jefrema Sirina

Petkom uveče Duša žalosna k Tebi pritiče, sveti Vladiko, sa suzama ti žalbu prinosi na ljutog neprijatelja, i sa smirenjem pred Tobom pripada, tražeći da je zaštitiš od protivnika koji je pritešnjuje. I pošto Ti dolazi sa molbom neućutnom, Ti je brzo usliši, i nju koja Ti sa ljubavlju pritiče, […]

Detaljnije…

Četvrto suzno moljenje Sv. Jefrema Sirina

Četvrtkom uveče Evo, ponovo pripadam dverima Vladike moga, moleći i tražeći, klanjajući se i sa strahom vapijući. Jer je slugi koji je sagrešio pred Vladarem svojim bolje da ne beži iz ruku Njegovih, nego da ostane u Njegovoj vlasti. Prigni, Vladiko, uho Svoje, čuj tugu moju i primi glas moljenja […]

Detaljnije…

Treće suzno moljenje Sv. Jefrema Sirina

Sredom uveče Ljubav me tera da se obraćam Bogu, a nedostojnost me moja ubeđuje da ćutim. Mučna bolest prisiljava me da govorim, a gresi me nagone da ostanem u ćutanju. Duša moja boluje i oči moje čeznu za suzama. Sagrešila si, dušo moja, pokaj se. Jer, evo, dani naši prolaze […]

Detaljnije…

Drugo suzno moljenje Sv. Jefrema Sirina

Utorkom uveče Teško meni, kakvoj osudi dopadoh i kakva me sramota snađe! Moja unutrašnjost nije kao i spoljašnjost; pričam o bestrašću, a dan-noć mislim na gnusne strasti; počinjem razgovor o neporočnosti, a u mislima se bavim nečistotama. Teško meni, kakvo mi ispitivanje predstoji! Jer ja, u stvari, imam izgled pobožnosti, […]

Detaljnije…

Prvo suzno moljenje Sv. Jefrema Sirina

Ponedeljkom uveče Primi moljenje iz mojih oskvrnavljenih i nečistih usta, Vladaru svih i svega, čovekoljubivi Isuse Hriste. Ne uzgnušaj se mene nedostojnog i nerazumnog, i ne pokaži nedostojnom utehe Tvoje dušu moju, koja se adu približi. Potraži me kao ovcu izgubljenu, jer mimo svega, usrđa u meni nema, ni pomisli […]

Detaljnije…