NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Oktoih

Oktoih

Glasъ d7. Nedёlz

Vъ subbHtu večera, na malэй večerni, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы G, povtorsющe pervuю. Glasъ d7:

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

Životvorsщemu tvoemY krtY, neprestannw klanzющesz hrtE b9e, tridnevnoe voskrnіe tvoE slavimъ: tёmъ vo njbnovi1lъ є3si2 i3stlёvšee čelovёčeskoe є3stestvo2 vsesi1lьne, i3 i4že na nb7sA vosh0dъ njbnovi1lъ є3si2 namъ, ćkw є3di1nъ blgъ, i3 člvэkolю1becъ. Dvaždы.

Dreva preslušanіz zapreщenіe razrэši1lъ є3si2 sp7se, na drevэ krtnэmъ v0leю prigvozdi1vsz, i3 vo ѓdъ sošedъ si1lьne, smє1rtnыz ќzы ćkw bGъ rasterzalъ є3si2. Tёmže klanzemsz є4že i3z8 mertvыhъ tvoemY voskrnію, radostію vopію1щe: vsesi1lьne gDi, slava tebЁ.

VratA ѓdwva sokruši1lъ є3si2 gDi, i3 tvoeю smertію smertnoe carstvo razruši1lъ є3si2: r0dъ že čelovёčeskій t i3stlёnіz svobodi1lъ є3si2, živ0tъ i3 netlёnіe mjru darovavъ, i3 velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, dogmatіkъ. Glasъ d7:

Bez8 sёmene začalA є3si2 i3 rodilA є3si2 neizrečennw, nizloži1všago si6lьnыz t prestHlъ, i3 voznossщago smirє1nnыz, i3 vozdvizaющago r0gъ vёrnыhъ svoi1hъ, slavzщihъ hrt0vъ krtъ i3 pogrebenіe, i3 slavnoe voskrnіe. Tёmže tS bcde, hodataicu toli1kihъ bl†gъ nem0lčnыmi pёsnьmi ўblžaemъ, ćkw molsщuюsz pri1snw, є4že sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Taže, Svёte ti1hій:

Posemъ prokjmenъ: GDь vocRi1sz: tri1ždы.

Stjhъ: NJblečesz gDь vъ si1lu, i3 prepossasz.

Taže, Spod0bi gDi, vъ večerъ seй:

Їereй že є3ktenіi2 ne glag0letъ, no poemъ.

Na stіh0vnэ stіhi1ru voskrnu, glasъ d7:

GDi vozšedъ na krtъ, pradэdnюю našu klstvu potrebi1lъ є3si2, i3 sošedъ vo ѓdъ, vBčnыz ќzniki svobodi1lъ є3si2, netlёnіe daruz čelovёčeskomu r0du: segw2 radi poю1щe slavimъ životvorsщee i3 sp7si1telьnoe tvoE vostanіe.

Taže stіhi6rы pod0bnы pres™hz bcdы.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Stjhъ: PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

I#z8 beznačalьna nc7A sn7ъ bezlёtnw, nizhoždenіz radi i3 sp7senіz čelovёkwvъ, bGъ člvёkъ bhstь, da podastъ pervozdannomu nhnэ raй: togdA i3 vsE є3stestvo2 i3zbavitsz t prelesti ѕmjevы, i3 w4brazъ padšій sp7setъ, ćkw blgopremэni1telь: tnю1duže m™rь sodёla nevэstor0dicu či1stu ćkw neskvernu, ю4že ćkw ґgkĐru vsi2, i3 pristaniщe ўblžaemъ.

Stjhъ: Slhši dщi2 i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Voploщenna sozdatelz vsёhъ, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ tvoeй bGoblžennaz, vowbrazi1všago člvёka, prežde padšago prestuplenіemъ ѕmіi1nыmъ: bGa bo rodilA є3si2 pl0tію neskazannw namъ, i3 i3z8 tlёnіz svobodi1la є3si2 є3stestvo2 vsE njbetšavšee, ržctv0mъ tvoi1mъ. Tёmže poemъ i3 slavimъ tvoю2 blgodatь dv7o beznevёstnaz, moli1tisz ne prestaй, sp7sti1sz dušamъ našыmъ.

Stjhъ: LicY tvoemY pom0lztsz bogatіi lю1dstіi.

Da tvoeS vsBmъ mn0žestvo mlcti i3 blgosti tkrheši namъ newpredэli1muю puči1nu, grэhi2 rabHvъ tvoi1hъ vs‰ zagladi: i4maši bo vsenepor0čnaz, ćkw m™i syщi b9іz, vlastь sozdanіz, i3 v0diši vs‰, ćkw h0щeši, si1loю tvoeю: i4bo blgodatь d¦a s™agw ćvэ vselьšazsz vъ tS, sodёйstvuetъ ti2 vo vsemъ pri1snw vseblžennэйšaz.

Slava, i3 nhnэ: I$že so nc7emъ i3 d¦omъ slavosl0vimый sn7ъ, vъ vhšnihъ t serafjmwvъ pervosozdannago paki njbnovi1ti hotS, vsego2 sebE i3stoщi2 neizrečennw vo ўtr0bэ tvoeй, bcde vsepёtaz: i3 i3z8 tebE vozsіsvый, prosvэti2 vsego2 mjra b9estv0mъ, i3zbavivый t їdwlonei1stovstva, i3 sob0ю njboži1vый, na nb7sA vozvedE čelovёčestvo, hrt0sъ bGъ i3 sp7sъ dyšъ našihъ.

Taže, Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e.

Troparь: Svёtluю voskrnіz pr0povэdь:

BGor0dičenъ: E$že t vёka ўtaenoe:

E#ktenіA i3 tpystъ.

Vъ subbHtu na veli1cэй večerni, na GDi vozzvahъ, stіhi6rы voskrnы, glasъ d7.

Stjhъ: I#zvedi2 i3z8 temni1cы dyšu moю2, i3spovёdatisz i4meni tvoemY.

Životvorsщemu tvoemY krtY, neprestannw klanzющesz hrtE b9e, tridnevnoe voskrnіe tvoE slavimъ: tёmъ bo njbnovi1lъ є3si2 i3stlёvšee čelovёčeskoe є3stestvo2 vsesi1lьne, i3 i4že na nb7sA vosh0dъ njbnovi1lъ є3si2 namъ, ćkw є3di1nъ blgъ i3 člvэkolю1becъ.

Stjhъ: MenE ždytъ pravєdnicы, d0ndeže vozdasi mnЁ.

Dreva preslušanіz zapreщenіe razrэši1lъ є3si2 sp7se, na drevэ krtnэmъ v0leю prigvozdi1vsz, i3 vo ѓdъ sošedъ si1lьne, smє1rtnыz ќzы ćkw bGъ rasterzalъ є3si2. Tёmže klanzemsz є4že i3z8 mertvыhъ tvoemY voskrnію, radostію vopію1щe: vsesi1lьne gDi, slava tebЁ.

Stjhъ: I#z8 glubinы2 vozzvahъ kъ tebЁ gDi, gDi, ўslhši glasъ m0й.

VratA ѓdwva sokruši1lъ є3si2 gDi, i3 tvoeю smertію smertnoe carstvo razruši1lъ є3si2: r0dъ že čelovёčeskій t i3stlёnіz svobodi1lъ є3si2, živ0tъ i3 netlёnіe mjru darovavъ, i3 velію mlctь.

I$nы stіhi6rы, tvorenіe ґnat0lіevo.

Stjhъ: Da bydutъ ќši tvoi2 vnemlющэ glasu molenіz moegw2.

Prіidi1te vospoi1mъ lю1dіe, sp7sovo tridnevnoe vostanіe, i4mže i3zbavihomsz ѓdovыhъ nerэši1mыhъ ќzъ: i3 netlёnіe i3 ži1znь vsi2 vosprіshomъ zovyщe: raspnhйsz, i3 pogrebhйsz, i3 voskRshй, sp7si1 nы voskrnіemъ tvoi1mъ є3di1ne člvэkolю1bče.

Stjhъ: Ѓщe bezzakHnіz nazriši gDi, gDi, kto2 postoi1tъ; ćkw ў tebE njčiщenіe є4stь.

ЃgGli i3 čelovёcы sp7se, tvoE poю1tъ tridnevnoe vostanіe, i4mže njzari1šasz vselennыz koncы2, i3 rab0tы vražіz vsi2 i3zbavihomsz, zovyщe: životv0rče vsesi1lьne sp7se sp7si1 nы voskrnіemъ tvoi1mъ, є3di1ne člvэkolю1bče.

Stjhъ: I$mene radi tvoegw2 poterpёhъ tS gDi, poterpЁ dušA moS vъ sl0vo tvoE, ўpovA dušA moS na gDa.

VratA mBdnaz sterlъ є3si2, i3 verєi2 sokruši1lъ є3si2 hrtE b9e, i3 r0dъ čelovёčeskій padšій voskRsi1lъ є3si2. Segw2 radi soglasnw vopіemъ: voskRshй i3z8 mertvыhъ gDi, slava tebЁ.

Stjhъ: T straži ќtrennіz do n0щi, t straži ќtrennіz da ўpovaetъ ї}lь na gDa.

GDi, є4že t nc7A tvoE ržctvo2, bezlёtno є4stь i3 prisnosyщno: є4že t dv7ы voploщenіe, neizrečenno čelovёkwmъ i3 neskazanno: i3 є4že vo ѓdъ sošestvіe strašno dіavolu i3 ѓggelwmъ є3gw2: smertь bo popravъ, tridnevenъ voskrlъ є3si2, netlёnіe podavaz čelovёkwmъ, i3 velію mlctь.

I$nы stіhi6rы bcdэ, pavla ґmorreйskagw. Glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnago čudesE!

Stjhъ: Ćkw ў gDa mlctь, i3 mn0goe ў negw2 i3zbavlenіe: i3 t0й i3zbavitъ ї}lz t vsёhъ bezzak0nій є3gw2.

TebE vBrnыmъ pokr0vъ pokazA, i4že vssčeskihъ bGъ, vopl0щьsz t kroveй tvoi1hъ bcde vsečctaz, i3 predstatelьnicu i3 pob0rnicu syщыmъ vъ nyždahъ i3 njbstosnіihъ, i3 vъ byri pristaniщe blgouti1šnoe: tы2 ќbw sp7si2 t vsskіz sk0rbi i3 tugi2, vsёhъ pritekaющihъ kъ b9estvennomu pokr0vu tvoemY.

Stjhъ: Hvali1te gDa vsi2 kzhcы, pohvali1te є3go2 vsi2 lю1dіe.

Da proslavlsю i3 počitaю, da čtY i3 poю2, da vospэvaю vsegdA tvoE b9estvennoe i4mz, preblžennaz vLčce, da mS ne njstaviši vragHmъ radovanіe bhti, pokr0vu tvoemY pritekaющago: no krilы2 čestnhhъ mltvъ tvoi1hъ vsegdA cёla mS sohrani2 t vsёhъ i3skušenій.

Stjhъ: Ćkw ўtverdi1sz mlctь є3gw2 na nasъ, i3 i4stina gDnz prebыvaetъ vo vёkъ.

Raduйsz, bGom™i prečctaz. Raduйsz, vBrnыmъ nadežda. Raduйsz, mjru njčiщenіe. Raduйsz, i3zbavlsющaz vsskihъ skorbeй rabы6 tvo‰, ćže smerti razruši1telьnica. Raduйsz, životon0snaz. Raduйsz, ўtёšitelьnice. Raduйsz, zastypnice. Raduйsz pribёžiщe.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: I$že tebE radi bGootecъ prbr0kъ dv7dъ pёsnennw nj tebЁ provozglasi2, veli6čіz tebЁ sotv0ršemu: predstA cRi1ca njdesnyю tebE. Ts bo m™rь, hodataicu životA pokazA, bez8 nc7A i3z8 tebE vočelovёčitisz blgovoli1vый bGъ, da sv0й paki njbnovi1tъ w4brazъ, i3stlёvšій strastьmi2, i3 zablyždšee gorohi1щnoe njbrёtъ nvčA, na ramo vosprіi1mъ, ko nc7Y prinesetъ, i3 svoemY hotёnію, sъ nbcnыmi sovokupi1tъ si1lami, i3 sp7setъ bcde, mjrъ, hrt0sъ i3mёzй velію i3 bogatuю mlctь.

Taže, Svёte ti1hій:

Prokjmenъ: GDь vocRi1sz: i3 pr0čee po nbhčaю.

Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrnы, glasъ d7:

GDi, vozšedъ na krtъ, pradэdnюю našu klstvu potrebi1lъ є3si2, i3 sošedъ vo ѓdъ, vBčnыz ќzniki svobodi1lъ є3si2, netlёnіe daruz čelovёčeskomu r0du: segw2 radi poю1щe slavimъ životvorsщee i3 sp7si1telьnoe tvoE vostanіe.

I$nы stіhi6rы po ґlfavi1tu.

Stjhъ: GDь vocRi1sz, vъ lёpotu njblečesz.

Povёšenъ na drevэ є3di1ne si1lьne, vsю2 tvarь pokolebalъ є3si2: položenъ že vo gr0bэ, živyщыz vo grobёhъ voskRsi1lъ є3si2, netlёnіe i3 ži1znь daruz čelovёčeskomu r0du. Tёmže poю1щe slavimъ tridnevnoe tvoE vostanіe.

Stjhъ: I$bo ўtverdi2 vselennuю, ćže ne podvi1žitsz.

Lю1dіe bezzak0nnіi hrtE, tebE predavše pіlatu, raspsti njsudi1ša, neblagodarni nj blgodёteli kvi1všesz. No v0leю preterpёlъ є3si2 pogrebenіe: samovlastnw voskrnъ є3si2 tridnevnw ćkw bGъ, daruz namъ bezkonečnый živ0tъ, i3 velію mlctь.

Stjhъ: D0mu tvoemY podobaetъ s™hnz gDi, vъ dolgotY dnjй.

So slezami žєnы2 došedšz gr0ba, tebE i3skahu, ne njbrёtšz že, rыdaющz sъ plačemъ vopію1щz glag0lahu: ўvы2 namъ, sp7se našъ cRю2 vsёhъ, kakw ўkradenъ bhlъ є3si2; k0e že mёsto derži1tъ živon0snoe tёlo tvoE; ѓgGlъ že kъ ni6mъ tvэщavaše, ne plačite, glag0letъ, no šedšz propovёdite, ćkw voskRse gDь, podaS namъ radostь, ćkw є3di1nъ blgoutr0benъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Pri1zri na molє1nіz tvoi1hъ r†bъ vsenepor0čnaz, ўtolsющi lю6taz na nы2 vost†nіz, vsskіz sk0rbi nasъ i3zmэnsющi: ts bo є3di1nu tverdoe i3 i3zvёstnoe ўtverždenіe i4mamы, i3 tvoE predstatelьstvo stzžahomъ. Da ne postыdi1msz vLčce, tS prizыvaющіi, potщi1sz na ўmolenіe, tebЁ vёrnw vopію1щihъ: raduйsz vLčce, vsёhъ p0moщe, radoste i3 pokr0ve, i3 sp7senіe dyšъ našihъ.

Taže, Nhnэ tpuщaeši: Tris™0e. Po DŽ§e našъ:

Troparь, glasъ d7:

Svёtluю voskrnіz pr0povэdь t ѓgGla ўvёdэvšz gDni ў§ncы, i3 pradэdnee njsuždenіe tvergšz, ґpclwmъ hvalzщzsz glag0lahu: i3sproveržesz smertь, voskRse hrt0sъ bGъ, daruzй mjrovi velію mlctь.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: E$že t vёka ўtaenoe, i3 ѓgGlwmъ nesvёdomoe tainstvo: tob0ю bcde syщыmъ na zemli2 kvi1sz bGъ, vъ nesli1tnomъ soedinenіi voploщaemь, i3 krtъ v0leю nasъ radi vosprіi1mъ, i4mže voskRsi1vъ pervozdannago, sp7sE t smerti dyšы našz.

Vъ subbHtu na povečerіi, kanHnъ pres™ёй bcdэ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krtowbraznыma mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Ćže є3di1na vъ napastehъ i3 sk0rbehъ zaщiщaющaz, pod8 kr0vъ tv0й prečctaz, pribэgaющihъ teplэ, prіimi2 ćkw preblgaz, ±že t serdca molє1nіz.

Pristaniщe nevlaemoe njbrёtъ tS nerazymnый, nap†stnыz že i3 n{ždnыz pril0gi trэvaz, blgodarnoe poю1 ti vospэvanіe, bGomyžnaz rodi1telьnice.

Slava: Mlctivnыmъ i3 kr0tkimъ tvoi1mъ džkomъ, bGorodi1telьnice, zrsщi mS vo njbstosnіi i3 sk0rbi njderži1ma, vsk0rэ svobodi2: ts bo prizыvaю na p0moщь.

I# nhnэ: Preklonena mS vLčce, skorbьmi2 nyždnыmi lю1tэ, ćkw mlctiva є3di1na blgaz predstatelьnica rabHvъ tvoi1hъ, ryku molьbы2 prostri2, i3 lю1tыhъ bёdъ i3zbavi mS.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Lykъ si1lьnыhъ i3znem0že, i3 nemoщstvyющіi prepossašasz si1loю: segw2 radi ўtverdi1sz vъ gDэ serdce moE.

Nryžіe krёpko, i3 stёnu tS stzžavъ ѓzъ, pobэždaю soproti1vnыhъ polki2, i3 poю2 veli6čіz tvo‰, bcde neiskusobračnaz.

Peщь razorseši pečaleй, i3 pogašaeši tčaznіz zn0й: kt0 bo takw, ćkože tы2 dv7o bcde, ўpovanіe naše;

Slava: Vnuši2 glasъ rabA tvoegw2, tvoeS trebuющagw p0moщi, bGom™i: ўpovanіe moE, ўslhši mS, i3 napasteй i3shiti2.

I# nhnэ: Prіi1de t pregrэšenій mn0žestva muči1telьstvo namъ, nosS smertь pagubnuю: no sp7si2 tvo‰ rabы6 bcde, th bo m0žeši.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй gDi.

Pobёždši vraždyющihъ mnЁ vsye, ćkw dyšu moю2 tщaщihsz lю1tэ prіsti, sohrani1 mz vLčce, pomi1luй, i3 sp7si2: kъ tebё bo pribэgaю rabъ tv0й.

I#zbavlsющi mS t kzhka lьstivoglag0liva, blgaz zastypnice moS, bezpakostna pokaži2, i3 žiteйskihъ dэsnій: mn0gw bo m0žeši, ćkw ziždi1telz m™i syщi.

Slava: Bezbolёznennu vёdый tS cэlebnicu nemoщnhй, d¦omъ i3 ўstы2 zovY: i3scэli1 mz vLčce, pomi1luй, i3 sp7si2: kъ tebё bo pribэgaю rabъ tv0й.

I# nhnэ: Ne njstavi menE napastemъ predanu bhti, m™i bGa našegw, no t vsskіz sk0rbi i3 ѕl0bы čelovёči sohrani2 nevreždena: th bo є3si2 pom0щnica vsBmъ namъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2 gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3z8 mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

I#spravi či1staz, moli1tvu rabA tvoegw2 ko gDu sn7u tvoemY: da njbrsщu razrэšenіe mn0gihъ moi1hъ pregrэšenій.

I#zbavi mS strasteй i3 bёdъ, bGonevёsto: ts bo položi2 bGъ njčiщenіe voi1stinnu moemY smirenію.

Slava: Pokr0vъ m0й tы2 є3si2, i3 pri1snoe hvalenіe, q vLčce bcde! Nikakože bo preziraeši kъ tebЁ pribэgaющihъ.

I# nhnэ: Pomi1luй čctaz, čtyщihъ ržctvo2 tvoE, i3 i3zbavi muči1telьstva, i3 g0resti čelovёčeskіz: i4bo i4maši є4že moщi2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mlcti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Krёpostь mi2 samA є3si2 prečctaz vLčce, vo njbrёtšihъ mS ѕэlw2 nenačaznnыhъ sk0rbehъ, i3 vopію1 ti: ćkw velіz є3si2 pokrovi1telьnica rabY tvoemY.

I#scэli2 dušє1vnыz mo‰ ćzvы prečctaz, zastupi1 mz dv7o, i3 i3zbavi rabA tvoego2 t njklevetanіz, navёta že i3 razvraщenіz nepravedna.

Slava: Sokruši2 na mS, pri1snw pribэgaющago kъ tebЁ, navёtniki nepravєdnыz, i3 ne njstavi mS pogi1bnuti: ćkw vs‰ tebЁ vozmHžna čctaz, ćkw bGootrokovi1cэ.

I# nhnэ: Pobэdi2 duši2 moeS svirёpuю v0lnu, ćkw mn0žestvo pregrэšenій, napasteй i3 skorbeй, vLčce, vostaša na mS, no sama mz sp7si2.

GDi pomi1luй, tri1ždы, Slava, i3 nhnэ:

Sэdalenъ, glasъ d7:

Mn0gimi pregrэšenій ѓzъ blydnый ќmъ pomrači1vъ, vopію2 tvoemY krёpkomu zastuplenію bcde: prosvэti2 duši2 moeS zBnicы, vozsіsй mi2 pokasnіz svёtluю zarю2, i3 njblech mz vo nryžіe svёta, bGorodi1telьnice čctaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Sp7shй vo ngni2 ґvra†mskіz tvo‰ džtroki, i3 haldє1i ўbi1vъ, ±že pravda pravednw ўlovlsše, prepёtый gDi b9e ntє1cъ našihъ, blgoslovenъ є3si2.

I$že t ґgarznъ nasi1lovanіe sk0rw potreblьši mečemъ mltvъ tvoi1hъ mRje, lю1di i3 stado tvoE sohrani2, sn7u tvoemY zovyщыz: b9e ntє1cъ našihъ, blgoslovenъ є3si2.

Ravnolёpnaz ski1nіz, prіimi1 mz kъ tebЁ pribэgaющago, da ne prіi1metъ mS vragъ pogubi1ti hotS, zovyщago: prevoznosi1mый ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Slava: BGorodi1telьnice mRje, predvari2 rabA tvoego2 vsk0rэ, vъ trevolnenіihъ napasteй potoplsemago, ne i3myщago p0moщi, kъ tebё že zovyщa: ўpovanіe koncє1vъ, pomi1luй mS.

I# nhnэ: Čelovёčєskіz p0mыslы ćkw grэhHmъ vin0vnы, nhnэ bcde blgaz razori2, b9estvennыmi tvoi1mi mltvami, i3 rabы6 tvo‰ i3zbavi bolёznennыz napasti i3 vsskagw vreda.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ vsesi1lьne, posredЁ plamene blgočestvovavšыz, snizšedъ njrosi1lъ є3si2, i3 nauči1lъ є3si2 pёti: vs‰ dэlA blgoslovi1te, p0йte gDa.

Naйde na nы2 kzhkъ bezzak0nenъ, hvalssz pogubi1ti služi1teli tvo‰: є3g0že potreblьši prečctaz, pokrhй vzыvaющыz: vs‰ dэlA blgoslovi1te gDnz gDa.

MnHgіz tvo‰ щedrHtы mlctivnw nasъ sp7saюtъ, є3di1na bGom™i, t grэh0vnagw sudA, i3 razli1čnыhъ napasteй: th bo r0ždši bGa, mi1lueši mjrъ є3gw2.

Slava: Ćkw tы2 є3si2 krёpostь i3 p0moщь, ne boю1sz vragHvъ negodovanіz, no poю1 tz vLčce, i3 vopію2 sn7u tvoemY: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

I# nhnэ: Na molьbY moю2 nhnэ ўmlcrdisz, i3 radostь vъ pečali mёsto daruй mi2: da poю1 tz vLčce, i3 vopію2 sn7u tvoemY: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь: th že dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz mjrovi blgoslovenіe procvэlA є3si2, tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Nryžіe ќbw na nы2 njbostri1vъ, sovэщavaetъ lьsti1vый ґravlzninъ bezzak0nnый: th že dv7o bcde, si1loю krtA i3 mltvъ tvoi1hъ, vowružaeši na nego2 rabы6 tvo‰. Tёmže propovёdaemъ slavu tvoю2.

Krёpostь tebЁ na vragi2 dadesz vLčce, i3 i3zbavlenіe mi2 t bёdъ: čt0 že ѓzъ tebЁ prinesY, ne dovёmъ. Nbače, є4že i4mamъ, blgodarenіe prinošy ti: prіimi2 sіE nhnэ, i3 sp7si1 mz.

Slava: Q m™i vssčeskihъ tvorcA vsesvёtlaz, pečalьnыhъ ўtёha, potoplsemыhъ predstatelьnica, i3 prenemogaющihsz zastypnica, do životA moegw2 th mz sohrani2.

I# nhnэ: Ўtэsnsema mS grэhi2 mn0gimi, i3 bэdami, ne prezri menE vsepёtaz nhnэ, tebЁ hvalenіz žertvu prinošY, prilёžnw vzыvaz ti2: staz bcde, pomozi1 mi, ts bo slavz pёsnь skončavaю.

Taže, Dost0йno є4stь: Tris™0e.

I# pr0čee nbhčno, i3 tpystъ.

Vъ nedёlю ќtra na polynoщnicэ, kanHnъ trbčenъ, glasъ d7, tvorenіe mitrofanovo, є3gHže kraestr0čіe:

Četvertoe pёnіe bGu.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krtowbraznыma mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Trbcu bGonačalьnuю da proslavimъ v3postasьmi, є3di1nstvennoe že є3stestvo2 trіehъ, soprisnosyщnuю, soprt0lьnuю, ю4že molsщe, glag0lemъ: sp7si2 i5že vёroю tebE slavzщihъ.

Pomazasz t nc7A d¦omъ radovanіz, bGodёtelьnыmъ є3leemъ, sn7ъ, i3 člvёkъ bhstь, i3 є3di1nagw b9estvA trіmpostasnoe nauči1lъ є4stь.

Slava: Dobr0tu nepristypnыz slavы tvoeS є3di1nice tris0lnečnaz, serafjmi ne terpsщe zrёti, spokrыvaюtsz kri1lы: i3 tris™hmi pёsnьmi neprestannw tebE slavztъ.

BGor0dičenъ: Neizrečennw tvorcA rodilA є3si2 vsёhъ prečctaz, i3zbavlsющago drevnіz klstvы čelovёki, i3 smertnыz tli2, i3 tob0ю poznahomъ є3di1nago bGa trіmpostasnago.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію i3 si1loю i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю dž§eю v3postasnoю mydrostію hrtE: nёstь bo s™ъ, pače tebE člvэkolю1bče.

Si1lu svhše s™ы6mъ tvoi6mъ prežde ґpclwmъ, ćkw poslalъ є3si2 hrtE, t nc7A ўtёšitelz, є3di1no kvi1lъ є3si2 є3stestvo2 tris0lnečnoe.

Patrіarhu ґvraamu є3gdA kvi1lasz є3si2 vo w4brazэ myžestэ, trbčnz є3di1nice, nepremёnnoe pokazala є3si2 tvoeS blgosti i3 gDьstva.

Slava: I$že vo w4brazэhъ trіehъ, є3di1nъ bGъ vёruemый: newpi1sannый ćvэ, nedomhslimый vsёmi, i3zbavi dyšы našz t vsskіz sk0rbi.

I# nhnэ: BGor0dičenъ: Nastavlьšesz sn7a tvoegw2 premydrыmi privedenьmi, є3di1nstvennoe i3 trisvёtloe bGonačalіe slavimъ, i3 tebE blži1mъ prisnodv7u.

Taže sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Tris0lnečnaz, nesozdannaz i3 є3dinosyщnaz є3di1nice, trіmpostasnaz i3 nepostiži1maz, rabы6 tvo‰ ўщedri: sp7si2 t bёdъ, ćkw bGъ mlctivъ, ts bo gDi, є3di1nago i3zbavitelz i3 vLku i4mamы, vopію1щe: bydi namъ mlctivъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Mn0gimi njbstosnьmi i3 napastьmi lю1tыhъ dv7o, njkružaemi, i3 ko tčaznію pri1snw vpadaющe, є3di1nu tS sp7senіe i3 nadeždu, i3 stёnu i4mamы bcde, i3 tebE po d0lgu vёroю i3 nhnэ m0limъ: sp7si2 rabы6 tvo‰.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ b9estvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ preb9estvennый, netlёnnoю dlanію, i3 sp7sE zovyщыz: slava hrtE si1lэ tvoeй.

Presyщnuю trbcu, vo є3di1nicэ b9estvA i3 gDonačalіe, sъ serafjmы tebE slavimъ, ćkw nerazdёlьno є3stestvo2, ćkw nepristypnoe, ćkw ravnostatno slavoю, b9e nepostiži1mый.

Razdэlennu syщu neizrečennw li1cы b9estvA, i3 soedinsemu deržavoю vkypэ є3di1nэmъ gDьstvomъ, bezpredёlьnu є3di1nu, newpi1sannu, vospэvaemъ tS tvorcA vseS tvari.

Slava: Ќmъ beznačalьnый, sl0vo neizglag0lannэ rodi2, i3 b9estvennago d¦a ravnom0щna i3spusti2: i3 segw2 radi trbcu є3dinosyщnuю, vLku vsёhъ bGa propovёdaemъ.

I# nhnэ: BGor0dičenъ: Vi1dimь bыvaz drevnimi njbraznэ, predvozvэsti1lo є4stь, є4že t tebE voploщenіe, sl0vo: no p0slэžde ćvlьsz čelovёkwmъ, poi1stinnэ trіmpostasnoe є3dinonačalіe kvi2.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nad8 vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Razumёvše t vёrы vsedёtelьnagw b9estvA, є3di1no ќbw nepristypno suщestvo2, tri1 že v3postasi živonač†lьnы, sraslenы čtemъ: nc7A, i3 sn7a, i3 d¦a s™agw soprisnosyщnoe bыtіE.

Svёte tris0lnečne, syщestvennagw svёta tvoegw2 vozsіsй mi2 є3di1nstvennoe b9estvo2, nesozdannoe є3stestvo2, i3 svэtodёйstvennый i3st0čniče vsskіz svэtodatelьnыz zari2: da sozercaю tvoю2 dobr0tu neizrečennuю.

Slava: Ćkw є3di1nomu syщu sodёtelю vssčeskihъ, i3 soderži1telю, i3 k0rmčію vsepremydru, voi1stinnu i3 ži1zni podatelю, segw2 radi i3 vopіemъ ti2 vёrnw: vLko tris0lnečne, poю1щыz tS soblюdi2.

I# nhnэ: BGor0dičenъ: NJboži1ti hotS drevle i3stlёvšago čelovёka, za blgostь dv7o sozdavый, i3 pokazavый w4braza b9estvennый zrakъ, člvёkъ bhstь i3z8 tebE, є3di1no triči1slennoe bGonačalіe propovёda.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi2, prowbrazyz pogrebenіe tridnevnoe, prbr0kъ їHna vъ ki1tэ molssz: t tli2 i3zbavi mS, ї}se cRю2 si1lъ.

Kvi2 nc7ъ i3zglag0luz sn7ovstvo2, i3 d¦ъ, hrtY kreщšusz, vi1dimь bhvъ: segw2 radi є3di1no i3 trbčeskoe bGonačalіe slavimъ.

Ćkw vi1dэ tS tris™hmi glasы vospэvaemago i3saіa, na vыs0cэ prt0lэ sэdsщa, trbčeskuю poznA є3di1nagw bGonačalіz v3postasь.

Slava: Vozvыšeno serdce pokaži2 i3 nasъ r†bъ tvoi1hъ, vыs0kій cRю2 trіmpostasne: da tvoeS slavы zri1mъ ćsnw svёtlostь.

I# nhnэ: BGor0dičenъ: VoshotЁ vowbrazi1tisz ćvэ vъ naše, t dv7ы sn7ъ b9ій ćkw člvэkolю1becъ, i3 b9estvennыz slavы džbщniki čelovёki sotvori2.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Nc7A neroždenna, sn7a že roždenna, i3 d¦a s™ago i3sh0dna t nc7A mydrstvuющe, propovёdaemъ beznačalьnoe crtvo i3 b9estvo2 є3di1no, є4že slavosl0vzщe є3dinomydrennw vopіemъ: trbce є3dinosyщnaz, sp7si2 nasъ b9e.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Lёtъ prevhšše, i3 prežde vBkъ bGa, vъ lёto rodilA є3si2 preestestvennэ pl0tію, bGa člvёka prečctaz. Tёmže tS bcdu, i4stinnw i3 gDьstvennэ vsi2 i3spovёdaющe, prilёžnw ti2 vopіemъ: slavы vёčnыz vs‰ spod0bi.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blgočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

Ўčinє1naz nbcnaz є3stєstvA, i3 ќmnыz či1nы pravoslavnw vsi2 zemnor0dnіi podražaющe, slavimъ є3di1no b9estvo2 vъ trіehъ ravnodёtelьnыhъ v3postasehъ. Dvaždы.

Slava: RBči s™hhъ prbrHkъ, tS drevle njbraznw є3di1nago vэkHvъ vsёhъ sodёtelz prozvi1ša, neizrečennago bGa i3 gDa, bGonačalьnыmi tremi2 v3postasьmi.

I# nhnэ: BGor0dičenъ: I$že po suщestvY nevi1dimoe sl0vo i3 vsedёtelьnoe, kvi1lsz є3si2 čelovёkwmъ, člvёkъ t čctыz bGom™re, čelovёka prizыvaz ko pričastію tvoegw2 b9estvA.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blgočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Svёte є3dinonačalьnый i3 trisіsnnый, suщestvo2 beznačalьnoe, dobr0to nedovёdomaz, vъ serdcы moemъ vseli1sz, i3 hramъ tvoegw2 b9estvA, svэtovi1denъ i3 či1stъ pokaži1 mz, zovyщa: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Slava: T razli1čnыhъ mS strasteй trbce nerazdёlьnaz, є3di1nice nesli1tnaz, i3 njmračenіz pregrэšenій i3zbavi, i3 njzari2 lučami tvoi1mi b9estvennыmi: da vowbrazyю tvoю2 slavu, i3 vospэvaю tS slavы gDa.

I# nhnэ: BGor0dičenъ: Ќmъ ќbw neroždennый nc7ъ, i3 sl0vo sowbrazno, i3 d¦ъ soprest0lenъ, suщestvo2, si1la, bыtіE: presyщnaz, neizrečennaz, velikodёйstvennaz trbce, є3di1nice, soblюdaй stado tvoE mltvami bcdы, ćkw є3stestv0mъ člvэkolю1becъ.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee sщ7ennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz vseblžennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

VsE kъ tebЁ nhnэ dvi1žu serdce moE i3 mhslь, i3 predložє1nіz že vseS duši2 i3 tёla, sodёtelю i3 i3zbavitelю moemY, є3dinonačalьne, i3 trisvёtle, i3 vopію1 ti: sp7si1 mz rabA tvoego2 t vsskihъ i3skušenій i3 skorbeй. Dvaždы.

Slava: Vozvhsi našъ ќmъ, i3 mhslь kъ tebЁ vhšnemu, prosvэti2 tvoi1mi sіsnьmi prečctыmi, dž§e, sl0ve, ўtёšitelю, vo svёtэ živhй nepristypnэmъ, slavы slnce, svэtoderžče, vsegdA slaviti tS є3dinonačalьnago bGa trіmpostasnago.

I# nhnэ: BGor0dičenъ: Sp7si2 i5že vъ tS vёruющыz gDi, i3 propovёdaющыz beznačalьnoe prisnosyщnoe suщestvo2 є3di1no, tri1 že li1ca bGonač†lьna i3 sowbrazna, tvoegw2 gDьstvіz, i3 b9estvennыz slavы tvoeS spod0bi, molьbami čctыz bGomatere.

Posemъ pripёvы grig0rіa sіnai1ta:

Dost0йno є4stь: I# pr0čee polynoщnicы.

Vъ nedёlю ќtra po šestopalmіi, BGъ gDь, i3 kvi1sz namъ: na glasъ d7.

Taže troparь: Svёtluю voskrnіz pr0povэdь: dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: E$že t vёka ўtaenoe: Taže nbы6čnaz stіhoslHvіz palti1ra.

Po №-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы voskrnы, glasъ d7:

Vozzrёvšz na gr0bnый vh0dъ, i3 plamene ѓgGlьskagw ne terpsщz mmronHsicы, sъ trepetomъ divlshusz, glag0lющz: є3gdA ўkradesz tverzый razb0йniku raй; є3da li vostA, i4že i3 prežde strasti propovёdavый vostanіe; voi1stinnu voskRse hrt0sъ, syщыmъ vo ѓdэ podaS živ0tъ, i3 voskrnіe.

Stjhъ: Voskrni2 gDi b9e m0й, da voznesetsz rukA tvoS, ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA.

V0lьnыmъ tvoi1mъ sovёtomъ krtъ preterpёlъ є3si2 sp7se: i3 vo gr0bэ n0vэ čelovёcы položi1ša tS smertnіi, sl0vomъ koncы2 sostavlьšago. Tёmže svszanъ bhstь čyždій: smertь lю1tw plэnsšesz, i3 syщіi vo ѓdэ vsi2 vzыvahu živon0snomu vostanію tvoemY: hrt0sъ voskRse, žiznodavecъ prebыvazй vo vёki.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Ўdivi1sz їHsifъ, є4že pače є3stestvA zrS, i3 vnimaše mhslію i4že na runo2 d0ždь, vъ bezsёmennэmъ začatіi tvoemъ bcde, kupinY ngnemъ newpali1muю, žezlъ ґarHnovъ prozsbšій, i3 svidёtelьstvuz nbryčnikъ tv0й i3 hrani1telь, sщ7ennikwmъ vzыvaše: dv7a raždaetъ, i3 po ržctvЁ paki dv7a prebыvaetъ.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalьnы voskrnы, glasъ d7:

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

VoskRslъ є3si2 ćkw bezsmertnый t gr0ba sp7se, sovozdvi1glъ є3si2 mjrъ tv0й si1loю tvoeю hrtE b9e našъ, sokruši1lъ є3si2 vъ krёposti smerti deržavu, pokazalъ є3si2 mlctive, voskrnіe vsBmъ: tёmže tS i3 slavimъ є3di1ne člvэkolю1bče.

Stjhъ: I#spovёmsz tebЁ, gDi, vsёmъ serdcemъ moi1mъ, povёmъ vs‰ čudesA tvo‰.

Sъ g0rnihъ vыs0tъ sošedъ gavrіi1lъ, i3 kъ kamenю pristyplь, i3dёže kamenь ži1zni, bэlonossй vzыvaše ko plačuщыmъ: prestanite vы2 t rыdanіz v0plz, i3mёющыz i3 nhnэ mlctivnoe: є3g0že bo i4щete plačuщz, derzaйte, ćkw voi1stinnu vostalъ є4stь. Tёmže vozopjйte ґpclwmъ: ćkw voskRse gDь, vostavšemu pokloni1tesz radostь prіemšz. Derzaйte ќbw, da derzaetъ ќbw i3 є4va.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ: Ўdivi1šasz čctaz, vsi2 ѓgGlwvъ li1cы tainstvu tvoegw2 roždenіz strašnomu: kakw i4že vs‰ soderžaй manіemъ є3di1nэmъ, njb8stіi tvoi1mi ćkw čelovёkъ soderžavaetsz, i3 prіemletъ načalo prevёčnый i3 mlek0mъ pitaetsz, i4že vsskoe dыhanіe pitazй neizrečennoю blgostію; i3 tS ćkw voi1stinnu b9ію m™rь hvalzщe slavztъ.

Po nepor0čnыhъ v3pakoi2, glasъ d7:

Я%že tvoegw2 preslavnagw vostanіz, predtekšz mmronHsicы, ґpclwmъ propovёdahu hrtE, ćkw voskRslъ є3si2 ćkw bGъ, podaS mjrovi velію mlctь.

Stepє1nna, glasъ d7. ҐntіfHnъ №, i4hže stіhi2 povtorsющe poemъ:

T ю4nosti moeS mn0zi b0rюtъ mS str†sti, no samъ mS zastupi2, i3 sp7si2 sp7se m0й.

Nenavi1dzщіi sіHna, posrami1tesz t gDa, ćkw trava bo ngnemъ bydete i3zs0hše.

Slava: S™hmъ d¦omъ vsska dušA živi1tsz, i3 čistot0ю vozvыšaetsz, svэtlёetsz trbčeskimъ є3di1nstvomъ sщ7ennotaйnэ.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ v7:

Vozzvahъ tebЁ gDi teplэ, i3z8 glubinы2 duši2 moeS, i3 mnЁ da bydutъ na poslušanіe b9estvєnnaz tvo‰ ўšesA.

Na gDa nadeždu vsskъ kto2 stzžavъ, vhššій є4stь vsёhъ skorbsщihъ.

Slava: S™hmъ d¦omъ t0čatsz blgod†tnыz strui6, napasющz vssku tvarь ko njživlenію.

I# nhnэ, t0йže.

ҐntіfHnъ G:

Serdce moE kъ tebЁ sl0ve da vozvhsitsz, i3 da ničt0že ўsladi1tъ mS t mіrski1hъ kras0tъ na slabostь.

Kъ materi svoeй ćkože i4matь kto2 lюb0vь, ko gDu teplьše lюblenіemъ d0lžni є3smы2.

Slava: S™hmъ d¦omъ bGovёdэnіz bogatstvo, zrёnіz, i3 premydrosti: vs‰ bo vъ semъ ntečєskaz velBnіz sl0vo tkrыvaetъ.

I# nhnэ, t0йže.

Prokjmenъ, glasъ d7: Voskrni2 gDi, pomozi2 namъ, i3 i3zbavi nasъ i4mene tvoegw2 radi.

Stjhъ: B9e ўši1ma našima ўslhšahomъ:

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe voskrno.

Voskrnіe hrt0vo:

Pal0mъ n7. I# prHčaz po nbhčaю.

KanHnъ voskrnъ, tvorenіe їwanna damaskinA.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krtowbraznыma mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Pripёvъ: Slava gDi s™0mu voskrnію tvoemY.

Vozneslsz є3si2 na prečctэmъ drevэ krtnэmъ, naše tpadenіe i3spravlsz, є4že na drevэ i3scэlsz vsegubi1telьstvo vLko, ćkw blgъ i3 vsesi1lenъ.

Vo gr0bэ pl0tski, vo ѓdэ že sъ dušeю, ćkw bGъ: vъ rai1 že sъ razb0йnikomъ, i3 na prt0lэ bhlъ є3si2 hrtE, so nc7emъ i3 d¦omъ, vs‰ i3spolnsz newpi1sannый.

BGor0dičenъ: Bez8 sёmene dž§eю v0leю t b9estvennagw d¦a b9іz začalA є3si2 sn7a, i3 pl0tію rodilA є3si2: i4že i3z8 nc7A bez8 matere, nasъ že radi, i3z8 tebE bez8 nc7A.

Drugjй kanHnъ krtovoskresenъ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a:

I#scэli1lъ є3si2 sokrušenіe čelovёčestva gDi, b9estvennoю tvoeю kr0vію njbnovi1vый to2: i3 sokruši1lъ є3si2 si1lьnago vъ krёposti, i4že drevle sokruši1všago tvoE sozdanіe.

Mertvыhъ vostanіe, ўmerщvlenіemъ bhlъ є3si2: krёpostь bo tstsz ўmerщvlenіz, bravšisz sъ ži1znію vёčnoю, i4že vsёmi vladhčestvuющu voploщennomu bGu.

BGor0dičenъ: Krasenъ prevhšši nbcnыhъ si1lъ, b9estvennый tv0й bhstь hramъ njduševlennый, vo ўtr0bэ tы2 nosi1vši dv7o, goro2 s™az, bGa našego.

I$nъ kanHnъ pres™ёй bcdэ, glasъ d7, є3gHže kraestr0čіe:

Četvertaz pёsnь vseslavnэй ntrokovi1cэ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Trіstatы krBpkіz, roždeйsz t dv7ы:

Sotrzs0šasz lю1dіe, smzt0šasz kzhcы, crtvіz že derž†vnaz ўkloni1šasz čctaz, t straha ržctvA tvoegw2: prіi1de bo cRь m0й, i3 nizloži2 muči1telz, i3 mjrъ t tli2 i3zbavi.

Žili1щe svoE živhй vъ vhšnihъ, kъ čelovёkwmъ sošedъ, njsvzti2 hrtE, i3 nepokolebi1mo kvi2: є3di1na bo po ržctvЁ dv7stva sokr0viщe, ziždi1telz r0ždši prebыlA є3si2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

Drevo živ0tnoe, mhslennый i4stinnый vіnogradъ, na krtЁ vi1sitъ, vsBmъ i3stočaz netlёnіe.

Ćkw veli1kъ, ćkw strašenъ, ćkw ѓdovo nizl0žь šatanіe, i3 ćkw bGъ netlёnenъ, nhnэ pl0tski voskRse.

BGor0dičenъ: Tы2 є3di1na syщыmъ na zemli2, ćže pače є3stestvA blgi1hъ hodataica, m™i b9іz bыlA є3si2: tёmže ti2, raduйsz, prin0simъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы bcde:

Ćdomъ i3sp0lnennый mnЁ ѕmjй zybы vonzE, sp7se, ±že vsederži1telю vLko, gvozdьmi2 rykъ tvoi1hъ sokruši1lъ є3si2: ćkw nёstь s™ъ vo s™hhъ, pače tebE člvэkolю1bče.

Vi1dэnъ bhlъ є3si2 člvэkolю1bče v0leю vo gr0bэ mertvъ, životv0rče, i3 vratA razverglъ є3si2 ѓdwva, ±že t vэkHvъ dušamъ: ćkw nёstь s™ъ vo s™hhъ razvэ tebE člvэkolю1bče.

BGor0dičenъ: Newrana brazdA kvi1lasz є3si2, klasъ živ0tnый r0ždši, vsBmъ pričaщaющыmsz bezsmertію hodataz, vo s™hhъ s™ago svstw počivaющago.

I$nъ

Їrm0sъ: Sъ vыsotы2 snizšelъ є3si2 v0leю na zemlю:

NJčiщaetsz čelovёkwvъ suщestvo2, tob0ю prisovokyplьšeesz nesterpi1momu b9estvennomu ngnю2: ćkw sokrovennый, prečctaz dv7o, vъ tebЁ hlёbъ i3spekšeesz, i4že i3 tebE nevreždennu sohranšemu.

Kaz sіS ćže voi1stinnu bli1zъ bGa; ćkw prevozšedši vs‰ ѓgGlьskіz či1nы, є3di1na dobr0toю dv7stva, ćkw m™i sіsющi vsederži1telz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, s0lnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй gDi.

Vozšelъ є3si2, str†sti mo‰ i3scэlsz, na krtъ strtію prečctыz pl0ti tvoeS, vъ nю1že v0leю njbleklsz є3si2. Tёmže ti2 vzыvaemъ: slava si1lэ tvoeй gDi.

Bezgrёšnagw smertь vkusi1vši, životvorsщagw tёla tvoegw2, dost0йnw vLko ўmertvi1sz: mh že vopіemъ ti2, slava si1lэ tvoeй gDi.

BGor0dičenъ: Neiskusobračnw rodilA є3si2 dv7o, i3 po ržctvЁ kvi1lasz є3si2 dv7stvuющi paki: tёmže nem0lčnыmi glasы, є4že raduйsz tebЁ vLčce, vёroю nesumnёnnoю vzыvaemъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ:

Vzak0nenъ shй ї}lь, tebE hrtE vzak0nivšagw bGa ne poznA: no ćkw bezzak0nnika, zakonoprestupaz, na krtЁ prigvozdi2, i4že zakonopoloženію nedost0йnый.

NJbožena tvo‰ sp7se dš7A, ѓdwva sokrHviщa plэni1vši, ćže t vёka sovoskRsi2 dyšы: živon0snoe že tёlo vsBmъ netlёnіe i3stoči2.

BGor0dičenъ: TebE prisnodv7u i3 i4stinnuю bcdu vsi2 slavimъ, ю4že prowbrazovaše bGovi1dcu mwmseю newpalьnw prečctaz, kupinA, ngnю2 primэsi1všisz.

I$nъ

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ:

PoživE sъ čelovёki, vi1dimь bhvъ nevi1dimый, vo zracэ shй nepostiži1magw b9estvA, i3 vowbražьsz i3z8 tebE ntrokovi1ce vъ čuždee, vёduщihъ tS čctuю bGomaterь sp7saetъ.

Prіstъ vъ veщestvennэ dv7a neveщestvennago, vъ pričastіi veщestvA, mLnca t neS bhvša. Tёmže vo dvY suщєstvY, є3di1nъ poznavaetsz ploton0secъ bGъ, i3 čelovёkъ presyщestvennый.

Po ržctvё tz dv7u, i4že vъ dv7u tS vseli1sz, i3 r0ždьsz bez8 sёmene, sl0vo i3 bGъ prebhstь, i3 vъ ržctvЁ dv7u sohrani2, ćkw vLka i3 ziždi1telь vseS tvari.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: Tы2 gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3z8 mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Tы2 gDi, kъ zemli2 mlctivnw sošelъ є3si2: tы2 vozneslъ є3si2 padšee čelovёčeskoe suщestvo2, na drevэ vozdvizaemь.

Tы2 vzslъ mi2 є3si2 hrtE, pregrэšenій njsuždenіe: tы2 razruši1lъ є3si2 bwlёzni smє1rtnыz щedre, b9estvennыmъ voskRsenіemъ tvoi1mъ.

BGor0dičenъ: TS nryžіe nepobэdi1moe na vragi2 predlagaemъ, tS ўtverždenіe, i3 nadeždu našegw sp7senіz bGonevёsto stzžahomъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй:

Prіstъ tS vsego2 ўstы2 ѓdъ bezymnый: na krtё bo prigvoždena tS vi1dэvъ, kopіemъ probodena, bezdыhanna, živago bGa, pr0sta vmэnsše čelovёka. Razumё že i3skusi1vый krёpostь tvoegw2 b9estvA.

Razrušenый, člvэkolю1bče, hramъ tvoegw2 tэlesE, gr0bъ razdэli1vый i3 ѓdъ nev0leю džba sudA i3stzzyemi sytь: džvъ ќbw s™hhъ tvoi1hъ dyšы, tэlesa že drugjй sotsыlaющe, bezsmertne.

BGor0dičenъ: SE nhnэ i3sp0lnisz prbr0českoe prorečenіe: th bo neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nad8 vsёmi bGa i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS, mi1rъ podavaющa.

I$nъ

Їrm0sъ: Nhnэ vostanu:

D0mъ tS slavы, g0ru b9ію s™yю čctaz, nevёstu, čert0gъ, hramъ njsщ7enіz, sn7ъ b9ій, vъ tS vseli1vsz, i3 raй sladosti prisnosyщnыz namъ sodёla.

Pl0tь t kr0ve dv7stvennыz prіslъ є3si2 hrtE, bezsёmennu, prečctu, v3postasnu, i3 slovesnu i3 ќmnu, njduševlennu, dёйstvennu, hotёtelьnu, samovladhčnu i3 samovlastnu.

Muči1teleй razumъ dv7stvennoe posrami2 črevo: mLncъ bo ćzvu ѓspіdnuю dušegybnuю i3spыtA ruk0ю, i3 tstypnika g0rdago nizl0žъ, vёrnыhъ pod8 n0zэ pokori2.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mlcti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Vozšelъ є3si2 na krtъ, si1loю prepossavsz, i3 sopletsz sъ muči1telemъ ćkw bGъ, sъ vыsotы2 sverglъ є3si2, ґdama že nepobэdi1moю si1loю voskRsi1lъ є3si2.

Voskrlъ є3si2 blistazйsz krasnый i3z8 gr0ba hrtE, i3 razgnalъ є3si2 vs‰ vragi2 b9estvennoю si1loю tvoeю, i3 vs‰ ćkw bGъ, veselіz i3sp0lnilъ є3si2.

BGor0dičenъ: Q čydo vsёhъ čudesъ novёйšee! Ćkw dv7a vo ўtr0bэ, vssčєskaz njbderžaщago neiskusomyžnw začenši, ne tэsnovmэsti2.

I$nъ

Їrm0sъ: Prіid0hъ vo glubinы6 mwrskjz:

Tverze gortanь sv0й ѓdъ, i3 požre mz, i3 dyšu razširi2 bezymnый: no hrt0sъ sošedъ, vozvedE ži1znь moю2, ćkw člvэkolю1becъ.

Pogi1be smertію smertь, ўmerый bo voskRse, netlёnіe mnЁ daruz: ćvlьsz že ženamъ provэщA radostь bezsmertnый.

BGor0dičenъ: Nesterpi1magw b9estvA vmэsti1liщe či1stoe ўtr0ba tvoS kvi1sz, q bcde! E$že bez8 straha nbcnіi či1nove vozzrёti ne vozmog0ša.

I$nъ

Їrm0sъ t0йže.

Drevle ќbw prelьsti1 mz ѕmjй, i3 ўmori1 mz, pramaterію moeю є4voю: nhnэ že čctaz, tob0ю sozdavый mS i3z8 i3stlёnіz vozzvA.

Bezdna tS bezdnu neizrečennw blgoutr0bіz ntrokovi1ce, i3zbrannuю pokazA čudesъ: i4bo i3z8 tebE m0lnіeю b9estvA, bi1serъ hrt0sъ vozsіS.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2 dnesь:

Sp7sъ i3 i3zbavitelь m0й, i3z8 gr0ba ćkw bGъ voskRsi2 t ќzъ zemnorHdnыz, i3 vratA ѓdwva sokruši2, i3 ćkw vLka voskRse tridnevenъ.

Jkosъ: VoskRsšago i3z8 mertvыhъ, hrtA žiznodavca tridnevna i3z8 gr0ba, i3 vratA smє1rtnaz dnesь sokryššago si1loю svoeю, i3 ѓda ўmertvi1všago, i3 žalo smertnoe steršago, i3 ґdama so є4voю svobodi1všago, vospoi1mъ vsi2 zemnor0dnіi, vopію1щe hvalY prilёžnw: t0й bo ćkw є3di1nъ krёpkій, bGъ i3 vLka, voskRse tridnevenъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй lюb0vію blgočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

Kъ netlёnію čelovёčestvo prizvasz, b9estvennoю i3zmoveno kr0vію hrt0voю, blgodarnw vospэvaющee: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

Ćkw živon0secъ, ćkw raS krasnёйšій voi1stinnu, i3 čert0ga vsskagw carskagw pokazasz svэtlёйšій hrtE, gr0bъ tv0й, i3st0čnikъ našegw voskrnіz.

BGor0dičenъ: Vhšnzgw njsvzщennoe b9estvennoe selenіe raduйsz, tob0ю bo dadesz radostь bcde, zovyщыmъ: blgoslovena tы2 vъ ženahъ є3si2 vsenepor0čnaz vLčce.

I$nъ

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw:

Smiri1lъ є3si2 na drevo vozdvizaemь, džko vыs0koe, i3 prevoznesennuю br0vь na zemlю nizloži1lъ є3si2, sp7shй čelovёka: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

Si1loю tvoeю r0gъ našъ vozvhsi služaщihъ ti2, voskRshй i3z8 mertvыhъ, i3 ѓdovo i3stoщi1vый prežde mnogočelovёčnoe bogatstvo, vLko: prepёtый ntcє1vъ gDь i3 bGъ blgoslovenъ є3si2.

Trbčenъ: Rečenієmъ b9estvєnnыmъ poslёduющe, slavimъ є3di1no b9estvo2, ćkw vъ trіehъ svёtэhъ neslіsnno, nepresэk0mo, plamenь vёčnый prosvэщaющій vsю2 tvarь, zovyщuю: b9e blgoslovenъ є3si2.

I$nъ

Їrm0sъ: Ю$nošы tri2 vъ vavmlHnэ:

Privlači1tъ mS kъ pёnію lюb0vь dёvstvennaz, džgnь, i4že vъ serdcы, vopi1ti m™ri i3 dv7э: blgoslovennaz, gDь si1lamъ sъ tob0ю.

Prevhšši tvari kvi1lasz є3si2, ćkw tvorcA r0ždši i3 gDa. Tёmže ti2 vopію2 bcde: blgoslovennaz, gDь si1lamъ sъ tob0ю.

Trbčenъ: GDьstvo tS є3di1no čthй, vъ trіehъ sщ7enіihъ nerazdёlьno, vospэvaю trіmpostasnoe є3stestvo2, blgoslovennaz, vzыvaz tebЁ, ćže vs‰ ўpravlsющaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blgočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Rycэ rasprosterъ na krtЁ, kzhki vs‰ sobralъ є3si2, i3 є3di1nu kvi1lъ є3si2 vLko cRkovь vospэvaющuю tS, zemnyю i3 nbcnuю, soglasnw poю1щыmъ: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Bэlowbrazenъ kvi1sz ženamъ, nepristypnыmъ svёtomъ voskrnіz blistazйsz ѓgGlъ, čto2 živago vo gr0bэ, vopіS, i4щete ćkw mertva; voi1stinnu vostA hrt0sъ, є3myže vopіemъ: vs‰ dэlA p0йte gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Tы2 є3di1na vo vsёhъ r0dэhъ dv7o prečctaz, m™i kvi1lasz є3si2 b9іz: tы2 b9estvA bыlA є3si2 žili1щe vsenepor0čnaz, ne njpalьšisz ngnemъ nepristypnagw svёta. Tёmže vsi1 tz blgoslovi1mъ, mRje bGonevёsto.

I$nъ

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2:

Nepravednoe vi1dzщi zakolenіe tvoE tvarь, njmračaющisz rыdaše: zemli1 bo smuщaющeйsz, vo mrakъ ćkw vъ ri1zu černu s0lnce njblečesz: mh že tS neprestannw poemъ, i3 prevozn0simъ hrtE, vo vёki.

Sšedый ko mnЁ daže do ѓda, i3 vsBmъ putesotvori1vый voskrnіe, paki vozšelъ є3si2, vzemъ mS na ramu tvoє1ю, i3 nc7Y privelъ є3si2. Tёmže zovy ti: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Trbčenъ: ЎmA pervago i3 vin0vnago vsёhъ, nc7A є3di1nago bezvin0vnago slavimъ, sl0va že beznačalьnago, i3 d¦a ўtёšitelz, є3di1nago bGa vsёhъ, trbcэ sraslennэй poklansющesz, i3 prevoznossщe vo vs‰ vёki.

I$nъ

Їrm0sъ: I#zbavitelю vsёhъ vsesi1lьne:

T rebrA ґdamova sozdavый tS, t tvoegw2 dv7stva voploti1sz, i4že vsёhъ gDь, є3g0že poю1щe, vopіemъ: vs‰ dэlA blgoslovi1te, p0йte gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Vъ sёni ґvraamъ ўzrЁ, є4že vъ tebЁ bcdэ, tainstvo, sn7a bo tvoego2 bezpl0tnago prіstъ, poS: vs‰ dэlA blgoslovi1te, p0йte gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Ravnoči1slєnnыz trbcы spaslo2 є4stь tvoegw2 dv7stva prowbraženіe: vъ dёvstvennыhъ bo tэlesёhъ popirahu plamenь ntrokovi1ce, vopію1щe: blgoslovi1te, p0йte gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый, t nesэk0mыz gorы2 tebE dv7o kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz tS bcde veličaemъ.

Vseg0 mz vosprіslъ є3si2 vesь vъ sovokuplenіi nesli1tnw, vsemy mi daS b9e m0й, sp7senіe strtію tvoeю, ю4že na krtЁ preterpёlъ є3si2 tэlesnэ, blgoutr0bіz radi mn0gagw.

Tvoi2 ў§ncы2 zrsщe tverzenъ gr0bъ tv0й, i3 bGonHsnыz plaщani6cы i3spražnenы voskrnіemъ tvoi1mъ, so ѓgGlomъ glag0lahu: voi1stinnu vostA gDь.

Trbčenъ: E#di1nicэ ќbw b9estvennagw suщestvA, no v3postasьmi trbcэ, vsi2 vёrnіi poklansющesz, vъ neslіsnnыhъ v3postasehъ ravnosi1lьnuю є3dinočestnuю nhnэ blagočtyщe veličaemъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый:

Lьsti1vnw pop0lzъ ѕmjй, i3z8 є3dema postъ mS plэnena: na kranіevэmъ že tverdэmъ kameni razbi2 sego2 vsederži1telь gDь, ćkože mladenca: i3 sladosti paki mnЁ vh0dъ drevomъ krestnыmъ tverze.

Položi1lъ є3si2 krBpkіz vr†žіz tverdы6ni nhnэ vъ zapustёnіe: vsesi1lьnэйšeю že ruk0ю bogatstvo є3gw2 rashi1tilъ є3si2 i3z8 i3stoщanій ѓdovыhъ sovoskRsi1vый mS hrtE, i3 drevle bezmёrnw hvalzщagosz ćkw smёhъ rugaema kvi1lъ є3si2.

Prіidi2, ni1щihъ lюdeй tvoi1hъ njѕloblenіe posэщaz, mlctivnoю že i3 deržavnoю tvoeю ruk0ю ўkrэpi2 krtonHsnыz lю1di, tvoE i3zrsdnoe dostosnіe, hrtE, ćkw čelovэkolю1becъ.

I$nъ

Їrm0sъ: Sokrovennoe b9іe neizrečennoe vъ tebЁ:

Zri1mъ ćkw krjnъ tS ri1zoю njbagrenoю ўkrašenu, prečctaz, b9estvennagw d¦a, posredЁ ternіz sіsющu, i3 blgouhanіz i3spolnsющu, i5že tebE i4skrennw veličaющihъ.

Tlёnnoe prіi1mъ čelovёčeskoe є3stestvo2 i3z8 tvoegw2, vsenepor0čnaz, čreva netlёnnый. Vъ sebЁ pokazA netlёnno, za blgoutr0bіe: tёmže tS ćkw bcdu veličaemъ.

Ćže vsёmi vLčestvuющi tvarьmi, lю1demъ tvoi6mъ daruй pobёdnoe njdolёnіe, vragA polagaющi primiri1telьna cRkvi: da tS ćkw bcdu veličaemъ.

Po katavasіi є3ktenіA.

I# S™ъ gDь bGъ našъ: posemъ svэti1lenъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrnы, glasъ d7:

Stjhъ: Sotvori1ti vъ ni1hъ sydъ napi1sanъ: slava sіS bydetъ vsBmъ prpdbnыmъ є3gw2.

Krtъ preterpёvый i3 smertь, i3 voskRshй i3z8 mertvыhъ vsesi1lьne gDi, slavimъ tvoE voskrnіe.

Stjhъ: Hvali1te bGa vo s™hhъ є3gw2, hvali1te є3go2 vo ўtverženіi si1lы є3gw2.

Krt0mъ tvoi1mъ hrtE, t drevnіz klstvы svobodi1lъ є3si2 nasъ, i3 smertію tvoeю є3stestvo2 naše myčaщago dіavola ўprazdni1lъ є3si2: vostanіemъ že tvoi1mъ radosti vs‰ i3sp0lnilъ є3si2. Tёmže vopіemъ ti2: voskRshй i3z8 mertvыhъ gDi, slava tebЁ.

Stjhъ: Hvali1te є3gw2 na si1lahъ є3gw2, hvali1te є3go2 po mn0žestvu veli1čestvіz є3gw2.

Tvoi1mъ krt0mъ hrtE sp7sE, nastavi nasъ na i4stinu tvoю2, i3 i3zbavi nasъ t sёteй vražіihъ, voskRshй i3z8 mertvыhъ, vozstavi nы2 padšыzsz grэh0mъ, prosterъ ryku tvoю2 člvэkolю1bče gDi, mltvami s™hhъ tvoi1hъ.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 vo glasэ trybnэmъ, hvali1te є3go2 vo palti1ri i3 gyslehъ.

N§eskihъ tvoi1hъ nёdrъ ne razluči1vsz, є3dinor0dnый sl0ve b9ій, prišelъ є3si2 na zemlю za člvэkolю1bіe, člvёkъ bhvъ neprel0ženъ, i3 krtъ i3 smertь preterpёlъ є3si2 pl0tію, bezstrastnый b9estv0mъ: voskRsъ že i3z8 mertvыhъ, bezsmertіe p0dalъ є3si2 r0du čelovёčeskomu, ćkw є3di1nъ vsesi1lenъ.

I$nы stіhi6rы ґnatHlіevы, glasъ t0йže.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 vъ tmmpanэ i3 li1cэ, hvali1te є3go2 vo strynahъ i3 nrganэ.

Smertь prіslъ є3si2 pl0tію, namъ bezsmertіe hodataйstvuz sp7se, i3 vo gr0bъ vseli1lsz є3si2, da nasъ t ѓda svobodi1ši, voskRsi1vъ sъ sob0ю: postradA ќbw ćkw čelovёkъ, no voskRsъ ćkw bGъ. Segw2 radi vopіemъ: slava tebЁ žiznodavče gDi, є3di1ne člvэkolю1bče.

Stjhъ: Hvali1te є3go2 vъ kmmvalэhъ dobroglasnыhъ, hvali1te є3go2 vъ kmmvalэhъ vosklicanіz: vsskoe dыhanіe da hvalitъ gDa.

Kamenіe raspadašesz sp7se, є3gdA na l0bnэmъ krtъ tv0й vodruzi1sz, ўstraši1šasz ѓdwvы vratnicы, є3gdA vo gr0bэ ćkw mertvъ položenъ bhlъ є3si2: i4bo smertnuю ўprazdni1vый krёpostь, ўmeršыmъ vsBmъ netlёnіe p0dalъ є3si2 voskrnіemъ tvoi1mъ sp7se, žiznodavče gDi, slava tebЁ.

Stjhъ: Voskrni2 gDi b9e m0й, da voznesetsz rukA tvoS, ne zabydi ўb0gihъ tvoi1hъ do koncA.

Vozželёša žєnы2 vi1dэti tvoE voskrnіe, hrtE b9e, prіi1de predvarši marja magdali1na, njbrёte kamenь tvalenъ t gr0ba, i3 ѓgGla sэdsщa, i3 glag0lющa: čto2 i4щete živago sъ mertvыmi: voskRse ćkw bGъ, da sp7setъ vssčєskaz.

Stjhъ: I#spovёmsz tebЁ gDi, vsёmъ serdcemъ moi1mъ, povёmъ vs‰ čudesA tvo‰.

GdЁ є4stь ї}sъ, є3g0že vmэni1ste streщi2, rchte їudє1i; gdЁ є4stь, є3g0že položi1ste vo gr0bэ, kamenь zapečatlёvše; dadi1te mertva, i5že životA tvergšіisz: dadi1te pogrebennago, i3li2 vёruйte voskršemu. Ѓщe i3 vы2 ўmolčitE gDne vostanіe, kamenіe vozopіetъ, pače že tvalennый t gr0ba. Veli1kaz tvoS mlctь, velіe tainstvo smotrenіz tvoegw2 sp7se našъ, slava tebЁ.

Slava, stіhi1ra ќtrennzz є3đlьskaz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Preblgoslovenna є3si2:

Slavosl0vіe veli1koe. Po slavosl0vіi troparь voskrnъ:

VoskRsъ i3z8 gr0ba, i3 ќzы rasterzalъ є3si2 ѓda, razruši1lъ є3si2 njsuždenіe smerti gDi, vs‰ t sэteй vragA i3zbavivый: kvi1vый že sebE ґpclwmъ tvoi6mъ, poslalъ є3si2 | na pr0povэdь, i3 tёmi mi1rъ tv0й p0dalъ є3si2 vselennэй, є3di1ne mnogomlctive.

Taže є3ktєnіi2, i3 tpystъ. Posemъ časъ pervый, i3 pr0čee nbhčnoe, i3 konečnый tpystъ.

Na lіturgji blžє1nna, glasъ d7:

Drevomъ ґdamъ raS bhstь i3zselenъ: drevomъ že krestnыmъ razb0йnikъ vъ raй vseli1sz. DŽvъ ќbw vkyšъ, zapovэdь tverže sotv0ršagw: džvъ že sraspinaemь, bGa i3spovёda tasщagosz, pomzni1 mz, vopіS, vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi či1stіi serdcemъ, ćkw tji bGa ќzrztъ.

Vozneshйsz na krtъ, smertnuю razruši1vый si1lu, i3 zagladivый ćkw bGъ є4že na nы2 rukopisanіe gDi, razb0йniče pokasnіe i3 namъ podaždь є3di1ne člvэkolю1bče, vёroю služaщыmъ, hrtE b9e našъ, i3 vopію1щыmъ ti2: pomzni2 i3 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi mirotv0rcы, ćkw tji shnove b9іi narekytsz.

Rukopisanіe naše na krtЁ kopіemъ razdralъ є3si2, i3 vmэni1vsz vъ mertvыhъ, tamošnzgo muči1telz svzzalъ є3si2, i3zbavivый vsёhъ t ќzъ ѓdovыhъ voskrnіemъ tvoi1mъ, i4mže prosvэti1homsz člvэkolю1bče gDi, i3 vopіemъ ti2: pomzni2 i3 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi i4zgnani pravdы radi, ćkw tёhъ є4stь crtvo nbcnoe.

Raspnhйsz i3 voskRshй ćkw si1lenъ i3z8 gr0ba tridnevenъ, i3 pervozdannago ґdama voskRsi1vый є3di1ne bezsmertne: i3 menE na pokasnіe njbrati1tisz gDi, spod0bi t vsegw2 serdca moegw2, i3 teploю vёroю pri1snw vzыvati ti2: pomzni1 mz sp7se vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Blženi є3stE, є3gdA pon0sztъ vamъ, i3 i3zženytъ i3 rekytъ vsskъ ѕ0lъ glag0lъ, na vы2 lžyщe menE radi.

Nasъ radi i4že bezstrastenъ strastnый bhstь čelovёkъ, i3 v0leю na krtЁ prigvoždeйsz, nasъ sovoskRsi2, tёmže i3 slavimъ so krt0mъ strtь i3 voskrnіe, i4miže vozsozdahomsz, i4miže i3 sp7saemsz, vzыvaющe: pomzni2 i3 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

Stjhъ: Raduйtesz i3 veseli1tesz, ćkw mzdA vaša mn0ga na nb7sёhъ.

Voskršago i3z8 mertvыhъ, i3 ѓdovu deržavu plэni1všago, i3 vi1dima ženami mmron0sicami, raduйtesz, glag0lющago, vёrnіi ўm0limъ, t i3stlёnіz i3zbaviti dyšы našz, zovyщe vsegdA razb0йnika blgorazymnagw glasomъ kъ nemY: pomzni2 i3 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

Slava, trbčenъ: Nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, vsi2 є3dinomydrennw vёrnіi slavosl0viti dost0йnw pom0limsz: є3di1nstvo b9estvA, vъ trіehъ syщee v3postasehъ, neslіsnno prebыvaющee, pr0sto, nerazdёlьno i3 nepristypno, i4mže i3zbavlsemsz džgnennagw mučenіz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: M™rь tvoю2 hrtE, pl0tію bez8 sёmene r0ždšuю tS, i3 dv7u voi1stinnu, i3 po ržctvЁ prebhvšu netlёnnu, sію2 ti2 priv0dimъ vъ moli1tvu, vLko mnogomlctive, pregrэšenій proщenіe daruй, vsegdA vopію1щыmъ ti2: pomzni2 i3 nasъ vo crtvіi tvoemъ.

Prokjmenъ, glasъ d7: Ćkw vozveli1čišasz dэlA tvo‰ gDi, vs‰ premydrostію sotvori1lъ є3si2.

Stjhъ: Blgoslovi2 dušE moS gDa, gDi b9e m0й, vozveli1čilsz є3si2 ѕэlw2.

Ґllilyіa: Nalzcы2, i3 ўspэvaй, i3 crtvuй i4stinы radi, i3 kr0tosti, i3 pravdы.

Stjhъ: Vozlюbi1lъ є3si2 pravdu, i3 voznenavi1dэlъ є3si2 bezzak0nіe.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.