NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa k7g

Srёtenіe prečctыz bcdы, čudotv0rnыz їkHnы vladi1mіrskіz.

Večerъ, Blaženъ myžъ: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na }, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Ćkw svэton0snaz palata, i3 dždrъ vsezlathй, bcde vLčce: th bo sl0vo b9іe vo tvoi1hъ ložesnahъ vmэsti1la є3si2, i3 r0ždši namъ slnce nezahodi1moe, svёtъ nevečernій, n†ša prežde nerazymіemъ njmračє1nnaz serdcA blgorazymіemъ njsvэti1la є3si2, i3 lьsti2 tmY razori1la є3si2.

Tvoi1mъ ržctv0mъ ѓdova krёpostь razori1sz, i3 vsE čelovёčestvo spaseno bhstь: nhnэ že tvoi1mi moli1tvami vragHvъ našihъ šatanіe nizloži2, i3 krёpostь i4hъ sokruši2, i3 lю1demъ tvoi6mъ pobBdы na vragi2 daruй, da posramztsz vsi2 kvlsющіi rabHmъ tvoi6mъ ѕl†z.

Bcde vLčce, deržavnaz pom0щnice, ўkrэpi2 slavzщuю tS stranY na vragi2: da ćkože drevle spaslA є3si2 carskій gradъ t nahoždenіz poganыhъ, takw i3 nhnэ spasi2 stranY rwssjйskuю t nahoždenіz vražіz, t meždous0bnыz rati, t glada že i3 trysa, dv7o neiskusobračnaz. Segw2 radi tS slavitъ stranA rwssjйskaz, čelovёkwmъ pom0щnicu.

Nhnэ stranA rwssjйskaz nj tebЁ hvalitsz i3 veseli1tsz, i3mёющi tS zastypnicu neposthdnuю, i3 stёnu neruši1mu, gradu našemu nepokolebi1moe njsnovanіe, straža neushpna zemli2 rwssjйskіz. Ne prestaй nhnэ tvoi1mi, gpcžE, moli1tvami i3zbavlsti tv0й gradъ i3 lю1di t vsёhъ bёdъ.

TebЁ pripadaюtъ, gpcžE, s™i1teleй sosl0vіe i3 sob0ri, sovokuplenіe vsёhъ, monasi i3 prostji, i3 vesь nar0dъ ўmi1lьnw molsщesz, tebЁ nhnэ klanzющesz, i3 lюbeznw cэlyющe tv0й džbrazъ, i3 molsщesz glag0lюtъ: čtyщій tS gradъ vsegdA spasaй t vsёhъ bёdъ.

I$nы stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Q preslavnagw čudesE! I$že nevmэsti1mый nb7sы2, i3 ѓgGlы slavimый, i3 t serafjmwvъ poemый, na zemlю sošedъ, vъ tvoю2 ўtr0bu vmэsti1sz, i3 klюčA dёvstva ne razruši2, naše є3stestvo2 drevle t dіavola myčimo i3z8stъ, i3 vesь r0dъ čelovёčeskій svobodi2, tebe že, gpcžE, zastypnicu namъ darovA. Tёmъ ne prestaй sohransti i3 spasati dyšы našz, ćkw miloserda.

Q preslavnagw čudesE! SE zastuplenіe prіi1de, soprotivlenіe nizloži1sz, gradъ našъ spasi2, vragi2 našz proženi2, i3 nasъ rabHvъ tvoi1hъ tvoeю mi1lostію vozveseli2. Q b9іz sl0va selenіe! R0dъ čelovёčeskій čtyщій tS vsegdA spasaй t vsёhъ bёdъ.

Podaždь ўtэšenіe tvoi6mъ rabHmъ, čctaz, napastьmi njderži6mыmъ, i3 r0gъ vёrnыhъ voznesi2, bGorodi1telьnice mRje: spasi2 moli1tvami tvoi1mi gradъ tv0й nerazruši1mь i3 v†rvarskaz šat†nіz nizloži2, i3 nasъ rabHvъ tvoi1hъ, beznevёstnaz, hvalzщihъ tS spasi2.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }.

Prіidi1te, rwssjйstіi sob0ri, prіidi1te, vёrnыhъ sovokuplє1nіz, vъ srёtenіe cRi1cы bGootrokovi1cы: se bo grzdetъ cRi1ca svoi1mъ džbrazomъ čestnhmъ, spasti2 gradъ i3 lю1di t sopostatnыhъ pog†nъ nevoєvanы. Q čydo velіe i3 preslavnoe, i3 preb0lьši ўmA! Kakw prišestvіemъ čestnagw є3S džbraza soproti1vnіi pobэždaюtsz, i3 ntečestvo naše ўtverždaetsz; n0щь ўprazdni1sz i3 denь pribli1žisz. E#gHže radi tebЁ vinY spasenіz našegw є3stestvo2 naše prіemletъ, i3 vsS tvarь vospэvaetъ ti2 zovyщi: raduйsz, predstatelьnice i3 pom0щnice, i3 spasenіe dyšъ našihъ.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz tri2.

BыtіS čtenіe. (GlavA k7i.)

I#zhde їakwvъ t studencA klstvennagw, i3 i4de vъ harranь. I# njbrёte mёsto, i3 spA tamw, zaйde bo s0lnce: i3 vzstъ t kamenіz mёsta togw2, i3 položi2 vozglavіe sebЁ, i3 spA na mёstэ džnomъ i3 s0nъ vi1dэ. I# sE lёstvica ўtverždena na zemli2, є3sže glavA doszzaše do nb7sъ, i3 ѓgGli b9іi voshoždahu i3 nizhoždahu po neй. GDь že ўtverždašesz na neй, i3 rečE: ѓzъ bGъ ґvraamovъ, ntcA tvoegw2, i3 bGъ їsaakovъ, ne b0йsz. ZemlS, i3dёže tы2 spi1ši na neй, tebЁ damъ ю5, i3 sёmeni tvoemY. I# bydetъ sёmz tvoE ćkw pes0kъ zemnhй, i3 rasprostrani1tsz na m0re i3 li1vu, i3 sёverъ, i3 na vost0ki: i3 vozblagoslovstsz nj tebЁ vs‰ kolBna zemn†z, i3 nj sёmeni tvoemъ. I# sE ѓzъ sъ tob0ю sohranszй tS na vsskomъ puti2, ѓmože ѓщe p0йdeši, i3 vozvraщy tz vъ zemlю sію2, ćkw ne i4mamъ tebE njstaviti, d0ndeže sotvori1ti mi2 vs‰, є3li6ka glag0lahъ tebЁ. I# vostA їakwvъ t snA svoegw2, i3 rečE: ćkw є4stь gDь na mёstэ semъ, ѓzъ že ne vёdэhъ. I# ўbossz, i3 rečE: ćkw strašno mёsto sіE, nёstь sіE, no d0mъ b9ій, i3 sі‰ vratA nebє1snaz.

Prbr0čestva їezekjileva čtenіe. (Glavы6 m7g i3 m7d.)

Takw glag0letъ gDь: bydetъ t dnE nsmagw i3 pr0čee, sotvorstъ їerє1i na nltari2 vsesožženіz vašegw, i3 ±že spasenіz vašegw, i3 prіimY vы2, glag0letъ ґdwnaJ gDь. I# njbrati1 mz na pytь vratъ s™hhъ vnёšnihъ, zrsщihъ na vost0ki, i3 sі‰ bshu zatvorє1nna. I# rečE gDь ko mnЁ: vratA sі‰ zatvorє1na bydutъ, i3 ne tverzutsz, i3 nikt0že pr0йdetъ skvozЁ i4hъ, ćkw gDь bGъ ї}levъ pr0йdetъ i4mi, i3 bydutъ zatvorє1na. Ćkw i3gymenъ ssdetъ vъ ni1hъ snёsti hlёbъ, po puti2 є3lamskihъ vratъ vni1detъ, i3 po puti2 є3gw2 i3zhdetъ. I# vvede mz po puti2 vratъ s™hhъ, syщihъ kъ sёveru, prsmw hramu, i3 vi1dэhъ, i3 sE i3sp0lnь slavы hramъ gDenь.

Pri1tčeй čtenіe. (GlavA f7.)

Premydrostь sozdA sebЁ d0mъ, i3 ўtverdi2 stolpHvъ sedmь. ZaklA svo‰ žertvєnnaz, i3 rastvori2 vъ čaši svoeй vіno2, i3 ўgot0va svoю2 trapezu. PoslA svo‰ rabы6 sozыvaющi sъ vыs0kimъ propovёdanіemъ na čašu, glag0lющi: i4že є4stь bezymenъ, da ўkloni1tsz ko mnЁ, i3 trebuющыmъ ўmA rečE: prіidi1te, kdi1te m0й hlёbъ, i3 pjйte vіno2, є4že rastvori1hъ vamъ. NJstavite bezymіe, i3 ži1vi bydete: i3 vzыщi1te razuma, da poživetE, i3 i3spravite razumъ vъ vёdэnіi. Nakazyzй ѕlы6z, prіi1metъ sebЁ bezčestіe: njbličazй že nečesti1vago, njpor0čitъ sebE: njbličenіe bo nečesti1vomu, r†nы є3mY. Ne njbličaй ѕlhhъ, da ne voznenavi1dztъ tebє2, njbličaй premydra, i3 vozlю1bitъ tS. Daždь premydromu vinY, i3 premydrэйšій bydetъ: skazyй pravednomu, i3 priloži1tъ prіimati. Načalo premydrosti, strahъ gDenь, i3 sovёtъ s™hhъ, razumъ: razumёti bo zak0nъ, p0mыsla є4stь blagagw. Si1mъ bo džbrazomъ mn0goe poživeši vremz, i3 priložatsz tebЁ lBta životA.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ v7. Samoglasnы:

Ćkw voi1stinnu drevnzgw kіvHta prečestnёe, є3gdA dv7dъ sobravъ či1nы likovstvovaše, nhnэ tvoS, bcde, їkHna, є4йže predstostъ ґrhіereєvъ sob0ri, i3 sъ či1nmi ѓgGlъ, i3 vsE hrtoimeni1tыhъ lюdeй mn0žestvo, dost0йnw blažatъ tS m™rь b9ію, i3 proslavlsюtъ rabolёpnw i3 čestvyюtъ, i3 poklansюtsz, i3 m0lztsz tebЁ po bz7э: da mjrъ ўmiri1ši vъ pravoslavіi, i3 ntečestvo ўtverdi1ši, i3 spaseši t vsёhъ ѕHlъ tvo‰ rabы6, ćkw є3di1na blagoslovennaz.

Predstostъ ti2, gpcžE bcde, predъ tvoi1mъ, prečctaz, džbrazomъ, ґrhіereєvъ sosl0vіe, i3 vsi2 lю1dіe, monasi i3 prostji, vёduщe tS voi1stinnu pom0щnicu si1lьnu i3 nepobэdi1mu, molє1nіz tebЁ prinosi1ti, t vseS duši2 podvizaюtъ, i3 pouщaюtъ na moli1tvu kъ bGu, trebuющe tvoeS p0moщi, da prostreši bGonHsnыz tvo‰ ryki, i3 ўm0liši za mjrъ. Vonmi2 i3 ўslhši, vLčce, i3 podaždь ўtэšenіe rabHmъ tvoi6mъ, d0ndeže ne njdolёюtъ nы2 grэhi2 našz, t‰žkіz i3 lю6tыz: tvoes bo vsegdA trebuemъ vsi2 p0moщi.

Glasъ }:

Pervэe napisavšeйsz tvoeй їkHnэ, є3đlьskihъ t†inъ blagovёstnikomъ, i3 kъ tebЁ cRi1cэ prinesennэй, da ўsv0iši tY, i3 si1lьnu sodёlaeši spasti2 čestvyющыz tS. I# poradovalasz є3si2, ćkw syщi mi1lostiva, spasenіz našegw sodёtelьnica, ćkw ўstA i3 glasъ їkHnэ bhvše, ćkože i3 bGa vnegdA začinaющi vo črevэ, pёsnь vospёla є3si2: sE t nhnэ ўblžatъ mS vsi2 r0di. I# na tY zrsщi glag0lala є3si2 so vlastію: sъ si1mъ džbrazomъ blagodatь moS i3 si1la. I# mы2 i4stinnw vёruemъ, ćkw sE reklA є3si2, gpcžE, si1mъ džbrazomъ sъ nami є3si2. Tёmъ blgogovёйnw predstosщe, poklansemsz tebЁ rabi2 tvoi2: posэti1 nы tvoi1mi maternimi щedr0tami.

Glasъ z7:

GorA є3si2 veli1kaz i3 preslavnaz, pače gorы2 sіnaйskіz, bcde. Nna bo ne terpsše sni1tіz slavы b9іz, vo džbrazэhъ i3 sёnehъ ngnemъ vozgarašesz, i3 gr0mi i3 mHlnіi tamw bhša: th že vesь b9estvennый džgnь syщь, b9іe sl0vo vo črevэ tvoemъ newpalьnw nosi1la є3si2, i3 t sosє1cъ tvoi1hъ mlek0mъ pitala є3si2 manіemъ nossщago vs‰. I# m™rnee derznovenіe kъ nemY i3myщi, pomozi2, vLčce, vёrnw prazdnuющыmъ tv0й čestnhй prazdnikъ, i3 ne zabydi mi1lostivnw posэщaющi: prіsla bo є3si2 t bGa darъ str0iti i3 pokrыvati hrtoimeni1toe stado, rabы6 tvo‰.

Slava, i3 nhnэ, glasъ ѕ7:

TebЁ vsi2 r0di čelovёčestіi hv†lьnыz darы prin0sztъ, vLčce, i3 m0lztsz ćkw cRi1cэ i3 m™ri b9іi, prbr0cы tS premydrw propovёdaša, levjti blagoslovi1ša, ґpcli i3 myčєnicы i3spovёdaša, vs‰ soslHvіz poklansюtsz, ґrhіereє propovёdaюtъ, monasi i3 prostji blgogovёюtъ, bogatіi i3 ўb0zіi, sirotы6 i3 vdovы6, i3 vsskъ v0zrastъ, i3 vssko prespёznіe, starčeskoe i3 mladenčeskoe. Podъ kr0vъ tv0й deržavnый sъ vёroю pribэgaemъ: pokrhй i3 soblюdi2, gpcžE, moli1tvami tvoi1mi, i3 spasi2 t bёdъ dyšы našz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Čto2 vasъ narečemъ:

Čt0 tz narečemъ, bcde vLčce; k0renь li їesseovъ; t tebe bo namъ hrt0sъ ćkw cvёtъ i3zhde. Mannu li, vёrnыhъ serdcA ўslaždaющuю tvoi1mъ roždestv0mъ; runo2 gedeHnovo; na ts bo hrt0sъ ćkw rosA sni1de, i3 tS zastypnicu namъ pokazA: є3g0že moli2, spasti2 dyšы našz.

Stjhъ: Slhši, dщi2, i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Da vsi2 pohvalimъ, vёrnіi, takovo2 namъ zastuplenіe davšuю neposthdnoe, i3 neprebori1moe na vragi2 njdolёnіe pobёdnoe, i3 namъ vsBmъ spasenіe, i3 gradu našemu stёnu i3 pokr0vъ, i3 njsnovanіe nepokolebi1moe, i3 ntečestvu našemu na sopostatы pos0bіe, i3 nepobэdi1muю pobёdu.

Stjhъ: Klstsz gDь dv7du i4stinoю, i3 ne tveržetsz є3S.

Dost0йnw tS blži1tъ čelovёčeskій r0dъ, čctaz, ćkw spasaeši čtyщыz tS t vsёhъ bёdъ. Th bo є3si2, gpcžE dv7o čctaz, zastypnica neposthdnaz tvoi6mъ rabHmъ pokazalasz є3si2; i3 moli1tvennica teplA kъ bGu, nj nahodsщihъ skorbeй. Tob0ю v†rvarskaz šat†nіz razrušaюtsz, i3 strBlы vr†žіz ўpražnsюtsz: i3 rabi2 tvoi2 t njderžaщihъ bёdъ i3zbavlьšesz, tS, bGomati, pёsnьmi ўblažaemъ.

Slava, i3 nhnэ, glasъ t0йže. Samoglasenъ:

Da raduюtsz rwssjйstіi sob0ri, da likovstvyetъ є3stestvo2, ćkw tvoegw2, čctaz, čestnagw džbraza prišestvіemъ gradъ našъ spasaetsz, rabi2 tvoi2 t njderžaщіz nyždы i3zbavlьšesz, tebЁ, čctaz, vzыvaюtъ: raduйsz, d0brыhъ vin0vnaz, i3 zastypnica neposthdnaz, i3 spasenіe dyšъ našihъ.

Troparь, glasъ d7:

Dnesь svёtlw krasyetsz slavnэйšій gradъ moskvA, ćkw zarю2 s0lnečnuю vosprіemši, vLčce, čudotv0rnuю tvoю2 їkHnu, kъ neйže nhnэ mы2 pritekaющe, i3 molsщesz tebЁ, vzыvaemъ si1ce: q prečydnaz vLčce bcde, moli1sz i3zъ tebє2 voploщennomu hrtY bGu našemu, da i3zbavitъ gradъ seй, i3 vs‰ gradы i3 stranы6 hrtі†nskіz nevredi6mы t vsёhъ navBtъ vražіihъ, i3 spasetъ dyšы našz, ćkw miloserdъ.

Na ќtreni, po №-й stіhol0gіi, sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Bžctvennыmi zarsmi prosvэti2 poю1щыz tS, i3 ўmы2 ўtverdi2, nepor0čnaz dv7o, krёpkaz zastypnice mjra vsegw2. Tёmže toržestvyemъ vsi2 lюb0vію poю1щe tS, i3 prišestvіe tvoegw2 džbraza slavzщe: ne prestaй, dv7o, moli1tvami tvoi1mi, spasaющi rabы6 tvo‰ t vsskіz bэdы2, є3di1na blagoslovennaz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nevёsto neiskusobračnaz, premydrosti selo2 pokazasz ўtr0ba tvoS bGa sl0va: th bo є3di1na m™i b9іz, blgi1hъ hodataica kvi1všisz, vsskihъ strasteй i3zbavi rabы6 tvo‰, neprestannw vospэvaющыz slavu tvoю2.

Po v7-й stіhol0gіi, sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

Ćkw ѕvэzdA mnogosvёtlaz vzhde t vost0ka kъ zapadu tv0й džbrazъ, bGomati, njzari2 sk0rbi tm0ю njderži1mыhъ, i3 preщenіz vr†gъ i3zbavi, i3 vs‰ tёhъ sBti razruši1vъ, kvi1sz, predstatelьnice krёpkaz, nryžіe nepobэdi1moe na vragi2 mjru vsemY: i3zъ tebє1 bo vsёhъ vLka pl0tь prіi1mъ, vs‰ čelovёki njboži2.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Po polmelei pripёvъ:

Dost0йno є4stь veličati tS, bcde, čestnёйšuю heruv‡mъ i3 slavnэйšuю bezъ sravnenіz seraf‡mъ.

Pal0mъ i3zbrannый: B9e, sydъ tv0й cRevi daždь:

Taže sэdalenъ, glasъ №:

Blženna є3si2 tы2, bcde čctaz, veli1čєstvіz tvo‰ kto2 vospёti m0žetъ; є4že čydo strašno, i3 čydo velіe sodёzvši, tvoi1mi moli1tvami, bGomati, čtyщій tS gradъ vsegdA svoboždaetsz t vsёhъ bёdъ, tmы2 i3 mečA, poganыhъ plэnenіz i3 vsskagw gnёva. Tёmže mы2, zrsщe čctn0e džbraza tvoegw2 prišestvіe, hvalimъ ćkw cRi1cu, vospэvaющe vёrnіi, slovesы2 tS, čctaz, blažaщe, glag0lemъ: bcde čctaz, moli2 voploщennago i3zъ tebє2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa.

Prokjmenъ: PomznY i4mz tvoE vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ.

Stjhъ: Slhši, dщi2, i3 vi1ždь, i3 prikloni2 ќho tvoE.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe luki2, začalo d7.

Po n7-mъ palmЁ, stіhi1ra, glasъ v7:

Got0visz, vsečestnhй grade moskvA, na srёtenіe dv7ы bGomatere: se bo grzdetъ kъ tebЁ svёtloe veli1koe slnce t vratъ zatvorennыhъ. TmA ќbw sk0rbi tvoeS tgonsetsz, svёtъ že tvoegw2 veselіz i3spolnsetsz, byrz soproti1vnыhъ vёtrwvъ ўstavlsetsz: myžіe i3 svzщennicы vъ pečalehъ sladkoe ўtэšenіe prіemlюtъ, cRi1cэ є3di1noй poklansюtsz, molsщesz glag0lюtъ: prečctaz dv7o, molьbami tvoi1mi i3zbavi rabы6 tvo‰ t vsskіz bэdы2 i3 pečali.

KanHnъ pohvalЁ bcdы, so їrmos0mъ na ѕ7: i3 prazdnika, na }. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz, toS čudesA.

Prosvэti2, vLčce, dyšы našz zareю bžctvennoю, pače ўmA blgodatію tvoeю, i3 nezavi1stnый darъ podaždь mi2, vospёti tS, ćkw pom0щnicu čelovёčeskomu suщestvY, prepёtaz, vёrnoe zastuplenіe, na vragi2 pobёdu pravoslavnomu ntečestvu našemu.

Prіidi1te, soberi1tesz, rwssjйstіi sob0ri, vъ prečctnhй hramъ vsenepor0čnыz vLčcы, i3 vozopjйte ўmi1lьnw molsщesz, kъ čestn0mu džbrazu vziraющe: bcde beznevёstnaz, hvalzщыz tS spasi2.

Tv0й, bGomati, vsečestnhй džbrazъ, bGoglasnый є3đlіa hrt0va spisatelь preb9estvennый lukA napisavъ, tvorcA vsёhъ na tvoi1hъ čestnhhъ rukahъ vowbrazi2: kъ nemyže pritekaющыz napasti i3 pečali i3zbavlseši, i3 vs‰ pokrыvaeši tvoeю mi1lostію.

Hramъ prekrasnый, sodёtelь vsёhъ є3di1nu tS njbrёtъ, vъ tS vseli1sz, i3 čelovёki njboži2. Kъ nemyže za nы2, bcde, moli1sz, spasti1 nы t poganыhъ plэnenіz, i3 vsskіz i3nhz sk0rbi nahodsщіz na nы2: da tvoegw2 dnesь džbraza srёtenіe vsečestnw prazdnuemъ.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz duh0vnw ўtverdi2, vъ b9estvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ slavы spod0bi.

VsE pomыšlenіe tvergše, bGomydrіi, prіidi1te vъ srёtenіe prekrasnыz zari2, deržaщіz presvёtluю lučY, vs‰ prosvэщaющuю, i3 mi1lostію vesь mjrъ njbogaщšuю.

Tvoю2, bGomati, vsečctnyю i3 čudotv0rnuю їkHnu rwssjйstіi lю1di stzžavše, ćkw zastuplenіe krёpko i3 stёnu neruši1mu, m0lztsz ti2, na vragi2 pobёdu darovati ntečestvu našemu.

blakъ svэtozarnый pokazasz, ros0ю blagodati vs‰ njmыvaющi tэlє1snыz skvє1rnы, i3 dyšы prosvэщaющi, є3di1na vsepёtaz.

Drevo mnogopl0dno kvi1lasz є3si2, pi1щeю negi1blющeю vs‰ nasыщaющi, dyšы že veselsщi, bGonevёsto čctaz, dobrodэ‰nіz vsBmъ i3stoči2, i3 t skorbeй nyždnыhъ spasi2.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

Nar0di bGolюbi1vіi, prіidi1te vъ srёtenіe: se bo prih0ditъ dv7a vsёhъ prbr0kwvъ prevhšši, čestnhmъ svoi1mъ džbrazomъ žiznodatelz mjru na rukahъ i3mёющi, gradъ sv0й sohransti stražduщій, varvarskuю derzostь nizloži1ti, vowbrazi1tisz vsBmъ hrani1telьnica tverdA, deržava i3 njgraždenіe vёrnw molsщыmsz.

Slava, i3 nhnэ, t0йže.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz, tebє2 vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

G0ru prevelію, ю4že danіi1lъ vi1dэ, t nesže kamenь tsэčesz bezъ ruki2, i3 vs‰ soblaznы i3stni2, vBrnыz že prosvэti2, i4stinnoe svэtozarnoe slnce pokazA, lučami prosvэщaющi, bcde prisnodv7o.

Vowružaюtsz na lю1di tvo‰, čctaz bcde, shnove ґg†rinы, ѕlhй sovёtъ tvorsщe, gradы razorsющe, vBrnыz že pogublsющe: no tы2, vsepёtaz, tvoeю mi1lostію, vs‰ nizloži2, їsm†ilьtznы vragi2 pokarsющi ntečestvu našemu.

Nb7o njduševleno, є3di1na bGomati, svёtъ velій prіemši, vs‰ prosvэщaющi, tmY deržaщihъ bёdъ razženi2, i3 nasъ vhšnzgw pričastіz spod0bi.

Dv7dъ predъ kіvHtomъ likovstvyetъ, levjti že vospэvaюtъ: pače že predъ tob0ю, bGorodi1telьnice čctaz, rwssja hvalami ćkw cRi1cu vospэvaetъ, glasы molebnыmi prilёžnw ti2 vopію1щi: raduйsz, zastypnice grada našegw.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj b9estvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

TebE, bGomati, veli1kій vo prbr0cэhъ i3saіa provi1dэ d¦omъ, ќglь i3mёющu vo črevэ, vBrnыz prosvэщaющь, i3 soblaznы vs‰ požigaющь, spasaz r0dъ čelovёčь.

Žezlъ ґarHnovъ prozzblA є3si2, i3 ѕl0bnый k0renь i3st0rgnula є3si2, dv7o bGonevёstnaz, žiznodatelz r0ždši mjru: є3g0že moli2, semY gradu spasti1sz t mn0gihъ napasteй.

Nhnэ ќbw pristupi1te sъ veselіemъ, bGoizbrannoe stado, rwssjйstіi sob0ri, ko vsečestnёй b9іi m™ri, i3 čestnhй є3S džbrazъ lюbeznw prіimi1te: se bo blagodatь neisčerpaemaz v0dы točaщi bžctvєnnыz newskydnw, ю4že, vёrnіi, počti1mъ, i3 čctn0mu džbrazu є3S pokloni1msz.

NJ k0rene їesseeva drevo vozrastE vsBmъ živ0tnoe, pl0dъ ќbw prozzblA є3si2 vo ўtr0bэ tvoeй, dv7o čctaz, vs‰ lю1di nasыщaющi tvoeю mi1lostію.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Bžctvennoe sіE i3 vsečctn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

T tebє2, bGomati, i3stečE pot0kъ sladkій, vs‰ napasz lю1di, dyšъ i3zmыvaz skvє1rnы, bcde vLčce, spasi2 vsёhъ poklansющihsz vёrnw čestn0mu džbrazu tvoemY.

Vsi2 ќbw sovokyplьšesz vkypэ, vospoemъ čctuю dv7u, bGoizbrannuю lёstvicu їakwvlю, gedeHnovo že runo2, radosti hodataicu, krёpostь i3 pohvalY spasaemыhъ, bGorodi1telьnicu čctuю.

SE nhnэ veselіe približaetsz, sk0rbь že potreblsetsz, vёrnіi spasaюtsz, ćkw t i3st0čnika radostь počerpaющe vhnu hvalami vospэvaюtъ: raduйsz, čctaz vLčce, spasenіz našegw načatokъ, i3 vsёhъ vёrnыhъ stэnA i3 pohvalA.

Podaždь namъ p0moщь molьbami tvoi1mi, prečctaz bcde, skHrbi ќbw nah0dztъ na nы2, i3 peč†li ўmnožaюtsz, vrazi2 njpolčaюtsz: no tы2, prečctaz, predstavši i3zbavi, vragHvъ našihъ šatanіe nizloži2, na vragi2 pobёdu daruй, da posramztsz vsi2 kvlsющіi rabHmъ tvoi6mъ ѕl†z.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

Vzbrannoй voev0dэ pobэdi1tєlьnaz, ćkw i3zbavlьšesz t ѕlhhъ prišestvіemъ tvoegw2 čctnagw džbraza, vLčce bcde, svёtlw sotvorsemъ prazdnestvo2 srёtenіz tvoegw2, i3 nbhčnw zovemъ ti2: raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Jkosъ: ЃgGlъ predstatelь sъ nb7sE p0slanъ bhstь reщi2 bcdэ, raduйsz, i3 so bezpl0tnыmъ glasomъ voploщaema tS zrS, gDi, ўžasašesz, i3 stosše zovhй kъ neй takov†z: raduйsz, є4юže radostь vozsіsetъ: raduйsz, є4юže klstva i3sčeznetъ: raduйsz, padšagw ґdama vozzvanіe: raduйsz, slezъ є4vinыhъ i3zbavlenіe: raduйsz, vыsoto2 neudobovoshodi1maz čelovёčeskimi pHmыslы: raduйsz, glubino2 neudobozri1maz i3 ѓgGlьskima nči1ma: raduйsz, ćkw є3si2 cRevo sэdaliщe: raduйsz, ćkw n0siši nossщago vs‰: raduйsz, ѕvэzdo2, kvlsющaz slnce: raduйsz, ўtr0bo b9estvennagw voploщenіz: raduйsz, є4юže njbnovlsetsz tvarь: raduйsz, є4юže poklansemsz tvorcY: raduйsz, nevёsto nenevёstnaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

Ćkw porfĐroю i3 vĐssomъ, červlenoю hlamĐdoю, dv7o bcde vLčce, gradъ tv0й tob0ю njdёzsz, hrtA veličaetъ, i3 prišestvіe čctnagw tvoegw2 džbraza slavitъ, ćvlьšasz pače l{čь s0lnečnыhъ, i3 nemračnыmъ svёtomъ prosvэщaющa veleglasnw hvalzщыz tS.

Skriž†li bGopi6sannыz perstomъ d¦a vъ ćrosti mwmseй sokruši2: no vъ tebЁ, čctaz, preslavnый tvorecъ vseli1vsz, nevrednu tS sohrani2. E#myže poemъ: ntє1cъ našihъ b9e, blagoslovenъ є3si2.

Prіimi2 tvoi1hъ r†bъ mwlьbы2, prečctaz dv7o bcde, nepostosnnuю byrю ўti1ši moli1tvami tvoi1mi, i3 sovёtы proti1vnыhъ vragHvъ razženi2, napadaющihъ na stado tvoE, vsenepor0čnaz vLčce.

TebE є3di1nu pom0щnicu r0du čelovёčeskomu, bcde mRje, ziždi1telь vsёhъ roždestv0mъ svoi1mъ naznamena, i3 prbr0cы prowbrazi1ša: džvъ tS dverь, i4nъ že tS l0žnicu b9ію: mh že tS vospэvaemъ rodi1telьnicu b9ію, i3 hodataicu kъ bGu, i3 zastypnicu t vsёhъ ѕHlъ nahodsщihъ na nы2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь: togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Kakw tS, dv7o, po dostosnію vospoemъ; p0moщь tverduю, hrani1telьnicu ži1zni našez, i3 hodataicu neprel0žnu kъ sn7u tvoemY i3 bGu našemu: є3g0že vospэvaemъ i3 prevozn0simъ vo vёki.

Cvёte prekrasnый, i3 vonS pi1щnaz, njblagouhaeši, bcde mRje, vs‰, i3 spasaeši, i3 t ned{gъ i3scэlseši, bёsы progonseši. Tёmže ti2 vopіemъ: raduйsz, pom0щnice vsBmъ molsщыmsz vBrnыmъ.

St0lpъ ćvlьšisz, bGomati, nahoždє1nіz proti1vnыhъ tgonS: ts bo čtyщыmъ serdcemъ teplыmъ kvi1lasz є3si2 stэnA i3 njgraždenіe, i3 spasi1telьnoe pribёžiщe.

Dv7dski vospэvaemъ ti2 pёsnь, g0ru b9ію tS i3menyющe, prečctaz dv7o: i3st0čnika bo syщыmъ prisnotekyщago i3stoči1la є3si2. E#g0že poemъ i3 prevozn0simъ vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee sщ7ennoe toržestvo2 bGomatere i3 da vopіetъ: raduйsz vseblažennaz bcde, či1staz prisnodv7o.

Radosti hodataice, vozveseli2 našъ smhslъ vopi1ti tebЁ, bcde čctaz: raduйsz, hrani1telьnice naša, deržava i3 njgraždenіe, i3 spasi1telьnoe pribёžiщe.

Da voshvalztъ soglasnw tS nb7o i3 zemlS, ćkw žiznodatelz mjru r0ždši: raduйsz, ti1hoe pristaniщe, živ0tnыz vodы2 i3st0čniče neisčerpaemый, vLčce.

Sobravšesz dnesь lю1dіe, vo srёtenіe prečctыz b9іz m™re, ćže vіnograda mhslennagw greznъ nossщi, vіno2 i3stočaющь vsegdA, i3 veselіz vsёhъ i3spolnsющь, ćkw bcdu po d0lgu slavimъ.

Bžctvennaz rэkA v0dъ živ0tnыhъ, vs‰ ўdHlіz naposющi, našz soblaznы, bGomati, pogruzi2, i3 do koncA potrebi2.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2:

Da počti1tsz dnesь bGomati ziždi1telz r0ždšaz, raйskihъ dvereй tverzenіe, i3 vsegw2 mjra njčiщenіe, pobёdu davšaz hrtolюbi1vomu v0instvu: nj seй bo prbr0cы glag0laša: t0й pokloni1msz.

Slava, i3 nhnэ:

Presvёtlaz dnesь mi1lostivnaz svёtlostь, b9іz blagodatь, vs‰ radostnw njdoždsetъ nbcnыmi tyčami, na stєzi2 sl†dkіz napravlsющi, bcde vLčce, vsёhъ, poznavšihъ tS zemnhhъ, prisnodv7o: nhnэ bo vsS zemlS rwssjйskaz raduetsz, vёroю tS slavzщi.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7. Glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Nastavnicu tS zablyždšыmъ, i3 pristaniщe spasi1telьnoe, vъ puči1nэ, vLčce, i3 vъ byri, i3 vo i3skušenіihъ, i3 vъ pečalehъ, hrt0sъ tS vsBmъ pokazA, sn7ъ tv0й i3 bGъ našъ, vёrnw prihodsщыmъ kъ tebЁ. E#g0že moli2, t ѕlhhъ bёdъ i3zbavitisz vёduщыmъ bcdu tS voi1stinnu. Dvaždы.

Tlёnіe potrebi1la є3si2, i3 bolёznь, vsepёtaz, drevnюю vsю2, roždestv0mъ tvoi1mъ: živ0tъ bo mjrovi r0ždši, i3 smertь razruši1vši, bolBzni, blagaz, i3scэlseši vёrnw džbraza tvoegw2 čudesA vospэvaющihъ, i3 lюb0vію klanzющihsz, i3 čtyщihъ tS s™yю i3 čestnёйšuю nastavnicu.

Ćkw i3st0čnikъ tS, prepёtaz, životA i3 blagodati, i3stočaющій čudesA, i3 cэlьbY strasteй duševnыhъ i3 tэlesnыhъ, ćkw bыstrinY njstavlenіz, mi1losti щedr0tъ neisčerpaemoe m0re vi1dzщe, tebЁ pripadaemъ vsi2 njskorblsemіi nhnэ, prossщe vsi2 razrэšenіz byduщagw mučenіz.

Slava, i3 nhnэ, glasъ }:

I$že na heruvjmэhъ э4zdzй, i3 pэvaemый t seraf‡mъ, sšelъ є3si2 sъ nebesE prbr0česki, blaže, i3 vseli1lsz є3si2 vo ўtr0bu čctыz bGootrokovi1cы, ю4že ѓgGli vospёša taйnw: raduйsz, radostnaz dv7o, newb8stnago ćkw bGa, vo črevэ tvoemъ prіemši pače sl0va, t nevёrіz vъ vёru mjrъ prevodsщa. Slava tebЁ, hrtE, є3di1ne mi1lostive i3 člvэkolю1bče.

Slavosl0vіe veli1koe i3 tpystъ.

Na lіturgji blaženna, t kanHna pёsnь G-z i3 ѕ7-z.

Slyžba vsS bcdы.

Ѓщe li priluči1tsz srёtenіe bcdы vъ nedёlю:

Vъ subbHtu na malэй večerni: Stіhi6rы voskrє1snы nktHiha. Slava, prazdnika bcdы: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й glasa malыz, večerni. Na stіh0vnэ stіhi1ra є3di1na voskresna, i3 stіh0vna bcdы veli1kіz večerni sъ pripёvы є3S. Slava, i3 nhnэ, bcdы, i3 tpystъ.

Na veli1cэй večerni: Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы voskrє1snы d7, i3 bcdэ ѕ7. Slava, bcdы: I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й glasa. Vh0dъ. Prokjmenъ dnE: čtє1nіz G. Na lіtji stіhi6rы, i3 Slava, i3 nhnэ, bcdы. Na stіh0vnэ stіhi6rы voskrє1snы. Slava, i3 nhnэ, bGor0dicы. Na blagoslovenіi hlёbwvъ troparь: Bcde dv7o, raduйsz: dvaždы, i3 prazdnika є3di1noždы. I# čtenіe.

Na ќtreni: Na BGъ gDь, troparь voskresenъ, dvaždы. Slava, i3 nhnэ, prazdnika. Po nb0ihъ kafjsmahъ sэdalьnы voskrє1snы, i3 sъ bGorHdičnы i4hъ. I# čtenіe vo є3đlіi tolkov0mъ. Po polmelei sэdalьnы bcdы vsi2, po є3di1noщi. Slava, i3 nhnэ, poslёdnій sэdalenъ, i4že po polmelei. I# čtenіe prazdnika. Stepє1nna glasa, prokjmenъ, i3 є3đlіe voskresno: i3 pr0čee vsE do kanHna. KanHnъ voskresenъ so їrmos0mъ na d7, i3 bcdы na v7, i3 bcdы prazdnika na }. Katavasіa bcdы. Po G-й pёsni, kondakъ, jkosъ i3 sэdalenъ bcdы. Slava, i3 nhnэ, t0йže. Po ѕ7-й pёsni, kondakъ i3 jkosъ voskrє1snы, i3 čtenіe. Po f7-й pёsni, svэti1lenъ voskresenъ. Slava, i3 nhnэ, bcdы. Na hvali1tehъ stіhi6rы voskrє1snы d7, i3 bcdы d7, so slavnыmъ, so stіhi2 є3S. Slava, stіhi1ra є3đlьskaz, I# nhnэ: Preblagoslovenna є3si2, bcde dv7o: Slavosl0vіe veli1koe. Troparь voskresenъ t0čію.

Na lіturgji: Blažє1nna glasa, na ѕ7: i3 bcdы pёsnь G-z na d7. Prokjmenъ, ґpclъ, Ґllilyіa, є3đlіe, i3 pričastenъ dnE i3 bcdы.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.