NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa k7g

S™hz myčenicы ґgrmpjnы.

Stіhi6rы myčenicы, glasъ d7.

Pod0benъ: Dalъ є3si2 znamenіe:

Ri1mъ tS predlagaetъ, ćkože cvэton0snый ši1pokъ blgov0nenъ, ґgrmpjno mnogostradalьnaz, vёrnыhъ mhslь blgouhaz vonsmi dobrodёtelьnыmi, i3 ѕlosmradіe strasteй tgonsz blgodatію vsegdA, myčenikwvъ ўdobrenіe, cRkve ўtverždenіe, dёvъ pohvalA, i3 čudesъ puči1na.

Bogatstvo ćkw mnogocёnno, sіkelji tS daetъ, vъ ri1mэ postradavšuю, hrt0sъ bGъ našъ: i3dёže prišedši, slavnaz myčenice, demwnwvъ lukavoe mn0žestvo tg0niši predstatelьstvomъ tvoi1mъ. Tёmže tS ўblažaemъ, i3 svzt0e tvoE dnesь prazdnuemъ stradanіe, ґgrmpjno mnogostradalьnaz.

Nošahu na ramenahъ tS vassa i3 pavla, povelёnіemъ vssčєskaz nossщagw, mэstA premэnsющe, i3 dolgotY puči1nы, myčenice ґgrmpjno, čudodBйstvіz str†šnaz soveršaющi b9estvennoю blgodatію, poči1la є3si2 na mёstэ, i3dёže bGъ ўčini2, ўtruždє1nnыmъ pok0й bhvši, vsehvalьnaz.

I$nы stіhi6rы bcdы, glasъ i3 pod0benъ t0йže.

E#gdA poeši ґllilyіa, sji stіhi6rы glag0li prežde:

Raduйsz, solncezračnaz lučE, slnca nezahodi1magw prest0le, ćže slnce vozsіsvši nedoumёnnoe: raduйsz, ќme, njblistazй b9estvennыmi sіsnьmi, zarE m0lnійnaz, njsvэti1všaz zemli2 koncы2, i4stinnoe zlata blistanіe, vsed0braz i3 prenepor0čnaz, svёtъ nevečernій vBrnыmъ njblistavši.

Skvernu tmhй strastnagw serdca moegw2, bcde vsepёtaz, i3 vs‰ ćzvы i3 gnoє1nіz segw2, ±že t grэhA, njči1sti, čctaz, i3 ўmA moegw2 ўstavi nepostosnіe: ćkw da si1lu tvoю2, i3 veli1koe zastuplenіe, veličaю nkasnnый i3 nepotrebnый rabъ tv0й.

Nemoщь i3 razslablenіe, dv7o m™i vsenepor0čnaz, duši2 moeS preloži2 vъ krёpostь i3 si1lu, strahomъ i3 lюb0vію tvori1ti že i3 dёzti njpravd†nіz hrtHva: ćkw da i3zbёgnu ngnS nesterpi1magw, i3 naslёdіe nbcnoe, i3 ži1znь neprohodi1muю tob0ю vosprіimY, veselssz vsegdA.

Slava, i3 nhnэ, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

Bэs0vskimi priklonena pril0gmi, i3 vъ r0vъ pogi1beli vveržena, ўщedri, vLčce, i3 ўtverdi1 mz na kameni dobrodёteleй, i3 navёtы vr†žіz raz0rši, spod0bi mS tvori1ti povelBnіz tvoegw2 sn7a i3 bGa našegw: ćkw da ўlučY njstavlenіe vъ denь sudA.

KrtobGor0dičenъ. Pod0benъ t0йže:

Raspinaema hrtA člvэkolю1bca vi1dzщi prečctaz, i3 rebra i3skopavaєma kopіemъ, plačuщi vopіsše: čto2 sіE, sn7e m0й; čt0 ti bezblagodatnіi lю1dіe vozdaša, za ±že sotvori1lъ є3si2 dHbraz i5mъ, i3 tщi1šisz bezčadstvovati mS, vselюbeznэйšій; ўdivlsюsz, blagoutr0bne, tvoemY v0lьnomu raspstію.

Troparь, glasъ d7.

Ѓgnica tvoS, ї}se, ґgrmpjna, zovetъ velіimъ glasomъ: tebE, ženišE m0й, lюblю2, i3 tebE i4щuщi stradalьčestvuю i3 sraspinaюsz, i3 spogrebaюsz kreщenію tvoemY, i3 straždY tebє2 radi, ćkw da carstvuю vъ tebЁ, i3 ўmiraю za tS, da i3 živY sъ tob0ю: no ćkw žertvu nepor0čnuю, prіimi1 mz sъ lюb0vію požeršuюsz tebЁ. ToS moli1tvami, ćkw mi1lostivъ, spasi2 dyšы našz.

KanHnъ, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Hrt0vu nevёstu ґgrmpjnu hvalю2.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2, raduzsz, toS čudesA.

Sіsnіemъ blgodati, njblistavšimъ tebE svhše, mrakъ tženi2 nevёdэnіz moegw2, i3 podaždь mi2 moli1tvami tvoi1mi, ґgrmpjno, blgodatь, vospёti tvo‰, m§nice, čudesA.

S0lnca svэtlёйši ćkw i4stinnw vozsіsla є3si2 na tverdi cRkvi hrt0vы: i3 prosvэti1la є3si2 zarsmi pHdvigъ, myčenice, i3 čudesъ tvoi1hъ mjra koncы2.

ŽenihA bezsmertnagw, žiznodavca želaющi, ćkw darъ stradanіe semY prineslA є3si2: i3 vosprіsla є3si2 nbcnoe carstvo, i3 vэnecъ netlёnenъ, myčenice slavnaz.

Ruk0ю vLki tvoegw2 njkormlsema, preplыlA є3si2 nepostosnnoe m0re nečestіz, čestnaz: i3 ўstremi1lasz є3si2 ko pristaniщu, ґgrmpjno, vhšnіz svёtlosti, bGoblažennaz.

BGor0dičenъ: Denni1ca vozsіS vъ serdcahъ, prenepor0čnaz, vёroю čtyщihъ tS b9ію m™rь, i3 njzari2 denь svэton0snый, hrt0sъ, i4že i3zъ ložesnъ tvoi1hъ vozsіS, prepёtaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Lykъ si1lьnыhъ i3znem0že, i3 nemoщstvyющіi prepossašasz si1loю: segw2 radi ўtverdi1sz vъ gDэ serdce moE.

Žezlіemъ bіema radovašesz, si1mi kHsti nečestіz sokrušaющi i3 vopію1щi, tvoeS lюbvE ničt0že mS razluči1tъ, hrtE.

Da vragHvъ nagotY njbliči1ši, m§nice, ri1zъ sovleklasz є3si2: segw2 radi netlёnіz ndeždu tebЁ hrt0sъ dadE.

ЎstA glagHlющaz bezzak0nnw na tS, zak0nnw, hrt0va myčenice, zagradi1šasz, veli6čіz sp7sa propovёdaющeй ti2.

Protsgъ na zemli2 tёlo tvoE, nečestіz služi1telь njsyetisz, prostertъ ko vLcэ ќmъ tv0й i3myщi.

BGor0dičenъ: Glag0lъ blagočestnw i3sp0lnisz i3saіinъ, dv7a bo rodi2 voploщenna žiznodavca i3 sp7sa dyšъ našihъ.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

I%že kamenію služaщіi prelestію mn0goю, njtzgčavaюtъ kamenіemъ tS, i3spovёduющuю hrtA, kamenz newbori1mago. Tёmže skončavšisz, preslavnыhъ čudesъ, slavnaz ґgrmpjno, njblistala є3si2 zarю2, prosvэщaющuю dyšы nasъ voshvalsющihъ tS.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

E#di1na r0ždšaz tvorcA vsёhъ, є3di1na ўkrasi1všaz čelovёčestvo roždestv0mъ tvoi1mъ, bGonevёsto, i3zbavi mS t sёti lьsti1vagw vragA: postavi mS na kameni hrt0vыhъ hotёnій, togw2 molsщi prilёžnw, є3g0že voploti1la є3si2.

KrtobGor0dičenъ: Na krtё tz vozvhšena ćkw ўzrЁ prečctaz m™i tvoS, sl0ve b9ій, m™rski rыdaющi vэщaše: čto2 n0voe i3 strannoe sіE čydo, sn7e m0й; kakw, ži1znь vsёhъ, vkušaeši smerti, njživi1ti mє1rtvыz hotS, ćkw miloserdъ;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

V0lю togw2 bosщihsz tvorsй, ѓgGlomъ, myčenice, razrэšaetъ tS ќzъ, i3 stэsnenіz, razori1všuю vsskoe nečestіe soyzomъ lюbvE hrtA, ženihA tvoegw2.

Ўmertvi1všisz lюbvE radi, ўmertvi1všagw vsю2 krёpostь smertnuю, blgodatь i3stočaeši prisnoživ0tnuю, strastьmi2 ўmerщvlє1nnыz i3scэlseši, ґgrmpjno, myčenikwvъ hrt0vыhъ ўdobrenіe.

Prevozšedši lюb0vію ženihA tvoegw2 vssku plotskyю lюb0vь, terpёla є3si2 tverdw, vnegdA bіemэ bhti bolёznennэ, vopію1щi: ne razluči1tъ mS lюbvE tvoeS, hrtE, mykъ preщenіe.

Blžennagw sovokuplenіz tr0ičnыmъ želanіemъ postradavšihъ, vassы i3 ґgrmpjnы cэlomydrыz kto2 myžestvo i3zrečetъ; i4mže pokazaša nemoщnu jdwlьskuю krёpostь, deržavnw.

BGor0dičenъ: Cari1ca dv7a, zlat0ю ndeždoю ўkrašena, sn7u carю2 nhnэ predstoi1tъ, ćže bezъ razsuždenіz ѓgGlы prevoshodsщi, zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

Svёtъ nezahodi1mый vselьšійsz vъ tvoE tёlo, kvlsše tS zrsщыmъ, vъ noщi2 ćkw vo dni2, zarю2 čudesъ i3spuщaющuю.

Neskvernaz ѓgnica pastыrz stopamъ poslёduющi, ćkože žertva nepor0čna, semY prinesesz bžctvennw.

Ќmъ i3myщi svёtelъ, prbr0čestvіz i3sp0lnenъ, b{duщaz ćkw s{щaz, slavnaz vasso, predglag0lati spod0bilasz є3si2.

BGor0dičenъ: Q m™i b9іz, duši2 moeS njѕloblenіe i3scэli2, r0ždšaz preblagago sl0va, vsёhъ ўblažaющa.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti, t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

NJblistavšee t ri1ma, ćkw nezahodi1moe slnce, sіkelja tёlo s™hz myčenicы prіemši, mraka demwnskagw i3zbavlsetsz lю1tosti.

D0blestvennw trebog†tыz s™ы6z m§nicы, ±že prežde smerti ўmeršыz, vъ čaznіi mučenіz, ўmeršee tvoE živon0snoe tёlo prines0ša.

Nryžіe vragA na tebЁ i3znem0že: i4bo ćkw gradъ nizloži1la є3si2 neimyщъ njsnovanіz, segw2 gordhnю, ґgrmpjno, trud0mъ slavnыhъ p0dvigwvъ tvoi1hъ.

I#scэlsetsz prikosnovenіemъ tёla tvoegw2 krovotoči1vaz, prokažennіi njčiщaюtsz vёroю pritekaющe: tbэgaetъ že i3 i4nъ vsskъ nedygъ, prizыvanіemъ s™agw tvoegw2, myčenice, i4mene.

BGor0dičenъ: Glag0lы gavrіi1la, dv7o vsenepor0čnaz, nhnэ prіemše, vopіemъ: raduйsz, m™i є3di1na blagoslovennaz: raduйsz, dvere, slnce pravdы i3myщi.

Kondakъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Kvi1lsz є3si2:

Svёtlыhъ pHdvigъ tvoi1hъ svэton0snый nastA denь, vъ džnьže počitaющi si1hъ b9estvennaz cRkovь, vs‰ sozыvaetъ veselw vopi1ti tebЁ: raduйsz, dv7o i3 myčenice, ґgrmpjno vsečestnaz.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Spashй vo ngni2 ґvra†mskіz tvo‰ džtroki, i3 haldє1i ўbi1vъ, ±že pravda pravednw ўlovlsše: prepёtый gDi, b9e ntє1cъ našihъ, blgoslovenъ є3si2.

Golubi1ca ćkože zlatA, nryžіemъ krtA njgraždaema, ґg†rznы, i5že vъ noщi2 ko gradu tvoemY pribli1živšыzsz, potrebi1la є3si2, spasši vBrnыz skvernoubjйstva si1hъ, m§nice.

Mnogovi6dnыz hrtA radi preterpёvši bolBzni, myčenice, nebolёznenno njbrэlA є3si2 vъ t0mъ i3 bezsmertno naslaždenіe, zovyщi: prepёtый gDi, b9e ntє1cъ, blagoslovenъ є3si2.

Svzщennikъ čydnый, i3 čudodёйstvomъ sіsz, tvo‰ čudesA zrS, ґgrmpjno, bGa veličaše, i3 veselssz posše: b9e ntє1cъ našihъ, blagoslovenъ є3si2.

Tverdыmъ p0mыslomъ tverdoe tvoE kъ strastemъ nossщi tёlo, ženskuю nikakože čyla є3si2 nemoщь, zovyщi dёva vLcэ: blagoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: R0ždšaz bGa prebыvaeši po ržctvЁ dv7oю, i3 mlek0mъ pitaeši m™rski pod0bnw pitatelz mjra, prenepor0čnaz, є3myže poю1щe zovemъ: b9e ntє1cъ našihъ, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь: togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

N0щь ćkw denь zrsšesz nossщыmъ, myčenice, tvo‰ m0щi. Mёsto blagouhašesz vssko tS prіemlющee. Demwnskoe njpolčenіe velьmi2 tgonsšesz. I#scэlenій i3zlivaюtsz k†pli, prevoznossщыmъ hrtA vo vs‰ vёki.

ŽenihA bezsmertnagw želaющi, vъ slёdъ blgouhanій segw2 teklA є3si2, togw2 strastemъ i3 smerti pod0bzщisz, myčenice slavnaz, i3 vzыvaющi: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Nesumnёnnu i3myщi vёru, є3leemъ prosvёщši kroveй tvoi1hъ, myčenice, svэщY tvoю2, vnytrь vošlA є3si2 čert0ga, poю1щi nbcnыz radwsti: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Vi1dэti krasotY gDnю, segH že cRkovь posэщati želaющi, ćkw na kolesni1cэ kr0ve svoeS vzemšisz, poю1щi kъ semY dosti1gla є3si2: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: KupinA, ćže prežde prowbrazovaše strannoe ržctvA tvoegw2 tainstvo, newpalьna prebhvši, prenepor0čnaz: i4bo džgnь rodilA є3si2 bžctvA, i3 newpalьna prebыlA є3si2, ntrokovi1ce. Tёmže tS poemъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Manіemъ vs‰ tvorsщagw, kъ koncY mučenіz ґgafonjka, sъ vassoю vkypэ i3 pavloю ўserdnw tщaщesz, ćkw voi1stinnu družebnw, njbrэt0ša želanіz kraй.

Vъ nbcnыhъ čert0zэhъ vseli1všisz, dv7o, i3 nevi1dimыhъ dobrHtы smotrsющi, i3 prіemlющi b9ію svёtlostь, tS poю1щыz ўzsni2.

Vэnecъ položi1sz blgodateй na versЁ tvoemъ, ґgrmpjno, ćkw skončavšeй tečenіe, i3 vёru soblю1dšeй nekradomu, i3 pravednыhъ či1nove krasnH tz prіsša.

Ćkw predstosщi ziždi1telю so derznovenіemъ vLcэ, myčenice ґgrmpjno, so vsёmi t vёka s™hmi, prosi2 sogrэšenій proщenіz tS poю1щыmъ, d0braz dv7o.

BGor0dičenъ: Vs‰ soderžaщago, materski pod0bnw, tvoi1mi rukami nossщi, dv7o mRje, ruki1 mz i3zbavi borcA, ćkw da tvoE, spasaemь, voshvalю2 veli1čіe.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.