NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Їynіa f7

Prepod0bnagw nc7A našegw kmrjlla, i3gymena bэloezerskagw.

Na malэй večerni: na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi myčєnicы:

§e blaženne kmrjlle, vъ moli1tvahъ i3 bdёnіihъ, i3 vъ vozderžanіi prilёžnomъ, tёlo sъ dušeю gDevi či1sto predstavilъ є3si2, i3 ttydu žili1щe i3 d0mъ d¦a pres™agw bhlъ є3si2. Tёmže ćkw prepodHbnыmъ soži1telь i3 pravєdnыmъ, vэnecъ t ruki2 gDni dost0йnw prіslъ є3si2: є3g0že moli2, bGomydre, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь. Dvaždы.

I$že nepravednw i3 razb0йničeski p0slannый tebE njskorbi1ti, prepod0bne, vi1dэ bžctvennuю si1lu togw2 naprasnoe surovstvo2 vozbransющu: tonyduže poznA svoE bezčelovёčnoe sogrэšenіe, i3 kъ tebЁ pritečE pokasnіemъ, th že mi1lostivnw є3go2 nakazalъ є3si2. BGoblaženne, nj nasъ moli2, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

§e kmrjlle, i4že i3nogdA čelovёka vražіz sovёta poslyšavša, i3 ngnemъ pakostь hotsщa tebЁ sotvori1ti, no p0moщь b9ію sъ tob0ю bыvaющuю poznavša, i3 kъ tebЁ pribёgša pokasnіemъ, lюb0vію prіslъ є3si2, i3 mi1lostivnw nakazavъ, tvoemY stadu džnago sočtalъ є3si2. Tёmže moli2, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7:

Prepod0bne dž§e, kvlenіemъ b9іz m™re nastavlsemь, i3 toS sіsnьmi njzarsemь, pusthnю kvlennuю tebЁ t toS dosti1glъ є3si2, i3 vъ neй trudolю1bnэ podvizavsz, všelъ є3si2 vъ nezahodi1mый svёtъ razuma, i3dёže mnHgi revni1teli žitію2 tvoemY sotvori1lъ є3si2. Togw2 radi i3 po smerti darov†nіz prіstъ bёsы progonsti: i3 i3scэlє1nіz razli1čnыhъ nedygwvъ čelovёkwmъ darueši, vёroю t duši2 pritekaющыmъ kъ hramu tvoemY vsečestn0mu, i3 m0lišisz spasti2 počitaющihъ lюb0vію pamztь tvoю2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ: Ѓщe n7-ca, I# nhnэ, prazdnika.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ v7.

Pod0benъ: D0me є3vfrafovъ:

Ćkw prehodsщuю ži1znь, ćže na zemli2, prewbi1dэlъ є3si2, blaženne, i3 tamw bžctvennыz ўluči1ti spod0bivsz, toS sіsnіe prіslъ є3si2, bGon0se.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Hrt0vы radi lюbvE, prepod0bne kmrjlle, pl0ti rači1telьnoe ўmertvi1lъ є3si2 mudrovanіe, i3 dyšu svob0dnu t strasteй bGu predstavilъ є3si2.

Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

B0drennыmi moli1tvami, i3 sleznыmi i3stHčniki, cRkvi vёrnыhъ njbogati1lъ є3si2, bGoblaženne.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vhšnіi tS li1cы, bcde dv7o, poю1tъ sъ ni1žnimi, slavzщe neprestannw ržctvo2 tvoE preči1stoe.

Troparь, glasъ №:

Ćkw krjnъ vъ pusthni dv7dski procvёlъ є3si2, dž§e kmrjlle, ѕlostrastіz ternіe i3skorensz, i3 sobralъ є3si2 vъ neй ўčeni6kъ mn0žestvo, strahomъ b9іimъ i3 ўčenіemъ tvoi1mъ nastavlsemыhъ, i5hže i3 do koncA ćkw čadolюbi1vый ntecъ ne njstavilъ є3si2 posэщaz, da vsi2 vopіemъ: slava davšemu ti2 krёpostь: slava vэnčavšemu tS: slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

Na veli1cэй večerni poemъ, Blženъ myžъ:

Stіhi6rы na }, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

E#gdA preči1stыz glasomъ p0zvanъ bhvъ bGom™re, togdA vs‰ s{щaz, ćkw ne s{щaz prewbi1dэlъ є3si2, i3 vъ pusthnю dalьnюю vseli1lsz є3si2, prepod0bne, i3dёže i3 tэlє1snaz mudrov†nіz, p0stničeskimi trudы6 dyhu povinylъ є3si2, i3 stadA ўčeni6kъ tvoi1hъ vъ t0й ўmn0živъ, hrtY privelъ є3si2. Togo2 moli2, blaženne kmrjlle, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz. Dvaždы.

E#gdA prečctыz glasъ ўslhšalъ є3si2, prebogate, togdA stremlenіe plotsk0e njbuzdalъ є3si2, prepod0bne dž§e, i3 ćkw i3lіA drevle ќmъ njči1щь, vъ pusthnю vseli1lsz є3si2, i3 tamw neprestanыmi moli1tvami kъ bGu pribli1žilsz є3si2, stopamъ veli1kagw ґntHnіa poslёduz. Tёmъ i3 po smerti čudesы2 sіsz, hrtY moli1sz, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Bžctvennый glasъ є3gdA ўslhšalъ є3si2, blaženne kmrjlle, togdA krestъ tv0й vzemъ, poslёdovalъ є3si2 hrtY, i3 lюb0vію kъ nemY raspalaemь, kr0tokъ i3 smirenъ serdcemъ bhlъ є3si2. Tёmže i3 kr0tkihъ selє1nіz naslёdovalъ є3si2, i3 ttydu i3stočaeši i3st0čnikъ i3scэlenій čtyщыmъ tS, hrtY, є3myže rab0talъ є3si2, tomY moli1sz, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

I$nы stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Čto2 vы2 narečemъ:

Čt0 tz narečemъ, kmrjlle; rэkY duh0vnыhъ v0dъ napolnsemu, i3 naposющu žažduщihъ neplHdstvuющaz serdcA, i3st0čnika, i3stočaющa vsegdA i3scэlє1nіz vBrnыmъ, čašu, bžctvennoe vіno2 i3myщu, svэti1lьnika, ntečestvo tvoE prosvэщaющa: mnHga ti2 i3menA, i3 bHlьša darov†nіz, moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ. Dvaždы.

Čt0 tz narekY, kmrjlle prečydne; ўčenikA, ćkw gDenь ўčeni1kъ bhlъ є3si2: ўči1telz, ćkw mn0gihъ ўčeni6kъ ko hrtY privelъ є3si2, pusthni ži1telz, ćkw tY gradъ sotvori1lъ є3si2: graždani1na, i4bo vъ nebesnый gradъ vseli1lsz є3si2: kr0tkago, ćkw hrtA kr0tkagw pastыrenačalьnika kr0tkoe nvčA bhlъ є3si2. E#g0že moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Čt0 tz, čydne kmrjlle, i3menyemъ; premydrago, hrta bo radi ю3r0dstvo tvorS bhlъ є3si2: bezѕl0biva, ćkw neѕl0bivъ ko njѕl0bivšыmъ tebE bhlъ є3si2: strannыhъ prіi1mnika, ćkw ґvraamle strannolю1bіe stzžalъ є3si2: їsaaka, ćkw samъ sebE žertvu prineslъ є3si2: čudodёйstvennika, ćkw čudesъ darov†nіz t bGa prіslъ є3si2: mnHga i3menov†nіz tvo‰, bHlьša že darHvъ prі‰tіz, moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, glasъ ѕ7:

E$že po džbrazu soblю1dъ nevredi1mo, ќmъ vLku na str†sti p†gubnыz p0stničeski postavivъ, vo є4že po pod0bію ćkw m0щno vozšelъ є3si2: myžeski bo є3stestvo2 ponydivъ, potщalsz є3si2 hyždšee pokori1ti lyčšemu, i3 pl0tь porab0titi dyhu. Tёmže monašestvuющihъ kvi1lsz є3si2 verhъ, ži1telь pusthnnый, blagotekyщihъ njbuči1telь, pravilo dobrodёteli i3zvёstnэйšee. I# nhnэ na nb7sёhъ, zercalwmъ razrёššыmsz, dž§e našъ kmrjlle, či1stэ zri1ši s™yю trbcu, molssz nesredstvennэ nj i5že vёroю i3 lюb0vію čtyщihъ tS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ. Ѓщe n7-ca: I# nhnэ, prazdnika.

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE. Čtє1nіz G.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA є7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый, prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ. I# t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz: rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ d¦ъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ, i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te, deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA G.)

Prvdnыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ: ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHni čtenіe. (GlavA d7.)

Prvdnikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti žitіE neskvernoe. Blgoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь: i3 živhй posredЁ grBšnikъ, prestavlenъ bhstь: voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDevi dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz. Lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE pol0žše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na lіtji stіhi6rы, glasъ v7:

Vъ ti1hoe i3 nebyrnoe pristaniщe bezm0lvіz všelъ є3si2 prepod0bne, i3 tamw vLčcu bcdu spod0bilsz є3si2 vi1dэti, i3 sladkій glasъ ćkw ґvraamъ ўslhšavъ, i3zhti ttydu glag0lющь, i3 i3ti2 tamw, i3dёže mёsto ti2 ўgot0vahъ: i3 paki poslyšavъ, b9estvennыhъ darovanій tamw spod0bilsz є3si2, bёsы progonsti, i3 bolsщыz i3scэlsti. Tёmže m0limsz, i3 nasъ duševnыhъ strasteй i3zbaviti, soveršaющihъ lюb0vію čestn0e tvoE ўspenіe.

Ćkw presvёtlыmъ vэncemъ preslavnw t vsederži1telьnыz desni1cы vhšnzgw vэnčavsz. TomY, blaženne kmrjlle prepod0bne, so derznovenіemъ mn0gimъ predstoS, prilёžnw moli1sz nj počitaющihъ ži1znь tvoю2, i3 prečestn0e tvoE ўspenіe vёrnw slavzщihъ, vsskagw vreda lukavagw i3zbavitisz svzщennomu stadu tvoemY, i3 dušamъ našыmъ nizposlati mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava, glasъ }:

I#scэlє1nіz nbi1lьnw čestnы6z m0щi tvo‰ vsegdA i3stočaюtъ vёroю prihodsщыmъ, bGon0se kmrjlle, blagouhanіz vsёhъ i3spolnsющe, i3 tmY bэs0vskuю daleče tgonsющe, svёtomъ blgočestіz prosvэщaющe vёrnыhъ. Tёmže m0limъ tS rabi2 tvoi2, vsskagw navёta vražіz nasъ i3zbaviti, ćkw da tv0й presvёtlый prazdnikъ blagočestnw vospэvaemъ pal0mski, i3 slavnoe ўspenіe dnesь pёsnьmi toržestvyющe, proslavlsemъ tebE takw proslavlьšago, є3di1nago vo s™hhъ bGa našego.

I# nhnэ, bGor0dičenъ. Ѓщe n7-ca, I# nhnэ, prazdnika.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Blistanіemъ b9estvennagw svёta, prepod0bne dž§e, pri1snw njzarsemь, vesь svэtovi1dэnъ bhlъ є3si2: mn0gimi ўkrašenъ t bGa darovanьmi, vo nbi1tєli dosti1glъ є3si2 nebє1snыz, vъ ni1hže m0lišisz nj i5že vёroю poю1щihъ tS.

Stjhъ: ČestnA predъ gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Vodvori1lsz є3si2 vъ pusthnю bezm0lvіz, blženne, tamw nbcnoe bogatstvo stzžalъ є3si2, prepod0bne kmrjlle: preprovodi1vъ bo tvoE žitіE vo ўmilenіi i3 slezahъ. Tёmže radosti i3 svёta shnъ bhlъ є3si2, so ѓgGlы vsegdA veselssz, moli2 nj čtyщihъ tS.

Stjhъ: Blženъ myžъ bosйsz gDa, vъ zapovэdehъ є3gw2 vosh0щetъ ѕэlw2.

Stado, є4že stzžalъ є3si2 trudы6 tvoi1mi, dž§e, ne njstavi, no posэщaй, prepod0bne: i3 ćkw ži1vъ sъ nami vodvorszsz: takw i3 nhnэ sъ prepod0bnыmi vLcэ predstoS, moli2, i3zbavitisz vsBmъ vsskagw gnёva i3 preщenіz, i3 byduщagw grBšnыmъ tomlenіz.

Slava, glasъ ѕ7:

Tezoimeni1toe zvanіe prečctыz ćkw ўslhšavъ, p0stničeskimi trudы6 sebE njbloži1lъ є3si2, mjru i3 strastemъ sebE ўmertvi1vъ, so hrt0mъ i3zv0lilъ є3si2 ži1ti: tёmъ i3 po smerti i3scэlє1nіz i3stočaetъ gr0bъ tv0й, prepod0bne kmrjlle, vёroю pritekaющыmъ. No ćkw i3mёz derznovenіe ko proslavlsemomu vo s™hhъ hrtY, moli1sz nj i5že vёroю soveršaющihъ pamztь tvoю2 čestnyю, i3 čtyщihъ trudы2 tvo‰, ±že za hrtA preterpёlъ є3si2, i3 namъ ўluči1ti derznovenіe vъ denь sudA, m0limsz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ. Ѓщe n7-ca, I# nhnэ, prazdnika.

Troparь, glasъ №:

Ćkw krjnъ vъ pusthni dv7dski procvёlъ є3si2, dž§e kmrjlle, ѕlostrastіz ternіe i3skorensz, i3 sobralъ є3si2 vъ neй ўčeni6kъ mn0žestvo, strahomъ b9іimъ i3 ўčenіemъ tvoi1mъ nastavlsemыhъ, i5hže i3 do koncA ćkw čadolюbi1vый ntecъ ne njstavilъ є3si2 posэщaz, da vsi2 vopіemъ: slava davšemu ti2 krёpostь: slava vэnčavšemu tS: slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

Na ќtreni, na BGъ gDь, troparь dvaždы: i3 bGor0dičenъ.

Po №-й stіhol0gіi, sэdalenъ, glasъ G.

Pod0benъ: KrasotЁ dёvstva:

Ćkw bezpl0tenъ, dž§e, poži1lъ є3si2 na zemli2, i3 prevoznossщagosz vragA smiri1lъ є3si2. Tёmže nhnэ sъ neveщestvennыmi li6ki, blaženne, vodvorszsz, tamw blaženstva naslaždaešisz, pominaй pamztь tvoю2 dnesь prazdnuющihъ: da vsi2 radostnыmi gl†sы vospэvaemъ hrtA bGa našego, davšago tebЁ blagodatь i3scэlenій. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Bžctvennaz ski1nіa bыlA є3si2 sl0va, є3di1na prečctaz m™i dv7o, čistot0ю ѓgGlы prevozšedšaz, pače vsёhъ menE perstь bhvša, njskvernena plotski1mi pregrэšenьmi, njči1sti moli1tvъ tvoi1hъ bžctvennыmi vodami, podaю1щi, čctaz, velію mi1lostь.

Po v7-й stіhol0gіi, sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe:

Strasteй tmY moli1tvami tvoi1mi, dž§e, tgnalъ є3si2, i3 serdce tvoE sъ čyvstvы či1sto bGu predstavilъ є3si2. Segw2 radi vъ tS vseli1sz blagodatь d¦a pres™agw, є4že provi1dэti b{duщaz, i3 ćkw bli1zъ s{щaz t† prozvlsti, i3 prosi1všыmъ ў tebє2 sъ vёroю, nepl0dstvіz soyzъ razrэši1lъ є3si2. Tёmže i3 namъ, m0limsz, prosi2 t hrtA velію mi1lostь. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćže nepremёnnago bGa por0ždšaz, premэnsemoe pri1snw serdce moE grэh0mъ i3 lёnostію, pril0gmi lьsti1vagw, ўtverdi2, blgaz, moli1tvami m™rnimi tvoi1mi: ćkw da i3 ѓzъ blagodarnw slavlю tS, bGorodi1telьnice mRje, pomi1luй stado tvoE, є4že stzžala є3si2, vsenepor0čnaz.

Po polmelei, sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Vъ pusthnю, preblaženne, vseli1lsz є3si2, i3 vъ neй prečestenъ hramъ b9іz m™re vozdvi1glъ є3si2, i3 mn0žestvo monašestvuющihъ tamw sobralъ є3si2, gDevi sъ tob0ю rab0taющihъ, i5hže sohransй t vsskagw pril0ga lukavagw, da vsi2 blagodarstvennw vopіemъ ti2: preblaženne kmrjlle, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati čtyщыmъ lюb0vію s™yю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ćkw dv7u i3 є3di1nu vъ ženahъ, tS bezъ sёmene r0ždšuю bGa pl0tію, vsi2 ўblažaemъ r0di čelovёčestіi: džgnь bo vseli1sz vъ tS bžctvA, i3 ćkw mLnca mlek0mъ pitaeši ziždi1telz i3 gDa. Tёmъ ѓgGlьskій i3 čelovёčeskій r0dъ, dost0йnw slavimъ pres™0e ržctvo2 tvoE, i3 soglasnw vopіemъ ti2: moli2 hrtA bGa, sogrэšenій njstavlenіe darovati poklansющыmsz vёroю pres™0mu ržctvY tvoemY.

Stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa:

Prokjmenъ: ČestnA pred8 gDemъ smertь prepod0bnыhъ є3gw2.

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi nj vsёhъ, ±že vozdade mi;

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe matfea, začalo m7g.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Tezoimeni1toe zvanіe prečctыz ćkw ўslhšavъ, p0stničeskimi trudы6 sebE njbloži1lъ є3si2, mjru i3 strastemъ sebE ўmertvi1vъ, so hrt0mъ i3zv0lilъ є3si2 ži1ti: tёmъ i3 po smerti i3scэlє1nіz i3stočaetъ gr0bъ tv0й, prepod0bne kmrjlle, vёroю pritekaющыmъ. No ćkw i3mёz derznovenіe ko proslavlsemomu vo s™hhъ hrtY, moli1sz nj i5že vёroю soveršaющihъ pamztь tvoю2 čestnyю, i3 čtyщihъ trudы2 tvo‰, ±že za hrtA preterpёlъ є3si2, i3 namъ ўluči1ti derznovenіe vъ denь sudA, m0limsz.

KanHnъ bcdы, so їrmos0mъ na ѕ7: I# s™agw dvA kanHna na }.

KanHnъ s™agw kmrjlla. Tvorenіe pahHmіa, їeromonaha s™hz gorы2. Glasъ ѕ7. E#gHže kraegranesіe:

PohvalY poю2 kmrjllu, n0vomu čudotv0rcu.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu, pэšešestvovavъ ї}lь po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь, poi1mъ, vopіsše.

Prekrasnaz lozA vіnograda hrt0va bhlъ є3si2, premydre kmrjlle, i3 gr0zdъ presladkій kvi1lsz є3si2, b9estvennuю sladostь vBrnыmъ i3stočaeši, blaženne, kypnw že i3 radovanіe poю1щыmъ tS.

§e kmrjlle, ne terpS vragъ, vъ načalэ tvoegw2 žitіS byrю vozdvi1gъ, drevomъ naprasnw hotS ўmertvi1ti tebE, ѓщe ne bы2 b9estvennый glasъ vozglasi1lъ tS, bGomydre.

HrtA nasъ radi smiri1všagosz podražavъ, i3 krtъ tv0й vzemъ, prepod0bne, togw2 stopamъ poslёdovalъ є3si2, vssko mіrsk0e pristrastіe t tebє2 ttrsslъ є3si2, prebogate.

BGor0dičenъ: Vo dvoю2 є3stєstvY є3di1nъ t s™hz trbcы, t čctыhъ kroveй tvoi1hъ voploti1sz, bGolёpnw pr0йde, i4že t ґdama spasaz, prečctaz, blgostію.

Drugjй kanHnъ. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: V0du prošedъ, ćkw syšu, i3 є3gĐpetskagw ѕlA i3zbэžavъ, ї}lьtzninъ vopіsše: i3zbavitelю i3 bGu našemu poi1mъ.

Ćkw veli1ko voi1stinnu derznovenіe stzžavъ, prepod0bne, kъ bGu, sbыtію2 zri1telь spod0bilsz є3si2 bhti: i3 neplHdnaz ložesnA mnogoplHdna moli1tvami tvoi1mi pokazalъ є3si2.

Na vodЁ pok0z, i3 na ѕlacэ vozderžanіz, dž§e, ўčєni1kъ tvoi1hъ stadA mydrэ ўpaslъ є3si2: i3 nhnэ sъ nami nevi1dimw vodvorszsz, moli2 nj čtyщihъ pamztь tvoю2.

Ќmъ tv0й kъ bGu lюb0vію vperi1vъ, tlёnnыmi netlBnnaz i3skupi1lъ є3si2. Tёmže vsska dušA spasaema tob0ю, tS proslavlsetъ.

BGor0dičenъ: Manіemъ vs‰ soderžaй, i3zъ tebє2 pače sl0va raždaetsz, m™i čctaz, prepodHbnыz vэnčavый, vёrnw tebE slavzщыz m™rь b9ію.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Ѓщe i3 vъ mjrэ s{щaz, dž§e, prewbi1dэlъ є3si2, no tamw premjrnaz i3 netlBnnaz stzžalъ є3si2, i3dёže glasъ prazdnuющihъ i3 raйskoe naslaždenіe.

Lьsti1vый vragъ hotS tebЁ pakostь sotvori1ti, prepod0bne, luk†vыz čelovёki na tS vowružaetъ: tebё že prirazi1vsz postыdёsz, hrty bo tS soblюdaющu.

ЎžE preslavnoe tvoE žitіE vsю1du, prepod0bne, proslavlsetsz, i3 čudesA tvo‰ vъ koncёhъ propovёdaюtsz: tёmže vъ pamztь tvoю2 sošedšesz, počitaemъ tS.

BGor0dičenъ: Pl0ti brennэй soedini1vsz, i4že t nc7A є3dinor0dnый vъ ložesnahъ tvoi1hъ, є3di1nъ t dvoю2 pr0йde bezъ i3stlёnіz, i3 soblюdE nevredi1mw dvctvo tvoE, vsepёtaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Volnamъ, prepod0bne, i4menemъ gDnimъ zapreti1vъ, i3 є4zero ўkroti1vъ, lю1di t potoplenіz spaslъ є3si2 moli1tvami tvoi1mi, kmrjlle blaženne.

Želanіemъ є4že kъ bGu, i3 togw2 lюb0vію pače ngnS raspalaemь, dž§e, cэlomydrennw vъ prepod0bіi i3 pravdэ poži1lъ є3si2, prepod0bne kmrjlle.

Tёlo tvoE post0mъ i3 moli1tvami, dž§e, ўdruči1lъ є3si2: i3 segw2 radi naslaždaešisz vёčnagw blaženstva, i3dёže s™hhъ sob0ri, i3 pravednыhъ li1cы veselstsz.

BGor0dičenъ: BGovidёnіemъ prosvэщaemь prbr0kъ, kvlennw zri1tъ g0ru b9ію blgoslovennuю, zemnhhъ ўkrašenіe, є3di1nu vsepёtuю.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

PrispЁ prazdnikъ čctnagw tvoegw2 ўspenіz, blženne kmrjlle, prosvэщaz vsёhъ prazdnuющihъ pamztь tvoю2 svёtlw, i3 hrtA neprestannw pёsnьmi vsegdA slavzщihъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, prazdnika, i3li2 bGor0dičenъ:

I$že na prest0lэ heruvjmstэmъ sэdsй, i3 vъ nёdrэhъ dž§ihъ vodvorszsz, ćkw na prest0lэ svztёmъ sэdi1tъ svoemъ, vLčce, vъ nёdrэhъ tvoi1hъ: vopl0щsz bo bGъ voi1stinnu, vocRi1sz nad8 vsёmi kzы6ki, i3 razymnw nhnэ poi1mъ є3mY: є3g0že ўmoli2, spasti1sz rabHmъ tvoi6mъ.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ, moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

§e prepod0bne, snA tvoi1ma nči1ma ne dalъ є3si2, ni vёždoma dremanіz, d0ndeže spod0bilsz є3si2 vi1dэti pravednыhъ selє1nіz, ±že ўgot0va bGъ lю1bzщыmъ є3go2.

ЎžE ne ktomY vrazi2, nižE čelovёcы lukavіi m0gutъ kъ tebЁ pribli1žitisz, kmrjlle prepod0bne: vi1dэša bo blagodatь b9ію, tebE vsegdA soblюdaющuю.

BGor0dičenъ: Na tS ўpovanіe moE vozloži1hъ, m™i prisnodv7o, spasenіz moegw2, i3 tS predstatelьnicu i3mёю životA moegw2, tverdu že i3 nepokolebi1mu.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE bžctvo2.

B0drennыmi moli1tvami, dž§e, i3 sleznыmi potHki, cRkovь vёrnыhъ napoi1lъ є3si2, blaženne kmrjlle.

E$že na zemli2 vremennoe žitіE tvoE, vъ bezm0lvіi mn0zэ poži1lъ є3si2, hrtY poS: slava si1lэ tvoeй, gDi.

T mladagw v0zrasta vъ vozderžanіi, dž§e, prebыlъ є3si2, pl0dъ mn0gъ dobrodёteli bGu, prepod0bne, prineslъ є3si2, i3 segw2 radi t negw2 proslavilsz є3si2.

BGor0dičenъ: Vseli1vsz vъ tS nevmэsti1mый, i3 vmэsti1vsz, pokaza tz nb7sъ ši1ršu, dv7o: tёmže tS ўblažaemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

I#zrsdno tvoE žitіE vъ poslBdnіz r0dы, i3 preslavno kvi1sz, čudesa že tvo‰ vsю1du vBrnыmъ i3zlіsšasz. Tёmže tS vsi2, dž§e, ўblažaemъ.

Raйskіz dobr0tы želaz, prepod0bne kmrjlle, i3 toS radi vъ slezahъ i3 vozdыhanіihъ, bdёnіihъ že i3 moli1tvahъ tvoю2 ži1znь preprovodi1lъ є3si2, i3 ttydu naslёdilъ є3si2 želaemoe tebЁ blaženstvo.

Presvёtlый tv0й prazdnikъ, dž§e, blagočestnw prazdnuющыmъ, podavaй svhše spasenіe i3 i3zbavlenіe, da tS vsi2, blaženne kmrjlle, neprestannw vospэvaemъ.

BGor0dičenъ: Lю1demъ ćkw voi1stinnu ti1hoe pristaniщe hrt0sъ tebE kvi2, vёroю i3 lюb0vію tS i4stinnuю vLčcu, vsenepor0čnaz, t s0vэsti či1stы bcdu i3spovёduющыmъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Vskyю mS tri1nulъ є3si2 t licA tvoegw2, svёte nezahodi1mый, i3 pokrhla mS є4stь čuždaz tmA nkasnnagw. No njbrati1 mz, i3 kъ svёtu zapovэdeй tvoi1hъ puti6 mo‰ napravi, molю1sz.

PotHki sleznыmi, dž§e, strasteй puči1nu i3zsuši1lъ є3si2, i3 vъ zemlю njbэtovanіz prešelъ є3si2, i3 tamw raйskoe žitіE prіslъ є3si2, є4že ўgot0va bGъ lю1bzщыmъ є3go2.

HrtA tob0ю slэpы6mъ daruющa zdravіe, dž§e, moli2, i3 mnЁ džči dušє1vnыz prosvэti1ti, d0ndeže ne njbrsщetъ mS negot0va n0щь glub0kaz, i3 tmA tčaznіz, molю1sz.

BGor0dičenъ: Ўkrasi1lasz є3si2 dёvstva prečctыmi dobr0tami, i3 pervый є4vы pokrhla є3si2 stydъ ѕloobraznый, hrtA r0ždši, njdэsnіe bezsmertіz daruющago tebE čtyщыmъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ćtъ bhstь, no ne ўderžanъ vъ persэhъ ki1tovыhъ їHna: tv0й bo džbrazъ nosS, stradavšagw, i3 pogrebenію davšagwsz, ćkw t čert0ga t ѕvёrz i3zhde, priglašaše že kustwdji, hransщіi syєtnaz i3 lHžnaz, mi1lostь sію2 njstavili є3stE.

Vladhku ќmъ postavilъ є3si2 nadъ strastьmi2 tэlesnыmi, blženne: tёmže i3 pres™agw d¦a selenіe, bGon0se, bhlъ є3si2. E#g0že moli2, i3 nasъ svobodi1ti t strasteй, da tS počitaemъ.

Ćkw pobэdi1vъ vёka segw2 knszz tmы2, vozšelъ є3si2 kъ nbcnыmъ, pobёdы vэnecъ nosS t vsederži1telьnыz ruki2 bGa našegw: moli2, t bёdъ spasti1sz tebE počitaющыmъ.

Plotsk0e mudrovanіe, є4že na zemli2, dž§e, ўmertvi1lъ є3si2, i3 na nb7sёhъ žitіE stzžalъ є3si2, i3dёže s™hhъ dysi raduюtsz, poю1щe sъ tob0ю vLku tvoego2.

BGor0dičenъ: Prečctaz vLčce, r0ždšaz čelovёkwmъ k0rmčію i3 gDa, strasteй moi1hъ nepostosnnoe i3 lю1toe tženi2 smuщenіe, i3 tišinY podaždь serdcu moemY.

I$nъ.

Їrm0sъ: NJči1sti mS, sp7se, mnHga bo bezzakHnіz mo‰, i3 i3zъ glubinы2 ѕHlъ vozvedi2, molю1sz: kъ tebё bo vozopi1hъ, i3 ўslhši mS, b9e spasenіz moegw2.

Vъ pusthni bezm0lvіz vodvori1lsz є3si2, prepod0bne, i3 ttydu kъ nebesnomu gradu prešelъ є3si2, i3dёže bGu ўgodi1všihъ žili6щa: sъ ni1miže nj nasъ, blaženne, moli1sz.

Či1sto žitіE tvoE t ю4nosti i3mёlъ є3si2, blaženne: i3 togw2 radi prečctыz b9іz m™re i3zrsdnый služi1telь bhlъ є3si2, i3 prečestenъ hramъ t0й vozdvi1glъ є3si2, vъ nemže gDь slavitsz.

T strasteй timёnіz či1sta tS njbrёtъ, vseli1sz vъ tS d¦ъ pres™hй: tёmъ i3 čudesъ darov†nіz tebЁ daruetъ є3di1nъ vo s™hhъ proslavlsemый bGъ našъ.

BGor0dičenъ: ZačalA є3si2 voi1stinnu bžctvennoe sl0vo vo ўtr0bэ tvoeй, i3 sіE pače є3stestvA, vsenepor0čnaz, rodilA є3si2. E#g0že moli2, t bёdъ vsBmъ i3zbavitisz rabHmъ tvoi6mъ.

Kondakъ, glasъ }.

Pod0benъ: Vzbrannoй:

Ćkw prewbi1dэvъ tlBnnaz, i3 d0lu vlek{щaz mudrov†nіz, dž§e, kъ vhšnemu tečenію radostnw ўstremi1lsz є3si2: i3 tamw so s™hmi pres™ёй trbcэ predstoS, moli2, t vr†gъ sohrani1tisz stadu tvoemY, ćkw da s™0e tvoE ўspenіe prazdnuющe, vopіemъ: raduйsz, preblženne kmrjlle, dž§e našъ.

Jkosъ: Ѓщe i3 čelovёkъ, dž§e, bhlъ є3si2 po є3stestvY, no pače čelovёka žitіE soverši1lъ є3si2: vs‰ bo, ±že vъ mjrэ, sl†dkaz i3 kr†snaz prewbi1dэvъ, poslёdovalъ є3si2 hrtY. Tёmže i3 t vsёhъ slhšiši: raduйsz, ćkw preči1stoю nastavlsemь, pusthnю dosti1glъ є3si2: raduйsz, ćkw vъ t0й prečestenъ hramъ b9іi m™eri vozdvi1gnuvый. Raduйsz, ćkw vъ nemъ bGъ proslavlsetsz: raduйsz, sobravый tamw ўčeni6kъ mn0žestvo: raduйsz, ćkw sъ tёmi prilёžnw gDevi rab0talъ є3si2: raduйsz, ўdivi1vый ѓgGlы žitіemъ tvoi1mъ: raduйsz, ćkw tob0ю čelovёcы p0lьzovašasz: raduйsz, i4že čudesы2 vsёhъ ўdivi1vый: raduйsz, prešedый t zemnhhъ na nbcnaz: raduйsz, trbcэ predstoS, nj nasъ m0lišisz: raduйsz, i3st0čniče čudesъ neisčerpaemый: raduйsz, vёrnыhъ plBnnikъ i3zbavitelю: raduйsz, preblaženne kmrjlle dž§e našъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prpdbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

NJči1stivъ t strasteй, prepod0bne dž§e, ќmъ tv0й, i3 vsederži1telю sъ prepod0bnыhъ li6ki i3 pravednыhъ predstoS, vsegdA vopіeši: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Vračь preizrsdnый mjru kvi1lsz є3si2, blženne, i3scэlsz vsёhъ vёroю pritekaющihъ ko hramu tvoemY svzt0mu, i3 hrtY t duši2 vopію1щihъ neprestannw: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

Post0mъ i3 vozderžanіemъ licE tvoE ўkrasi1lъ є3si2, prepod0bne, svэtlёйši naipače kvi1lsz є3si2 mnogorazli1čnыmi brašnы pitaющihsz. Tёmže i3 hrtY vopіeši: blgoslovenъ bGъ ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: TS, pres™az m™i prisnodv7o, poznahomъ zemnji spasenіe: i4bo vъ nёdrэhъ nc7A nerazlyčnw živhй, i3z8 tebє2 voploщaetsz. Tёmže blgoslovena є3si2 vъ r0dъ i3 r0dъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: T їudei došedše, džtrocы vъ vavmlHnэ i3nogdA vёroю trbčeskoю plamenь peщnый popraša, poю1щe: ntcє1vъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

T mіrskagw trevolnenіz i3zbёgъ, prepod0bne, vъ ti1hoe pristaniщe dosti1glъ є3si2 nbcnagw prebыvanіz, vopіS: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Vъ pusthnю, ćkože drevnій ґntHnій, vseli1lsz є3si2, i3 vъ neй veli1kago є3frema slezami i3 post0mъ podražalъ є3si2, hrtY poS: blgoslovenъ є3si2, gDi, b9e ntє1cъ našihъ.

Vsskimi, dž§e, džbrazы, i5že sъ tob0ю ўčeniki2 napravlslъ є3si2, po stezsmъ pr†vыmъ puteй tvoi1hъ hodi1ti, i3 sъ tob0ю hrtY pёti: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: G0ru tS prbr0kъ danіi1lъ bžctvennыmъ d¦omъ prorečE, dv7o: i3zъ nesže kamenь hrt0sъ bezъ ruki2 tsэčesz, i3 sokrušenіe sodёla i3stukannэй prelesti.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prepodHbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Gr0bъ, i3dёže položeno2 bhstь čctn0e tёlo tvoE, prepod0bne, njsvzti2 vsёhъ kъ nemY pritekaющihъ, i3st0čnikъ i3scэlenіz i3stočaz t duši2 hrtY vopію1щыmъ, i3 prevoznossщыmъ є3go2 vo vёki.

Vo vremz glada, razdroblsz, prepod0bne, ni1щыmъ hlёbъ tv0й, tёhъ ѓlčbu ўstavilъ є3si2. I# menE, taющago gladomъ, bžctvennыhъ dэsnій napitaй: da vozmogY i3 ѓzъ so vsёmi pёti gDa vo vs‰ vёki.

I%že sъ tob0ю ўčenicы2 tvoi2, ўčenію tvoemY povinyющesz, prepod0bne, zemn†z njstavlьše, vo slёdъ tebє2 kъ nbcnыmъ preid0ša, i3 sъ tob0ю poю1tъ hrtY i3 prevozn0sztъ є3go2 vo vёki.

BGor0dičenъ: Vъ ržctvЁ bolёzni i3zbэžala є3si2, prečctaz, i3 r0ždši, paki dv7oю prebыlA є3si2: vs‰ bo tvori1tъ ї}sъ bGъ i3 čelovёkъ, є3g0že prevozn0simъ vo vёki.

I$nъ.

Їrm0sъ: CRS nbcnago, є3g0že poю1tъ vHi ѓgGlьstіi, hvali1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Byduщagw radi žitіS na nb7sёhъ, na zemli2 mjru ўmertvi1lsz є3si2, dž§e. Segw2 radi ži1vъ bGu predstoS vopіeši: tS prevozn0simъ gDa vo vёki.

Svёtomъ trbčeskimъ, dž§e, prosvэщaemь, tvoю2 ži1znь blagočestnw skončalъ є3si2, i3 p0stnыhъ sob0rы privelъ є3si2 hrtY vopi1ti: tS prevozn0simъ gDa vo vёki.

Sъ nebesnыmi v0instvы, vsegdA, prepod0bne, trbcu nesozdannuю, nerazdёlьnoe b9estvo2 slavosl0viši, blaženne, i3 prevozn0siši vo vёki.

BGor0dičenъ: Vo ўtr0bэ tvoeй pervэйša tebE začenši, bGom™i, čctaz dv7o, rodilA є3si2 neskazannw bGa i3 cRS, є3g0že prevozn0simъ vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ ne vozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno: є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi tS ўblžaemъ.

ŽitіS segw2 nepostosnnuю puči1nu nemztežnw prešelъ є3si2, prepod0bne, k0rmčію m™rь b9ію i3mёz, na sіE nastavlsющuю tS. Tёmže i3 ko pristaniщєmъ pristalъ є3si2 ѓgGlьskagw prebыvanіz.

Ćkw zrёlaz i3 čistёйšaz pšeni1ca, kromЁ vsёhъ ѕl0bnыhъ plevelъ, vъ nbcnыhъ ži1tnicahъ soblю1lsz є3si2, prepod0bne, hlёbъ sladkій želaz prinesti1sz nbcnomu cRю2: є3gHže radi vs‰ vъ mjrэ prewbi1dэlъ є3si2.

Veli6kimъ ntcє1mъ, drevle vъ postёhъ i3 p0dvizэhъ prosіsvšыmъ, pod0bzsz, dž§e, vs‰ dni6 ži1zni tvoeS vo slezahъ i3 trudёhъ preprovodi1lъ є3si2, d0ndeže dosti1glъ є3si2 blažennuю konči1nu, ю4že i3 nni2 naslёdovaša.

BGor0dičenъ: Sn7a bezlёtna, t nc7A vozsіsvša, tы2 vo ўtr0bэ neskazannw začenši rodilA є3si2, bGom™i čctaz dv7o: moli2 neprestannw nj rabёhъ tvoi1hъ togo2, ćkw člvэkolю1bca bGa, spasti2 r0dъ našъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Čtcuю slavnw počti1mъ, lю1dіe, bcdu, džgnь bžctvA prіi1mšuю vo črevэ newpalьnw, pёsnьmi veličaemъ.

Potrebi2 str†stnaz dviz†nіz ўmA moegw2, hrtE, i3 lёnostь ўnhnіz tženi2, vъ pravый pytь tv0й hodi1ti nastavi, moli1tvami ўg0dnika tvoegw2 kmrjlla: da ćkw blagodёtelz veličaю tS.

Pэvcє1mъ tebE poю1щыmъ, dž§e, i3 vo hvalenіi slavzщыmъ, podaždь svhše spasenіe i3 i3zbavlenіe, da ktomY tebE mn0žae vъ pёsnehъ veličaюtъ.

Ruk0ю moeю nedost0йnoю, prinosi1moe tebЁ sъ trud0mъ t ўserdіz hvalenіe prіimi2, bGoblaženne kmrjlle, i3 hodataй kъ bGu bydi mi2, molю1sz, i3zbaviti mS tamošnzgw mučenіz: da neprestannw vъ pёsnehъ veličaю tS.

BGor0dičenъ: Vъ tS vseli1vsz, prenepor0čnaz, pervэe rodonač†lьnыmъ ѕloobraznw zapenšago čelovэkoubjйcu nizloži2, rodi1vsz, i3 vsёhъ nasъ spasE.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Posэti1lъ nы2:

Prečestnyю i3 svzщennuю pamztь tvoю2 soveršaющihъ, prepod0bne kmrjlle, i3 mnHgіz trudы2 tvo‰ poю1щihъ, ne prestaй molS i3zbavitelz, t napasteй i3zbavlsti nasъ, i3 selenію s™hhъ spod0biti. Dvaždы.

BGor0dičenъ: Počitaюtъ roždestvo2 tvoE bezpl0tnыhъ či1ni, radosti bo zemnы6z tы2 є3di1na i3sp0lnila є3si2. Tёmže tS, vsenepor0čnaz, vёrnіi slavimъ, pёsnьmi slavosl0vzщe: svёtъ bo syщыmъ vo tmЁ vozsіsla є3si2, i3 slnce nezahodsщee.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Svhše darovanіz čudesъ t bGa spod0bilsz є3si2, blaženne kmrjlle, bёsы t čelovBkъ vёroю prihodsщihъ progoni1ti, i3 razli1čnыmi ned{gi njderži6mыz, i3scэlsti moli1tvami tvoi1mi. Tёmže vsi2 vъ pamztь tvoю2 sošedšesz, lюb0vію tebE počitaemъ. Dvaždы.

Svzщennыmi tvoi1mi, dž§e, moli1tvami, hlёbы vo vremz glada ўmn0žilъ є3si2, i3 ѓlčuщihъ mn0gihъ prepitalъ є3si2. Tёmže tS m0limъ, prepod0bne kmrjlle, i3 nasъ duševnagw glada premэni2, i3 bžctvennыmi brašnы napitaй, m0limsz: ćkw da lюb0vію tS počitaemъ.

VіnA nedostatki b9іeй cerkvi, moli1tvami tvoi1mi, dž§e, sosydъ i3sp0lnilъ є3si2, i3 na mnHga vremenA dovlёti t0й darovalъ є3si2. Tёmže i3 nasъ počitaющihъ pamztь tvoю2, vіn0mъ b9іz lюbvE nap0й vsёhъ, da proslavlsemъ prečestn0e ўspenіe tvoE.

Slava, glasъ v7:

Pusthnz, ćže i3nogdA bэsHmъ žili6щa i3myщi, nhnэ že ўčeni6kъ tvoi1hъ, kmrjlle, mn0žestvomъ napolnsema ўkrašaetsz, hramъ vъ sebЁ prečestenъ m™re b9іz i3myщi, razli1čnыmi dobr0tami ўdobrenъ. Tёmže vъ nemъ dnesь sošedšesz, i3 čestnhй gr0bъ tv0й njbstosщe, i3 lюbeznw poklansющesz m0limsz: cRkvamъ є3dinomhslіe darovati moli1sz, i3 ntečestvu našemu na vragi2 pos0bstvuй moli1tvami tvoi1mi, i3 dušamъ našыmъ i3sprosi2 mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ. Slavosl0vіe veli1koe: I# tpystъ.

Na lіturgji, blažє1nna №-gw kanHna pёsnь G-z, na d7: i3 v7-gw kanHna, pёsnь ѕ7-z, na d7.

Prokjmenъ: ČestnA predъ gDemъ:

Stjhъ: Čto2 vozdamъ gDevi:

Ґpctolъ kъ galatwmъ, začalo sGi.

Ґllilyіa, glasъ ѕ7: Blaženъ myžъ bosйsz gDa:

E#đlіe luki2, začalo k7d.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю bydetъ pravednikъ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.