NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Jovanu Preteči

Troparь, glasъ v7

Pamztь prvdnagw sъ pohvalami, tebё že dovlёetъ svidёtelьstvo gDne, p®teče: pokazalъ bo sz є3si2 voi1stinnu i3 prbr0kwvъ čctnёйšій, ćkw i3 vъ strushъ krti1ti spod0bilsz є3si2 propovёdannago. Tёmže za i4stinu postradavъ raduzsz, blgovэsti1lъ є3si2 i3 syщыmъ vo ѓdэ, bGa ćvlьšagosz pl0tію, vzemlющago grёhъ mjra, i3 podaю1щago namъ velію mlctь.

Pёsnь №, glasъ v7

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la: vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь, preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

Pripёvъ: S™hй veli1kій їwanne p®teče gDenь, moli2 bGa nj nasъ.

Krti1telю i3 p®teče hrt0vъ, pogružaemый vsegdA slastьmi2 tэlesnыmi ќmъ m0й ўpravi, i3 v0lnы strasteй ўkroti2, ćkw da vъ tišinЁ b9estvennэй bhvъ pэsnosl0vlю tS.

Nedoumёnnыmъ prosvэti1vsz prosvэщenіemъ, ćkw mnogosvёtlaz ѕvэzdA, mhslennomu vost0ku predteklъ є3si2: i4mže njzari1tisz serdcu moemY, krti1telю moli2, njmračennomu vsёmi bэs0vskimi preloženіi.

Slava: Vъ rэcЁ bezdnu i3nogdA vsemydre pogruzi1lъ є3si2, pot0pъ sodэvaющuю blgodatію, vsegw2 prestuplenіz: no molю1sz, pot0ki blženne moi1hъ pregrэšenій i3zsuši2, b9estvennыmъ hodataйstvomъ tvoi1mъ.

I# nhnэ: ČCtыz dv7ы bGa voploti1všіz sr0dnikъ bhlъ є3si2 blženne p®teče, sъ neюže tS čti1mъ i3 m0limъ, i5že vъ b9estvennэmъ hramэ tvoemъ nhnэ živyщe, hramы i3 nasъ sotvori2 d¦a s™agw.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰, vozveseli1 bo sz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь s™ъ, ćkože bGъ našъ, i3 nёstь prvdnъ, pače tebE gDi.

Pripёvъ: S™hй veli1kій їwanne p®teče gDenь, moli2 bGa nj nasъ.

I#scэli2 strypы duši2 moeS, ќmъ m0й njmračennый nebreženіemъ, njzari2 b9estvennыmъ tvoi1mъ hodataйstvomъ gDenь p®teče: i3 vsskagw i3zbavi mS soproti1vnagw njbstosnіz, molю1sz.

Nepl0dstvіe razrэši1lъ є3si2 r0ždšіz, rodi1vsz b9іimъ promыšlenіemъ premydre prbr0če: nepl0dnoe ќbw serdce moE plodon0sno nhnэ sodёlaй gDenь p®teče hodataйstvomъ tvoi1mъ, dobrodёteleй prinosi1ti prozzbє1nіz.

Slava: I$že lюb0vію tvoeю sozidaющago b9estvennый d0mъ, vhšnzgw žitіS ўluči1ti moli2, vёroю hramu tvoemY služaщыz, hramы d¦a b9estvennagw sotvori2, krti1telю i3 p®teče, hodataйstvы tvoi1mi.

I# nhnэ: Veselsšesz p®teča vъ ložesnahъ nosi1mь m™rnihъ, i3 poklansšesz gDu nosi1mu vъ ložesnahъ tvoi1hъ blgodatnaz, є3g0že moli2 t vsskіz sk0rbi i3zbaviti mS.

GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe:

Zaharіinъ glasъ svёtlw razrэši2, slovesE glasъ r0ždsz p®teča, i3 zak0na nepl0dіe vsBmъ pokazA zovhй: pokaйtesz syщіi na zemli2, se bo prіi1de i3 kvi1sz ї}sъ, vs‰ hotS i3zbaviti t pervыz klstvы, prosvэщaz kreщenіemъ: voi1stinnu čydo preslavno.

Slava, glasъ d7:

Pod0benъ: Ўdivi1sz:

Ćkože s0lnce svёtlo, i3zъ čreva є3lіsaveti vozsіS namъ zaharіinъ shnъ, i3 džtčee razrэši2 bezglasіe, i3 vsBmъ lю1demъ vъ derznovenіi mn0zэ, i3spravite, vopіS, pytь gDenь: i4bo t0й svobodi1tъ, i3 spasetъ kъ nemY pritekaющыz. E#g0že propovёdalъ є3si2, їwanne, moli2, spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

NJbnovi1la є3si2, čctaz, b9estvennыmъ ržctv0mъ tvoi1mъ, i3stlёvšee vo strastehъ zemnor0dnыhъ mertvennoe suщestvo2, i3 vozdvi1gla є3si2 vs‰ t smerti kъ životY netlёnіz. Tёmže tS po d0lgu blaži1mъ vsi2, dv7o preproslavlennaz, ćkože proreklA є3si2.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ gDi vopl0щьsz, i3 spaslъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй gDi.

Pripёvъ: S™hй veli1kій їwanne p®teče gDenь, moli2 bGa nj nasъ.

Prekl0nьšemu nb7sA, i3 čelovёkwmъ besёdovavšu, glavY prekloni1lъ є3si2, desni1ceю tvoeю prebogate: є4юže mS soblюdi2, vo smirenіi sohransz serdce moE.

Pusthnz tebE graždani1na neproh0dnaz i3msše, blženne p®teče. Tёmže vopію1 ti: pystu vsskagw b9estvennagw dэsnіz bhvšu, dyšu moю2 snabdi2.

Zak0nъ b9estvennый ўpravlsz, bezzak0nnw zaklanъ bhlъ є3si2. Tёmže molю1sz tebЁ, bezzak0nnuющa mS vsegdA, i3 prelьщaema bэs0vskimi prelьщenьmi i3spravi.

Slava: Sozdavъ samъ sebE hramъ vLcэ cRю2, kъ b9estvєnnыmъ selenієmъ nhnэ prešelъ є3si2 p®teče: i4hže poluči1ti moli2 tebЁ pres™hй d0mъ vozdvi1gšago.

I# nhnэ: Pri1zri na mS nedyguющago vsenepor0čnaz, i3 razrэši2 str†sti mo‰ lю6tыz, i3 neud0bь i3scBlьnыz: ćkw da veličaю tS, vozveli1čivšuю vsE čelovёčestvo.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tьmЁ ležaщihъ, sp7senіe tčaznnыhъ, hrtE sp7se m0й, kъ tebЁ ќtrenюю cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo razvэ tebE bGa ne znaю.

Pripёvъ: S™hй veli1kій їwanne p®teče gDenь, moli2 bGa nj nasъ.

Vъ tečenіihъ їordanskihъ, struю2 netlёnіz p®teče, krti1vъ hrtA, moli2 i3stek†nіz strasteй moi1hъ i3zsuši1ti, i3 pot0ki sladwstnыz naslёdovati, i3 prvdnыhъ krasnagw radovanіz.

ЎžE rыdaю i3 sodrogaюsz, strahomъ i3 nedoumёnіemъ vsegdA soderži1mь є4smь, pomыšlsz mo‰ sodBznnaz, i3 byduщій sydъ ўžasnый. Blgoutr0bne gDi, poщadi1 mz, tvoegw2 krti1telz molьbami.

Zakonopolagazй lю1demъ sp7senіe vъ raskaznіi, p®teče, pregrэšenій bhvšee, posredЁ zak0na i3 blgodati stalъ є3si2. Segw2 radi m0limъ tS, njbrazmi2 pokasnіz nasъ prosvэti2.

Slava: Daždь mi2 vremz pokasnіz, ўnhnnw prešedšee, vsE i3ždi1všemu, blgodёtelю, i3mёz na sіE molsщago tS, sl0ve, їwanna veli1kago p®teču, i3 pokasnію vsemjrnago propovёdnika.

I# nhnэ: Navёtы i3 lovlє1nіi lьsti1vagw ўmertvi1hsz, vLčce vsenepor0čnaz njživi1 mz, ćže r0ždšaz živ0tъ vsёhъ bcde v3postasnый, da tS poю2 blgočestnw vsenepor0čnuю.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю mlcrdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2 b9e mS vozvedi2.

Pripёvъ: S™hй veli1kій їwanne p®teče gDenь, moli2 bGa nj nasъ.

Glasъ sl0va propovёdavый, vsёhъ glasы vosprіemъ, prosi2 grэhHvъ proщenіe darovati, i5že vёroю poю1щыmъ tS.

Sokrušenіe duši2 moeS i3scэli2, i3 grэhHvъ bremz razrэši2, i3 pače nadeždi sp7si1 mz, mltvami tvoi1mi blženne p®teče.

Slava: Ї}sa, є3g0že ruk0ю tvoeю krti1lъ є3si2 p®teče, moli2, ruki1 mz i3zbaviti grэhA, vzimaющa kъ nemY rycэ pri1snw vseslavne.

I# nhnэ: Dremanіemъ lёnostnыmъ njderži1mь є4smь, s0nъ grэh0vnый tzgoti1tъ serdce moE: tvoi1mъ prečctaz, bdёnnыmъ hodataйstvomъ vozdvi1gni i3 sp7si1 mz.

GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Slava, i3 nhnэ:

Kondakъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

Prežde nepl0dы dnesь hrt0va p®teču raždaetъ, i3 t0й є4stь i3spolnenіe vsskagw pror0čestva: є3g0že bo prbr0cы propovёdaša, na sego2 vo їordanэ ryku položi1vъ, kvi1sz b9іz sl0va prbr0kъ i3 propovёdnikъ, vkypэ i3 p®teča.

Jkosъ: Voshvalimъ nhnэ gDnz p®teču, є3g0že sщ7enniku є3lіsavetъ rodi2, i3z8 ložesnъ nepl0dnыhъ, no ne bez8 sёmene: hrt0sъ bo є3di1nъ vmэsti1liщe pr0йde neprohodi1mo bez8 sёmene. Їwanna nepl0dы rodi2, bez8 myža že sego2 ne rodi2: ї}sa že, njsэnenіemъ nc7A i3 d¦a b9іz, dv7a rodi2 čctaz. No bezsёmennomu kvi1sz t nepl0dove prbr0kъ i3 propovёdnikъ, vkypэ i3 p®teča.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: BGoproti1vnoe velёnіe bezzak0nnuющagw muči1telz, vыs0kъ plamenь vozneslo2 є4stь: hrt0sъ že prostrE bGočesti6vыmъ ntrokHmъ r0su d¦0vnuю, shй blgoslovenъ i3 preproslavlenъ.

Pripёvъ: S™hй veli1kій їwanne p®teče gDenь, moli2 bGa nj nasъ.

I#z8 k0rene sэki1roю tvoegw2 pokasnіz i3st0rgъ ćzvы strastnagw serdca moegw2, vsadi2 p®teče b9estvennoe bezstrastіe, i3 strahъ čctёйšій b9ій, vsskіz ѕl0bы tčuždaющій mS.

Vo strushъ їordanskihъ ćkw krti1lъ є3si2 pokrыvaющago vodami prevhsprєnnzz gDa, togo2 moli2, v0du darovati b9estvennagw ўmilenіz pri1snw nči1ma moi1ma, slavnый p®teče.

Slava: I$že mjru vzemlющago grёhъ, ѓgnca b9іz p®teče propovёdavъ, togo2 moli2 t k0zliщъ časti kvi1ti mS čyžda, i3 desnы6mъ є3gw2 nvcamъ i3 menE sočetati, slavne.

I# nhnэ: Nepl0dnaz ўtr0ba nossše tS dv7o, vo črevэ nosi1všuю sl0vo voploщenno: є3g0že b9estvennыmi vzыgranіi, veli1kій p®teča, nepl0dnыz vses™hй pl0dъ, poznA raduzsz, i3 pokloni1sz.

Pёsnь }

Їrm0sъ: Peщь i3nogdA džgnennaz vъ vavmlHnэ dBйstva razdэlsše, b9іimъ velёnіemъ haldє1i njpalsющaz: vBrnыz že njrošaющaz, poю1щыz: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

Pripёvъ: S™hй veli1kій їwanne p®teče gDenь, moli2 bGa nj nasъ.

Daždь desni1cu mnЁ na zemli2 ležaщemu, p®teče, i4že desni1cu prosterъ, i3 njmhlъ є3si2 vodami neskvernago: i3 i3zbavi mS skvernы tэlesnыz, vseg0 mz njčiщaz pokasnіemъ, i3 sp7si1 mz.

I#myщi dušE vremz pokaztisz, lёnosti tzžčaйšій s0nъ ttrzsi2, i3 spёšnw pobdi2, vopію1щi vLcэ tvoemY: mlcrde, ўщedri mS krti1telz tvoegw2 molьbami.

Pot0cы strasteй, i3 v0dы ѕl0bы do duši2 moeS vnid0ša: blženne p®teče, potщi1sz sk0rw i3z8sti mS, i4že rэčnhmi strusmi i3zmhvъ bezstrastіz tišaйšuю puči1nu.

Slava: Ўvы2 mnЁ, mnHga ѕl† sotv0ršemu! Ўvы2 mnЁ є3di1nomu, prognёvavšemu bGa preblgago! Krti1telю hrt0vъ pomozi2 mi2, i3 podaždь pregrэšenій moi1hъ razrэšenіe, i3 dolgHvъ moi1hъ tsэčenіe, hodataйstvы tvoi1mi.

I# nhnэ: Vhšnzgo bGa pl0tію r0ždšaz, t gn0z mS vozstavi strasteй njskorblsющihъ mS: i3 lю1tэ vsego2 njbniщavša, b9estvennыmi njbogati2 prečctaz, dobrodёtelьmi, ćkw da vospoю1 tz sp7saemь.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: Beznačalьna rodi1telz sn7ъ, bGъ i3 gDь, vopl0щьsz t dv7ы, namъ kvi1sz, njmračє1nnaz prosvэti1ti, sobrati rastočє1nnaz. Tёmъ vsepёtuю bcdu veličaemъ.

Pripёvъ: S™hй veli1kій їwanne p®teče gDenь, moli2 bGa nj nasъ.

Kala mS i3zbavi grэh0vnagw gDi, bezgrёšne є3di1ne i3 mnogomlctive, krti1telz molьbami, i4že tebE propovёda vsemY mjru ѓgnca b9іz, vzemlющago čelovёkwvъ grэhi2.

Ćkw ši1pokъ blgov0nenъ, ćkw blgouhannый kmparjsъ, ćkw neuvzdaemый krjnъ, ćkw mĐro čestno i3mёzй tS gDenь p®teče, moi1hъ dёlъ ѕlosmradіz i3zbavlsюsz mltvami tvoi1mi, pritekaz kъ pokr0vu tvoemY.

Nepl0dstvovati mS nepl0dnыmi dёlы vseblženne sotvori2, dobrodёteleй blgopl0dіe pri1snw prinossщa, čado mS gDne tvorS, i3 pričastnika b9estvennomu crtvію, i3 s™hhъ sob0ru kupnoži1telz.

Slava: Namъ lю1bzщыmъ tS, i3 lюb0vію počitaющыmъ, i3 vъ b9estvennэmъ hramэ tvoemъ likyющыmъ, daždь sъ nb7sE razrэšenіe lю1tыhъ, p®teče gDenь, i3 žitіS i3spravlenіe, i3 pregrэšenій i3zbavlenіe.

I# nhnэ: Nosi1mu vo ўtr0bэ bGom™rni, i4že vs‰ nossщemu manіemъ, pokloni1lsz є3si2 prbr0če: sъ neюže moli2 smirennэй sp7sti1sz duši2 moeй, vo mnHgaz vpadaющeй po vs‰ dni6 sogrэšє1nіz.

Svэti1lenъ, glasъ d7

P®teču їwanna, i3 krti1telz sp7sova, vo prbr0cэhъ prbr0ka, i3 pusthni vospitanіe, є3lіsavetino roždenіe voshvalimъ vsi2.

Slava i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Sladostь ѓgGlwvъ, skorbsщihъ radostь, hrtіanъ predstatelьnica dv7o m™i gDnz, zastupi2 nasъ, i3 i3zbavi vёčnыhъ mykъ.

Mltva ko s™0mu їwannu p®tє1či

Krti1telю hrt0vъ, propovёdniče pokasnіz, kaющagwsz ne prezri menE, no sovokuplszsz sъ vHi nbcnыmi, moli1sz ko vLcэ za menE, nedost0йnago, ўnhlago, nemoщnago, i3 pečalьnago, vo mnHgіz bэdы6 vpadšago, ўtruždennago byrnыmi pHmыslы ўmA moegw2. Ѓzъ bo є4smь vertepъ ѕlhhъ dёlъ, tnю1dъ ne i3mёzй koncA grэh0vnomu nbhčaю: prigvoždenъ bo є4stь ќmъ m0й zemnы6mъ veщєmъ. Čto2 sotvorю2; ne vёmъ, i3 kъ komY pribёgnu, da sp7sena bydetъ dušA moS; t0kmw kъ tebЁ, s™hй їwanne, blgodati tezoimeni1te, ćkw tS pred8 gDemъ po bGor0dicэ vёmъ b0lьša bhti roždennыhъ vsёhъ: i4bo tы2 spod0bilsz є3si2 kosnytisz verhY cRz hrtA, vzemlющagw grэhi2 mjra, ѓgnca b9іz: є3g0že moli2 za grёšnuю moю2 dyšu, da ponE tnhnэ, vъ pervыйnadesztь časъ, ponesY tzgotY blgyю i3 prіimY mzdY sъ poslёdnimi. E$й, krti1telю hrt0vъ, čtcnhй p®teče, kraйnій prbr0če, pervый m§nče, p0stnikwvъ i3 pusthnnikwvъ nastavniče, čistotы2 ўči1telю i3 bli1žnій dryže hrt0vъ, tS molю2, kъ tebЁ pribэgaю: ne tri1ni menE t tvoegw2 zastuplenіz, no vozstavi mS, padšagosz mn0gimi grэhi2: njbnovi2 dyšu moю2 pokasnіemъ, ćkw vtorhmъ kRщenіemъ, poneže nb0egw načalьnikъ є3si2: kRщenіemъ njmыvazй prarodi1telьnый grёhъ, pokasnіemъ že njčiщazй koegHždo dёlo skverno. NJči1sti mS, grэhami njskvernennago, i3 ponydi vni1ti, ѓmože ničt0že skverno vh0ditъ, vъ crtvіe nbcnoe. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.