NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Vaskršnji i Stihire

Pёsnь №

Їrm0sъ: Voskresenіz denь, prosvэti1msz lю1dіe: pasha, gDnz pasha! t smerti bo kъ ži1zni, i3 t zemli2 kъ nb7si2, hrt0sъ bGъ nasъ prevedE, pobёdnuю pёsnь poю1щыz.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

NJči1stimъ č{vstvіz, i3 ќzrimъ nepristypnыmъ svёtomъ voskresenіz, hrtA blistaющasz, i3 raduйtesz, rekyщa ćsnw da ўslhšimъ, pobёdnuю poю1щe.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

Nb7sA u5bo dost0йnw da veselstsz, zemls že da raduetsz, da prazdnuetъ že mjrъ, vi1dimый že vesь i3 nevi1dimый: hrt0sъ bo vostA, veselіe vёčnoe.

I$nый kanHnъ bGor0dičenъ, pod0benъ, tvorenіe gDi1na feofana i3 gDi1na їHsifa, є3gHže kraestr0čіe na pervыhъ troparёhъ: Feofanusъ. Glasъ t0йže. Sji že bGr0dičnы glюtsz kromЁ pervagw dnE.

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Ўmerщvlenіz predёlъ slomi1la є3si2, vёčnuю ži1znь r0ždšaz hrtA, i3z8 gr0ba vozsіsvšago dnesь, dv7o vsenepor0čnaz, i3 mjrъ prosvэti1všago.

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Voskresšago vi1dэvši sn7a tvoego2 i3 bGa, raduйsz so ґpclы bGoblgodatnaz čctaz: i3 є4že raduйsz pervэe, ćkw vsёhъ radosti vinA, vosprіsla є3si2, bGom™i vsenepor0čnaz.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Prіidi1te pi1vo pіemъ n0voe, ne t kamene nepl0dna čudodёemoe, no netlёnіz i3st0čnikъ, i3z8 gr0ba njdoždi1vša hrtA, vъ nemže ўtverždaemsz.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

Nhnэ vs‰ i3sp0lnišasz svёta, nb7o že i3 zemlS i3 preispHdnzz: da prazdnuetъ u5bo vsS tvarь vostanіe hrt0vo, vъ nemže ўtverždaetsz.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

VčerA spogreb0hsz tebЁ hrtE, sovostaю2 dnesь voskršu tebЁ, sraspinahsz tebЁ včerA, samъ mS sproslavi sp7se vo crtvіi tvoemъ.

BGor0dičenъ:

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Na netlёnnuю ži1znь prihoždY dnesь blgostію r0ždšagwsz i3z8 tebE či1staz, i3 vsBmъ koncє1mъ svёtъ njblistavšagw.

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

BGa є3g0že rodilA є3si2 pl0tію, i3z8 mertvыhъ, ćkože rečE, vostavša vi1dэvši čctaz, likyй, i3 segw2 ćkw bGa preči1staz vozveličaй.

V#pakoi2, glasъ d7

Predvari1všыz ќtro ±že nj marji, i3 njbrёtšыz kamenь tvalenъ t gr0ba, slhšahu t ѓgGla: vo svёtэ prisnosyщnэmъ syщago, sъ mertvыmi čto2 i4щete ćkw čelovёka; vi1dite grHbnыz pelєnы2, techte, i3 mjru propovёdite, ćkw vostA gDь, ўmertvi1vый smertь, ćkw є4stь sn7ъ bGa, spasaющagw r0dъ čelovёčeskій.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Na b9estvennэй straži, bGoglag0livый ґvvakymъ da stanetъ sъ nami, i3 pokažetъ svэton0sna ѓgGla, ćsnw glag0lющa: dnesь spasenіe mjru, ćkw voskrese hrt0sъ, ćkw vsesi1lenъ.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

Myžeskій ќbw p0lъ, ćkw razverzый dёvstvennuю ўtr0bu, kvi1sz hrt0sъ: ćkw člvёkъ že, ѓgnecъ narečesz: nepor0čenъ že, ćkw nevkysenъ skvernы, naša pasha, i3 ćkw bGъ i4stinenъ soveršenъ rečesz.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

Ćkw є3dinolёtnый ѓgnecъ, blgoslovennый namъ vэnecъ hrt0sъ, v0leю za vsёhъ zaklanъ bhstь, pasha čisti1telьnaz, i3 paki i3z8 gr0ba krasnoe pravdы namъ vozsіS slnce.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

BGootecъ ќbw dv7dъ pred8 sёnnыmъ kovčegomъ skakaše i3graz, lю1dіe že b9іi s™ji, nbrazHvъ sbыtіE zrsщe, veseli1msz b9estvennэ, ćkw voskrese hrt0sъ, ćkw vsesi1lenъ.

BGor0dičenъ:

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Sozdavый ґdama tvoego2 praotca čtcaz, zi1ždetsz t tebE, i3 smertnoe žili1щe razori2 svoeю smertію dnesь, i3 njzari2 vs‰ b9estvennыmi blistanьmi voskrnіz.

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

E#g0že rodilA є3si2 hrtA, prekrasnw i3z8 mertvыhъ vozsіsvša čtcaz zrsщi, d0braz i3 nepor0čnaz vъ ženahъ i3 krasnaz, dnesь vo spasenіe vsёhъ, so ґpclы raduющisz togo2 proslavlsй.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: Ќtrenюemъ ќtrennюю glubokY, i3 vmёstw mĐra pёsnь prinesemъ vLcэ, i3 hrtA ќzrimъ pravdы s0lnce, vsBmъ ži1znь vozsіsющa.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

Bezmёrnoe tvoE blgoutr0bіe ѓdovыmi ќzami soderži1mіi zrsщe, kъ svёtu i3dshu hrtE, veselыmi nogami, pashu hvalzщe vёčnuю.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

Pristypimъ svэщen0snіi, i3shodsщu hrtY i3z8 gr0ba ćkw ženihY, i3 sprazdnuimъ lюboprazdnstvennыmi či1nmi pashu b9ію spasi1telьnuю.

BGor0dičenъ:

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Prosvэщaetsz b9estvennыmi lučami i3 živon0snыmi voskresenіz sn7a tvoegw2, bGom™i prečctaz, i3 radosti i3spolnsetsz blgočesti1vыhъ sobranіe.

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Ne razverzlъ є3si2 vratA dёvstva vъ voploщenіi, gr0ba ne razruši1lъ є3si2 pečateй cRю2 sozdanіz: tonyduže voskresšago tS zrsщi m™i, radovašesz.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Snizšelъ є3si2 vъ preispHdnzz zemli2 i3 sokruši1lъ є3si2 verєi2 vёčnыz, soderžaщыz sv‰zannыz hrtE, i3 tridnevenъ ćkw t ki1ta їHna, voskreslъ є3si2 t gr0ba.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

Sohrani1vъ cёla znamєnіz hrtE, voskreslъ є3si2 t gr0ba, klюči2 dv7ы ne vredi1vый vъ ržctvЁ tvoemъ, i3 tverzlъ є3si2 namъ r†йskіz dvє1ri.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

Sp7se m0й, živ0e že i3 nežertvennoe zakolenіe, ćkw bGъ samъ sebE v0leю privedъ nc7Y, sovoskresi1lъ є3si2 vser0dnago ґdama, voskresъ t gr0ba.

BGor0dičenъ:

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Vozvedesz drevle derži1moe smertію i3 tlёnіemъ, voploti1všimsz t tvoegw2 prečctagw čreva, kъ netlёnnэй i3 prisnosyщnэй ži1zni, bcde dv7o.

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Sni1de vъ preispHdnzz zemli2, vъ ložesnA tvo‰ čctaz sšedый, i3 vseli1vыйsz i3 voploti1vыйsz pače ўmA, i3 vozdvi1že sъ sob0ю ґdama, voskresъ t gr0ba.

Kondakъ, glasъ }:

Ѓщe i3 vo gr0bъ snizšelъ є3si2 bezsmertne, no ѓdovu razruši1lъ є3si2 si1lu, i3 voskreslъ є3si2 ćkw pobэdi1telь hrtE b9e, ženamъ mmron0sicamъ vэщavый: raduйtesz, i3 tvoi1mъ ґpclwmъ mi1rъ daruzй, padšыmъ podasй voskresenіe.

Jkosъ

E$že prežde s0lnca slnce zašedšee i3nogdA vo gr0bъ, predvari1ša ko ќtru, i4щuщыz ćkw dnE mmronHsicы dBvы, i3 drugA ko druzёй vopіshu: q drugi1ni! prіidi1te, vonsmi pomažemъ tёlo živon0snoe i3 pogrebenoe, pl0tь voskresi1všagw padšago ґdama, ležaщuю vo gr0bэ. i4demъ, potщi1msz ćkože volsvi2, i3 pokloni1msz, i3 prinesemъ m›ra ćkw darы, ne vъ pelenahъ, no vъ plaщani1cэ njbvi1tomu, i3 plačimъ, i3 vozopіi1mъ: q vLko, vostani, padšыmъ podasй voskresenіe.

Taže glag0lemъ:

Voskresenіe hrt0vo vi1dэvše, pokloni1msz s™0mu gDu ї}su, є3di1nomu bezgrёšnomu. krtY tvoemY poklansemsz hrtE, i3 s™0e voskresenіe tvoE poemъ i3 slavimъ: th bo є3si2 bGъ našъ, razvэ tebE i3n0gw ne znaemъ, i4mz tvoE i3menyemъ. prіidi1te vsi2 vёrnіi, pokloni1msz s™0mu hrt0vu voskresenію: se bo prіi1de krt0mъ radostь vsemY mjru. vsegdA blgoslovsщe gDa, poemъ voskresenіe є3gw2: raspstіe bo preterpёvъ, smertію smertь razruši2. Tri1ždы.

Voskresъ ї}sъ t gr0ba, ćkože prorečE, dadE namъ živ0tъ vёčnый i3 velію mi1lostь. Tri1ždы.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: DŽtroki t peщi i3zbavivый, bhvъ člvёkъ, straždetъ ćkw smertenъ, i3 strastію smertnoe vъ netlёnіz njblači1tъ blagolёpіe, є3di1nъ blgoslovenъ nc7є1vъ bGъ, i3 preproslavlenъ.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

Žєnы2 sъ mĐrы bGom{drыz vъ slёdъ tebЁ tečahu: є3g0že ćkw mertva so slezami i3skahu, pokloni1šasz raduющыzsz živ0mu bGu, i3 pashu taйnuю tvoi1mъ hrtE ўčenikHmъ blgovэsti1ša.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

Smerti prazdnuemъ ўmerщvlenіe, ѓdovo razrušenіe, i3n0gw žitіS vёčnagw načalo, i3 i3graющe poemъ vin0vnago, є3di1nago blgoslovennago nc7є1vъ bGa, i3 preproslavlennago.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

Ćkw voi1stinnu sщ7ennaz, i3 vseprazdnstvennaz sіS spasi1telьnaz n0щь, i3 svэtozarnaz, svэton0snagw dnE, vostanіz syщi provozvёstnica: vъ neйže bezlёtnый svёtъ i3z8 gr0ba pl0tski vsBmъ vozsіS.

BGor0dičenъ:

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Ўmertvi1vъ sn7ъ tv0й smertь, vsenepor0čnaz dnesь, vsBmъ smє1rtnыmъ prebыvaющій živ0tъ vo vёki vэkHvъ darovA, є3di1nъ blgoslovennый ntcє1vъ bGъ i3 preproslavlennый.

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Vsёmъ crtvuzй sozdanіemъ, bhvъ člvёkъ, vseli1sz vo tvoю2 bGoblagodatnaz ўtr0bu, i3 raspstіe preterpёvъ i3 smertь, voskrese bGolёpnw, sovozstavivъ nasъ ćkw vsesi1lenъ.

Pёsnь }

Їrm0sъ: Seй narečennый i3 s™hй denь, є3di1nъ subbHtъ cRь i3 gDь, prazdnikwvъ prazdnikъ, i3 toržestvo2 є4stь toržestvъ: v0nьže blagoslovi1mъ hrtA vo vёki.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

Prіidi1te n0vagw vіnograda roždє1nіz, b9estvennagw veselіz, vъ nar0čitomъ dni2 voskrnіz, crtvіz hrt0va prіwbщi1msz, poю1щe є3go2 ćkw bGa vo vёki.

Pripёvъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ.

Vozvedi2 džkrestъ džči tvoi2 sіHne i3 vi1ždь: se bo prіid0ša kъ tebЁ ćkw bGosvBtlaz svэti6la, t zapada, i3 sёvera, i3 m0rz, i3 vost0ka č†da tvo‰, vъ tebЁ blagoslov‰щaz hrtA vo vёki.

Trbčenъ: Pres™az trbce, b9e našъ, slava tebЁ.

§e vsederži1telю, i3 sl0ve, i3 dš7e, tremi2 soedinsemoe vo v3postasэhъ є3stestvo2, presyщestvenne i3 preb9estvenne, vъ tS krti1homsz, i3 tS blgoslovi1mъ vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ:

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Prіi1de tob0ю vъ mjrъ gDь dv7o bcde, i3 črevo ѓdovo rast0rgъ, smє1rtnыmъ namъ voskresenіe darovA: tёmže blgoslovi1mъ є3go2 vo vёki.

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Vsю2 nizloži1vъ smerti deržavu sn7ъ tv0й dv7o, svoi1mъ voskresenіemъ, ćkw bGъ krёpkій sovoznesE nasъ i3 njboži2: tёmže vospэvaemъ є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7

Pripёvы na f7-й pёsni: Veli1čitъ dušA moS voskresšago tridnevnw t gr0ba, hrtA žiznodavca.

Їrm0sъ: Svэti1sz, svэti1sz n0vый їerusali1me: slava bo gDnz na tebЁ vozsіS. likyй nhnэ, i3 veseli1sz sіHne. Th že či1staz krasyйsz bcde, nj vostanіi roždestvA tvoegw2.

Pripёvы: Veli1čitъ duša mos v0leю stradavša, i3 pogrebena, i3 voskresšago tridnevnw t gr0ba.

Hrt0sъ n0vaz pasha, žertva živaz, ѓgnecъ b9ій vzemlzй grэhi2 mjra.

ЃgGlъ vopіsše blgodatnэй: či1staz dv7o, raduйsz, i3 paki reky, raduйsz: tv0й sn7ъ voskrese tridnevenъ t gr0ba, i3 mє1rtvыz vozdvi1gnuvый, lю1dіe veseli1tesz.

Q b9estvennagw, q lюbeznagw, q sladčaйšagw tvoegw2 glasa! sъ nami bo nel0žnw njbэщalsz є3si2 bhti, do skončanіz vёka hrtE: є3g0že vёrnіi, ўtverždenіe nadeždi i3myщe, raduemsz.

Pripёvы: Vozbudi1lъ є3si2 ўsnyvъ mє1rtvыz t vёka, carski rыkavый ćkw t їydы levъ.

Magdali1na marja pritečE ko gr0bu, i3 hrtA vi1dэvši, ćkw vertogradarz voprošaše.

ЃgGlъ njblistazй ženamъ vopіsše: prestanite t slezъ, ćkw hrt0sъ voskrese.

Q b9estvennagw, q lюbeznagw, q sladčaйšagw tvoegw2 glasa! sъ nami bo nel0žnw njbэщalsz є3si2 bhti, do skončanіz vёka hrtE: є3g0že vёrnіi, ўtverždenіe nadeždi i3myщe, raduemsz.

Pripёvы: Hrt0sъ voskrese, smertь popravый, i3 mє1rtvыz vozdvi1gnuvый, lю1dіe veseli1tesz.

Dnesь vsska tvarь veseli1tsz i3 raduetsz: ćkw hrt0sъ voskrese, i3 ѓdъ plэni1sz.

Dnesь vLka plэni2 ѓda, vozdvi1gnuvый ю4zniki, ±že t vёka i3msše lю1tэ njderži6mыz.

Q pasha velіz i3 sщ7ennэйšaz, hrtE! q mydroste, i3 sl0ve b9ій, i3 si1lo! podavaй namъ i4stэe tebE pričaщatisz, vъ nevečernэmъ dni2 crtvіz tvoegw2.

Pripёvы: Veli1čitъ dušA moS trіmpostasnagw i3 nerazdёlьnagw b9estvA deržavu.

Raduйsz dv7o, raduйsz, raduйsz blgoslovennaz, raduйsz preproslavlennaz: tv0й bo sn7ъ voskrese tridnevenъ t gr0ba.

Q pasha velіz i3 sщ7ennэйšaz, hrtE! q mydroste, i3 sl0ve b9ій, i3 si1lo! podavaй namъ i4stэe tebE pričaщatisz, vъ nevečernэmъ dni2 crtvіz tvoegw2.

BGor0dičenъ:

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Soglasnw dv7o, tebE blži1mъ vёrnіi: raduйsz dvere gDnz: raduйsz grade njduševlennый: raduйsz, є3sže radi namъ nhnэ vozsіS svёtъ, i3z8 tebE roždennagw i3z8 mertvыhъ voskresenіz.

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Veseli1sz i3 raduйsz bžctvennaz dvere svёta: zašedый bo ї}sъ vo gr0bъ vozsіS, prosіsvъ s0lnca svэtlёe, i3 vBrnыz vs‰ njzari1vъ, bGoradovannaz vLčce.

E#xapostіlarій. Samoglasenъ:

Pl0tію ўsnyvъ, ćkw mertvъ, cRю2 i3 gDi, tridnevenъ voskreslъ є3si2, ґdama vozdvi1gъ t tli2, i3 ўprazdni1vъ smertь: pasha netlёnіz, mjra spasenіe. Tri1ždы.

Stіhi6rы pashi. Glasъ є7

Stjhъ: Da voskresnetъ bGъ, i3 rastočatsz vrazi2 є3gw2.

Pasha sщ7ennaz namъ dnesь pokazasz: pasha n0va s™az: pasha tainstvennaz: pasha vsečestnaz: pasha hrt0sъ i3zbavitelь: pasha nepor0čnaz: pasha veli1kaz: pasha vёrnыhъ: pasha dvє1ri r†йskіz namъ tverzaющaz: pasha vsёhъ njsvzщaющaz vёrnыhъ.

Stjhъ: Ćkw i3sčezaetъ dhmъ, da i3sčeznutъ.

Prіidi1te t vidёnіz žєnы2 blgovBstnicы, i3 sіHnu rchte: prіimi2 t nasъ radosti blgovёщenіz, voskresenіz hrt0va: krasyйsz, likyй, i3 raduйsz їerusali1me, cRS hrtA ўzrёvъ i3z8 gr0ba, ćkw ženihA proishodsщa.

Stjhъ: Takw da pogi1bnutъ grёšnicы t licA b9іz, ґ pravєdnicы da vozveselstsz.

MmronHsicы žєnы2, ќtru glubokY, predstavšz gr0bu živodavca, njbrэt0ša ѓgGla na kameni sэdsщa, i3 t0й provэщavъ i5mъ si1ce glag0laše: čto2 i4щete živagw sъ mertvыmi; čto2 plačete netlёnnagw vo tli2; šedše propovёdite ўčenikHmъ є3gw2.

Stjhъ: Seй denь, є3g0že sotvori2 gDь, vozraduemsz i3 vozveseli1msz v0nь.

Pasha krasnaz, pasha, gDnz pasha, pasha vsečestnaz namъ vozsіS. pasha, radostію drygъ dryga njb8i1memъ. q pasha! i3zbavlenіe sk0rbi, i4bo i3z8 gr0ba dnesь ćkw t čert0ga vozsіsvъ hrt0sъ, žєnы2 radosti i3sp0lni glag0lz: propovёdite ґpclwmъ.

Slava i3 nhnэ: glasъ є7:

Voskrnіz denь, i3 prosvэti1msz toržestv0mъ, i3 drygъ dryga njb8i1memъ. rcemъ bratіe, i3 nenavi1dzщыmъ nasъ, prosti1mъ vs‰ voskrnіemъ, i3 takw vozopіi1mъ: Hrt0sъ voskrese i3z8 mertvыhъ, smertію smertь popravъ, i3 syщыmъ vo grobёhъ živ0tъ darovavъ.

Taže, Hrt0sъ voskrese: tri1ždы.

Komentarisanje nije više omogućeno.