NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Utorka uveče

Pёsnь №

Їrm0sъ: Vo glubinЁ postlA i3nogdA farawni1tskoe vsev0instvo prewružennaz si1la, vopl0щšeesz že sl0vo vseѕl0bnый grёhъ potrebi1lo є4stь: preproslavlennый gDь, slavnw bo proslavisz.

Pripёvъ: Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Ї}se sladčaйšій hrtE, ї}se dolgoterpэli1ve, duši2 moeS ćzvы i3scэli2 ї}se, i3 ўsladi2 serdce moE mnogomlctive molю1sz, ї}se sp7se m0й, da veličaю tS sp7saemый.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Ї}se sladčaйšій hrtE, ї}se tverzi pokasnіz mi2 dverь, člvэkolю1bče ї}se, i3 prіimi1 mz tebЁ pripadaющa, i3 teplэ prossщa, ї}se sp7se m0й, sogrэšenій proщenіz.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Ї}se sladčaйšій hrtE, ї}se i3shiti1 mz i3z8 ruki2 lьsti1vagw velіara, ї}se, i3 sotvori2 desnago predstostelz slavы tvoeS, ї}se sp7se m0й, časti šyіz mS i3zbavlszй.

Pripёvъ: Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Ї}sa r0ždšaz bGa, vLčce, moli2 nj nepotrebnыhъ rabёhъ prečctaz, ćkw da myki mltvami tvoi1mi i3zbavimsz neskvernaz, njskvernennіi, slavы prisnosyщnыz naslaždaющesz.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Radostnw, čctaz, nhnэ nastavšee hvalenіe prinošaю raduzsz, i3 ti1himъ glasomъ, ndigi1trіe, vopію1 ti: raduйsz, i3 i3sp0lni mS razuma, pёti načinaющa.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

HrtA rodi1všaz, radostь namъ vёčnuю, q raduйsz vsepёtaz, pravoslavnыhъ nadeždo, ndigi1trіe vsepёtaz dv7i1ce, radosti i3sp0lni mS mjrovi želannыz.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Likyюtъ vsi2 čelovёcы i3 ѓgGli, vsegdA soglasnw vopію1щe, na nb7si2 i3 na zemli2, ndigi1trіe: raduйsz dv7i1ce, radosti bo ržctv0mъ tvoi1mъ vssčєskaz i3sp0lnila є3si2.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz ndigi1trіe, so strahomъ ti2 vopію1щihъ radosti spod0bi, m™i syщіz radosti: i3zbavlsющi skorbeй vssčeskihъ, i3 vsёhъ pomi1luй, kъ tebЁ pribэgaющihъ.

Ї}su: GDi i}se hrtE b9e m0й, pomi1luй mS.

Pёsnь vospёti, i3 voshvali1ti sp7se, tvoego2 rabA dost0йnw spod0bi, bezpl0tnomu ѓgGlu, nastavniku i3 hrani1telю moemY.

Pripёvъ: S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

E#di1nъ ѓzъ vъ nerazymіi i3 vъ lёnosti nhnэ ležY, nastavniče m0й i3 hrani1telю, ne njstavi menE pogibaющa.

Slava: Ќmъ m0й tvoeю mltvoю napravi, tvori1ti mi2 b9іz povelBnіz, da polučY t bGa tdanіe grэhHvъ, i3 nenavi1dэti mi2 ѕlhhъ, nastavi mS, molю1sz ti2.

I# nhnэ: Moli1sz dv7ce nj mnЁ rabЁ tvoemъ ko blgodatelю, so hrani1telemъ moi1mъ ѓgGlomъ, i3 nastavi mS tvori1ti zapwvэdi sn7a tvoegw2, i3 tvorcA moegw2.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Na kameni mS vёrы ўtverdi1vъ, razširi1lъ є3si2 ўstA mo‰ na vragi2 mo‰. Vozveseli1 bo sz dyhъ m0й, vnegdA pёti: nёstь s™ъ ćkože bGъ našъ, i3 nёstь prvdnъ pače tebE gDi.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Ўslhši člvэkolю1bče ї}se m0й rabA tvoego2, vopію1щa vo ўmilenіi: i3 i3zbavi mS ї}se njsuždenіz i3 myki, є3di1ne dolgoterpэli1ve, ї}se sladčaйšій mnogomlctive.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Pod8imi2 rabA tvoego2 ї}se m0й, pripadaющa so slezami, ї}se m0й, i3 sp7si2 ї}se m0й kaющagosz mS, i3 geennы vLko i3zbavi, ї}se sladčaйšій mnogomlctive.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Vremz ї}se m0й, є4že dalъ mi2 є3si2 vo strasti i3ždi1hъ ї}se m0й. Tёmže ї}se m0й, ne tverži mS, no vozzovi2, molю1sz, vLko, ї}se sladčaйšій, i3 sp7si2.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Dv7o r0ždšaz ї}sa moego2, moli2 i3zbaviti mS geennы, є3di1no predstatelьstvo njskorblsemыhъ bGoblgodatnaz, i3 spod0bi mS ži1zni vsenepor0čnaz nestarёющіzsz.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

HrtA vhšnzgw cRS, q raduйsz, nepokolebi1maz, čctaz i3 njduševlennaz palato! Raduйsz, ndigi1trіe, raduйsz: tob0ю neruši1mь našъ gradъ sohransetsz.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Vmэsti1ti є3g0že ne vozm0že tvarь, vo ўtr0bu neiskusobračnuю, ndigi1trіe dv7i1ce, tэlesnw vmэsti1la є3si2. Tёmže ti2, raduйsz, poemъ: po d0lgu veličaющe.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Radostь mnogopёtaz mjrovi, radostnw ti2 poю1щe pri1snw, vёčnuющіz čctaz radosti spodoblsemsz, tvoi1mi m™rnimi mltvami, kъ r0ždšemusz i3z8 tebE, ndigi1trіe.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Zlatyю tS stamnu, i3 svёщnikъ, i3 žezlъ, i3 trapezu, čctaz prizыvaemъ ndigi1trіe: i3 glasъ, є4že raduйsz, tebЁ pri1snw privnošaemъ, sъ si1mi že i3menы2.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

VsE pomыšlenіe moE, i3 dyšu moю2 kъ tebЁ vozloži1hъ hrani1telю m0й, tы2 t vsskіz mS napasti vražіz i3zbavi.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Vragъ popiraetъ mS i3 njѕloblsetъ, i3 poučaetъ vsegdA tvori1ti svo‰ hotBnіz: no tы2, nastavniče m0й, ne njstavi menE pogibaющa.

Slava: Pёti pёsnь so blgodarenіemъ i3 ўserdіemъ tvorcY i3 bGu daždь mi2, i3 tebЁ blg0mu ѓgGlu hrani1telю moemY, i3zbavitelю m0й, i3zmi1 mz t vr†gъ njѕloblsющihъ mS.

I# nhnэ: I#scэli2, prečctaz, mo‰ mnogoned{žnыz strypы, ±že vъ duši2: proženi2 vragi2, i5že pri1snw b0rюtsz so mn0ю.

GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Sэdalenъ, glasъ №:

Sp7se m0й ї}se, blydnago sp7shй, sp7se m0й ї}se, prіemый bludni1cu i3 menE nhnэ pomi1luй, ї}se mnogomlctive: sp7si2, ўщedri, q ї}se blgodёtelю, ćkože blgoutr0bne manassjю, ї}se m0й, ćkw є3di1nъ člvэkolю1becъ.

Slava nc7Y, i3 sn7u, i3 s™0mu d¦u.

T lюbvE duševnыz vopію1 ti, hrani1telю moeS duši2, vses™hй m0й ѓgGle: pokrhй mS i3 soblюdi2 t lukavagw lovlenіz vsegdA, i3 kъ ži1zni nastavi nbcnэй, vrazumlsz, i3 prosvэщaz i3 ўkrэplsz mS.

I# nhnэ i3 prnw, i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь

Prostri2 dl†ni tvo‰, i4miže vsёhъ vLku ćkw mLnca prіsla є3si2: za mn0žestvo blgosti ne njstavi nasъ, vsegdA nadёющihsz na tS. B0drennoю tvoeю mltvoю, i3 neizčetnoю prosthneю, ўщedri nasъ: i3 podaždь dušamъ našimъ mlcrdіe tvoE, vo vёki i3stočaющi: tebe bo i4mamы grёšnіi zastypnicu, t nahodsщihъ na nы2 bёdъ i3 ѕHlъ. No ćkw i3myщi mlcrdіz щedrHtы: ўskori2 na mltvu, i3 potщi1sz na ўmolenіe, predstatelьstvuющi pri1snw bcde čtyщihъ tS.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Prišelъ є3si2 t dv7ы, ne hodataй, ni ѓgGlъ, no samъ gDi vopl0щьsz, i3 sp7slъ є3si2 vseg0 mz čelovёka. Tёmъ zovy ti: slava si1lэ tvoeй gDi.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

I#scэli2 ї}se m0й duši2 moeS ćzvы, ї}se m0й molю1sz, i3 ruki1 mz i3shiti2, ї}se m0й blgoutr0bne, dušetlёnnagw velіara, i3 sp7si2.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Sogrэši1hъ, ї}se m0й sladčaйšій blgoutr0bne: ї}se m0й, sp7si1 mz pribэgaющago kъ pokr0vu tvoemY, ї}se dolgoterpэli1ve, i3 crtvіz tvoegw2 mS spod0bi.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Nikt0že sogrэši2 ї}se m0й, ćkože sogrэši1hъ ѓzъ nkasnnый: no pripadaю molssz, ї}se m0й sp7si1 mz, i3 ži1zni ї}se m0й naslёdіe mi2 daruй.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Vsepёtaz, ї}sa r0ždšaz gDa, togo2 moli2 i3zbaviti myki vs‰ poю1щыz tS i3 bcdu voi1stinnu i3menyющыz.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz, čydo čudesъ, ndigi1trіe vLčce. Raduйsz vsёhъ radoste: gradHvъ i3 veseй nepobэdi1moe hrtіanskoe vъ bэdahъ hrani1liщe, i3 predgradіe, i3 na vragi2 pobэždenіe.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz, raduйsz lюdeй pravoslavnыhъ pohvalo2: i3 hrtolюbi1vыhъ v0instvъ pokr0vъ prebыvaeši, vsёhъ cRi1ce. Raduйsz ndigi1trіe, pribёžiщe vsёhъ nasъ i3 ўtverždenіe.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz, vsёhъ sk0roe vъ bэdahъ i3zbavlenіe. Raduйsz, got0voe vsёhъ skorbsщihъ ўtэšenіe. Raduйsz vsepёtaz. Raduйsz ndigi1trіe, vseblgoslovennaz, vsёhъ nemoщnhhъ i3scэli1telьnice.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz, є3sže veli6čіz vsS tvarь slaviti ќbw spэši1tъ po dostosnію, no ne vozmogaetъ, ndigi1trіe. I# segw2 radi zovetъ ti2: raduйsz vLčce, bGovmэsti1moe žili1щe.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Moli2 člvэkolю1bca bGa, tы2 hrani1telю m0й, i3 ne njstavi menE: no pri1snw vъ mi1rэ žitіE moE soblюdi2, i3 podaždь mi2 sp7senіe newbori1moe.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Ćkw zastypnika i3 hrani1telz životY moemY prіemъ tS t bGa ѓgGle, molю1 tz s™hй: t vsskihъ mS bёdъ svobodi2.

Slava: Moю2 skvernostь tvoeю s™hneю njči1sti hrani1telю m0й, i3 t časti šyіz da tlučenъ bydu mltvami tvoi1mi, i3 pričastnikъ slavы kvlю1sz.

I# nhnэ: Nedoumёnіe predleži1tъ mi2 t njbыšedšihъ mS ѕHlъ prečctaz: no i3zbavi mS t ni1hъ sk0rw, kъ tebё bo є3di1nэй pribэg0hъ.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: Prosvэщenіe vo tьmЁ ležaщihъ, sp7senіe tčaznnыhъ hrtE sp7se m0й, kъ tebЁ ќtrenюю cRю2 mi1ra, prosvэti1 mz sіsnіemъ tvoi1mъ: i3n0gw bo razvэ tebE bGa ne znaю.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Tы2 prosvэщenіe ї}se m0й ўmA moegw2. Tы2 sp7senіe tčaznnыz duši2 moeS sp7se. Tы2 ї}se m0й myki i3zbavi i3 geennы mS zovyщa: sp7si2 ї}se m0й hrtE mS nkasnnago.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Vsekonečnw ї}se m0й, kъ strasti bezčestіz nizverženъ nhnэ zovY: tы2 ї}se m0й, p0moщi mi2 ryku nizposlavъ, i3st0rgni zovyщa: sp7si2 ї}se m0й hrtE, mS nkasnnago.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

NJskvernenъ ќmъ ї}se m0й njbnosS, vzыvaю ti2: njči1sti mS t skvernы pregrэšenій, i3 i3zbavi mS vo glubinы6 ѕl0bы t nevёdэnіz nizpop0lzšagosz, sp7se ї}se m0й, i3 sp7si1 mz, molю1sz.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Ї}sa r0ždšaz ntrokovi1ce bGorodi1telьnice, togo2 ўmoli2 sp7sti2 vs‰ pravosl†vnыz, monahi i3 mіrsk‡z, i3 geennы i3zbaviti zovyщыz: razvэ tebE predstatelьstva tverdagw ne znaemъ.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Blgosthni bezdno i3 щedr0tъ є3si2, raduйsz, ndigi1trіe dv7i1ce. Raduйsz vsBmъ radostь tvorsщi vёrnыmъ. Q raduйsz, syщihъ vъ bэdahъ i3 skorbsщihъ, prebhstraz zastypnice.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Radosti t i3spolnenіz, veli6čіz čudesъ tvoi1hъ zrsщe, i3spolnsemsz vsi2 ne zrsщіi, slhšaщe že vёrnіi. Tёmže raduйsz, tebЁ pri1snw vsю1du i3 vsi2 ndigi1trіe poemъ.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

HrtA bGa našegw, q raduйsz ndigi1trіe, žili1щe: i3 d0mъ neizrečennыz i3 preb9estvennыz, dv7o, slavы є3gw2! Q raduйsz palato preukrašennaz. Raduйsz grade njduševlennый, pri1snw crtvuющій!

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Radostь newskydnuю tS razsmotrsющe, ćkw m0re ntrokovi1ce, ndigi1trіe dv7i1ce, raduющesz vsi2, raduйsz, vopіemъ ti2: i3 poю1щe, b9estvennыhъ darHvъ nevi1dimw pri1snw t tebE njžidaющe.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Ćkw i3mёz derznovenіe kъ bGu, hrani1telю m0й s™hй, sego2 ўmoli2 t njskorblsющihъ mS ѕHlъ i3zbaviti.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Svёte svёtlый, svёtlw prosvэti2 dyšu moю2, nastavniče m0й i3 hrani1telю, t bGa dannый mi2 ѓgGle.

Slava: Spsщa mS ѕlЁ tzgot0ю grэh0vnoю ćkw bdsщa sohrani2, ѓgGle b9ій, i3 vozstavi mS na slavosl0vіe molenіemъ tvoi1mъ.

I# nhnэ: MRje, gpcžE bcde beznevёstnaz, nadeždo vёrnыhъ, vr†žіz voznošє1nіz nizloži2, poю1щыz že tS vozveseli2.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю mlcrdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2 b9e mS vozvedi2.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Ї}se m0й hrtE mnogomlctive, i3spovёdaющasz prіimi1 mz vLko, q ї}se, i3 sp7si1 mz, i3 t tli2 ї}se, mS i3shiti2.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Ї}se m0й, nikt0že bhstь i4nъ bludni1kъ, ćkože ѓzъ strastnый, q ї}se člvэkolю1bče: no tы2 ї}se mS sp7si2.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Ї}se m0й, bludni1cu i3 blydnago, i3 manassjю i3 mыtarS preid0hъ, q ї}se m0й, strastьmi2, i3 razb0йnika ї}se, i3 nіnevjtznы.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Ї}sa hrtA moego2 r0ždšaz prečctaz dv7o, є3di1na neskvernaz, njskvernena syщa mS, mltvъ tvoi1hъ v3ssHpomъ nhnэ njči1sti.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

HrtA čctaz prіemlющi: glasъ, є4že raduйsz, ndigi1trіe dv7i1ce slhšala є3si2. E#g0že neizrečennw r0ždši: raduйsz, t vsёhъ slhšiši vsegdA.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Radosti vs‰ i3sp0lnila є3si2, vы6šnіz i3 ni6žnіz tы2 sovokupi1la є3si2 ndigi1trіe: tёmže radostnw i3 soglasnw nhnэ, nb7o i3 vsS zemlS zovetъ ti2.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

VdHvъ, q raduйsz vsepёtaz, i3 vsёhъ si1rыhъ ndigi1trіe ўtэšenіe! Raduйsz, vsBmъ i3stočaющi ni1щыmъ bogatstvo neistoщi1moe.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Zlata vsskagw blistaema, i3 ќtra s0lnečnagw svэtlёйši, žili1щe hrt0vo: raduйsz ndigi1trіe, raduйsz dv7i1ce, raduйsz nevёsto nenevёstnaz.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Vsskihъ mS napasteй svobodi2, i3 t pečaleй sp7si2, molю1sz ti2 s™hй ѓgGle, dannый mi2 t bGa, hrani1telю m0й d0brый.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

NJsvэti2 ќmъ m0й, blže, i3 prosvэti1 mz, molю1sz ti2 s™hй ѓgGle, i3 mhsliti mi2 polє1znaz vsegdA nastavi mS.

Slava: Ўstavi serdce moE t nastosщagw mzteža, i3 bdёti ўkrэpi1 mz vo blgi1hъ, hrani1telю m0й, i3 nastavi mS čydnw kъ tišinЁ živ0tnэй.

I# nhnэ: Sl0vo b9іe vъ tS vseli1sz bcde, i3 čelovёkwmъ tS pokazA nbcnuю lёstvicu: tob0ю bo kъ namъ vhšnій sošelъ є4stь.

GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Kondakъ

Vozbrannый voev0do i3 gDi, ѓda pobэdi1telю, ćkw i3zbavlьsz t vёčnыz smerti, pohv†lьnaz, vospisyю ti2, sozdanіe i3 rabъ tv0й: no ćkw i3mёzй mlcrdіe neizrečennoe, t vsskihъ mS bёdъ svobodi2, zovyщa: Ї}se sn7e b9ій, pomi1luй mS.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: W$brazu zlat0mu na p0lэ dei1rэ služi1mu, trіE tvoi2 džtrocы nebreg0ša bezb0žnagw velёnіz: posredё že ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

HrtE ї}se, nikt0že sogrэši2 na zemli2 t vёka, q ї}se m0й, ćkože sogrэši1hъ ѓzъ nkasnnый i3 blydnый. Tёmže ї}se m0й, vopію1 ti: poю1щa mS ўщedri, blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

HrtE ї}se, ko strahu tvoemY vopію2, prigvozdi1 mz, q ї}se m0й, i3 njkormi2 nhnэ ko pristaniщu blgowti1šnomu, ćkw da, ї}se m0й щedre, poю1 ti sp7saemый: blgoslovenъ є3si2 b9e ntє1cъ našihъ.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

HrtE ї}se, tьmami njbэщahъ tebЁ strastnый, q ї}se m0й, pokasnіe, no solgahъ nkasnnый. Tёmže ї}se m0й vopію1 ti: nečyvstvennэ prebыvaющuю dyšu moю2 prosvэti2 hrtE, ntcє1vъ b9e blgoslovenъ є3si2.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

HrtA ї}sa r0ždšaz strannw, i3 pače є3stestvA, togo2 moli2 vsenepor0čnaz, ±že črez8 є3stestvo2 mo‰ pregrэšє1nіz vs‰ prosti1ti mi2 ntrokovi1ce, da zovY sp7saemь: blgoslovena є3si2 bGa pl0tію r0ždšaz.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz, raduйsz bcde ndigi1trіe, vsёhъ i3 vsegdA nastavlsющi vёrnыhъ, šestvovati ko vsskomu puti2 sp7si1telьnomu. Raduйsz vLčce, tob0ю bo pri1snw i3zbavlsemsz nastosщіz varvarskіz bэdы2.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz, raduйsz ndigi1trіe, bdsщi i3 molsщisz nj nasъ kъ bGu: i3 vsskіz ѕl0bы hodataйstvomъ tvoi1mъ, vssčeskihъ skorbeй bGorodi1telьnice, vsёhъ lюdeй i3zbavlsющi.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz, raduйsz pres™az ndigi1trіe, ćže prošє1nіz n†ša kъ p0lьzэ namъ i3spolnsющi, i3 hotsщi vsBmъ pri1snw vsegdA lюbodryžnoe blg0e є3di1nstvo, spёšnoe že vo i3zsщnыhъ.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz, raduйsz, korablє1mъ ndigi1trіe nyždnw plavaющыmъ, i3zbavlsющi vёrnыhъ, i3 vsBmъ i3zbavlenіe t vsskіz sk0rbi, i3 nedygi pestrHtnыz i3 medlєnnыz razrэšaющi vsk0rэ.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Mlctivъ bydi mi2, i3 ўmoli2 bGa gDenь ѓgGle: i3mёю bo tS zastypnika vo vsemъ životЁ moemъ, nastavnika že i3 hrani1telz, t bGa darovannago mi2 vo vёki.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Ne njstavi vъ pytь šestvuющіz duši2 moeS nkasnnыz ўbi1ti razb0йnikwmъ, s™hй ѓgGle, ćže ti2 t bGa predanA bhstь nepor0čnэ: no nastavi ю5 na pytь pokasnіz.

Slava: Vsю2 posramlenu dyšu moю2 privoždY t lukavыhъ mi2 pHmыslъ i3 dёlъ: no predvari2 nastavniče m0й, i3 i3scэlenіe mi2 podaždь blgi1mi p0mыslы, ўklonstisz vsegdA na pr†vыz stєzi2.

I# nhnэ: Premydrosti i3sp0lni vsёhъ i3 krёposti b9estvennыz, v3postasnaz premydroste vhšnzgw, bcdы radi, vёroю vopію1щihъ: ntє1cъ našihъ b9e blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago, i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte dэlA ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

TS ї}se m0й molю2, ćkože bludni1cu ї}se m0й i3zbavilъ є3si2 mn0gihъ sogrэšenій: takw i3 menE ї}se hrtE m0й i3zbavi, i3 njči1sti njskvernennuю dyšu moю2, ї}se m0й.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Prekloni1vsz ї}se, bezslovesnыmi slastьmi2, bezslovesenъ kvi1hsz, i3 skotHmъ voi1stinnu, q ї}se m0й, strastnw nkasnnый ўpod0bihsz sp7se. Tёmže ї}se bezslovesіz mS i3zbavi.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Vpadъ, q ї}se, vъ dušetlBnnыz razb0йniki, njbnaži1hsz ndeždы, ї}se m0й, bGotkannыz nhnэ, i3 ležY ranami ўszvlenъ: є3leй, hrtE m0й, vozleй na mS i3 vіno2.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Ї}sa moego2 i3 bGa nosi1všaz hrtA neskazannw, bcde mRje, togo2 moli2 pri1snw t bёdъ sp7sti1sz rabHmъ tvoi6mъ, i3 pэvcє1mъ tvoi6mъ, neiskusomyžnaz dv7o.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz vseblgcvennaz mRje, i3z8 tebE bo vseblgcvennый bGъ njdэssz vo vseg0 mz člvёka: i3 njdёzvsz soedini2 svoemY bžctvY, neizrečennыmъ soedinenіemъ, dv7o ndigi1trіe. Raduйsz blgodatnaz, radoste vsegw2 mjra.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz lukavыhъ duhHvъ progoni1telьnice, raduйsz bcde ndigi1trіe. Raduйsz, ćkw tebE nbcnaz nevi6dimaz vHinstva slavosl0vztъ vsegdA, i3 veličaюtъ ćkw m™rь b9ію bhvšuю. Raduйsz, ćže ni6žnzz sočetavši sъ vhšnimi.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz, vs‰ nbcnыz si6lы bez8 razsuždenіz prevoshodsщaz. Raduйsz ndigi1trіe! Raduйsz vsskіz tvari, ćkw bGa r0ždšaz, gDьstvuющi. E$й vLčce vsepёtaz, raduйsz, ćkw prebыvaeši dv7oю čctaz i3 po ržctvЁ.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz, ženъ vsёhъ slavo, hrame prewsщ7ennый bGa našego. Raduйsz, ndigi1trіe! Raduйsz dušesp7si1telьnaz vseй vselennэй. Raduйsz pokrыvaющій džblače, nb7sъ ši1ršaz. Raduйsz mmropol0žnice, b9estvennagw mĐra polnA.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

T bGa p0slannый, ўtverdi2 živ0tъ m0й rabA tvoegw2, preblgjй ѓgGle, i3 ne njstavi menE vo vёki.

S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

ЃgGla tS syщa blga, duši2 moeS nastavnika i3 hrani1telz preblženne vospэvaю vo vёki.

Slava: Bydi mi2 pokr0vъ i3 zabralo, vъ denь i3spыtanіz vsёhъ čelovBkъ, v0nьže ngnemъ i3skušaюtsz dэlA blg†z že i3 ѕl†z.

I# nhnэ: Bydi mi2 pom0щnica i3 tišinA bcde prisnodv7o, rabY tvoemY, i3 ne njstavi menE lišena bhti tvoegw2 vLčestva.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: T bGa bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію, prišedšago njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ, t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Manassjю ї}se m0й, mыtarS, bludni1cu, blydnago щedre ї}se, i3 razb0йnika preid0hъ ї}se m0й, vъ dёlэhъ stydnыhъ i3 bezmёstnыhъ ї}se: no tы2 ї}se m0й, predvari1vъ mS sp7si2.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

T ґdama ї}se m0й sogrэši1všыz vs‰, prežde zak0na i3 vъ zak0nэ ї}se, i3 po zak0nэ nkasnnый, i3 blgodati, ї}se m0й, pobэdi1hъ strastьmi2 nkasnnw: no tы2 ї}se m0й, sudьbami tvoi1mi sp7si1 mz.

Ї}se sladčaйšій, sp7si1 mz.

Da ne tlučenъ bydu ї}se m0й neizrečennыz tvoeS slavы, da ne ўlučY časti ї}se šyіz, sladčaйšій ї}se: no th mz dєsnhmъ nvcamъ tvoi6mъ, hrtE ї}se m0й, sočetavъ ўpok0й, ćkw blgoutr0benъ.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Ї}sa bcde, є3g0že nosi1la є3si2, є3di1na neiskusomyžnaz dv7o mRje, togo2 čctaz ўmi1lostivi, ćkw sn7a tvoego2 i3 ziždi1telz, i3zbaviti pritekaющыz kъ tebЁ i3skušenій i3 bёdъ, i3 ngnS byduщagw.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz svэщE, svёtъ nevečernій ponesšaz, i3 vъ ržctvЁ tvoemъ mnogob0žіz tьmY razruši1všaz, i3 ѓdovы pr0pasti i3zbavlьšaz lю1di. Raduйsz ndigi1trіe bcde, dobr0tъ vsёhъ predhodataice.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz zemlE, i3z8 nesže klasъ prozsbšій nbcnый vBrnыmъ, i3 mjrъ vesь dušegubi1telьnagw glada i3zbavi, razymnaz i3 njduševlennaz. Q raduйsz vіnograde, ćže gr0zdъ živ0tnый r0ždšaz, bcde čctaz ndigi1trіe.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Raduйsz taйnыhъ cvэtHvъ prekrasnый syщій raю2. Raduйsz m™i dv7o, nevi1dimыhъ razumъ, čctot0ю strannolёpnw pobёždši, bGorodi1telьnice. Raduйsz ntrokovi1ce. Raduйsz ndigi1trіe, vsemjrnoe čydo i3 slhšanіe.

Pres™az bcde, sp7si2 nasъ.

Lёto životA našegw pr0čee sohrani2 nevreždenno, pomoženіemъ tvoi1mъ, dv7o ntrokovi1ce: i3 spod0bi konecъ blgjй poluči1ti namъ, vospэvaющыmъ tS i3 vzыvaющыmъ: raduйsz vseblžennaz, bcde čctaz, ndigi1trіe.

Ї}su: GDi ї}se hrtE b9e m0й, pomi1luй mS.

Pomi1luй mS є3di1ne sp7se m0й, ćkw mlctivъ є3si2 i3 mlcrdъ, i3 prvdnыhъ likHvъ sotvori1 mz pričastnika.

Hrani1telю: S™hй ѓgGle b9ій, hrani1telю m0й, moli2 bGa nj mnЁ.

Mhsliti mi2 pri1snw i3 tvori1ti gDenь ѓgGle, blg†z i3 polє1znaz daruй, ćkw si1lьna kvi2 vъ nemoщi i3 nepor0čna.

Slava: Ćkw i3mёz derznovenіe kъ cRю2 nbcnomu, togo2 moli2, sъ pr0čimi bezpl0tnыmi, pomi1lovati mS nkasnnago.

I# nhnэ: Mn0go derznovenіe i3myщi dv7o, kъ vopl0щšemusz i3z8 tebE, preloži1 mz t ќzъ, i3 razrэšenіe mi2 podaždь i3 sp7senіe mltvami tvoi1mi.

Mltva po kanHnэ

VLko gDi ї}se hrtE b9e m0й, i4že neizrečennagw radi tvoegw2 člvэkolю1bіz na konecъ vэkHvъ vo pl0tь njbolkjйsz t prisnodv7ы mRji! Slavlю nj mnЁ tvoE sp7si1telьnoe promыšlenіe rabъ tv0й, vLko: pэsnosl0vlю tS, ćkw tebє2 radi nc7A poznahъ: blgoslovlю2 tS, є3gHže radi i3 d¦ъ s™hй vъ mjrъ prіi1de: poklansюsz tvoeй po pl0ti prečctэй m™ri, takovёй strašnэй taйnэ posluži1všeй: voshvalsю tvo‰ ѓgGlьskaz likosto‰nіz, ćkw vospэvateli i3 služi1teli tvoegw2 veli1čestvіz: ўblžaю p®teču їwanna, tebE kresti1všago, gDi: počitaю i3 provozvэsti1všыz tS prbr0ki: proslavlsю ґpclы tvo‰ s™ы6z: toržestvyю že i3 m§nki, sщ7enniki že tvo‰ slavlю: poklansюsz prpdbnыmъ tvoi6mъ, i3 vs‰ tvo‰ prvdniki pёstunstvuю. Takovago i3 toli1kw mn0gago i3 neizrečennago li1ka bžctvennago vъ mltvu privoždY tebЁ vseщedromu bGu rabъ tv0й, i3 segw2 radi prošY moi6mъ sogrэšenієmъ proщenіz, є4že daruй mi2 vsёhъ tvoi1hъ radi s™hhъ, i3zrsdnэe že s™hhъ tvoi1hъ щedr0tъ: ćkw blgoslovenъ є3si2 vo vёki. Ґmi1nь.

Mltvы ko pres™ёй bcdэ

Q prečydnaz i3 prevhššaz vsёhъ tvareй cRi1ce bcde, nbcnagw cRS hrtA bGa našegw m™i, pres™az ndіgi1trіe mRje! Ўslhši nasъ grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ, vъ časъ seй molsщihsz i3 kъ tebЁ so vozdыhanіemъ i3 slezami pred8 prečctыmъ tvoi1mъ džbrazomъ pripadaющihъ i3 si1ce ўmi1lьnw glag0lющihъ: i3zvedi2 nasъ t r0va strasteй, ndіgi1trіe blgaz, i3zbavi nasъ t vs‰kіz skHrbi i3 peč†li, njgradi t vsskіz nap†sti i3 ѕlhz klevєtы2, i3 t nepravednagw navёta vražіz. M0žeši bo, q blgdtnaz m™i naša, t vsskagw ѕlA sohrani1ti lю1di tvo‰, i3 vsskimъ blgodэsnіemъ snabdi1ti i3 sp7sti2, razvэ bo tebє2 i3nhz predstatelьnicы vъ bэdahъ i3 njbstosnіzhъ i3 teplыz hodataicы nj nasъ grёšnыhъ kъ sn7u tvoemY, hrtY bGu našemu, ne i4mamы. E#gH že ўmoli2, vLčice, sp7sti2 nasъ i3 crtvіz nbcnagw spod0biti, da sp7sennіi tob0ю slavimъ tS i3 vъ byduщemъ vёcэ, ćkw že sp7senіz našegw vin0vnicu, i3 prevozn0simъ vses™0e i3 velikolёpoe i4mz nc7A i3 sn7a i3 s™agw d¦a, vъ trbcэ slavimagw i3 poklonsemagw bGa vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Mltva ko s™0mu ѓgGlu hrani1telю

ЃgGle hrt0vъ s™hй, kъ tebЁ pripadaz molю1sz, hrani1telю m0й s™hй, pridannый mnЁ na soblюdenіe duši2 i3 tёlu moemY grёšnomu, t s™agw kRщenіz. Ѓzъ že svoeю lёnostію, i3 svoi1mъ ѕlhmъ nbhčaemъ, prognёvahъ tvoю2 prečctuю svёtlostь, i3 tgnahъ tS t sebE vsёmi stydnыmi dёlы: lžami, klevetami, zavistію, njsuždenіemъ, nepok0rstvomъ, prez0rstvomъ, bratonenavidёnіemъ i3 ѕlopomnёnіemъ, srebrolю1bіemъ, prelюbodэsnіemъ, ćrostію, skypostію, njb8zdenіemъ bez8 shtosti i3 njpi1vstvomъ, mnogoglag0lanіemъ, ѕlhmi p0mыslы i3 lukavыmi, g0rdыmъ nbhčaemъ i3 blydnыmъ vozbэšenіemъ, i3mhй samohotёnіe na vsskoe plotsk0e voždelёnіe. Q ѕl0e moE proizvolenіe, є3gHže i3 sk0ti bezslovesnіi ne tvorstъ! Da kakw vozm0žeši vozzrёti na mS, i3li2 pristupi1ti ko mnЁ, ѓki psY smerdsщemu; kot0rыma nči1ma ѓgGle hrt0vъ, vozzri1ši na mS, njpletšasz ѕlЁ vo gnysnыhъ dёlэhъ; da kakw ўžE vozmogY tpuщenіz prosi1ti, gHrьkimъ i3 ѕlы6mъ moi6mъ i3 luk†vыmъ dэsnієmъ, vъ nsže vpadaю po vs‰ dni6 i3 nHщi, i3 na vsskъ časъ. No molю1sz ti2 pripadaz, hrani1telю m0й s™hй, ўmlcrdisz na mS grёšnago i3 nedost0йnago rabA tvoego2, i4m>kъ, bydi mi2 pom0щnikъ i3 zastypnikъ na ѕlago moego2 soproti1vnika, s™hmi tvoi1mi mltvami, i3 crtvіz b9іz pričastnika mS sotvori2, so vsёmi s™hmi, vo vёki. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.