NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanoni na crkvenoslovenskom

Kanon Svetim Apostolima

Pёsnь №, glasъ d7

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krtowbraznыma mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Pripёvъ: S™ji ґpccli, moli1te bGa nj nasъ.

B9estvennіi ўtёšitelz nrgani, vozglašaющіi sego2 b9estvennыmi vsegdA vdohnovenьmi, vospёša pёsnь namъ, ćkw voi1stinnu sp7si1telьnuю, blgoslavnіi hrtHvы ґpcli.

Na ndrЁ lёnosti sležA, i3 vъ smerti grэh0vnэй nedygomъ duševnыmъ lю1tэ i3staemь, posэщenіz mS slavnіi hrtHvы samovi1dcы spod0bite.

Slava: I%že sl0vomъ bezslovesіe razrэši1vše kzhkwvъ ґpcli, t bezslovesnыhъ dэsnій lю1tэ njmračennoe serdce moE, ўtёšitelz blgodatію prosvэti1te ґpcli.

I# nhnэ: Dv7a po ržctvЁ netlёnna prebыlA є3si2, nasъ radi ćvlьšagosz na zemli2, pače sl0va r0ždšaz: є3g0že prilёžnw moli2, prosvэti1ti dyšы našz.

Pёsnь G

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

Gradъ tv0й b9e, slovesnыhъ rёkъ tvoi1hъ tečє1nіz ўčєni1kъ, vLko, sщ7ennw vozveselsюtъ.

Graždane nbcnіi, soslužє1bnicы mhslєnnыmъ činHmъ, vseslavnіi ґpcli, vsskіz nasъ sk0rbi i3zbavite.

Slava: Ўtverdi1vый hrtE, slovє1snыz tvo‰ nb7sA, ўtverdi1 mz tёhъ mltvami na kameni tvoi1hъ hotёnій, ćkw blgoutr0benъ.

I# nhnэ: Ćkw m™i tS m0litъ, sъ li1komъ ўčєni1kъ gDi, ćže tebE či1stw rodi1všaz: daruй namъ mlcti tvo‰.

Pёsnь d7

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй gDi.

Navelъ є3si2 na m0re k0ni tvo‰ i3zbr†nnыz, člvэkolю1bče, ѕlovёrіz v0dы vozmuщaющыz, i3 vsBmъ razumъ tv0й i4stinnый vozvэщaющыz.

Ѕvёzdы prosvэti1vše blgočestіemъ mhslennuю tverdь cRk0vnuю, slavnіi ґpcli, t n0щi nevёdэnіz i3 pregrэšenій i3zbavite mS.

Slava: Ćvlьšesz ćkože strёlы i3z8wщreni ґpcli, vr†žіz razžžє1nnыz strёlы ѕl0bы moeS nhnэ ўgasi1te i3 pomыšlenіe moE ўtverdi1te.

I# nhnэ: Dyšu moю2 njgorčennuю ćdomъ, soproti1vnagw ўgrыzenіemъ, dёйstvennыmъ vračevanіemъ i3scэli2, mltvami hrtE, r0ždšіz tS, i3 sщ7ennыhъ ґpclъ tvoi1hъ.

Pёsnь є7

Їrm0sъ: Tы2 gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3z8 mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

LHzы živHtnыz, procvэtaющz gr0zdіe, napoi1ša vsёhъ vіnA mhslennagw veselіz, slavnіi ґpcli.

Kъ svёtu zapovэdeй b9іihъ nastavite, ґpcli, i5že vo tьmЁ duševnagw ўnhnіz, bezymnw prebыvaющыz.

Slava: I#zbavite nasъ duševnыhъ pregrэšenій i3 sudA byduщagw, i3 tli2, i3 bёdъ, ґpcli blžennіi.

I# nhnэ: Sp7si1 mz b9e ćkw člvэkolю1becъ, sp7si1 mz molьbami neizrečennw tebE rodi1všіz, i3 vsёhъ b9estvennыhъ ґpclъ tvoi1hъ.

Pёsnь ѕ7

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mlcti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Pastыrz d0bragw bGoizbr†nnaz nvčata, razsBznnaz po mjru, volkHvъ vssko ѕvёrstvo vo džvčuю kr0tostь vёroю preloži1ša.

B9estvennagw raS drevesA dobroplHdnaz, preokasnnыz duši2 moeS vsenepl0dstvo vo blgopl0dіe dobrodёtelьnagw nrava prevedi1te ґpcli.

Slava: Ўszvenъ bhhъ slasteй nryžіemъ, i3 ўmr0hъ: i5že t hrtA prіemše slavnіi blgodatь voskrešati mє1rtvыz, ўmerщvlennuю nkasnnuю moю2 dyšu njživi1te.

I# nhnэ: Ўtoli2 duši2 moeS svirёpuю byrю, b9e vsёhъ щedrый, molьbami r0ždšіz tS bcdы, ґpclъ že i3 m§nkъ tvoi1hъ.

Kondakъ, glasъ v7:

Tvє1rdыz i3 bGovэщ†nnыz propovёdateli, verhъ ўčeni6kъ tvoi1hъ gDi, prіslъ є3si2 vъ naslaždenіe blgi1hъ tvoi1hъ i3 pok0й: bolBzni bo džnэhъ i3 smertь prіslъ є3si2, pače vsskagw vsepl0dіz, є3di1ne svёdый serdє1čnaz.

Jkosъ: Ўzsni1 mi ljzhkъ sp7se m0й, razširi1vъ mi2 ўstA i3 i3sp0lnivъ |, ўmili2 serdce moE, da ±že glag0lю, poslёduю, i3 ±že ўčY, sotvorю2 pervэe: vsskъ bo tvorS i3 ўčS, rečE, seй veli1kъ є4stь. ѓщe bo glag0lz ne tvorю2, ćkw mёdь zvэnsщaz vmэnю1sz. tёmže glag0lati mi2 podHbnaz, i3 tvori1ti polє1znaz nauči2, є3di1ne svёdый serdє1čnaz.

Pёsnь z7

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blgočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

Krёpostію vses™hz pr0povэdi, nelestnіi ґpcli hrtHvы, prelesti zi1mu razruši1ste, i3 prosvэti1ste bGorazymіemъ vёrnыhъ mudrovanіe.

MĐro blgouhannoe i3stočaющe vsegdA b9estvennіi ў§ncы2, mĐra ќmnagw blgov0nіz pritekaющihъ kъ vamъ i3sp0lnite, i3 ѕlosmr†dnыz str†sti tženi1te.

Slava: Rastlёvšago mS plotski1mi bezmёstіi, sl0va netlёnnagw slavnіi ў§ncы2, sp7si1te mS poю1щa: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

I# nhnэ: Li1kъ ѓgGlьskій, li1kъ m§nkъ i3 ґpclъ tvoi1hъ, sl0ve, m0lztъ vsegdA mn0goe blgoutr0bіz tvoegw2 člvэkolю1bče: vsёhъ ўщedri bcdeю, ćkw blgoutr0benъ.

Pёsnь }

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blgočestіz rači1teli džtrocы vzыvaющe: blgoslovi1te vs‰ dэlA gDnz gDa.

ЎstA ngnedohnovє1nnaz hrtHva, ±že bezdvє1rnaz ўstA zagradi1vše, i3 sp7si1telьnoe propovёdanіe povsю1du razsёzvše, t ќstъ v0lka mhslennagw i3zbaviste vopію1щыz: vs‰ dэlA gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Vostrubi1te džkrestъ moeS ўmerщvlennыz duši2, blgoglasnіi trubы6 hrtHvы, ґpcli slavnіi: i3 t gr0ba tčaznіz i3 ўnhnіz lю1tagw sію2 vozdvi1gnite, vo є4že pёti: vs‰ dэlA gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Slava: MenE, zak0nы tvo‰ hrtE popravšago, ўmA razvraщenіemъ: menE vLko blydnago, vo glubinY pop0lzšasz, i3 nbhčaю lukavomu pri1snw rab0taющa, ne prezri ў§nkHvъ tvoi1hъ molьbami.

I# nhnэ: MRje, gpcžE vssčeskihъ, njbladaema mS t ѕmjz, i3 sogrэšaющa vsegdA, svobodi2 mltvami tvoi1mi, i3 porab0ti hrtY vъ žitіi2 či1stэ, vospэvati: vs‰ dэlA gDa p0йte, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebE dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz: hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. tёmъ veselsщesz, tS bcde veličaemъ.

Kamenіe i3zbrannoe, položennagw vo glavY ќgla kamene, sozdaste vsёhъ vёrnыhъ serdcA, kamenemъ vёrы vr†žіz sozd†nіz ґpcli razvergšіi.

Rэši1ti i3 vzzati t hrtA prіemše vlastь, razrэši1te ѕHlъ moi1hъ soyzъ, i3 kъ lюbvi2 b9іeй privzži1te, i3 crtvіz pričastnika b9estvennagw sodёlaйte ґpcli.

Slava: B9estvennіi vLki džblacы, i3zs0hšee moE serdce vsskimъ lukavыmъ dэsnіemъ, b9estvennыmi tyčami nhnэ nap0йte, i3 plodon0sno pokaži1te, ґpcli bGoblžennіi.

I# nhnэ: So s™hmi ѓgGlы, sъ b9estvennыmi ґpclы, sъ slavnыmi m§nki, tvoego2 moli2 sn7a i3 gDa bGorodi1telьnice prečctaz, t bёdъ i3zbaviti dyšы našz.

Mltva

VLko gDi, tv0й e4stь denь i3 tvos e4stь n0щь, tebё vss tvarь rab0taet, i3 vsskoe dыhanie slavit tS: ѓzъ že nkasnnый, vsE žitіE moE skončavъ blydnw, strahomъ njderži1mь e4smь, ćkw pomznyhъ dni6 pervыz, i3 do nhnэ, vъ nsže vs‰ bezmBstnaz sotvori1hъ ѕl†z: i3 togw2 radi ne i4mamъ kъ tebё derznovenіz, ćkw bezzakHnіz mo‰ veli6ka, i3 bezmёrnіi grэsi2 moi2, vrazi1 že vsegdA stužaюtъ mi2. No, gDi m0й, gDi, tverzый ўstnЁ nэm0mu, i3 mo‰ ўstA tverzi, da glag0lю vъ mltvэ ўgHdnaz tebЁ: se bo dušA moS ćkw zemlS bezv0dnaz njstA, i3 ne m0žetъ prnosi1ti nj sebЁ plodA: no daždь mi2 t sёmene s™ago tvoegw2 d¦a, i3 nap0й mS ros0ю blgodati tvoeS, da prinesY tebЁ pl0dъ pokasnіz. GDi ї}se hrtE, hotsй vsBm čelovёkomъ sp7sti1sz, ўslhši mltvu moю2, mltvami s™hh ґpclъ tvoi1hъ, ćkw tji m0lztsz za nы2, i3 ѓzъ tёmi ў tebE prošY proщenіz, ćkw tёhъ mltvы pri1snw poslyšaeši: molenіemъ i4hъ sp7si1 mz grёšnago, i3scэli2 bolёzni serdca moegw2, ўvračyй strypы duši2 moeS, razžzi2 ўtrHbы mo‰ plamenemъ straha tvoegw2, da posst ternіe grэhHvъ moi1hъ, i3 dyšu moю2 lюb0vію prohladi2: kъ tebё bo želaю, i4stinnomu svёtu i3 podatelю svёta, ў tebE e3di1nagw prošY mlcti, sp7si1 mS: nashti ѓlčuщuю, i3 nap0й žažduщuю dyšu moю2, t pot0ka bezči1slennagw mlcrdіz tvoegw2: pokrhй mS blgodatію tvoegw2 člvэkolю1bіz t vsskagw ѕlA, da tob0ю hrani1mь, i3zbavlюsz mn0gihъ sёteй lukavagw, po vs‰ dni6 na mS propinaemыhъ, i3 da ne pohvalztsz vrazi2 moi2 nj mnЁ rabЁ tvoemъ, ўpovaющemъ na tS: sp7si1 mS po mlcti tvoeй, da vozdamъ nbёtы mo‰, do poslёdnzgo i3zdыhanіz kazйsz nj svoi1hъ sogrёšenіihъ, i3 proslavlю pres™0e i4mz tvoE, so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ, nhnё i3 pri1snw, i3 vo vёki vэkHvъ, ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.