Tropar čudotvornoj ikoni Majke Božije koja pomaže pri rađanju

Tropar, glas 4
Mati Boga našega, u utrobi začevši Hrista Životodavca, pomoći u Rođenju Njega nisi trebala, zato da se lako razreši sluškinja Tvoja blagoslovi i pomozi, i njihovu decu koja treba da se u svoje vreme rode, pod pokrov Tvoj, kao Majku molimo primi: jer si u rađanju Pomoćnica, Zastupnica sluškinjama Tvojim.

Kondak, glas 2
Suza Evinih Razrešenje, proročkih pisanja Ispunjenje, od Duha Svetoga Bogomladenca začevši, i u jaslama Vitlejemskim Njega se smireno Rodila. Tebi pribegavamo kao Čuvarki žena i dece, Tebi uzdišemo i Tebe veličamo, raduj se, Blagoutrobna Mati, u rađanju Pomoćnice“.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.