test

Новомɤ у скраћеном облику, вероватно треба да гласи: п(е)в(аю) те чю(дотворче) с(ї)мон(е), јер и у служби цару Урошу, такође делу Пајсијевом као што ћемо видети, налази се акростих исте садржине.
2. Свети краљ Милутин (30. октобра). Акростих је наведен у заглављу канона: Славы тебъ плетȣ Вѣнцы вѣнечниче хртовъ, и изводи се из првих слова тропара и Богородичана. Текст је овде, у заглављу канона, наведен, разуме се, црквенословенски, а из тропара се изводи како је састављен у српскословенском, уз извесна скраћења: Слави теб (недостаје ѣ) плетоу вганце внчнїче хств. Слово ꙗ у вганце, у српскословенском је свакако првобитно било ѣ у Слово ѫѧѩѫѭ у

Comments are closed.