Смрт душе

Питање:
Ве молам кажете ми да ли покрај смрт на телото постои и смрт на душата? Однапред благодарна
Соња


Одговор:
Драга Соња, Смрт душе је богоостављеност што значи да није престанак битисања. То постојање у смрти душе увек је ван благодати, и ти људи страдају гледањем на Лице Божије, које је по св. Пророку Исаији, паклено страдање, јер “ко ће опстати при вечном пламену”? Постоји смрт душе и она се познаје у ванблагодатном стању. Са престанком богоопштења наступа смрт духовна – која је вечито неизлечива смртна болест душе, што значи да она стално умире али не може да престане да егзистира. И то је страшно.
Искрено Ваш
о. Љубо

Comments are closed.