SIGILION (IZ 1583. GODINE)

<p claPATRIJARH KONSTANTINOPOLJSKI JEREMIJA II
SIGILION
<p cla(1583. godina)
 
Svoj istinskoj deci svete, saborne i apostolske
Crkve Hristove od Istoka,
u Trgovištu i svim mestima: milost, mir
i blagodat od Svemogućeg Boga!
 
Ne mala zabrinutost je obuzela drevnu barku kada je bacana burom i nošena talasima. I da se Gospod Bog nije opomenuo Noja i Svojom blagom voljom umirio vodu, ne bi bilo nade za spasenje u njoj. Slično se dogodilo i sa novom barkom, našom Crkvom. Jeretici su podigli bespoštedni rat protiv nas i mi smo smatrali za dobro da ostavimo ovaj tomos, tako da uz pomoć onoga što je napisano u njemu možete sigurnije braniti vaše pravoslavlje. Da ovaj dokument ne bi bio težak prostijim ljudima, odlučili smo da iznesemo čitav predmet u jednostavnom obliku, kao što sledi:
Iz starog Rima su došle izvesne osobe koje su tamo naučile da misle kao latini. Strašno je što budući Vizantinci (tj. Grci), rođeni i odrasli u našim krajevima, ne samo što su promenili veru, nego se još bore protiv pravoslavnih i istinitih dogmi Istočne crkve koje je sam Hristos, sa božanskim Apostolima i svetim saborima, predao nama. Izopštivši ove, dakle, kao pokvarene članove, mi naređujemo:
1. Ko god ne ispoveda srcem i ustima da je dete Istočne Crkve, kršteno po pravoslavnom obredu, i da Sveti Duh ishodi samo od Oca u kome ima svoje suštinsko biće, kao što Hristos govori u Jevanđelju, i ako govori da ishodi od Oca i od Sina u vremenu – neka takav bude izvan naše Crkve i neka je anatemisan.
2. Ko god ne ispoveda da u Tajni pričešća verni treba da imaju zajednicu oba, časnog Tela i Krvi, nego govori da je dovoljno da primi samo telo, jer je krv takođe tamo, iako je Hristos govorio i davao svako od ovih posebno, a oni ga se ne drže – neka takav bude anatemisan.
3. Ko god kaže da je naš Gospod Isus Hristos na Tajnoj večeri upotrebio beskvasni hleb, kao Jevreji, a ne kvasni – neka bude daleko od nas i pod anatemom, kao i neko ko misli kao Jevrejin i kao neko ko uvodi učenje Apolinarija i Jermena u našu Crkvu, zbog čega neka je anatemisan i po drugi put.
4. Ko god govori da kada naš Hristos i Bog dođe da sudi,kako On neće suditi dušama zajedno sa telom, nego dolazi da odluči samo o telu – neka mu bude anatema.
5. Ko god kaže da kada hrišćani umiru, duše onih koji suse pokajali u ovom životu a nisu ispaštale, idu u čistilište koje je grčki mit – gde ih vatra i muka čiste, i misle da nema večnih muka, kao što je mislio i Origen, pa ovim prouzrokuju slobodu greha – neka takav ima anatemu.
6. Ko god kaže da je papa glava Crkve, a ne Hristos, da onima vlast primiti u Raj svojim pismima i da može oprostiti onoliko grehova koliko može da učini neko ko za novac primi od njega indulgenciju – neka takav ima anatemu.
7. Ko god ne sledi crkvene običaje proglašene od strane sedam Vaseljenskih sabora, Svetu Pashu i kalendar koje su oni dobro ustanovili za nas da ih sledimo, nego želi da sleduje novoizmišljenu pashaliju i novi kalendar bezbožnih, papinih astronoma, pa protiveći se želi da odbaci i uništi učenje i običaje Crkve koje smo primili od naših Otaca – neka svako takav ima anatemu i bude izvan Crkve i van zajednice vernih.
8. Mi pozivamo sve pobožne pravoslavne hrišćane: ostanite u onome u čemu ste naučeni, u čemu ste rođeni i odrasli, i kada vreme i prilike zahtevaju, prolijte i samu svoju krv da bi sačuvali veru koju su nam naši Oci predali, kao i svoje ispovedanje. Čuvajte se ovakvih ljudi i vodite računa, da bi vam Gospod naš Isus Hristos pomogao. Neka blagoslov našeg smirenja bude sa svima vama. Amin!
 
Godine 1583. od rođenja Bogočoveka,
indikta 12., novembra 20.
 

Jeremija konstantinopoljski
Silvestar aleksandrijski
Sofronije jerusalimski
(i ostali episkopi prisutni na saboru)
 


<span claPATRIJARH KONSTANTINOPOLJSKI JEREMIJA II
<span claSIGILION (1583. godina)

ŠTAMPANO IZDANJE

 Knjiga: IZVORI ZA CRKVENU ISTORIJU – Protojerej-stavrofor dr Radomir Popović, str. 400-401
 Izdavač: Centar za hrišćanske studije, knjiga 2
 Mesto: Beograd
 Izdato: 2006.
 Priprema za štampu: Petar A. Bojković
 Štampa: Artprint
 Tiraž: 1000

 INTERNET IZDANJE

 Objavljeno: 23. februar 2009.
 Izdaje: © Svetosavlje.org
 Urednik: prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format: Vladimir Blagojević
 Digitalizacija: Stanoje Stanković
 Korektura: Stanoje Stanković
 Dizajn stranice: Stanoje Stanković

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *