Priroda Svete Trojice

Pitanje:
Pomaže Bog Oče, Molio bih Vas za pomoć, nikakao ne mogu pravilno da shvatim prirodu Svete Trojice, da li mi možete to razjasniti ili uputiti na neki članak. Kad se molim ja se različito obraćam misleno ili Ocu ili Sinu Ili Svetom Duhu ili bih trebao sve tri ipostasi molitveno objediniti samo kao Bog. Da li je Bog jedno biće i prirode sa tri lica projavljivanja. Oprostite ako Vas sablažnjavam mojim laičkim pitanjima ali mi je zaista potreban savet. Vaš
Aleksandar


Odgovor:
Bog pomogao Aleksandre. Hrišćanska vera jeste vera u Jednoga Boga Koji je Bog Otkrivenja. Bog se otkriva kao Ličnost, odnosno kao zajednica Tri Ličnosti – Sveta Trojica. Biblijsko Predanje nedvosmisleno nam svedoči o javljanju Jednog trojičnog Boga. U Starom Zavetu pročitaj ova mesta: Postanja.1, 26: Postanja 18, 3; Isaija 6, 3. U Novom Zavetu: Matej 3, 17; Jovan 14, 9; Jovan 15, 26 itd. U pravoslavnoj teologiji govoriti o Jednom Bogu znači govoriti o Bogu kao zajednici Ličnosti. Ispovedajući Boga Oca ispovedamo celu Svetu Trojicu. Sveta Trojica nisu tri Boga jer su tri božanske Ličnosti sjedinjene u jednoj prirodi, u jednom Božanstvu, koje je Božanstvo Oca iz Koga se od večnosti rađa Sin i proishodi Sveti Duh. O Svetoj Trojici bi trebalo mnogo više vremena i papira da se utroši nego što ja htedoh sada. Nadam se da će ti ovo biti od koristi ali bih ti preporučio knjigu “ Katihizis – Osnove Pravoslavne Vere “ od profesora Zdravka Pene gde će ti sve podrobnije biti objašnjeno. Od Gospoda ti želim zdrav um i pravilno razumevanje pravoslavnog učenja o Svetoj Trojici. o.Milan

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *