NASLOVNA » Pravilo posta za celu godinu

Pravilo posta za celu godinu

 

NAČIN POSTA

Pod postom se podrazumeva uzdržavanje od izvesne hrane, pretežno mrsne, i pića na izvesno vreme. Postoji nekoliko stepeni posta:

 1. Kada jedanput u toku dana uzimamo hranu bez ulja i vina, i to pretežno nekuvanu, suvu – tzv. suhojedenje;
 2. Kada uzimamo hranu, takođe bez ulja i vina, više puta na dan, ali kuvanu u vodi – tzv. post na vodi;
 3. Kada uzimamo hranu koja je spremana sa uljem, više puta u toku dana. Kod ovakvog načina posta možemo koristiti vino i alkoholna pića, u određenim količinama, rakove, lignje, školjke i ostale reptilije – ovo je tzv. post na ulju i vinu; i
 4. Kada uzimamo hranu koja je spremana sa ribom, takođe više puta u toku dana – tzv. post na ribi.

Za vreme posta se uzdržavamo od upotrebe mesa i mesnih prerađevina, mleka i proizvoda od mleka i jaja, na za to određeno vreme.

U Pravoslavnoj Crkvi postoji nekoliko postova koje smo dužni svi da postimo, i to:

1. Božićni post
U toku ovog posta, od 15. novembra do 17. decembra: ponedeljkom, sredom i petkom postimo na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, a subotom i nedeljom na ribi; a od 18. do 24. decembra: ponedeljak, sreda, petak na vodi, a utorak, četvrtak, subota i nedelja na ulju.

2. Veliki (Časni) post
U toku ovog posta ponedeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom i petkom postimo na vodi; subotom i nedeljom postimo na ulju, a na Blagovesti i na Cveti dozvoljeno je jesti ribu.

3. Petrovski post
U toku ovog posta ponedeljak, sreda i petak se poste na vodi; utorak i četvrtak na ulju; a subota i nedelja na ribi.

4. Gospojinski post
U toku ovog posta ponedeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom i petkom se posti na vodi, subotom i nedeljom na ulju, a riba se koristi samo na Sveto Preobraženje Gospodnje.

5. Sreda i petak
Preko cele godine ovim danima se u ishrani koristi hrana spremana na vodi, uz određene izuzetke.

 

Kako je Crkva odredila dane u koje treba da se posti, tako je isto odredila dane kada je post razrešen. I to, sredom i petkom, u sledećim slučajevima:

 1. Od 25. decembra do 4. januara razrešeno je na sve (jedu se: riba, sir, jaja, meso), znači ne posti se.
 2. U sedmici iza nedelje mitara i fariseja takođe je razrešeno na sve.
 3. U toku siropusne sedmice razrešeno je na: ribu, sir i jaja (meso u toku ove sedmice se ne jede).
 4. Svetla sedmica, sedmica po Vaskrsu, takođe je razrešena na sve.
 5. Duhovske sedmice, sedmica po Duhovima, takođe je razrešena na sve.
 6. Od Tomine nedelje do Duhova, sredom i petkom, posti se na ulju.
 7. U sredu Prepolovljenja i sredu Odanija Vaskrsa dozvoljava se riba.

Napomena:
– Ako se dogodi da Božić praznujemo u sredu ili petak tada se razrešava na sve, ne posti se.
– Ako se pak dogodi da Petrovdan ili Velika Gospojina budu u sredu ili petak tada se razrešava na ribu (posti se na ribi), a u bilo koji drugi dan da se dogodi praznovanje nekog od ova dva praznika ne posti se.

Osim prethodno navedenih razrešenja tokom godine post može biti razrešen, sredom, petkom ili u toku posta, ako se praznuje određeni praznik.

 

PRAVILO POSTA ZA PROSTU 2019. GODINU

Ovo pravilo sačinjeno je na osnovu uputstava arhimandrita Eftimija, igumana manastira Jošanice blizu Jagodine u Eparhiji šumadijskoj. Unete su određene, minimalne, korekcije na osnovu sledećih izvora: 1) Opšti Tipik preko cele godine, patrijarh Pavle, Izdavački fond SPC Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, Beograd, 2010; 2) Pravoslavni kalendar za prostu 2019, Duhovni lug, Kragujevac, 2018; 3) Pravoslavni podsetnik leta Gospodnjeg 2019. sa pravilom posta i poukom za svaki dan, Manastir svetog Dimitrija, Divljana i Knjiga Znamenje, Pirot, 2018; i 4) Post – put ka trpezi Boga živoga, Pravoslavno učenje o postu, Svetigora, Cetinje, 2001.

 

Datum (civilni) Datum (crkveni) Dan
u nedelji
Dnevno
pravilo posta
JANUAR
1. 1. 2019. 19. 12. 2018. Utorak Ulje
2. 1. 2019. 20. 12. 2018. Sreda Ulje
3. 1. 2019. 21. 12. 2018. Četvrtak Ulje
4. 1. 2019. 22. 12. 2018. Petak Voda
5. 1. 2019. 23. 12. 2018. Subota Ulje
6. 1. 2019. 24. 12. 2018. Nedelja Ulje
7. 1. 2019. 25. 12. 2018. Ponedeljak Mrs
8. 1. 2019. 26. 12. 2018. Utorak Mrs
9. 1. 2019. 27. 12. 2018. Sreda Mrs
10. 1. 2019. 28. 12. 2018. Četvrtak Mrs
11. 1. 2019. 29. 12. 2018. Petak Mrs
12. 1. 2019. 30. 12. 2018. Subota Mrs
13. 1. 2019. 31. 12. 2018. Nedelja Mrs
14. 1. 2019. 1. 1. 2019. Ponedeljak Mrs
15. 1. 2019. 2. 1. 2019. Utorak Mrs
16. 1. 2019. 3. 1. 2019. Sreda Mrs
17. 1. 2019. 4. 1. 2019. Četvrtak Mrs
18. 1. 2019. 5. 1. 2019. Petak Voda
19. 1. 2019. 6. 1. 2019. Subota Mrs
20. 1. 2019. 7. 1. 2019. Nedelja Mrs
21. 1. 2019. 8. 1. 2019. Ponedeljak Mrs
22. 1. 2019. 9. 1. 2019. Utorak Mrs
23. 1. 2019. 10. 1. 2019. Sreda Voda
24. 1. 2019. 11. 1. 2019. Četvrtak Mrs
25. 1. 2019. 12. 1. 2019. Petak Voda
26. 1. 2019. 13. 1. 2019. Subota Mrs
27. 1. 2019. 14. 1. 2019. Nedelja Mrs
28. 1. 2019. 15. 1. 2019. Ponedeljak Mrs
29. 1. 2019. 16. 1. 2019. Utorak Mrs
30. 1. 2019. 17. 1. 2019. Sreda Ulje
31. 1. 2019. 18. 1. 2019. Četvrtak Mrs
FEBRUAR
1. 2. 2019. 19. 1. 2019. Petak Voda
2. 2. 2019. 20. 1. 2019. Subota Mrs
3. 2. 2019. 21. 1. 2019. Nedelja Mrs
4. 2. 2019. 22. 1. 2019. Ponedeljak Mrs
5. 2. 2019. 23. 1. 2019. Utorak Mrs
6. 2. 2019. 24. 1. 2019. Sreda Voda
7. 2. 2019. 25. 1. 2019. Četvrtak Mrs
8. 2. 2019. 26. 1. 2019. Petak Voda
9. 2. 2019. 27. 1. 2019. Subota Mrs
10. 2. 2019. 28. 1. 2019. Nedelja Mrs
11. 2. 2019. 29. 1. 2019. Ponedeljak Mrs
12. 2. 2019. 30. 1. 2019. Utorak Mrs
13. 2. 2019. 31. 1. 2019. Sreda Voda
14. 2. 2019. 1. 2. 2019. Četvrtak Mrs
15. 2. 2019. 2. 2. 2019. Petak Riba
16. 2. 2019. 3. 2. 2019. Subota Mrs
17. 2. 2019. 4. 2. 2019. Nedelja Mrs
18. 2. 2019. 5. 2. 2019. Ponedeljak Mrs
19. 2. 2019. 6. 2. 2019. Utorak Mrs
20. 2. 2019. 7. 2. 2019. Sreda Mrs
21. 2. 2019. 8. 2. 2019. Četvrtak Mrs
22. 2. 2019. 9. 2. 2019. Petak Mrs
23. 2. 2019. 10. 2. 2019. Subota Mrs
24. 2. 2019. 11. 2. 2019. Nedelja Mrs
25. 2. 2019. 12. 2. 2019. Ponedeljak Mrs
26. 2. 2019. 13. 2. 2019. Utorak Mrs
27. 2. 2019. 14. 2. 2019. Sreda Voda
28. 2. 2019. 15. 2. 2019. Četvrtak Mrs
MART
1. 3. 2019. 16. 2. 2019. Petak Voda
2. 3. 2019. 17. 2. 2019. Subota Mrs
3. 3. 2019. 18. 2. 2019. Nedelja Mrs
4. 3. 2019. 19. 2. 2019. Ponedeljak Beli mrs
5. 3. 2019. 20. 2. 2019. Utorak Beli mrs
6. 3. 2019. 21. 2. 2019. Sreda Beli mrs
7. 3. 2019. 22. 2. 2019. Četvrtak Beli mrs
8. 3. 2019. 23. 2. 2019. Petak Beli mrs
9. 3. 2019. 24. 2. 2019. Subota Beli mrs
10. 3. 2019. 25. 2. 2019. Nedelja Beli mrs
11. 3. 2019. 26. 2. 2019. Ponedeljak Apsolutni post
12. 3. 2019. 27. 2. 2019. Utorak Apsolutni post
13. 3. 2019. 28. 2. 2019. Sreda Voda
14. 3. 2019. 1. 3. 2019. Četvrtak Voda
15. 3. 2019. 2. 3. 2019. Petak Voda
16. 3. 2019. 3. 3. 2019. Subota Ulje
17. 3. 2019. 4. 3. 2019. Nedelja Ulje
18. 3. 2019. 5. 3. 2019. Ponedeljak Voda
19. 3. 2019. 6. 3. 2019. Utorak Voda
20. 3. 2019. 7. 3. 2019. Sreda Voda
21. 3. 2019. 8. 3. 2019. Četvrtak Voda
22. 3. 2019. 9. 3. 2019. Petak Ulje
23. 3. 2019. 10. 3. 2019. Subota Ulje
24. 3. 2019. 11. 3. 2019. Nedelja Ulje
25. 3. 2019. 12. 3. 2019. Ponedeljak Voda
26. 3. 2019. 13. 3. 2019. Utorak Voda
27. 3. 2019. 14. 3. 2019. Sreda Voda
28. 3. 2019. 15. 3. 2019. Četvrtak Voda
29. 3. 2019. 16. 3. 2019. Petak Voda
30. 3. 2019. 17. 3. 2019. Subota Ulje
31. 3. 2019. 18. 3. 2019. Nedelja Ulje
APRIL
1. 4. 2019. 19. 3. 2019. Ponedeljak Voda
2. 4. 2019. 20. 3. 2019. Utorak Voda
3. 4. 2019. 21. 3. 2019. Sreda Voda
4. 4. 2019. 22. 3. 2019. Četvrtak Voda
5. 4. 2019. 23. 3. 2019. Petak Voda
6. 4. 2019. 24. 3. 2019. Subota Ulje
7. 4. 2019. 25. 3. 2019. Nedelja Riba
8. 4. 2019. 26. 3. 2019. Ponedeljak Ulje
9. 4. 2019. 27. 3. 2019. Utorak Voda
10. 4. 2019. 28. 3. 2019. Sreda Ulje
11. 4. 2019. 29. 3. 2019. Četvrtak Ulje
12. 4. 2019. 30. 3. 2019. Petak Vino
13. 4. 2019. 31. 3. 2019. Subota Ulje
14. 4. 2019. 1. 4. 2019. Nedelja Ulje
15. 4. 2019. 2. 4. 2019. Ponedeljak Voda
16. 4. 2019. 3. 4. 2019. Utorak Voda
17. 4. 2019. 4. 4. 2019. Sreda Voda
18. 4. 2019. 5. 4. 2019. Četvrtak Voda
19. 4. 2019. 6. 4. 2019. Petak Voda
20. 4. 2019. 7. 4. 2019. Subota Ulje
21. 4. 2019. 8. 4. 2019. Nedelja Riba
22. 4. 2019. 9. 4. 2019. Ponedeljak Voda
23. 4. 2019. 10. 4. 2019. Utorak Voda
24. 4. 2019. 11. 4. 2019. Sreda Voda
25. 4. 2019. 12. 4. 2019. Četvrtak Ulje
26. 4. 2019. 13. 4. 2019. Petak Apsolutni post
27. 4. 2019. 14. 4. 2019. Subota Voda
28. 4. 2019. 15. 4. 2019. Nedelja Mrs
29. 4. 2019. 16. 4. 2019. Ponedeljak Mrs
30. 4. 2019. 17. 4. 2019. Utorak Mrs
MAJ
1. 5. 2019. 18. 4. 2019. Sreda Mrs
2. 5. 2019. 19. 4. 2019. Četvrtak Mrs
3. 5. 2019. 20. 4. 2019. Petak Mrs
4. 5. 2019. 21. 4. 2019. Subota Mrs
5. 5. 2019. 22. 4. 2019. Nedelja Mrs
6. 5. 2019. 23. 4. 2019. Ponedeljak Mrs
7. 5. 2019. 24. 4. 2019. Utorak Mrs
8. 5. 2019. 25. 4. 2019. Sreda Ulje
9. 5. 2019. 26. 4. 2019. Četvrtak Mrs
10. 5. 2019. 27. 4. 2019. Petak Ulje
11. 5. 2019. 28. 4. 2019. Subota Mrs
12. 5. 2019. 29. 4. 2019. Nedelja Mrs
13. 5. 2019. 30. 4. 2019. Ponedeljak Mrs
14. 5. 2019. 1. 5. 2019. Utorak Mrs
15. 5. 2019. 2. 5. 2019. Sreda Ulje
16. 5. 2019. 3. 5. 2019. Četvrtak Mrs
17. 5. 2019. 4. 5. 2019. Petak Ulje
18. 5. 2019. 5. 5. 2019. Subota Mrs
19. 5. 2019. 6. 5. 2019. Nedelja Mrs
20. 5. 2019. 7. 5. 2019. Ponedeljak Mrs
21. 5. 2019. 8. 5. 2019. Utorak Mrs
22. 5. 2019. 9. 5. 2019. Sreda Riba
23. 5. 2019. 10. 5. 2019. Četvrtak Mrs
24. 5. 2019. 11. 5. 2019. Petak Riba
25. 5. 2019. 12. 5. 2019. Subota Mrs
26. 5. 2019. 13. 5. 2019. Nedelja Mrs
27. 5. 2019. 14. 5. 2019. Ponedeljak Mrs
28. 5. 2019. 15. 5. 2019. Utorak Mrs
29. 5. 2019. 16. 5. 2019. Sreda Ulje
30. 5. 2019. 17. 5. 2019. Četvrtak Mrs
31. 5. 2019. 18. 5. 2019. Petak Ulje
JUN
1. 6. 2019. 19. 5. 2019. Subota Mrs
2. 6. 2019. 20. 5. 2019. Nedelja Mrs
3. 6. 2019. 21. 5. 2019. Ponedeljak Mrs
4. 6. 2019. 22. 5. 2019. Utorak Mrs
5. 6. 2019. 23. 5. 2019. Sreda Riba
6. 6. 2019. 24. 5. 2019. Četvrtak Mrs
7. 6. 2019. 25. 5. 2019. Petak Ulje
8. 6. 2019. 26. 5. 2019. Subota Mrs
9. 6. 2019. 27. 5. 2019. Nedelja Mrs
10. 6. 2019. 28. 5. 2019. Ponedeljak Mrs
11. 6. 2019. 29. 5. 2019. Utorak Mrs
12. 6. 2019. 30. 5. 2019. Sreda Ulje
13. 6. 2019. 31. 5. 2019. Četvrtak Mrs
14. 6. 2019. 1. 6. 2019. Petak Ulje
15. 6. 2019. 2. 6. 2019. Subota Mrs
16. 6. 2019. 3. 6. 2019. Nedelja Mrs
17. 6. 2019. 4. 6. 2019. Ponedeljak Mrs
18. 6. 2019. 5. 6. 2019. Utorak Mrs
19. 6. 2019. 6. 6. 2019. Sreda Mrs
20. 6. 2019. 7. 6. 2019. Četvrtak Mrs
21. 6. 2019. 8. 6. 2019. Petak Mrs
22. 6. 2019. 9. 6. 2019. Subota Mrs
23. 6. 2019. 10. 6. 2019. Nedelja Mrs
24. 6. 2019. 11. 6. 2019. Ponedeljak Ulje
25. 6. 2019. 12. 6. 2019. Utorak Ulje
26. 6. 2019. 13. 6. 2019. Sreda Voda
27. 6. 2019. 14. 6. 2019. Četvrtak Ulje
28. 6. 2019. 15. 6. 2019. Petak Riba
29. 6. 2019. 16. 6. 2019. Subota Riba
30. 6. 2019. 17. 6. 2019. Nedelja Riba
JUL
1. 7. 2019. 18. 6. 2019. Ponedeljak Voda
2. 7. 2019. 19. 6. 2019. Utorak Ulje
3. 7. 2019. 20. 6. 2019. Sreda Voda
4. 7. 2019. 21. 6. 2019. Četvrtak Ulje
5. 7. 2019. 22. 6. 2019. Petak Voda
6. 7. 2019. 23. 6. 2019. Subota Riba
7. 7. 2019. 24. 6. 2019. Nedelja Riba
8. 7. 2019. 25. 6. 2019. Ponedeljak Voda
9. 7. 2019. 26. 6. 2019. Utorak Ulje
10. 7. 2019. 27. 6. 2019. Sreda Voda
11. 7. 2019. 28. 6. 2019. Četvrtak Ulje
12. 7. 2019. 29. 6. 2019. Petak Riba
13. 7. 2019. 30. 6. 2019. Subota Mrs
14. 7. 2019. 1. 7. 2019. Nedelja Mrs
15. 7. 2019. 2. 7. 2019. Ponedeljak Mrs
16. 7. 2019. 3. 7. 2019. Utorak Mrs
17. 7. 2019. 4. 7. 2019. Sreda Voda
18. 7. 2019. 5. 7. 2019. Četvrtak Mrs
19. 7. 2019. 6. 7. 2019. Petak Voda
20. 7. 2019. 7. 7. 2019. Subota Mrs
21. 7. 2019. 8. 7. 2019. Nedelja Mrs
22. 7. 2019. 9. 7. 2019. Ponedeljak Mrs
23. 7. 2019. 10. 7. 2019. Utorak Mrs
24. 7. 2019. 11. 7. 2019. Sreda Voda
25. 7. 2019. 12. 7. 2019. Četvrtak Mrs
26. 7. 2019. 13. 7. 2019. Petak Voda
27. 7. 2019. 14. 7. 2019. Subota Mrs
28. 7. 2019. 15. 7. 2019. Nedelja Mrs
29. 7. 2019. 16. 7. 2019. Ponedeljak Mrs
30. 7. 2019. 17. 7. 2019. Utorak Mrs
31. 7. 2019. 18. 7. 2019. Sreda Voda
AVGUST
1. 8. 2019. 19. 7. 2019. Četvrtak Mrs
2. 8. 2019. 20. 7. 2019. Petak Riba
3. 8. 2019. 21. 7. 2019. Subota Mrs
4. 8. 2019. 22. 7. 2019. Nedelja Mrs
5. 8. 2019. 23. 7. 2019. Ponedeljak Mrs
6. 8. 2019. 24. 7. 2019. Utorak Mrs
7. 8. 2019. 25. 7. 2019. Sreda Ulje
8. 8. 2019. 26. 7. 2019. Četvrtak Mrs
9. 8. 2019. 27. 7. 2019. Petak Ulje
10. 8. 2019. 28. 7. 2019. Subota Mrs
11. 8. 2019. 29. 7. 2019. Nedelja Mrs
12. 8. 2019. 30. 7. 2019. Ponedeljak Mrs
13. 8. 2019. 31. 7. 2019. Utorak Mrs
14. 8. 2019. 1. 8. 2019. Sreda Voda
15. 8. 2019. 2. 8. 2019. Četvrtak Voda
16. 8. 2019. 3. 8. 2019. Petak Voda
17. 8. 2019. 4. 8. 2019. Subota Ulje
18. 8. 2019. 5. 8. 2019. Nedelja Ulje
19. 8. 2019. 6. 8. 2019. Ponedeljak Riba
20. 8. 2019. 7. 8. 2019. Utorak Voda
21. 8. 2019. 8. 8. 2019. Sreda Voda
22. 8. 2019. 9. 8. 2019. Četvrtak Ulje
23. 8. 2019. 10. 8. 2019. Petak Voda
24. 8. 2019. 11. 8. 2019. Subota Ulje
25. 8. 2019. 12. 8. 2019. Nedelja Ulje
26. 8. 2019. 13. 8. 2019. Ponedeljak Voda
27. 8. 2019. 14. 8. 2019. Utorak Voda
28. 8. 2019. 15. 8. 2019. Sreda Riba
29. 8. 2019. 16. 8. 2019. Četvrtak Mrs
30. 8. 2019. 17. 8. 2019. Petak Voda
31. 8. 2019. 18. 8. 2019. Subota Mrs
SEPTEMBAR
1. 9. 2019. 19. 8. 2019. Nedelja Mrs
2. 9. 2019. 20. 8. 2019. Ponedeljak Mrs
3. 9. 2019. 21. 8. 2019. Utorak Mrs
4. 9. 2019. 22. 8. 2019. Sreda Voda
5. 9. 2019. 23. 8. 2019. Četvrtak Mrs
6. 9. 2019. 24. 8. 2019. Petak Voda
7. 9. 2019. 25. 8. 2019. Subota Mrs
8. 9. 2019. 26. 8. 2019. Nedelja Mrs
9. 9. 2019. 27. 8. 2019. Ponedeljak Mrs
10. 9. 2019. 28. 8. 2019. Utorak Mrs
11. 9. 2019. 29. 8. 2019. Sreda Voda
12. 9. 2019. 30. 8. 2019. Četvrtak Mrs
13. 9. 2019. 31. 8. 2019. Petak Ulje
14. 9. 2019. 1. 9. 2019. Subota Mrs
15. 9. 2019. 2. 9. 2019. Nedelja Mrs
16. 9. 2019. 3. 9. 2019. Ponedeljak Mrs
17. 9. 2019. 4. 9. 2019. Utorak Mrs
18. 9. 2019. 5. 9. 2019. Sreda Voda
19. 9. 2019. 6. 9. 2019. Četvrtak Mrs
20. 9. 2019. 7. 9. 2019. Petak Voda
21. 9. 2019. 8. 9. 2019. Subota Mrs
22. 9. 2019. 9. 9. 2019. Nedelja Mrs
23. 9. 2019. 10. 9. 2019. Ponedeljak Mrs
24. 9. 2019. 11. 9. 2019. Utorak Mrs
25. 9. 2019. 12. 9. 2019. Sreda Ulje
26. 9. 2019. 13. 9. 2019. Četvrtak Mrs
27. 9. 2019. 14. 9. 2019. Petak Voda
28. 9. 2019. 15. 9. 2019. Subota Mrs
29. 9. 2019. 16. 9. 2019. Nedelja Mrs
30. 9. 2019. 17. 9. 2019. Ponedeljak Mrs
OKTOBAR
1. 10. 2019. 18. 9. 2019. Utorak Mrs
2. 10. 2019. 19. 9. 2019. Sreda Voda
3. 10. 2019. 20. 9. 2019. Četvrtak Mrs
4. 10. 2019. 21. 9. 2019. Petak Voda
5. 10. 2019. 22. 9. 2019. Subota Mrs
6. 10. 2019. 23. 9. 2019. Nedelja Mrs
7. 10. 2019. 24. 9. 2019. Ponedeljak Mrs
8. 10. 2019. 25. 9. 2019. Utorak Mrs
9. 10. 2019. 26. 9. 2019. Sreda Ulje
10. 10. 2019. 27. 9. 2019. Četvrtak Mrs
11. 10. 2019. 28. 9. 2019. Petak Voda
12. 10. 2019. 29. 9. 2019. Subota Mrs
13. 10. 2019. 30. 9. 2019. Nedelja Mrs
14. 10. 2019. 1. 10. 2019. Ponedeljak Mrs
15. 10. 2019. 2. 10. 2019. Utorak Mrs
16. 10. 2019. 3. 10. 2019. Sreda Voda
17. 10. 2019. 4. 10. 2019. Četvrtak Mrs
18. 10. 2019. 5. 10. 2019. Petak Voda
19. 10. 2019. 6. 10. 2019. Subota Mrs
20. 10. 2019. 7. 10. 2019. Nedelja Mrs
21. 10. 2019. 8. 10. 2019. Ponedeljak Mrs
22. 10. 2019. 9. 10. 2019. Utorak Mrs
23. 10. 2019. 10. 10. 2019. Sreda Voda
24. 10. 2019. 11. 10. 2019. Četvrtak Mrs
25. 10. 2019. 12. 10. 2019. Petak Voda
26. 10. 2019. 13. 10. 2019. Subota Mrs
27. 10. 2019. 14. 10. 2019. Nedelja Mrs
28. 10. 2019. 15. 10. 2019. Ponedeljak Mrs
29. 10. 2019. 16. 10. 2019. Utorak Mrs
30. 10. 2019. 17. 10. 2019. Sreda Voda
31. 10. 2019. 18. 10. 2019. Četvrtak Mrs
NOVEMBAR
1. 11. 2019. 19. 10. 2019. Petak Ulje
2. 11. 2019. 20. 10. 2019. Subota Mrs
3. 11. 2019. 21. 10. 2019. Nedelja Mrs
4. 11. 2019. 22. 10. 2019. Ponedeljak Mrs
5. 11. 2019. 23. 10. 2019. Utorak Mrs
6. 11. 2019. 24. 10. 2019. Sreda Voda
7. 11. 2019. 25. 10. 2019. Četvrtak Mrs
8. 11. 2019. 26. 10. 2019. Petak Riba
9. 11. 2019. 27. 10. 2019. Subota Mrs
10. 11. 2019. 28. 10. 2019. Nedelja Mrs
11. 11. 2019. 29. 10. 2019. Ponedeljak Mrs
12. 11. 2019. 30. 10. 2019. Utorak Mrs
13. 11. 2019. 31. 10. 2019. Sreda Voda
14. 11. 2019. 1. 11. 2019. Četvrtak Mrs
15. 11. 2019. 2. 11. 2019. Petak Voda
16. 11. 2019. 3. 11. 2019. Subota Mrs
17. 11. 2019. 4. 11. 2019. Nedelja Mrs
18. 11. 2019. 5. 11. 2019. Ponedeljak Mrs
19. 11. 2019. 6. 11. 2019. Utorak Mrs
20. 11. 2019. 7. 11. 2019. Sreda Voda
21. 11. 2019. 8. 11. 2019. Četvrtak Mrs
22. 11. 2019. 9. 11. 2019. Petak Voda
23. 11. 2019. 10. 11. 2019. Subota Mrs
24. 11. 2019. 11. 11. 2019. Nedelja Mrs
25. 11. 2019. 12. 11. 2019. Ponedeljak Mrs
26. 11. 2019. 13. 11. 2019. Utorak Mrs
27. 11. 2019. 14. 11. 2019. Sreda Ulje
28. 11. 2019. 15. 11. 2019. Četvrtak Ulje
29. 11. 2019. 16. 11. 2019. Petak Ulje
30. 11. 2019. 17. 11. 2019. Subota Riba
DECEMBAR
1. 12. 2019. 18. 11. 2019. Nedelja Riba
2. 12. 2019. 19. 11. 2019. Ponedeljak Voda
3. 12. 2019. 20. 11. 2019. Utorak Ulje
4. 12. 2019. 21. 11. 2019. Sreda Riba
5. 12. 2019. 22. 11. 2019. Četvrtak Ulje
6. 12. 2019. 23. 11. 2019. Petak Voda
7. 12. 2019. 24. 11. 2019. Subota Riba
8. 12. 2019. 25. 11. 2019. Nedelja Riba
9. 12. 2019. 26. 11. 2019. Ponedeljak Voda
10. 12. 2019. 27. 11. 2019. Utorak Ulje
11. 12. 2019. 28. 11. 2019. Sreda Voda
12. 12. 2019. 29. 11. 2019. Četvrtak Ulje
13. 12. 2019. 30. 11. 2019. Petak Ulje
14. 12. 2019. 1. 12. 2019. Subota Riba
15. 12. 2019. 2. 12. 2019. Nedelja Riba
16. 12. 2019. 3. 12. 2019. Ponedeljak Voda
17. 12. 2019. 4. 12. 2019. Utorak Ulje
18. 12. 2019. 5. 12. 2019. Sreda Ulje
19. 12. 2019. 6. 12. 2019. Četvrtak Riba
20. 12. 2019. 7. 12. 2019. Petak Voda
21. 12. 2019. 8. 12. 2019. Subota Riba
22. 12. 2019. 9. 12. 2019. Nedelja Riba
23. 12. 2019. 10. 12. 2019. Ponedeljak Ulje
24. 12. 2019. 11. 12. 2019. Utorak Ulje
25. 12. 2019. 12. 12. 2019. Sreda Ulje
26. 12. 2019. 13. 12. 2019. Četvrtak Ulje
27. 12. 2019. 14. 12. 2019. Petak Voda
28. 12. 2019. 15. 12. 2019. Subota Riba
29. 12. 2019. 16. 12. 2019. Nedelja Riba
30. 12. 2019. 17. 12. 2019. Ponedeljak Ulje
31. 12. 2019. 18. 12. 2019. Utorak Ulje