NASLOVNA » Pravilo posta za celu godinu

Pravilo posta za celu godinu

 

NAČIN POSTA

Pod postom se podrazumeva uzdržavanje od izvesne hrane, pretežno mrsne, i pića na izvesno vreme. Postoji nekoliko stepeni posta:

 1. Kada jedanput u toku dana uzimamo hranu bez ulja i vina, i to pretežno nekuvanu, suvu – tzv. suhojedenje;
 2. Kada uzimamo hranu, takođe bez ulja i vina, više puta na dan, ali kuvanu u vodi – tzv. post na vodi;
 3. Kada uzimamo hranu koja je spremana sa uljem, više puta u toku dana. Kod ovakvog načina posta možemo koristiti vino i alkoholna pića, u određenim količinama, rakove, lignje, školjke i ostale reptilije – ovo je tzv. post na ulju i vinu; i
 4. Kada uzimamo hranu koja je spremana sa ribom, takođe više puta u toku dana – tzv. post na ribi.

Za vreme posta se uzdržavamo od upotrebe mesa i mesnih prerađevina, mleka i proizvoda od mleka i jaja, na za to određeno vreme.

U Pravoslavnoj Crkvi postoji nekoliko postova koje smo dužni svi da postimo, i to:

1. Božićni post
U toku ovog posta, od 15. novembra do 17. decembra: ponedeljkom, sredom i petkom postimo na vodi, utorkom i četvrtkom na ulju, a subotom i nedeljom na ribi; a od 18. do 24. decembra: ponedeljak, sreda, petak na vodi, a utorak, četvrtak, subota i nedelja na ulju.

2. Veliki (Časni) post
U toku ovog posta ponedeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom i petkom postimo na vodi; subotom i nedeljom postimo na ulju, a na Blagovesti i na Cveti dozvoljeno je jesti ribu.

3. Petrovski post
U toku ovog posta ponedeljak, sreda i petak se poste na vodi; utorak i četvrtak na ulju; a subota i nedelja na ribi.

4. Gospojinski post
U toku ovog posta ponedeljkom, utorkom, sredom, četvrtkom i petkom se posti na vodi, subotom i nedeljom na ulju, a riba se koristi samo na Sveto Preobraženje Gospodnje.

5. Sreda i petak
Preko cele godine ovim danima se u ishrani koristi hrana spremana na vodi, uz određene izuzetke.

 

Kako je Crkva odredila dane u koje treba da se posti, tako je isto odredila dane kada je post razrešen. I to, sredom i petkom, u sledećim slučajevima:

 1. Od 25. decembra do 4. januara razrešeno je na sve (jedu se: riba, sir, jaja, meso), znači ne posti se.
 2. U sedmici iza nedelje mitara i fariseja takođe je razrešeno na sve.
 3. U toku siropusne sedmice razrešeno je na: ribu, sir i jaja (meso u toku ove sedmice se ne jede).
 4. Svetla sedmica, sedmica po Vaskrsu, takođe je razrešena na sve.
 5. Duhovske sedmice, sedmica po Duhovima, takođe je razrešena na sve.
 6. Od Tomine nedelje do Duhova, sredom i petkom, posti se na ulju.
 7. U sredu Prepolovljenja i sredu Odanija Vaskrsa dozvoljava se riba.

Napomena:
– Ako se dogodi da Božić praznujemo u sredu ili petak tada se razrešava na sve, ne posti se.
– Ako se pak dogodi da Petrovdan ili Velika Gospojina budu u sredu ili petak tada se razrešava na ribu (posti se na ribi), a u bilo koji drugi dan da se dogodi praznovanje nekog od ova dva praznika ne posti se.

Osim prethodno navedenih razrešenja tokom godine post može biti razrešen, sredom, petkom ili u toku posta, ako se praznuje određeni praznik.

 

PRAVILO POSTA ZA PRESTUPNU 2020. GODINU

Ovo pravilo sačinjeno je na osnovu uputstava arhimandrita Eftimija, igumana manastira Jošanice blizu Jagodine u Eparhiji šumadijskoj. Unete su određene, minimalne, korekcije na osnovu sledećih izvora: 1) Opšti Tipik preko cele godine, patrijarh Pavle, Izdavački fond SPC Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, Beograd, 2010; 2) Pravoslavni podsetnik za prestupnu 2020, Duhovni lug, Kragujevac, 2019; 3) Pravoslavni podsetnik leta Gospodnjeg 2020. sa pravilom posta i poukom za svaki dan, Manastir svetog Dimitrija, Divljana i Knjiga Znamenje, Pirot, 2019; i 4) Post – put ka trpezi Boga živoga, Pravoslavno učenje o postu, Svetigora, Cetinje, 2001.

 

Datum
(civilni)
Datum
(crkveni)
Dan
u nedelji
Dnevno pravilo posta
J A N U A R
1. 1. 2020. 19. 12. 2019. Sreda Voda
2. 1. 2020. 20. 12. 2019. Četvrtak Ulje
3. 1. 2020. 21. 12. 2019. Petak Voda
4. 1. 2020. 22. 12. 2019. Subota Ulje
5. 1. 2020. 23. 12. 2019. Nedelja Ulje
6. 1. 2020. 24. 12. 2019. Ponedeljak Vino
7. 1. 2020. 25. 12. 2019. Utorak Mrs
8. 1. 2020. 26. 12. 2019. Sreda Mrs
9. 1. 2020. 27. 12. 2019. Četvrtak Mrs
10. 1. 2020. 28. 12. 2019. Petak Mrs
11. 1. 2020. 29. 12. 2019. Subota Mrs
12. 1. 2020. 30. 12. 2019. Nedelja Mrs
13. 1. 2020. 31. 12. 2019. Ponedeljak Mrs
14. 1. 2020. 1. 1. 2020. Utorak Mrs
15. 1. 2020. 2. 1. 2020. Sreda Mrs
16. 1. 2020. 3. 1. 2020. Četvrtak Mrs
17. 1. 2020. 4. 1. 2020. Petak Mrs
18. 1. 2020. 5. 1. 2020. Subota Vino
19. 1. 2020. 6. 1. 2020. Nedelja Mrs
20. 1. 2020. 7. 1. 2020. Ponedeljak Mrs
21. 1. 2020. 8. 1. 2020. Utorak Mrs
22. 1. 2020. 9. 1. 2020. Sreda Voda
23. 1. 2020. 10. 1. 2020. Četvrtak Mrs
24. 1. 2020. 11. 1. 2020. Petak Ulje
25. 1. 2020. 12. 1. 2020. Subota Mrs
26. 1. 2020. 13. 1. 2020. Nedelja Mrs
27. 1. 2020. 14. 1. 2020. Ponedeljak Mrs
28. 1. 2020. 15. 1. 2020. Utorak Mrs
29. 1. 2020. 16. 1. 2020. Sreda Ulje
30. 1. 2020. 17. 1. 2020. Četvrtak Mrs
31. 1. 2020. 18. 1. 2020. Petak Ulje
F E B R U A R
1. 2. 2020. 19. 1. 2020. Subota Mrs
2. 2. 2020. 20. 1. 2020. Nedelja Mrs
3. 2. 2020. 21. 1. 2020. Ponedeljak Mrs
4. 2. 2020. 22. 1. 2020. Utorak Mrs
5. 2. 2020. 23. 1. 2020. Sreda Voda
6. 2. 2020. 24. 1. 2020. Četvrtak Mrs
7. 2. 2020. 25. 1. 2020. Petak Ulje
8. 2. 2020. 26. 1. 2020. Subota Mrs
9. 2. 2020. 27. 1. 2020. Nedelja Mrs
10. 2. 2020. 28. 1. 2020. Ponedeljak Mrs
11. 2. 2020. 29. 1. 2020. Utorak Mrs
12. 2. 2020. 30. 1. 2020. Sreda Mrs
13. 2. 2020. 31. 1. 2020. Četvrtak Mrs
14. 2. 2020. 1. 2. 2020. Petak Mrs
15. 2. 2020. 2. 2. 2020. Subota Mrs
16. 2. 2020. 3. 2. 2020. Nedelja Mrs
17. 2. 2020. 4. 2. 2020. Ponedeljak Mrs
18. 2. 2020. 5. 2. 2020. Utorak Mrs
19. 2. 2020. 6. 2. 2020. Sreda Voda
20. 2. 2020. 7. 2. 2020. Četvrtak Mrs
21. 2. 2020. 8. 2. 2020. Petak Ulje
22. 2. 2020. 9. 2. 2020. Subota Mrs
23. 2. 2020. 10. 2. 2020. Nedelja Mrs
24. 2. 2020. 11. 2. 2020. Ponedeljak Beli mrs
25. 2. 2020. 12. 2. 2020. Utorak Beli mrs
26. 2. 2020. 13. 2. 2020. Sreda Beli mrs
27. 2. 2020. 14. 2. 2020. Četvrtak Beli mrs
28. 2. 2020. 15. 2. 2020. Petak Beli mrs
29. 2. 2020. 16. 2. 2020. Subota Beli mrs
M A R T
1. 3. 2020. 17. 2. 2020. Nedelja Beli mrs
2. 3. 2020. 18. 2. 2020. Ponedeljak Apsolutni post
3. 3. 2020. 19. 2. 2020. Utorak Apsolutni post
4. 3. 2020. 20. 2. 2020. Sreda Voda
5. 3. 2020. 21. 2. 2020. Četvrtak Voda
6. 3. 2020. 22. 2. 2020. Petak Voda
7. 3. 2020. 23. 2. 2020. Subota Ulje
8. 3. 2020. 24. 2. 2020. Nedelja Ulje
9. 3. 2020. 25. 2. 2020. Ponedeljak Voda
10. 3. 2020. 26. 2. 2020. Utorak Voda
11. 3. 2020. 27. 2. 2020. Sreda Voda
12. 3. 2020. 28. 2. 2020. Četvrtak Voda
13. 3. 2020. 29. 2. 2020. Petak Voda
14. 3. 2020. 1. 3. 2020. Subota Ulje
15. 3. 2020. 2. 3. 2020. Nedelja Ulje
16. 3. 2020. 3. 3. 2020. Ponedeljak Voda
17. 3. 2020. 4. 3. 2020. Utorak Voda
18. 3. 2020. 5. 3. 2020. Sreda Voda
19. 3. 2020. 6. 3. 2020. Četvrtak Voda
20. 3. 2020. 7. 3. 2020. Petak Voda
21. 3. 2020. 8. 3. 2020. Subota Ulje
22. 3. 2020. 9. 3. 2020. Nedelja Ulje
23. 3. 2020. 10. 3. 2020. Ponedeljak Voda
24. 3. 2020. 11. 3. 2020. Utorak Voda
25. 3. 2020. 12. 3. 2020. Sreda Ulje
26. 3. 2020. 13. 3. 2020. Četvrtak Voda
27. 3. 2020. 14. 3. 2020. Petak Voda
28. 3. 2020. 15. 3. 2020. Subota Ulje
29. 3. 2020. 16. 3. 2020. Nedelja Ulje
30. 3. 2020. 17. 3. 2020. Ponedeljak Voda
31. 3. 2020. 18. 3. 2020. Utorak Voda
A P R I L
1. 4. 2020. 19. 3. 2020. Sreda Ulje
2. 4. 2020. 20. 3. 2020. Četvrtak Ulje
3. 4. 2020. 21. 3. 2020. Petak Vino
4. 4. 2020. 22. 3. 2020. Subota Ulje
5. 4. 2020. 23. 3. 2020. Nedelja Ulje
6. 4. 2020. 24. 3. 2020. Ponedeljak Ulje
7. 4. 2020. 25. 3. 2020. Utorak Riba
8. 4. 2020. 26. 3. 2020. Sreda Ulje
9. 4. 2020. 27. 3. 2020. Četvrtak Voda
10. 4. 2020. 28. 3. 2020. Petak Voda
11. 4. 2020. 29. 3. 2020. Subota Ulje
12. 4. 2020. 30. 3. 2020. Nedelja Riba
13. 4. 2020. 31. 3. 2020. Ponedeljak Voda
14. 4. 2020. 1. 4. 2020. Utorak Voda
15. 4. 2020. 2. 4. 2020. Sreda Voda
16. 4. 2020. 3. 4. 2020. Četvrtak Ulje
17. 4. 2020. 4. 4. 2020. Petak Apsolutni post
18. 4. 2020. 5. 4. 2020. Subota Voda
19. 4. 2020. 6. 4. 2020. Nedelja Mrs
20. 4. 2020. 7. 4. 2020. Ponedeljak Mrs
21. 4. 2020. 8. 4. 2020. Utorak Mrs
22. 4. 2020. 9. 4. 2020. Sreda Mrs
23. 4. 2020. 10. 4. 2020. Četvrtak Mrs
24. 4. 2020. 11. 4. 2020. Petak Mrs
25. 4. 2020. 12. 4. 2020. Subota Mrs
26. 4. 2020. 13. 4. 2020. Nedelja Mrs
27. 4. 2020. 14. 4. 2020. Ponedeljak Mrs
28. 4. 2020. 15. 4. 2020. Utorak Mrs
29. 4. 2020. 16. 4. 2020. Sreda Ulje
30. 4. 2020. 17. 4. 2020. Četvrtak Mrs
M A J
1. 5. 2020. 18. 4. 2020. Petak Ulje
2. 5. 2020. 19. 4. 2020. Subota Mrs
3. 5. 2020. 20. 4. 2020. Nedelja Mrs
4. 5. 2020. 21. 4. 2020. Ponedeljak Mrs
5. 5. 2020. 22. 4. 2020. Utorak Mrs
6. 5. 2020. 23. 4. 2020. Sreda Riba
7. 5. 2020. 24. 4. 2020. Četvrtak Mrs
8. 5. 2020. 25. 4. 2020. Petak Ulje
9. 5. 2020. 26. 4. 2020. Subota Mrs
10. 5. 2020. 27. 4. 2020. Nedelja Mrs
11. 5. 2020. 28. 4. 2020. Ponedeljak Mrs
12. 5. 2020. 29. 4. 2020. Utorak Mrs
13. 5. 2020. 30. 4. 2020. Sreda Riba
14. 5. 2020. 1. 5. 2020. Četvrtak Mrs
15. 5. 2020. 2. 5. 2020. Petak Ulje
16. 5. 2020. 3. 5. 2020. Subota Mrs
17. 5. 2020. 4. 5. 2020. Nedelja Mrs
18. 5. 2020. 5. 5. 2020. Ponedeljak Mrs
19. 5. 2020. 6. 5. 2020. Utorak Mrs
20. 5. 2020. 7. 5. 2020. Sreda Ulje
21. 5. 2020. 8. 5. 2020. Četvrtak Mrs
22. 5. 2020. 9. 5. 2020. Petak Ulje
23. 5. 2020. 10. 5. 2020. Subota Mrs
24. 5. 2020. 11. 5. 2020. Nedelja Mrs
25. 5. 2020. 12. 5. 2020. Ponedeljak Mrs
26. 5. 2020. 13. 5. 2020. Utorak Mrs
27. 5. 2020. 14. 5. 2020. Sreda Riba
28. 5. 2020. 15. 5. 2020. Četvrtak Mrs
29. 5. 2020. 16. 5. 2020. Petak Ulje
30. 5. 2020. 17. 5. 2020. Subota Mrs
31. 5. 2020. 18. 5. 2020. Nedelja Mrs
J U N
1. 6. 2020. 19. 5. 2020. Ponedeljak Mrs
2. 6. 2020. 20. 5. 2020. Utorak Mrs
3. 6. 2020. 21. 5. 2020. Sreda Riba
4. 6. 2020. 22. 5. 2020. Četvrtak Mrs
5. 6. 2020. 23. 5. 2020. Petak Ulje
6. 6. 2020. 24. 5. 2020. Subota Mrs
7. 6. 2020. 25. 5. 2020. Nedelja Mrs
8. 6. 2020. 26. 5. 2020. Ponedeljak Mrs
9. 6. 2020. 27. 5. 2020. Utorak Mrs
10. 6. 2020. 28. 5. 2020. Sreda Mrs
11. 6. 2020. 29. 5. 2020. Četvrtak Mrs
12. 6. 2020. 30. 5. 2020. Petak Mrs
13. 6. 2020. 31. 5. 2020. Subota Mrs
14. 6. 2020. 1. 6. 2020. Nedelja Mrs
15. 6. 2020. 2. 6. 2020. Ponedeljak Voda
16. 6. 2020. 3. 6. 2020. Utorak Ulje
17. 6. 2020. 4. 6. 2020. Sreda Voda
18. 6. 2020. 5. 6. 2020. Četvrtak Ulje
19. 6. 2020. 6. 6. 2020. Petak Voda
20. 6. 2020. 7. 6. 2020. Subota Riba
21. 6. 2020. 8. 6. 2020. Nedelja Riba
22. 6. 2020. 9. 6. 2020. Ponedeljak Voda
23. 6. 2020. 10. 6. 2020. Utorak Ulje
24. 6. 2020. 11. 6. 2020. Sreda Ulje
25. 6. 2020. 12. 6. 2020. Četvrtak Ulje
26. 6. 2020. 13. 6. 2020. Petak Voda
27. 6. 2020. 14. 6. 2020. Subota Riba
28. 6. 2020. 15. 6. 2020. Nedelja Riba
29. 6. 2020. 16. 6. 2020. Ponedeljak Voda
30. 6. 2020. 17. 6. 2020. Utorak Ulje
J U L
1. 7. 2020. 18. 6. 2020. Sreda Voda
2. 7. 2020. 19. 6. 2020. Četvrtak Ulje
3. 7. 2020. 20. 6. 2020. Petak Voda
4. 7. 2020. 21. 6. 2020. Subota Riba
5. 7. 2020. 22. 6. 2020. Nedelja Riba
6. 7. 2020. 23. 6. 2020. Ponedeljak Voda
7. 7. 2020. 24. 6. 2020. Utorak Riba
8. 7. 2020. 25. 6. 2020. Sreda Voda
9. 7. 2020. 26. 6. 2020. Četvrtak Ulje
10. 7. 2020. 27. 6. 2020. Petak Voda
11. 7. 2020. 28. 6. 2020. Subota Riba
12. 7. 2020. 29. 6. 2020. Nedelja Mrs
13. 7. 2020. 30. 6. 2020. Ponedeljak Mrs
14. 7. 2020. 1. 7. 2020. Utorak Mrs
15. 7. 2020. 2. 7. 2020. Sreda Ulje
16. 7. 2020. 3. 7. 2020. Četvrtak Mrs
17. 7. 2020. 4. 7. 2020. Petak Ulje
18. 7. 2020. 5. 7. 2020. Subota Mrs
19. 7. 2020. 6. 7. 2020. Nedelja Mrs
20. 7. 2020. 7. 7. 2020. Ponedeljak Mrs
21. 7. 2020. 8. 7. 2020. Utorak Mrs
22. 7. 2020. 9. 7. 2020. Sreda Voda
23. 7. 2020. 10. 7. 2020. Četvrtak Mrs
24. 7. 2020. 11. 7. 2020. Petak Voda
25. 7. 2020. 12. 7. 2020. Subota Mrs
26. 7. 2020. 13. 7. 2020. Nedelja Mrs
27. 7. 2020. 14. 7. 2020. Ponedeljak Mrs
28. 7. 2020. 15. 7. 2020. Utorak Mrs
29. 7. 2020. 16. 7. 2020. Sreda Voda
30. 7. 2020. 17. 7. 2020. Četvrtak Mrs
31. 7. 2020. 18. 7. 2020. Petak Voda
A V G U S T
1. 8. 2020. 19. 7. 2020. Subota Mrs
2. 8. 2020. 20. 7. 2020. Nedelja Mrs
3. 8. 2020. 21. 7. 2020. Ponedeljak Mrs
4. 8. 2020. 22. 7. 2020. Utorak Mrs
5. 8. 2020. 23. 7. 2020. Sreda Voda
6. 8. 2020. 24. 7. 2020. Četvrtak Mrs
7. 8. 2020. 25. 7. 2020. Petak Ulje
8. 8. 2020. 26. 7. 2020. Subota Mrs
9. 8. 2020. 27. 7. 2020. Nedelja Mrs
10. 8. 2020. 28. 7. 2020. Ponedeljak Mrs
11. 8. 2020. 29. 7. 2020. Utorak Mrs
12. 8. 2020. 30. 7. 2020. Sreda Ulje
13. 8. 2020. 31. 7. 2020. Četvrtak Mrs
14. 8. 2020. 1. 8. 2020. Petak Voda
15. 8. 2020. 2. 8. 2020. Subota Ulje
16. 8. 2020. 3. 8. 2020. Nedelja Ulje
17. 8. 2020. 4. 8. 2020. Ponedeljak Voda
18. 8. 2020. 5. 8. 2020. Utorak Voda
19. 8. 2020. 6. 8. 2020. Sreda Riba
20. 8. 2020. 7. 8. 2020. Četvrtak Voda
21. 8. 2020. 8. 8. 2020. Petak Voda
22. 8. 2020. 9. 8. 2020. Subota Ulje
23. 8. 2020. 10. 8. 2020. Nedelja Ulje
24. 8. 2020. 11. 8. 2020. Ponedeljak Voda
25. 8. 2020. 12. 8. 2020. Utorak Voda
26. 8. 2020. 13. 8. 2020. Sreda Voda
27. 8. 2020. 14. 8. 2020. Četvrtak Voda
28. 8. 2020. 15. 8. 2020. Petak Riba
29. 8. 2020. 16. 8. 2020. Subota Mrs
30. 8. 2020. 17. 8. 2020. Nedelja Mrs
31. 8. 2020. 18. 8. 2020. Ponedeljak Mrs
S E P T E M B A R
1. 9. 2020. 19. 8. 2020. Utorak Mrs
2. 9. 2020. 20. 8. 2020. Sreda Voda
3. 9. 2020. 21. 8. 2020. Četvrtak Mrs
4. 9. 2020. 22. 8. 2020. Petak Voda
5. 9. 2020. 23. 8. 2020. Subota Mrs
6. 9. 2020. 24. 8. 2020. Nedelja Mrs
7. 9. 2020. 25. 8. 2020. Ponedeljak Mrs
8. 9. 2020. 26. 8. 2020. Utorak Mrs
9. 9. 2020. 27. 8. 2020. Sreda Voda
10. 9. 2020. 28. 8. 2020. Četvrtak Mrs
11. 9. 2020. 29. 8. 2020. Petak Voda
12. 9. 2020. 30. 8. 2020. Subota Mrs
13. 9. 2020. 31. 8. 2020. Nedelja Mrs
14. 9. 2020. 1. 9. 2020. Ponedeljak Mrs
15. 9. 2020. 2. 9. 2020. Utorak Mrs
16. 9. 2020. 3. 9. 2020. Sreda Ulje
17. 9. 2020. 4. 9. 2020. Četvrtak Mrs
18. 9. 2020. 5. 9. 2020. Petak Voda
19. 9. 2020. 6. 9. 2020. Subota Mrs
20. 9. 2020. 7. 9. 2020. Nedelja Mrs
21. 9. 2020. 8. 9. 2020. Ponedeljak Mrs
22. 9. 2020. 9. 9. 2020. Utorak Mrs
23. 9. 2020. 10. 9. 2020. Sreda Voda
24. 9. 2020. 11. 9. 2020. Četvrtak Mrs
25. 9. 2020. 12. 9. 2020. Petak Ulje
26. 9. 2020. 13. 9. 2020. Subota Mrs
27. 9. 2020. 14. 9. 2020. Nedelja Ulje
28. 9. 2020. 15. 9. 2020. Ponedeljak Mrs
29. 9. 2020. 16. 9. 2020. Utorak Mrs
30. 9. 2020. 17. 9. 2020. Sreda Voda
O K T O B A R
1. 10. 2020. 18. 9. 2020. Četvrtak Mrs
2. 10. 2020. 19. 9. 2020. Petak Voda
3. 10. 2020. 20. 9. 2020. Subota Mrs
4. 10. 2020. 21. 9. 2020. Nedelja Mrs
5. 10. 2020. 22. 9. 2020. Ponedeljak Mrs
6. 10. 2020. 23. 9. 2020. Utorak Mrs
7. 10. 2020. 24. 9. 2020. Sreda Voda
8. 10. 2020. 25. 9. 2020. Četvrtak Mrs
9. 10. 2020. 26. 9. 2020. Petak Ulje
10. 10. 2020. 27. 9. 2020. Subota Mrs
11. 10. 2020. 28. 9. 2020. Nedelja Mrs
12. 10. 2020. 29. 9. 2020. Ponedeljak Mrs
13. 10. 2020. 30. 9. 2020. Utorak Mrs
14. 10. 2020. 1. 10. 2020. Sreda Ulje
15. 10. 2020. 2. 10. 2020. Četvrtak Mrs
16. 10. 2020. 3. 10. 2020. Petak Voda
17. 10. 2020. 4. 10. 2020. Subota Mrs
18. 10. 2020. 5. 10. 2020. Nedelja Mrs
19. 10. 2020. 6. 10. 2020. Ponedeljak Mrs
20. 10. 2020. 7. 10. 2020. Utorak Mrs
21. 10. 2020. 8. 10. 2020. Sreda Voda
22. 10. 2020. 9. 10. 2020. Četvrtak Mrs
23. 10. 2020. 10. 10. 2020. Petak Voda
24. 10. 2020. 11. 10. 2020. Subota Mrs
25. 10. 2020. 12. 10. 2020. Nedelja Mrs
26. 10. 2020. 13. 10. 2020. Ponedeljak Mrs
27. 10. 2020. 14. 10. 2020. Utorak Mrs
28. 10. 2020. 15. 10. 2020. Sreda Voda
29. 10. 2020. 16. 10. 2020. Četvrtak Mrs
30. 10. 2020. 17. 10. 2020. Petak Voda
31. 10. 2020. 18. 10. 2020. Subota Mrs
N O V E M B A R
1. 11. 2020. 19. 10. 2020. Nedelja Mrs
2. 11. 2020. 20. 10. 2020. Ponedeljak Mrs
3. 11. 2020. 21. 10. 2020. Utorak Mrs
4. 11. 2020. 22. 10. 2020. Sreda Voda
5. 11. 2020. 23. 10. 2020. Četvrtak Mrs
6. 11. 2020. 24. 10. 2020. Petak Voda
7. 11. 2020. 25. 10. 2020. Subota Mrs
8. 11. 2020. 26. 10. 2020. Nedelja Mrs
9. 11. 2020. 27. 10. 2020. Ponedeljak Mrs
10. 11. 2020. 28. 10. 2020. Utorak Mrs
11. 11. 2020. 29. 10. 2020. Sreda Voda
12. 11. 2020. 30. 10. 2020. Četvrtak Mrs
13. 11. 2020. 31. 10. 2020. Petak Voda
14. 11. 2020. 1. 11. 2020. Subota Mrs
15. 11. 2020. 2. 11. 2020. Nedelja Mrs
16. 11. 2020. 3. 11. 2020. Ponedeljak Mrs
17. 11. 2020. 4. 11. 2020. Utorak Mrs
18. 11. 2020. 5. 11. 2020. Sreda Voda
19. 11. 2020. 6. 11. 2020. Četvrtak Mrs
20. 11. 2020. 7. 11. 2020. Petak Voda
21. 11. 2020. 8. 11. 2020. Subota Mrs
22. 11. 2020. 9. 11. 2020. Nedelja Mrs
23. 11. 2020. 10. 11. 2020. Ponedeljak Mrs
24. 11. 2020. 11. 11. 2020. Utorak Mrs
25. 11. 2020. 12. 11. 2020. Sreda Ulje
26. 11. 2020. 13. 11. 2020. Četvrtak Mrs
27. 11. 2020. 14. 11. 2020. Petak Ulje
28. 11. 2020. 15. 11. 2020. Subota Riba
29. 11. 2020. 16. 11. 2020. Nedelja Riba
30. 11. 2020. 17. 11. 2020. Ponedeljak Voda
D E C E M B A R
1. 12. 2020. 18. 11. 2020. Utorak Ulje
2. 12. 2020. 19. 11. 2020. Sreda Voda
3. 12. 2020. 20. 11. 2020. Četvrtak Ulje
4. 12. 2020. 21. 11. 2020. Petak Riba
5. 12. 2020. 22. 11. 2020. Subota Riba
6. 12. 2020. 23. 11. 2020. Nedelja Riba
7. 12. 2020. 24. 11. 2020. Ponedeljak Ulje
8. 12. 2020. 25. 11. 2020. Utorak Ulje
9. 12. 2020. 26. 11. 2020. Sreda Voda
10. 12. 2020. 27. 11. 2020. Četvrtak Ulje
11. 12. 2020. 28. 11. 2020. Petak Voda
12. 12. 2020. 29. 11. 2020. Subota Riba
13. 12. 2020. 30. 11. 2020. Nedelja Riba
14. 12. 2020. 1. 12. 2020. Ponedeljak Voda
15. 12. 2020. 2. 12. 2020. Utorak Ulje
16. 12. 2020. 3. 12. 2020. Sreda Voda
17. 12. 2020. 4. 12. 2020. Četvrtak Ulje
18. 12. 2020. 5. 12. 2020. Petak Ulje
19. 12. 2020. 6. 12. 2020. Subota Riba
20. 12. 2020. 7. 12. 2020. Nedelja Riba
21. 12. 2020. 8. 12. 2020. Ponedeljak Voda
22. 12. 2020. 9. 12. 2020. Utorak Ulje
23. 12. 2020. 10. 12. 2020. Sreda Voda
24. 12. 2020. 11. 12. 2020. Četvrtak Ulje
25. 12. 2020. 12. 12. 2020. Petak Ulje
26. 12. 2020. 13. 12. 2020. Subota Riba
27. 12. 2020. 14. 12. 2020. Nedelja Riba
28. 12. 2020. 15. 12. 2020. Ponedeljak Voda
29. 12. 2020. 16. 12. 2020. Utorak Ulje
30. 12. 2020. 17. 12. 2020. Sreda Ulje
31. 12. 2020. 18. 12. 2020. Četvrtak Ulje